До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
...
1.
археографічне видання

 МЕТРИЧНА КНИГА СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ М. ОСТРОГА 1735–1759 РР. (2019)

2019

2.
збірник публікацій

 ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ ІВАНИЦЬКИЙ (1881–1955). ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ КНИЗІ. (2018)

2018

3.
стаття

Заболотна Н.
ЛЮДЕМ ПОСПОЛИТЫМ К ДОБРОМУ НАУЧЕНИЮ… (КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ 500-РІЧЧЯ ВИХОДУ БІБЛІЇ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ)

2017

4.
стаття

Ковальчук Г.
ФРАНЦИСК СКОРИНА ЗА ПУБЛІКАЦІЯМИ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 1920-Х РОКІВ

2017

5.
стаття

Дубровіна Л.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РУКОПИСНОЇ ТА КНИЖКОВОЇ СПАДЩИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2016

6.
стаття

Ковальчук Г. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

2016

7.
стаття

Дубровіна Л.
IСТОРІЯ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

2016

8.
монографія

Ковальчук Г. І.
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА (1922-1936) (2015)

2015

9.
монографія
каталог

Бєляєва Л. В.
КОБЗАР Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : книгознав. та бібліогр. дослідж. (2015)

2015

10.
стаття

Ковальчук Г.
КНИГОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ВВЕДЕННЯ У НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

2015

11.
стаття

Ковальчук Г.
ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Н. Б. КУЗЯКІНОЇ

2015

12.
довідник

 АРХІВИ, КОЛЕКЦІЇ ТА ЗІБРАННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : путівник (2015)

2015

13.
стаття

Ковальчук Г.
ПРИЖИТТЄВІ ТА ПОСМЕРТНІ ВИДАННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ФОНДАХ ВІДДІЛУ СТАРОДРУКІВ ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2014

14.
стаття

Ковальчук Г.
НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ НАТАЛІ КУЗЯКІНОЇ 1950–1960-Х РОКІВ У ФАХОВОМУ ПРОЧИТАННІ СУЧАСНИКІВ

2014

15.
стаття

Ковальчук Г. І.
БАЗЕЛЬСЬКІ СТАРОДРУКИ XV–XVI СТ. У ВІДДІЛІ СТАРОДРУКІВ ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2014

16.
стаття

Ковальчук Г.
СПИСКИ ВИДАНЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ДРУКАРНІ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ В АСПЕКТІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОЧАТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКАРНІ

2013

17.
стаття

Ковальчук Г. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЧАТОК ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКАРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

2013

18.
стаття

Ковальчук Г. І.
КНИГОЗНАВЧІ ЗВ’ЯЗКИ С. СІРОПОЛКА З УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВИМ ІНСТИТУТОМ КНИГОЗНАВСТВА

2013

19.
стаття

Ковальчук Г.
РЕПРЕСОВАНЕ КНИГОЗНАВСТВО (ДО 90-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА)

2012

20.
стаття

Ковальчук Г.
ЧИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК?

2012

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського