До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДОБРЯНСЬКА Тетяна Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/726081

 

ДОБРЯНСЬКА Тетяна Андріївна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Dobrianska Tetiana (eng)
 • Бургомістренко Тетяна Андріївна
 • Burhomistrenko Tetiana
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Кодикологія та кодикографія, книгознавство, джерелознавство, палеографія, філігранологія, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі.
  Контактна інформація: +38(044) 234-78-65, dobrianska@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1989
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2011Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Інститут української філології, українська, англійська
  2015аспірантура Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  Науковий ступінь:
  2015кандидат історичних наук; тема дисертації: «Українська кирилична рукописна книга XVII ст.: атрибуція та кодикологічний опис»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2014 р.
  Додаткові посади та обов`язки:
  2016 – по т. ч.учений секретар Інституту рукопису НБУВ
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2019–2020стипендіат НАН України


  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Павло Миколайович Попов (1890-1971). Виставка до 125-річчя від дня народження». Київ: НБУВ, 2015
  Електронна книжкова виставка «Антон Хомич Середа: виставка до 125-річчя від дня народження українського графіка, майстра прикладного мистецтва, мистецтвознавця та культурного діяча». Київ: НБУВ, 2015
  Електронна книжкова виставка «Пантелеймон Куліш: виставка до 120-річчя від дня смерті українського письменника, фольклориста, громадського та культурного діяча». Київ: НБУВ, 2016
  Електронна книжкова виставка «Геппенер Микола Володимирович (1901-1971). Виставка присвячена науковому доробку видатного українського архівіста, археографа, славіста, палеографа та кодиколога». Київ: НБУВ, 2017
  Електронна книжкова виставка «Становлення слов’янської писемності та культури». Київ: НБУВ, 2023
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2015) Українська кирилична рукописна книга XVII ст.: атрибуція та кодикологічний опис [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Добрянська Тетяна Андріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015. 18 с.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2015) Зібрання рукописних книг Мелецького монастиря [c. 144–145]; Зібрання рукописних книг митрополита Макарія Булгакова [c. 219–220] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису. Київ, 2015. 325 с.
  4. Статті
  5. (2011) Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка / Л. Гнатенко, Т. Добрянська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 31. C. 398–409.
  6. (2012) Кирилична рукописна книга ХVІІ ст. у зібранні Бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька : історія описування та датування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. С. 446–461.
  7. (2012) Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об’єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ – 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 16. С. 342–361.
  8. (2013) Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2013. Вип. 17. С. 380–389.
  9. (2013) Створення та перспективи розвитку електронної бази даних українських кириличних рукописних кодексів XVII ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 40. С. 305–316.
  10. (2014) База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. Вип. 40. C. 305–316.
  11. (2014) До питання специфіки опису української кириличноїрукописної книги XVII ст. у базі даних «Кодекс»: поля «протограф» та «стародрук» // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. Збірка наукових праць. Число 24 : Електронні інформаційні ресурси. Київ, 2014. С. 131–136.
  12. (2014) Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 340–354.
  13. (2017) Рідкісний примірник «Житія святого Володимира» (Київ, 1670) у складі рукописного збірника житій святих як джерело вивчення київської агіоіографії ХVІІ ст. / Н. П. Бондар, Т. А. Бургомістренко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 3–19.
  14. (2019) Титульні аркуші кодексів XVII ст. з колекції рукописних книг Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 24. C. 169–182.
  15. Науково-методичні матеріали
  16. (2015) База даних «КОДЕКС: Рукописні книги». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60931 Україна / К. В. Лобузіна, Л. А. Дубровіна, О. А. Іванова, Л. А. Гнатенко, Т. А. Добрянська; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Дата реєстрації 29.07.2015. Київ : Державна служба інтелектуальної власності України.
  17. Тези наукових доповідей
  18. (2012) Кирилична рукописна книга ХVІІ ст. у зібранні бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька (друга половина 19 – початок 20 ст.) // Учений інформ. покоління : інновації, традиції та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. молодих учених / НБУВ. Київ, 2012. С. 151.
  19. (2012) Українська рукописна книга XVII ст. в європейському історико-культурному процесі Відродження та Реформації // Традиції слов’ян. писемності і культури: трансформації в XXI ст : тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури / НБУВ. Київ, 2012. С. 88–89.
  20. (2013) Создание электронной базы данных кириллических рукописных кодексов XVII в. в Институте рукописи НБУВ в системе «Ирбис64» : начальный этап / Т. А. Добрянська, Л. А. Гнатенко // Материалы Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры». Минск, 23–24 октября 2013 г. Минск, 2013. С. 105–109.
  21. (2013) Українські датовані кодекси XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею Київської духовної академії (до питання наукового описування) // Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури / НБУВ. Київ, 2013. С. 92–93.
  22. (2014) Новые поля базы данных украинских рукописных кодексов XVII ст. // Материалы XIII Междунар. науч. конф по проблемам книговедения. Москва, 2014. С. 43–44.
  23. (2014) Списки книги Симеона Полоцкого «Венец Веры» 1670 г. в Институте рукописи НБУВ // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Мінск, 2014. Вып. 17. С. 83–93.
  24. (2014) Украинские рукописные кодексы XVII века, переписанные со старопечатных: жанровая специфика, проблемы атрибуции и описания // Фёдоровские чтения. Москва, 2014. С. 186–195.Друковане «Житіє св. князя Володимира» у складі рукописного збірника 1671 р. // Бібліотека. Наука. Комунікація : Матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2015. Ч. 2 С. 161–163.
  25. (2016) Особливості атрибуції та кодикологічного опису української кириличної рукописної книги XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // «Глобалізація / європеїзація і розвиток нац. слов’ян. культур : Матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2016. С. 236–238.
  26. (2016) Списки твору «Палінодія» Захарія Копистенського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування нац. інформ. простору : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 2016. С. 99–100.
  27. (2017) Произведения Симеона Полоцкого среди письменных источников XVII в. Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Берковские чтения. Книжная культура в контексте междунар. контактов : к 500-летию белорус. книгопечатания : Материалы IV Междунар. науч. конф. Полоцк, 2017. С. 52–55.
  28. (2018) Редкие экземпляры старопечатных книг из типографии Кутеинского Богоявленского монастыря в составе рукописных сборников XVII в. Института рукописи Национальной библиотеки …// Материалы XIV Междунар. книговед. чтений к 400-летию первого «Букваря». Минск, 23–24 апреля 2018 г. / [составитель Т. А. Сапега, А. А. Суша]. – Минск : НББ, Материалы XIV Междунар. книговед. чтений к 400-летию первого «Букваря». Минск, 2018.
  29. (2021) Особовий архів М. А. Шудрі з фондів Інститут рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: археографічний огляд надходжень 2012 р. / Т. А. Бургомістренко, Ю.Б. Дудка // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : Матеріали міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2021 С. 454–457.
  30. (2021) Титульные листы кириллических рукописных книг XVII в. (по фондам Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского) // XVІІ Междунар. книговед. Чтения. Минск, 2021.
  31. (2022) Конволюти XVII ст. за фондами Інститут рукопису національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Т. А. Бургомістренко, Ю.Б. Дудка // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інформаційні трансформації ресурсів і послуг : Матеріали міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2022 С. 290–292.
  32. (2023) Рідкісний примірник «Воследования празником пресвятыя тайные вхаристия» (Почаїв, 1741 р.) у складі конволюту кінця XVI – першої чверті XVII ст. (за фондами Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Міжнар. наук. конф. «Почаївський феномен: Василіанський монастир Успіння Прессвятої Богородиці в історії та культури України». Почаїв, 2023.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського