До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/977543

 

СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна


директор


Інститут рукопису
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Stepchenko Olha (eng)
 • Степченко Ольга Петровна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: проблеми організації та збереженості рукописних фондів, камеральна археографія. Професійна діяльність зосереджена в напряму розробки теоретичних та прикладних методик організації, використання та збереженості рукописних фондів. Працює в галузі удосконалення методологічних та методичних розробок стосовно ведення документації Інституту рукопису НБУВ з питань обліку і збереження рукописів у процесі їх комплектування та опрацювання .
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, ir@nbuv.gov.ua
  Дати життя:10.09.1953 , с. Півні, Фастівський р-н, Київська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1988Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука (нині - Київський національний університет культури і мистецтв), бібліотечний факультет
  Науковий ступінь:
  1997Кандидат історичних наук; тема дисертації: “Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів ВБУ (1918–1934 рр.)"
  Вчені звання:
  старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1979
  Професійна діяльність:
  З 1979бібліотекар
  з 1981редактор
  з 1991бібліотекар 1 категорії
  з 1994 завідувач відділу
  з 2000завідувач відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису
  з 2018 в.о. директора Інституту рукопису
  Наукові проекти:
  Керівник та співвиконавець планових наукових тем Інституту рукопису, що стосуються дослідження походження, складу та змісту особових архівних фондів, окремих пам’яток історії та культури, їхнього джерелознавчого наповнення, археографічного описування та публікації.
  Додаткові посади та обов`язки:
  Входить до складу вченої ради НБУВ
  Член науково- експертної комісії Інституту рукопису НБУВ
  Член Асоціації архівістів України
  Член Асоціації бібліотекарів України
  Відзнаки та нагороди:
  за значні професійні досягнення неодноразово відзначена подяками і грамотами НАН України


  Інформаційні
  ресурси:
  Тутковський Павло Аполлонович
  Стебницький Петро Януарійович
  Криловський Амвросій (Амбросій) Семенович
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1997) Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів Всенародної (Національної) бібліотеки України (1918-1934) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Степченко Ольга Петрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1997. - 204 арк.
  2. Монографії, брошури
  3. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. - Київ, 2002. – 13–15; 49–50; 76–77; 137–139; 176–180; 232; 245–249; 266–268; 274–276; 294 c..
  4. (2008) Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування, 1901–1922 роки / уклад. : Н.І. Миронець, І.М. Старовойтенко, О.П. Степченко ; вступ. ст. Н. Миронець, І. Старовойтенко ; наук. ред. І. Гирич ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К. : Темпора, 2008. – 628 c.
  5. (2008) Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918–1934) / О.П. Степченко ; відп. ред. Л.А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І Вернадського. - К. : НБУВ, 2008. – 217 c.
  6. (2013) Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження : монографія / О. П. Степченко ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства. - К., 2013. – 252 c.
  7. (2015) Архів та зібрання рукописів Університету св. Володимира [С. 82–90. Співавтор – Л.А. Дубровіна] ; Зібрання рукописів Історико-філологічного інституту князя Безбородька [С. 69–71] ; Колекція «Гоголіана» [С. 205–208] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заст. голови), та ін. Київ : НБУВ, 2015.
  8. (2018) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918-2018 [Текст] / [авт.-уклад. О. П. Бодак та ін. ; передм. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2018. - 471 с. .
  9. (2018) В. Ф. Іваницький - теоретик і практик бібліотечної справи в Україні // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук, ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2018. С. 89–94..
  10. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 1. - 2019. - 466 с.
  11. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 2. - 2019. - 396 с.
  12. Довідники, покажчики, каталоги
  13. (2002) Анищенко Калістрат Романович [С. 13–14] ; Богацький Павло Олександрович [С. 49–50] ; Виноградський Юрій Степанович[С. 76–77] ; Дашкевич Микола Павлович [С. 137–139] ; Житецький Гнат Павлович [С. 176–180] ; Житецький Павло Гнатович [С. 180–184] ; Коваленко Григорій Андрійович [С. 232–234] ; Коновалюк Федір Зотикович [С. 245–249 ; Косинка (Стрілець) Григорій Михайлович [С. 266–268] ; Криловський Амвросій Семенович [С. 274–276] ; Кулябко-Корецький Микола Григорович [С. 294. Співавтор – С.О. Булатова] ; Первова Юлія Олександрівна [С. 410–414] ; Сакун Костянтин Антонович [С. 475–476] ; Старицькі [С. 501–502. Співавтор – О.А. Іванова] ; Терещенки [С. 542–543] ; Чукін Дмитро Григорович [С. 574–575] ; Широцький [Шероцький] Костянтин Віталійович [С. 591–593] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О.С. Боляк, С.О. Булатова, … О.П. Степченко та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.), Г.В. Боряк, С.Г. Даневич (відп. секр.), Л.А. Дубровіна (заст. відп. ред.), Н М. Зубкова та ін. Київ : НБУВ, 2002.
  14. (2005) Портрет св. Препод. Димитрія Ростовського // Український портрет 16–18 століть. Каталог-альбом виставки Національного художнього музею України. - К., 2005.
  15. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог / О. П. Степченко. - К., 2014. – 464 c.
  16. (2019) Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / О. П. Степченко, О. П. Бодак,Л. С. Щерба. – Київ : НБУВ, 2019. – 268 с.
  17. Документальні публікації
  18. (2003) Історія Національної академії наук України (1934–1937) : документи і матеріали. - К. : НБУВ, 2003. – С. 350–352; 361, 363, 372, 375, 385, 387 c..
  19. Статті
  20. (1994) Архів письменника К.П. Анищенка / О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 1994. - Вип. 2. – С. 169–174.
  21. (1996) З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.) / О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 1996. - Вип. 3. – С. 228–238.
  22. (1997) Концепція Національного бібліотечного та архівного фонду "Україніка": історія становлення і розвитку / Л. Дубровіна, О. Степченко // Студії з архівної справи та документознавства. – 1997. – Т. 2. – C. 13-25 .
  23. (1997) Особовий архівний фонд С.І. Маслова як джерело для вивчення історії Всенародної бібліотеки України / О.П. Степченко // Наукові записки : зб. наук. праць молодих вчених. - К., 1997. - Вип. З, т. 2. – С. 396–422.
  24. (1998) Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів / О.П. Степченко, О.М. Гальченко // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. - К., 1998. - Вип. І . – С. 18–21.
  25. (2001) Архів М.С. Грушевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О.П. Степченко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник. - К, 2001. - Вип. 3. – С. 28-34.
  26. (2002) Специфіка процесу обслуговування в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадськогона сучасному етапі / О. П. Степченко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 9. – С. 316–323.
  27. (2003) Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького / Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2003. - Вип. 8. – С. 273–283.
  28. (2003) Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л.А. Дубровіна, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2003. - Вип. 8. – С. 273-283.
  29. (2004) Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1992–2004 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ, 2004. - Т. 12. – С. 65–73.
  30. (2005) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2005. - Вип.10. – С. 366–375.
  31. (2007) Листування П.Я Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2007. - Вип. 12. – С. 310-322.
  32. (2007) Михайло Ілліч Ясинський (1889–1967) як завідувач відділу “Україніки” Всенародної бібліотеки України // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. - Київ, 2007. - Вип. 4. – С. 58–64.
  33. (2007) П.М. Попов як археограф та історик книги : маловідомі сторінки наукової біографії / О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2007. - Вип. 11. – С. 110–121.
  34. (2008) В. Ф. Іваницький як організатор спеціалізованих фондів ВБУ / О. П. Степченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – C. 14-22 .
  35. (2008) Віктор Федорович Іваницький як організатор спеціалізованих фондів ВБУ // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. - Київ, 2008. - Вип. 4. – С. 14–22.
  36. (2009) Листування П. Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2009. - Вип. 13. – С. 396-419.
  37. (2010) Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2010. - Вип. 14. – С. 294-305.
  38. (2011) Пересопницьке Євангеліє – питання збереженості та популяризації / О. П. Степченко // 450 років створення Пересопницького Євангелія // Наук. зап. Рівн. обл. краєзн. музею. - Рівне, 2011. - Вип. 9, ч. 1. – С. 25–30.
  39. (2014) «Артільний батько» Левитський Микола Васильович на Поділлі // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Камянець-Подільський, 2014. Т. 21. С. 376–386. (Співавтор – В.П. Рекрут).
  40. (2014) До історії видання Шевченкового Кобзаря Санкт-петербурзьким «Благодійним товариством видання загальнокорисних та дешевих книг для народу" / О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 566–575.
  41. (2016) Cемінар «Архівна спадщина в інформаційному просторі : традиції, інновації, перспективи» // Бібліотечний вісник. 2016. № 6. С. 47–49. (Співавтор – В.В. Горєва).
  42. (2016) Архівна спадщина в інформаційному просторі : традиції, інновації, перспективи : [про роботу наук. семінару, що відбувся 6 жовтня 2016 р. у рамках Міжнар. наук. конф. «Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору] // Бібл. вісн. 2016. № 6. С. 41–42. (Співавтори – Л.М. Яременко, В.В. Горєва)..
  43. (2017) Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 54-55 .
  44. (2017) Особовий архівний фонд С.А. Таранушенка з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії українського народного монументального та житлового будівництва // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 97–106..
  45. Енциклопедичні статті
  46. (2008) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. С. 454–456. (Співавтор – Н.М. Зубкова).
  47. (2009) Кордт Веніамін / О. Є. Маркова, О. П. Степченко // Енциклопедія історії України. - К., 2009. - Т. 5. – С. 147–148.
  48. Тези наукових доповідей
  49. (1993) Особовий архівний фонд художника Ф.З. Коновалюка (1890–1984 рр.) в Інституті рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України / О.П. Степченко // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : міжнар. наук. конф. - К., 1993. – С. 100–102.
  50. (2015) Краєзнавчі бібліотечно-інформаційні ресурси : досвід провідних бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–8 жовт. 2015 р. : в 2 ч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського та ін. Київ, 2015. Ч. 1. С. 125–128.
  51. (2016) Особовий архівний фонд Стефана Андрійовича Таранущенка як джерело вивчення народного мистецтва України // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2016. С.530 533.
  52. (2017) Документи з козацької тематики в архіві О.М. Апанович з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. Київ, 2017. С. 496–499.
  53. (2018) Діяльність О. М. Апанович у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (за документами Інституту рукопису НБУВ) / Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : матеріали міжнарод. наук. конф. (Київ, 6-8 листопада 2018 р.) / ред. О. М. Василенко. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 824 c.
  54. (2020) Постать Володимира Вернадського у науковій діяльності Олени Апанович (за документами Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020 (співавтор).


  ©   Ольга Степченко, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського