До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002120


Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

Назва(и):
АРХІВИ, КОЛЕКЦІЇ ТА ЗІБРАННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
БОРЯК Г. В.
ЗУБКОВА Н. М.
БОЛЯК Оксана Степанівна
КУЛЕШОВ С. Г.
ПАПАКІН Георгій Володимирович
СОХАНЬ С. В.
СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна
ШИП Н. А.
БОДАК Ольга Петрівна
БОЛЯК Оксана Степанівна
БУЛАТОВА Світланa Олегівнa
ГАЛЬЧЕНКО Олена Михайлівна
ГЕРАСІМОВА Т. В.
ГНАТЕНКО Л. А.
ГОРБАЧ Т. С.
ДАНЕВИЧ С. Г.
ДОБРЯНСЬКА Т. А.
ЗУБКОВА Н. М.
ІВАНОВА О. А.
КАЛІНІЧ Ганна Юріївна
КЛИМЕНКО Е. С.
КЛИМЕНКО І. В.
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
КОРЧЕМНА Ірина Степанівна
КУПЧЕНКО-ГРИНЧУК Олексій Миколайович
ЛОСЬ В. Е.
МІЦАН Тетяна Володимирівна
СЕРГЄЄВА Ірина Анатоліївна
СКРИПКА О. А.
СТАРОВОЙТ С. В.
ХАМРАЙ Олексій Олександрович
ЦИЦЮРА О. М.
ЧЕРНУХІН Євген Костянтинович
ЩЕКОЛДІНА Н. О.
ЩЕРБА Л. С.
ЯРЕМЕНКО Л. М.
Дата(и):2015
ISBN:978-966-02-7805-9
DOI:

Путівник продовжує серію науково-довідкових видань, що розкривають склад та зміст багатопрофільних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Дане видання репрезентує колекційні фонди світських та релігійних установ, організацій, навчальних закладів, установ культури, просвітницьких товариств, документи яких з тих чи інших причин були передані на зберігання до НБУВ. Описові статті надають інформацію про власне фондоутворювачів, історію надходження колекцій до Бібліотеки, склад та зміст документів колекційних фондів, літературу про фонди.

Розрахований на всіх, хто цікавиться вітчизняною та світовою історією, наукою та культурою.


Опис документа:

Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп.; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ: Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. – 325, [1] c.978-966-02-7805-9. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002120

Тираж: 300 пр.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського