До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГОРБАЧ Тимур Сергійович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/950189

 

ГОРБАЧ Тимур Сергійович


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Horbach Tymur (eng)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Середньовічна історія країн Центрально-Східної Європи.
  Контактна інформація: , gorbach@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1986
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2009Київський національний університет імені Тараса Шевченка, всесвітня історія
  2012аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  2013кандидат історичних наук; тема дисертації: «Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ – ХV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2013 р.
  Професійна діяльність:
  2012–2013Музей книги і друкарства України, провідний науковий співробітник науково-експозиційного відділу
  2013–2014відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису: молодший науковий співробітник, науковий співробітник
  2014 – по т. ч.відділ джерелознавства Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2016Лауреат IX Едиції Стипендіального Фонду Музею історії Польщі у Варшаві (тема дослідження: «Kwestia stosunków Zakonu Krzyżackiego a Rusi Halicko-Włodzimierskiej i roli Królestwa Polskiego w tych stosunkach»)
  2016–2018учасник стипендіальної програми НАН України для молодих учених


  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864 – 25.04.1913) – 150-річчя з дня народження». Київ: НБУВ, 2014
  Електронна книжкова виставка «Таранушенко Стефан Андрійович (1889–1976) : мистецтвознавець, музейний працівник». Київ: НБУВ, 2014
  Електронна книжкова виставка «Стебницький Петро Януарійович (1862-1923) – український громадсько-політичний діяч, вчений, публіцист». Київ: НБУВ, 2014
  Електронна книжкова виставка «Микола Зеров: повернення із забуття. Виставка до 125-річчя від дня народження видатного українського поета». Київ: НБУВ, 2015
  Електронна книжкова виставка «Дмитро Яворницький: дослідник запорозького козацтва. Виставка до 160-річчя від дня народження видатного українського історика, археолога, фольклориста». Київ: НБУВ, 2015
  Електронна книжкова виставка «Павло Миколайович Попов (1890-1971). Виставка до 125-річчя від дня народження». Київ: НБУВ, 2015
  Електронна книжкова виставка «ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ (14.02.1866 – 03.10.1935) – український історик-правознавець, державний та громадський діяч, Президент Української Академії Наук». Київ: НБУВ, 2016
  Електронна книжкова виставка «НАДІЯ СУРОВЦОВА-ОЛИЦЬКА (18.03.1896-13.04.1985). Виставка до 120-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки, громадської та політичної діячки». Київ: НБУВ, 2016
  Електронна книжкова виставка «МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – будівничий української державності. Виставка до 150-річчя від дня народження видатного українського історика, письменника, публіциста, громадського та політичного діяча». Київ: НБУВ, 2016
  Електронна книжкова виставка «До 100-річчя Національної академії наук України». Київ: НБУВ, 2018
  Електронна книжкова виставка «Українська історія в пам’ятках Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. До 30-річчя відновлення Незалежності України». Київ: НБУВ, 2021
  Електронна книжкова виставка «Архівна спадщина Петра Стебницького в Інституті рукопису НБУВ. У соті роковини смерті Діяча». Київ: НБУВ, 2023
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Польща і Тевтонський Орден у XIII-XV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин.- Дисертація канд. іст. наук: 07.00.02, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2013. 180 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2017) Inter pacem et bellum: Польща і Німецький орден у ХІІІ - на початку ХV ст. / відп. ред. М.О. Рудь; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2017. 200 c.
  4. Довідники, покажчики, каталоги
  5. (2014) Архів українських філологів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог. Київ, 2014. 304 c.
  6. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2015. 325 с.
  7. Статті
  8. (2010) Польський хрестоносний рух у Пруссію першої третини ХІІІ ст. та його політичні наслідки // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . Київ, 2010. Т. 20. С. 39–51.
  9. (2011) Комплекс захисного та наступального озброєння рицарів Польського Королівства в Грюнвальдській битві 1410 р. // Університет. Київ, 2011. 5 (43). С. 89–96.
  10. (2011) Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. Київ, 2011. Вип. 105. С. 13–15.
  11. (2012) Взаємовідносини Польського Королівства з Тевтонським Орденом у першій третині ХІV ст. // Гілея. Київ, 2012. Вип. 58 (№ 3). С. 210–218.
  12. (2014) З невиданої спадщини видатного мовознавця: стаття А.О. Білецького «Σαστήρ – vox obscura» // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 576–583.
  13. (2015) Науковий шлях С. З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 100–107.
  14. (2016) Участь польського рицарства у райзах Німецького ордену на Литву в останній третині ХІV ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці, 2016. Вип. 2 (42). С. 208–220.
  15. (2017) Руське королівство й Німецький орден за часів Юрія ІІ // Український історичний журнал. Київ, 2017. № 2. С. 19–32.
  16. (2019) Чи галицько-волинське рицарство брало участь у польсько-орденській війні 1327–1332 рр. // Rus' and Poland (10th–14th centuries). Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th–8th December, 2018. Kraków, 2019. S. 307–315. (Colloquia Russica. Series I. Vol. 9).
  17. (2020) З історії одного фальсифікату: привілей Казимира ІІІ для панів із Бжезя // Przegląd Archiwalno-Historyczny. Poznań, 2020. T. 7. S. 225–239.
  18. (2020) Х Міжнародна наукова конференція «Colloquia Russica: Дипломатія середньовічної Русі (X–XVI ст.)» // Український історичний журнал. 2019. № 6. С. 218–219.
  19. (2021) Володимирське посольство до Пруссії восени 1325 року // Diplomacy of Medieval Rus' (10th–16th centuries). Publication from the 10th International Scientific Conference, Kraków, 9th–11th October, 2019. Kraków, 2021. S. 169–179. (Colloquia Russica, Series I. Vol. 10).
  20. Тези наукових доповідей
  21. (2011) Взаємовідносини Тевтонського Ордену з польськими князівствами на тлі поморсько-орденського конфлікту 1236–1243 рр. // Дні науки історичного факультету: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 20-річчю Незалежності України. Київ, 2011. Вип. ІV: у 6 ч. Ч. 6. С. 23.
  22. (2012) Прусский вопрос во внутренней и внешней политике Польши первой трети ХІІІ в. // Материалы VII и VIII Всероссийских научных конференций «Чтения памяти профессора В.Ф. Семенова» («Семеновские чтения»). Москва, 2012. С. 86–92.
  23. (2012) Справа Польського Королівства і Тевтонського Ордену на Констанцькому соборі (1414–1418) // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. Київ, 2012. Вип. V: у 7 ч. Ч. 6. С. 6–7.
  24. (2016) Дипломатичне протистояння Польського королівства і Німецького ордену на Вроцлавському рейхстазі (1419–1420)//Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: Матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2016 р.).
  25. (2019) Чи галицько-волинське рицарство брало участь у польсько-орденській війні 1327–1332 рр.?// Colloquia Russica, Kraków 2019, Series I, vol. 9: Rus' and Poland (10th — 14th centuries), Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th–8th December.
  26. (2020) Три польскі латиномовні актові документи ХІV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  27. (2021) Маєстатична печатка Казимира ІІІ із зібрань Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами до управління знаннями : матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 2021. С. 444–446.


  ©   Тимур Горбач, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського