До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛОСЬ Валентина Едуардівна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/985574

 

ЛОСЬ Валентина Едуардівна


науковий співробітник


Інститут рукопису
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Los Valentyna (eng)
 • Лось Валентина Эдуардовна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Дослідження рукописно-книжкових колекційних фондів ХVI–XVIII ст. у контексті бібліографічної реконструкції; опрацювання “полоніки” у фондах Інституту рукопису: дослідження та реконструкція польськомовних джерел церковного походження, зокрема греко-католицьких монастирських книг та візитацій XVIIІ–ХІХ ст.; дослідження рукописних церковних джерел в архівних установах Польщі; науковий опис рукописних документів; історія Церкви, джерелознавство, архівознавство.
  Дати життя:1975
  Освіта:
  2000Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Я. Франка, історія
  2004аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Науковий ступінь:
  2007кандидат історичних наук; тема дисертації: «Історія Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні кінця XVIII першої половини – ХІХ ст: джерелознавчий аспект»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004
  Професійна діяльність:
  2000–2001Новоград-Волинське професійно-технічне училище, викладач історії
  Додаткові посади та обов`язки:
  член геральдичного товариства України
  член польського культурно-освітнього товариства ім. Ю. Люблінського
  член Асоціації архівістів України
  член Асоціації бібліотекарів України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст.: джерелознавчий аспект [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Лось Валентина Едуардівна ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. Київ, 2007. 20 с.
  2. (2007) Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст.: джерелознавчий аспект [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Лось Валентина Едуардівна ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. Київ, 2007. 279 арк.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Євген Чернухін [та ін.] ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2014. 303 с.
  5. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2015. 325 с.
  6. Статті
  7. (2004) Релігійні конверсії в шлюбно-сімейних стосунках населення Правобережної України за судовими справами 30–40-х рр. ХХ ст // Український історичний збірник. Київ, 2004. Вип.6. С. 159–175.
  8. (2005) Zmiany administrcyjno-terytorialnej organizacji Cerkwi Unickiej na Prawobrzeżnej Ukrainie w końcu XVIII–pierwszej połowie XIX wieku // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin, 2005. rok(3) . С. 171–188.
  9. (2005) Освітня та видавнича діяльність Греко-Уніатської Церкви (Правобережна Україна першої третини ХІХ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 75–90.
  10. (2005) Уніатське духовенство Правобережної України першої третини ХІХ ст.: міжконфесійні конфлікти за майно і паству // Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Zbiór studiów. Lublin, 2005. T.3. С. 107–122.
  11. (2006) Монастирська книга дубенських василіанок та її інформаційні можливості // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Київ, 2006. Вип. 9. С. 128–145.
  12. (2007) Документи державно-адміністративних установ як джерело до історії Греко-уніатської церкви (Правобережна Україна кінця XVIII – початку ХІХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2007. Т. XV. С. 30–37.
  13. (2007) Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: класифікація та інформаційні можливості // Бібліотечний вісник. Київ, 2007. № 6. С. 11–16.
  14. (2007) Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку ХІХ ст.: історіографія проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2006. Вип. 11. С. 151–170.
  15. (2007) “Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 40–51.
  16. (2008) Актуальні питання душпастирської діяльності Греко-Уніатської Церкви (Волинь, друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст.) // Волинські історичні записки. Збірник наукових праць. Житомир, 2008. Т.1. С. 125–133.
  17. (2009) "Acta monasterii lubarensis": джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2009. Вип. 13. С. 224–240.
  18. (2009) До проблеми актуального стану збереженості архівних документів з історії Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні (кінецьХVIII - перша половина ХІХ ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2009. Вип. 24. C. 189–195.
  19. (2014) Catalogus Patrumet Fratrum defunctorum Чину св. Василія Великого у фондах Інститутут рукописів НБУВ (середина 18 – початок 19 ст.) / В. Е. Лось, Н. О. Сінкевич // Генеалогічні записки. Львів, 2014. Вип. 12. C. 77–101.
  20. (2017) Трансформація візій старця-інока у книзі чудес Почаївської Богородиці як один із виявів піднесення престижу ЧСВВ: постановка питання // Історія релігій в Україні. Львів, 2017. Вип. 27. С. 488–497.
  21. Рецензії
  22. (2019) Нове видання з історії Унійної Церкви в Україні (Рецензія на: Вікторія Білик, Оксана Карліна. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2018. 304 с.) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 314–323.


  ©   Валентина Лось, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського