До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОРЧЕМНА Ірина Степанівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/437555

 

КОРЧЕМНА Ірина Степанівна


завідувач відділу


Інститут рукопису. Відділ фондів рукописної спадщини
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Korchemna Iryna (eng)
 • Корчемная Ирина Степановна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: документознавство, архівознавство, джерелознавство, археографія, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі; науково-документне забезпечення руху рукописних фондів та їх облік під час комплектування, опрацювання, зберігання та використання.
  Контактна інформація: +38 (044) 234-78-65; факс: 38 (044) 264–3398, korchemna@nbuv.gov.ua
  Дати життя:14. 07.1973, с. Довгиничі, Овруцький р-н, Житомирська обл., Україна
  Освіта:
  1995 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет
  Науковий ступінь:
  2010кандидат історичних наук; тема дисертації: «Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918-2009)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
  Професійна діяльність:
  з 18.12.2000Обіймала посаду бібліотекаря 2 категорії відділу кодикології та кодикографії
  з 08.11.2001бібліотекар 1 категорії
  з 22.01.2004провідний бібліотекар
  з 01.09.2004 головний бібліотекар
  з 01.02.2005 в.о. молодшого наукового співробітника
  з 17.11.2008 молодший науковий співробітник
  з 01.06.2010 в.о. наукового співробітника
  з 01.11.2011науковий співробітник
  з 02.10.2017 старший науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини.
  завідувач відділу
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації архівістів України
  Член Експертно-перевірної комісії НАН України
  член Науково-методичної ради ІР НБУВ
  член Асоціації бібліотекарів України


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2010) Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918-2009) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Корчемна Ірина Степанівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - 255 арк.
  2. (2010) Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918–2009) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2010. 18 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2004) Істину встановлює суд історії : збірник на пошану Федора Павловича Шевченка : в 2 т. Т. 1 : Джерела / упоряд. : С. Батуріна, Г. Боряк. І. Корчемна, Л. Дубровіна, І. Матяш, О. Титаренко ; відп. ред. Г. Боряк ; УНДІАСД ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; Ін-т археології, Ін-т історії України. Київ, 2004. 782 с. (Архівні та бібліографічні джерела української думки. Вип. 10).
  5. (2016) Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу / відп. ред. Л.А. Дубровіна ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2016. 220 с..
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 c..
  8. Документальні публікації
  9. (2014) Шевченко Федір. Історичні студії : збірка вибраних праць і матеріалів (до 100-річчя від дня народження) / упоряд. і ком. : С. Батуріна, І. Корчемна, С. Блащук, О. Ясь. Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2014. 700 с.
  10. Статті
  11. (2004) Нові надходження Інституту рукопису НБУВ: особовий архівний фонд члена-кореспондента НАН України Ф.П. Шевченка // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2004. - Вип. 13. – С. 351–356.
  12. (2004) Особовий фонд Федора Шевченка в Інституті рукопису Національної бібліотеки України // Відкритий архів: Щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної укр. культури. - Київ :Критика, 2004. - Т. І. . – С. 638–641.
  13. (2004) Щоденникові нотатки // “Істину встановлює суд історії”: Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. - Київ, 2004. - Т. 1. Джерела. – С. 561–645.
  14. (2005) Архівна спадщина Ф.П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2005. - Вип. 10. – С. 412–417.
  15. (2007) Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2007. - Вип. 12. – С. 118 – 123.
  16. (2007) Науково-документне забезпечення руху рукописних фондів бібліотек під час обліку // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - Київ, 2007. - № 2. – С. 58–64.
  17. (2007) Організація обліку рукописних документів в Інституті рукопису НБУВ // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2007. - Вип. 19. – С. 437 – 444.
  18. (2010) База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" // Вісник книжкової палати. - Київ, 2010. - № 3. – С. 41-44.
  19. (2014) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, структура, науковий опис / І. С. Корчемна // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 158–168.
  20. (2015) Архів Андріївської церкви // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 141–143..
  21. (2015) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 73–81..
  22. (2015) Архівні документи письменника, поета Омеляна Дмитровича Розумієнка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки Україні імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 50–55. .
  23. (2015) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. вернадського / І. Корчемна, К. Лобузіна, С. Сохань, М. Філіпович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2015. – Ч. 25. – C. 91-102 .
  24. (2016) Особовий архівний фонд книго- та бібліотекознавця Федора Захаровича Шимченка (1922–1989): структура та інформаційна складова / І. С. Корчемна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 133-139..
  25. (2016) Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису НБУВ (1940–1980-ті роки) // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. С. 636–646..
  26. (2021) Особовий архів академіка А. Ю. Кримського вІнституті рукопису Національної бібліотеки України іменіВ. І. Вернадського: історія формування та нові надходження 2013–2020 років / І. С. Корчемна, Н. М. Зубкова // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2021. - Вип. 27. - С. 367-378..
  27. Тези наукових доповідей
  28. (2006) “Шлях рукопису” як важливий обліковий процес у рукописних підрозділах наукових бібліотек // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. - Київ, 2006. – С. 202–203.
  29. (2007) Профіль комплектування фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. - 2007. - Київ. – С. 216–217.
  30. (2013) Комплектування особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : специфіка наукової експертизи // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт., 2013 р.). Київ : НБУВ, 2013. С. 276–279.
  31. (2014) Робочий аркуш «Паспорт фонду» як структурна частина БД «Електронна справа рукописного фонду» ІР НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2014. С. 138–139. .


  ©   Ірина Корчемна, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського