До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОРЧЕМНА Ірина Степанівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/437555

 

КОРЧЕМНА Ірина Степанівна


завідувач відділу


Інститут рукопису. Відділ фондів рукописної спадщини
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Korchemna Iryna (eng)
 • Корчемная Ирина Степановна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Документознавство, архівознавство, джерелознавство, археографія, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі; науково-документне забезпечення руху рукописних фондів та їх облік під час комплектування, опрацювання, зберігання та використання.
  Контактна інформація: +38 (044) 234-78-65, korchemna@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1973
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1995Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  2010кандидат історичних наук; тема дисертації: «Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918-2009)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
  Професійна діяльність:
  2000–2004відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису: бібліотекар 2 категорії, бібліотекар 1 категорії, провідний бібліотекар, головний бібліотекар
  2005–2008відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, в.о. молодшого наукового співробітника
  2008–2010відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, молодший науковий співробітник
  2010–2011відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, в.о. наукового співробітника
  2011–2017відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, науковий співробітник
  2017–відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису, завідувач
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації архівістів України
  член Асоціації бібліотекарів України
  Член Експертно-перевірної комісії НАН України
  член Науково-методичної ради ІР НБУВ


  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Архівна спадщина Лесі Українки у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ». Київ: НБУВ, 2021
  Електронна книжкова виставка «Філософський спадок Григорія Сковороди : 300-річчя від дня народження». Київ: НБУВ, 2022
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2010) Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918-2009) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Корчемна Ірина Степанівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 255 арк.
  2. (2010) Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918–2009) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2010. 18 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2004) Істину встановлює суд історії : збірник на пошану Федора Павловича Шевченка : в 2 т. Т. 1 : Джерела / у; упоряд.: С. Батуріна, Г. Боряк, І. Корчемна, Л. Дубровіна, І. Матяш, О. Титаренко ; у підготовці видання брали участь: Л. Андрієвська, О. Бернікова, Л. Васько, Л. Демченко, Н. Лісунова, Н. Московченко, Н. Павловська, І. Мага, І. Прокопенко, О. Степченко ; вступне слово Дмитра Табачника ; відп. ред. Геннадій Боряк. Київ, 2004. 782 с.
  5. (2016) Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу : монографія / І. С. Корчемна ; ред. Л. А. Дубровіна. Київ 2016. 220 с DOI:10.15407/nbuv.0002127.
  6. (2019) Діяльність спеціалізованих відділів у галузі комплектування та наукового опису й обліку документів // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / НБУВ. Київ, 2019. С. 125–133.
  7. (2021) Розділ 3: Комплектування та опрацювання особових архівних фондів у 2001–2021 роках, архівні довідники та створення електронного ресурсу / І.С. Корчемна, Л.В. Гарбар // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідна та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) : монографія / НБУВ. Київ, 2021. С. 161–232.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2015. 325 c.
  10. (2019) Архів В. С. Косенка (1896–1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження; науковий каталог / О. А. Іванова ; ред. О. П. Степченко, О.С. Боляк, (відповідальний секретар), Н. М, Зубкова, Т. В. Коваль, І. С. Корчемна, Г. В. Папакін, Н. А. Шип. Київ, 2019. 196 с.
  11. Документальні публікації
  12. (2004) Щоденникові нотатки // “Істину встановлює суд історії”: Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Київ, 2004. Т. 1. Джерела. С. 561–645.
  13. (2014) Шевченко Федір. Історичні студії : збірка вибраних праць і матеріалів (до 100-річчя від дня народження) / упоряд. і ком. : С. Батуріна, І. Корчемна, С. Блащук, О. Ясь. Київ, 2014. 700 с.
  14. Статті
  15. (2004) Нові надходження Інституту рукопису НБУВ: особовий архівний фонд члена-кореспондента НАН України Ф.П. Шевченка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2004. Вип. 13. С. 351–356.
  16. (2004) Особовий фонд Федора Шевченка в Інституті рукопису Національної бібліотеки України // Відкритий архів: Щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної укр. культури. Київ, 2004. Т. І. .С. 638–641.
  17. (2005) Архівна спадщина Ф.П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 412–417.
  18. (2007) Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 118–123.
  19. (2007) Науково-документне забезпечення руху рукописних фондів бібліотек під час обліку // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2007. № 2. С. 58–64.
  20. (2007) Організація обліку рукописних документів в Інституті рукопису НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 19. С. 437–444.
  21. (2010) База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" // Вісник книжкової палати. Київ, 2010. № 3. С. 41–44.
  22. (2014) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, структура, науковий опис // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 158–168.
  23. (2015) Архівні документи письменника, поета Омеляна Дмитровича Розумієнка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки Україні імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 50–55.
  24. (2015) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. Вернадського / І. Корчемна, К. Лобузіна, С. Сохань, М. Філіпович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Київ, 2015. Ч. 25. C. 91–102 .
  25. (2016) Особовий архівний фонд книго- та бібліотекознавця Федора Захаровича Шимченка (1922–1989): структура та інформаційна складова // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. С. 133–139.
  26. (2016) Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису НБУВ (1940–1980-ті роки) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. С. 636–646.
  27. (2021) Особовий архів академіка А. Ю. Кримського вІнституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія формування та нові надходження 2013–2020 років / І. С. Корчемна, Н. М. Зубкова // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2021. Вип. 27. С. 367–378.
  28. (2022) Сковородіана у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. П. Степченко, І. С. Корчемна, Т. В. Коваль // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2022. Вип. 29. С. 456–481.
  29. (2023) Програма ОТІС 1882–1884 років з археолого-історико-етнографічного опису міст і сіл Причорномор’я та Приазов’я / В. Сапожников, О. В. Айсфельд, І.С.Корчемна // Стародавнє Причорномор’я / ОНУ. Одеса, 2023. Вип. XIV. С. 18–29.
  30. Тези наукових доповідей
  31. (2006) “Шлях рукопису” як важливий обліковий процес у рукописних підрозділах наукових бібліотек // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. Київ, 2006. С. 202–203.
  32. (2007) Профіль комплектування фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. Київ, 2007. С. 216–217.
  33. (2013) Комплектування особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : специфіка наукової експертизи // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт., 2013 р.). Київ, 2013. С. 276–279.
  34. (2014) Робочий аркуш «Паспорт фонду» як структурна частина БД «Електронна справа рукописного фонду» ІР НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.). Київ, 2014. С. 138–139 .
  35. (2019) Архівні фонди особового походження Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: процес наукового опрацювання / О. П. Степченко, І. С. Корчемна, О. С. Боляк // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2019. Т.2. С. 367–370.
  36. (2019) Формування архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в 2008–2018 рр.: огляд нових надходжень // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2019. Т.2. С. 325–330.
  37. (2021) Комплектування особового архівного фонду Агатангела Юхимовича Кримського в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: 2013–2020 рр. / І. С. Корчемна, Т.В. Коваль // До 150-річчя від дня народження академіка А. Ю. Кримського: матеріали Міжнар. наук. конф. Одеса, 2021. С.157–160.
  38. (2021) Комплектування фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001–2020 рр.) / І С. Корчемна, Т.В. Коваль // Бібліотека. Наука. Комунікація: Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2021. С. 498–502 .
  39. (2022) Документи особового походження в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: наукове описування / О.П. Бодак, Т.В. Коваль, І.С. Корчемна, О.П. Степченко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2022. С. 272–276.
  40. (2023) Сучасні тенденції комплектування фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2023. 1036 с.


  ©   Ірина Корчемна, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського