До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУЛАТОВА Світланa Олегівнa - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/121896

 

БУЛАТОВА Світланa Олегівнa


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Bulatova Svitlana (eng)
 • Bułatowa Switłana (pol)
 • Булатова Светлана Олеговна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історико-книгознавча та бібліографічна реконструкція рукописно-книжкових колекційних фондів ХVI–XVIII ст., полоністичні колекції рукописних книг та стародруків, пов’язаних з історичним минулим Польщі й України; кодикологія та кодикографія рукописної книги, археографія, джерелознавство, культурологія, історія старопольської культури ХVIІ–XVIII ст.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18, bulatova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1962
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1983Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького (нині - Київський національний педуніверситет імені М. П. Драгоманова), філологія
  Науковий ступінь:
  1999кандидат історичних наук; тема дисертації: «Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVI – сер.XIX ст.: походження, доля та історико-книгознавча реконструкція»
  Вчені звання:
  2007старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1988 р.
  Професійна діяльність:
  1988–1999відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, бібліотекар 1 категорії
  1999–2000відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, в.о. наукового співробітника
  2000 – по т. ч.відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  членкиня Асоціації архівістів України
  членкиня Асоціації бібліотекарів України


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1999) Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII-сер. XIX ст.: походження, доля та історико- книгознавча реконструкція [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / Булатова Світлана Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1999. 17 с.
  2. (1999) Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII-сер. XIX ст.: походження, доля та історико- книгознавча реконструкція [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Булатова Світлана Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1999. 228 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Київ, 2002. 768 с.
  5. (2006) Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна, філологічне ред. Н. М. Зубкова. Київ, 2006. 332 с.
  6. (2011) Біленький Є. А., Булатова С. О. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2011. 250 c.
  7. (2020) Між абсурдним і звичним: історико-кулінарнi реалії у рукописному творі старопольського бароко «Bankiet iopisanie potraw Jego Mci Pana N.N. dla Jch Mci P.P. akademików na wakazje przyjeżdżających» // Густативно-сапористичні модуси української та світової культур : колективна монографія (на матеріалі ІІ Всеукраїнської конференції "Харчові традиції–ментальний код нації") / за заг. ред. Віват Г.І. Одеса, 2020. С. 49–54.
  8. (2022) Рукописна Polonica: Podróżne potrawy z postem – пам’ятка з історії кулінарії середини ХVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2022. 260 с.
  9. Довідники, покажчики, каталоги
  10. (2002) Бережков Михайло Миколайович [c. 39–42]; Болсуновські [c. 52–53]; Косачевська Євдокія Марківна [c. 264–266]; Кудрявцев Петро Павлович [c. 287–288]; Кулаковський Юліан Андрійович [c. 288–289]; Кулябко-Корецький Микола Григорович (cпівавтор – О.П. Степченко) [c. 294]; Мержанова Антоніна Миколаївна [c. 365]; Новицький Яків Павлович [c. 397–400]; Омельченко Петро Остапович [c. 404–406]; Савицький Іван Олексійович [c. 474–475]; Саливон Григорій Дмитрович [c. 476–478]; Скляренко Семен Дмитрович [c. 492]; Степович Андроник Оникійович [c. 507–511]; Федоренко Павло Костянтинович [c. 560]; Флоринський Тимофій Дмитрович [c. 560–563]; Шодуари [c. 594–601]; Яновський Людвіг Вікторович [c. 644–645] // Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2002.
  11. (2007) Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису; / Бодак Ольга Петрівна; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.), Л. М. Яременко, Н. М. Зубкова, О. П. Степченко, С. О. Булатова, С. В. Сохань, С. Г. Даневич (відп. секретар). Київ, 2007. 409 с.
  12. (2015) Архів і зібрання рукописів Одеського товариства історії та старожитностей [c. 60–65]; Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) [c. 131–132]; Зібрання рукописів з історії церков Західної України ХVІІІ–ХХ ст. [c. 220–221]; Колекція документів релігійних і навчальних установ та приватних осіб польського походження [c. 237–240]; Колекція історичних документів «Уманська збірка» [c. 211–216]; Рукописний каталог бібліотеки Станіслава Августа Понятовського Соllесtіо Rеgіа [c. 249–151] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2015.
  13. (2020) Родова бібліотека польських магнатів Яблоновських // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2020. C. 42–50.
  14. Документальні публікації
  15. (2005) Невідомі листи Казимежа Рейхмана до Кароля Болсуновського // Пам’ятки: археограф. щорічник. Київ, 2005. С. 250–256.
  16. (2018) Секрети старопольскої юхи ХVIII ст. (за рецептурою з рукопису «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 22. Київ, 2018. С. 450–466.
  17. (2019) «Nastawować miód stary, właśnie stary», або білоруськi рукописні рецептури питного меду ХVІІ ст. із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 24. Київ, 2019. С. 281– 300.
  18. (2021) Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca / Wyd. i opracowali: J. Dumanowski i S. Bułatowa ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. VIII. Warszawa, 2021. 403 s.
  19. Статті
  20. (1994) Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 2. Київ,1994. С. 136–141.
  21. (1996) Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 3. Київ, 1996. С. 121–137.
  22. (1997) Екслібриси в книжковому зібранні Яблоновського / Пер. з рос. Н. Солонська // Бібліотечний вісник. № 1. Київ, 1997. C. 20–29.
  23. (1997) Книжкове зібрання Яблоновських у бібліотеці Кременецького ліцею // Наук. записки: зб. пр. молодих учених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства. Київ, 1997. Т. 2. С. 209–231.
  24. (1998) Обзор изданий второй половины XVI века книжного собрания // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 4. Київ, 1998. С. 232–261.
  25. (1998) Провенієнції видань другої половини XVI ст. колекції Яблоновських (у фондах НБУВ) / пер. з рос. Н. Солонська // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Вип. 1. Київ, 1998. С. 122–128.
  26. (1999) Листи Ю.О. Яблоновського до Ю.А. Залуського як джерело з історії князівської бібліотеки Яблоновських // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. Харків, 1999. С. 120–129.
  27. (2000) Бібліотека Яна Станіслава Яблоновського у Підкамені та її книжки у складі родового зібрання Яблоновських у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 5. Київ, 2000. С. 48–58.
  28. (2000) Матеріали з історії бібліотеки баронів де Шодуар у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (архівна та рукописна спадщина) / Є.А. Біленький, С.О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 6. Київ, 2000. С. 56–74.
  29. (2000) Провенієнції Яблоновських (на матеріалі видинь з фондів Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського та польських книгосховищ) // Библиотечное дело и краеведение: сб. науч. тр. Вып. 2. Киев ; Симферополь, 2000. С. 12–19.
  30. (2002) До витоків історії книжкового колекціонування польського роду магнатів Яблоновських // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 7. Київ, 2002. С. 3–13.
  31. (2002) Рукописні матеріали з колекції Яблоновських в ІР НБУВ як об'єкт історико-книгознавчого дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 9. Київ, 2002. С. 294–300.
  32. (2003) Огляд родового архівного фонду Болсуновських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 8. Київ, 2003. С. 113–125.
  33. (2004) Rekopisy «Collectio Regiа» w zbiorach Instytutu Rekopisu Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W.I. Wernadskiego w Kijowie // Rocznik Biblioteki Narodowej. Т. ХХХVІ. Warszawa, 2004. S. 251–264.
  34. (2004) До історії бібліотеки Станіслава Яна Яблоновського, краківського каштеляна // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 9. Київ, 2004. С.141–160.
  35. (2004) Польські рукописи у фондах родового походження в зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник. Київ, 2004. № 4. С. 7–10.
  36. (2005) Кароль Васильович Болсуновський – колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 10. Київ, 2005. С. 163–168.
  37. (2005) Рідкісні рукописи ХVІІІ ст. з історії класичної археології із зібрання польського короля Станіслава Августа Понятовського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Архіви України. Київ, 2005. № 4. С. 132–146.
  38. (2006) Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович // Бібліотечний вісник Київ, 2006. № 4. С. 3–5.
  39. (2009) Екслібриси Станіслава Шодуара на книжках родового бібліотечного зібрання Шодуарів у фондах НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 13. Київ, 2009. С. 184–195.
  40. (2009) Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907) / С. Булатова, С. Міщук // Архіви України. Київ, 2009. № 1/2. С. 221–234.
  41. (2010) Роль баронеси Люсі Шодуар та її збирацьких зацікавлень в історичній долі рукописного, книжкового та нумізматичного зібрань Івницького маєтку // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 14. Київ, 2010. С. 128–137.
  42. (2012) Рукописні дарчі написи на виданнях як джерело з історії комплектування зібрання Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 16. Київ, 2012. С. 183–196.
  43. (2013) Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 17. Київ, 2013. С. 152–167.
  44. (2014) Археографічна та історична пам’ятка єзуїтів колегіуму Св. Яна у Ярославі кін. XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 18. Київ, 2014. С. 38–55.
  45. (2015) Археографічна спадщина вченого-реформата Станіслава Домініка Клечевського (1714–1776) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 3–19.
  46. (2016) Рукописна книга ХVIII ст. з історії старопольської кухні «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 20. Київ, 2016. С. 22–42.
  47. (2017) Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського в першій чверті ХVII ст. (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина. Вип. 21. Київ, 2017. С. 73–96.
  48. (2018) Впливи традиції італійської кухні на кулінарну практику галицької шляхти в першій третині XVII ст. // Італійська їжа в історії та культурі: зб. наук. ст. / Одеський національний унверситет. Одеса, 2018. С. 12–17.
  49. (2018) Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського у першій чверті ХVII ст. : начиння та посуд // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 22. Київ, 2018. С. 100–116.
  50. (2019) Солодкий смак чужого міста: німецькі спеціалiтети у старопольських рецептурах ХVІІІ ст. (за рукописом «Zbiór dla kuchmistrza tак potraw jako ciast robienia») // Місто, історія, культура, суспільство. № 7 (2019): № 7. Спеціальне число "Їжа та місто". С 85–96.
  51. (2020) Іноземні впливи та запозичення у старопольському кухарському рукопису "Zbior dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia" ХVІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 26. Київ, 2020. С. 75-91.
  52. Науково-популярні публікації
  53. (2019) Інший смак: Старопольська кухня на смак та колір // Їжакультура. 11.05.2019.
  54. (2019) Інший смак: Старопольські страви на українських землях // Їжакультура: 11.05.2019.
  55. (2019) Сучасна гастрономічна література Польщі // Їжакультура: 24.06.2019.
  56. (2021) Кулінарна спадщина: з досвіду опрацювання. Збірка для кухмістера 1757 р. // Izhakultura: 12.08.2021.
  57. (2022) Kołacze kuchmistrzowej koronnej / Switłana Bułatowa, Jarosław Dumanowski // Muzeum Pałacu Króla Jana II w Wilanowie. Pasaż wiedzy. 18.07.2022.
  58. (2022) Salcesony, abuchty i szołdry. Staropolskie wędliny / Switłana Bułatowa, Jarosław Dumanowski // Muzeum Pałacu Króla Jana II w Wilanowie. Pasaż wiedzy. 20.07.2022.
  59. (2022) Staropolskie miody / Switłana Bułatowa, Jarosław Dumanowski // Muzeum Pałacu Króla Jana II w Wilanowie. Pasaż wiedzy. 19.07. 2022.
  60. (2022) „Kuchmistrzostwo”. Kopia tekstu najstarszej polskiej książki kucharskiej z XVI wieku / Switłana Bułatowa, Jarosław Dumanowski // Muzeum Pałacu Króla Jana II w Wilanowie. Pasaż wiedzy.18.07.2022.
  61. Тези наукових доповідей
  62. (1993) Архів Львівської греко-католицької митрополичої консисторії в фондах Інституту рукопису ЦНБ // Наук. б-ка в сучасному соціокультурному контексті : мат. Міжнар. наук, конф. Ч. 1 : Київ, 1993. С. 98–99.
  63. (1996) Про особливості комплектування зібрання Ю.О. Яблоновського в бібліотеці Кременецького ліцею // Стратегія комплектування фондів наук. б-ки : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ, 1996. С. 119–120.
  64. (2013) Роль экслибрисов Станислава Шодуара как источника по истории родовой библиотеки // Вспомогательные ист. дисциплины в современном науч. знании : мат. XXV Междунар. науч. конф. : в 2 ч. / Рос. гос. гуманитар. ун-т. Ч. 2. Москва, 2013. С. 236–238.
  65. (2013) Рукописні конфесійні пам’ятки польського походження Правобережної України кінця ХVI – початку XX ст. (за матеріалами ф. 332 Інституту рукопису НБУВ) // Адаптація завдань і функцій наук. б-ки до вимог розвитку цифрових інформ. ресурсів : мат. Міжнар. наук. конф. Київ, 2013. С. 248–250.
  66. (2014) Інформативний потенціал та перспективи дослідження рукописної пам ’ятки єзуїтів Ярославського колегіуму кінця XVII cт. з фондів Інституту рукопису НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 2014. С. 106–108.
  67. (2015) Неизвестный автограф рукописи К.В. Вуйцицкого по истории Варшавы 1827–1830-х годов в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Вспомогательные ист. дисциплины и источниковедение : современные исследования и перспективы развития : мат. ХХVII Meждунар. науч. конф. / Рос. гос. гуманитар. ун-т. Москва, 2015. С. 148–150.
  68. (2015) Рукопис праці Станіслава Домініка Клечевського «Lechus historiae Polonae restitutus » (1773 р.) у контексті славістичних ініціатив Юзефа Олександра Яблоновського // Науковий потенціал славістики : іст. здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури. Київ, 2015. С. 118–120.
  69. (2015) Рукописне дослідження з біблійної історії Станіслава Клечевського (1714–1776) у фонді Iнституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : мат. Міжнар. наук. конф. : в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2015. С. 147–149.
  70. (2016) Невідомі автографи польського літератора ХІХ ст. Яна Прусіновського у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Глобалізація/європеїзація і розвиток нац. слов’ян. культур : мат. Міжнар. наук. конф. Київ, 2016. С. 232–235.
  71. (2016) Польська рукописна книга ХVIII ст. «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису НБУВ : спроба кодикологічного аналізу // Бібліотека. Наука. Комунікація : Формування нац. інформ. простору : мат. Міжнар. наук. конф. Київ, 2016. С. 96–98.
  72. (2017) Історико-кодикологічний аспект дослідження рукописної пам’ятки Млечка першої чверті ХVІІ ст. із зібрання Хрептовичів з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : стратегічні завдання розвитку наук. бібліотек : мат. Міжнар. наук. конф. Київ, 2017. С. 113–116.
  73. (2018) До питань публікації археографічних пам’яток XVIII ст. з полоніки з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : мат. Міжнар. наук. конф. Київ, 2018. С. 147–150.
  74. (2020) Гастрономічний дискурс у старопольскому бароковому рукопису «BANKIET I OPISANIE POTRAW JEGO MCI PANA N.N. DLA ICH MCI P.P. AKADEMIKÓW NA WAKAZJE PRZYJEŹDŹAJĄCYCH» з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020 .
  75. (2021) «Барвиста палітра страв рукописної кухарської збірки «Podróżne potrawy z postem» середини XVII ст.» // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : мат. Міжнар. наук. конф. Київ, 2021. С. 431–433.
  76. Рецензії
  77. (1999) Періодичне видання Товариства польських архівістів // Архівіст : вісн. САУ. Київ, 1999. Вип. 1(4). С. 90–95. Рец. на журн.: Archiwista polski. 1997. № 1–4; 1998. № 1–4.


  ©   Світлана Булатова, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського