До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
...
1.
збірник публікацій

 ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ ІВАНИЦЬКИЙ (1881–1955). ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ КНИЗІ. (2018)

2018

2.
стаття

Заболотна Н.
ЛЮДЕМ ПОСПОЛИТЫМ К ДОБРОМУ НАУЧЕНИЮ… (КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ 500-РІЧЧЯ ВИХОДУ БІБЛІЇ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ)

2017

3.
стаття

Ковальчук Г.
ФРАНЦИСК СКОРИНА ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 1920-Х РОКІВ

2017

4.
стаття

Ковальчук Г. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

2016

5.
стаття

Дубровіна Л.
IСТОРІЯ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

2016

6.
стаття

Дубровіна Л.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РУКОПИСНОЇ ТА КНИЖКОВОЇ СПАДЩИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2016

7.
монографія

Ковальчук Г. І.
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА (1922-1936) (2015)

2015

8.
монографія
каталог

Бєляєва Л. В.
КОБЗАР Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : книгознав. та бібліогр. дослідж. (2015)

2015

9.
стаття

Ковальчук Г.
КНИГОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ВВЕДЕННЯ У НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

2015

10.
стаття

Ковальчук Г.
ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Н. Б. КУЗЯКІНОЇ

2015

11.
довідник

 АРХІВИ, КОЛЕКЦІЇ ТА ЗІБРАННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : путівник (2015)

2015

12.
стаття

Ковальчук Г.
ПРИЖИТТЄВІ ТА ПОСМЕРТНІ ВИДАННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ФОНДАХ ВІДДІЛУ СТАРОДРУКІВ ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2014

13.
стаття

Ковальчук Г. І.
БАЗЕЛЬСЬКІ СТАРОДРУКИ XV–XVI СТ. У ВІДДІЛІ СТАРОДРУКІВ ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2014

14.
стаття

Ковальчук Г.
НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ НАТАЛІ КУЗЯКІНОЇ 1950–1960-Х РОКІВ У ФАХОВОМУ ПРОЧИТАННІ СУЧАСНИКІВ

2014

15.
стаття

Ковальчук Г. І.
КНИГОЗНАВЧІ ЗВ’ЯЗКИ С. СІРОПОЛКА З УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВИМ ІНСТИТУТОМ КНИГОЗНАВСТВА

2013

16.
стаття

Ковальчук Г.
СПИСКИ ВИДАНЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ДРУКАРНІ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ В АСПЕКТІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОЧАТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКАРНІ

2013

17.
стаття

Ковальчук Г. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКАРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2013

18.
каталог

 ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1935–1940 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 (2012)

2012

19.
каталог

 ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1935–1940 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 (2012)

2012

20.
стаття

Ковальчук Г.
ЕКСПЕРТИЗА КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ: УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

2012

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського