До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/690564

 

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zubkova Nataliia (eng)
 • Зубкова Наталия Михайловна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Джерелознавство, архівознавство, історіографія, археографія, історія України кінця ХІХ – початку ХХ ст., українська література, фольклористика, культурологія.
  Контактна інформація: , zubkova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1956
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1979Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, філологія
  Науковий ступінь:
  1994кандидат історичних наук; тема дисертації: «Бібліотека і архів Б.Д. Грінченко як джерело до історії народної просвіти України кінця ХІХ- початку ХХ ст.»
  Вчені звання:
  2009старший науковий співробірник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1990 р.
  Професійна діяльність:
  1978–1983Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР, відділ фольклористики
  1990–1992відділ рукописів та стародруків Інституту рукопису; редактор (тимчасово), редактор 2 категорії, редактор
  1992–1994відділ зберігання та використання фондів Інституту рукопису, завідувач
  1994–2012 відділ джерелознавства Інституту рукопису, завідувач
  2012 – по т. ч.відділ джерелознавства Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Наукове керівництво:
  2003аспірантІ.В. Клименко «Архіви українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності»
  Додаткові посади та обов`язки:
  видавничий сектор Інституту рукопису, керівник
  1993 – по т. ч.збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів», відповідальний секретар редакційної колегії видання та науковий редактор


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1994) Бібліотека і архів Б.Д. Грінченка як джерело з історії народної просвіти України кін. XІX – поч. XX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 05.25.04 «Книгознавство» / НАН України. Центр. наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1994. 23 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2008) Архів та бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка. (З фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського). Київ, 2008. 180 c.
  4. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011 - 2012. (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 1). Кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / [авт. вступ. ст.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; авт-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. Київ, 2011. 698 с.
  5. (2011) Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917–1921) : [зб. док.] / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Архів РАН ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), Л.А. Дубровіна (заст. гол.), В.Ю. Омельчук, В.А. Смолій [та ін.] ; уклад.: С.М. Кіржаєв, О.В. Мемелов, B.C. Неаполітанська, М.Ю. Сорокіна ; археогр. передмова – Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова. Київ, 2011. 660 с. (Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського ; т. 9).
  6. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / Євген Чернухін [та ін.] ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2014. 303 с.
  7. (2018) В. І. Вернадський і Україна: з листування. У 2-х кн. Кн. 1 : А–І / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд.: С.М. Кіржаєв, К.Є. Новохатський, Л.М. Яременко, … Н.М. Зубкова та ін ; редкол. : А.Г. Загородній (голова), О.С. Онищенко (заст. голови) та ін. Київ, 2018. 572 с.
  8. (2021) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідна та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) / авт. колектив : Т.О. Батанова, О.П. Бодак, О.М. Гальченко, Л.В. Гарбар, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Т.В. Коваль, І.С. Корчемна, О.П. Степченко, А.М. Сукало. Київ, 2021. 350 с.
  9. (2023) Петрушко Л. «Блажени плачющеи…»: сльози і печаль у Києво-Печерському патерику. Монографія / відп. ред. Н.М. Зубкова. Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2023. 375 с.
  10. Довідники, покажчики, каталоги
  11. (1994) Б.Д. Грінченко. Документи і матеріали з фондів Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України : покажчик / НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії ; авт.-упоряд. Н.М. Зубкова. Вип. 1: Віршовані твори. Київ, 1994. 244 с. (Науково-довідкові видання з історії України ; вип. 38).
  12. (1998) Видатні вчені Національної академії наук України : особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998) : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; авт.-уклад.: О.С. Боляк, … С.Г. Даневич, Н.М. Зубкова та ін. (розділ 2) ; передм. Л.А. Дубровіної, В.Г. Врублевського, О.І. Путра ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), Л.А. Дубровіна (заст. голови), Н.М. Зубкова та ін. Київ, 1998. 307 с.
  13. (2000) Архівні установи України : довідник / Держкомархів України, М-во культури і мистецтв України, НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; авт.-уклад.: О.І. Алтукова, … Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова [та ін.] ; переднє слово О.С. Онищенка, Р.Я. Пирога ; упоряд.: Г.Б. Боряк, … Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова [та ін.] ; редкол.: О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг (співголови), ... Н.М. Зубкова [та ін.]. Київ, 2000. 259 с. (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
  14. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько. Київ, 2002. 768 с.
  15. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодикол. дослідж. : каталог : палеогр. альб. / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2011. 305 с.
  16. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : кодикологічно-орфографічне та графіографічно-орфографічне дослідження : палеографічний альбом. / Людмила Гнатенко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2012. 154 с.
  17. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2014. 461 с.
  18. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін. Київ, 2015. 325 с.
  19. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. Київ, 2017. 616 c.
  20. (2020) Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; відпов. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. Київ, 2020. 632 с.
  21. Статті
  22. (1994) Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова / Н. М. Зубкова, О. Є. Гайкалов // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 142–146.
  23. (1994) Народно-просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка за матеріалами особового архівного фонду // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 97–105.
  24. (1996) Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка : з фондів ЦНБ // Бібліотечний вісник. Київ, 1996. № 1. С. 11–12.
  25. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України / Л.А. Дубровіна Н. М. Зубкова // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 26–28.
  26. (1999) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як архівна установа / Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова // Архіви України. 1999. № 1/6. С. 13–26.
  27. (2004) Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1992–2004 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Зубкова, О. Степченко // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2004. Т. 12. С. 65–73.
  28. (2005) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 366–374.
  29. (2006) Развитие научно-информационной деятельности и системы справочных изданий в Институте рукописи НБУВ (1992–2006) // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. Киев : 2006. Вып. 4. С. 128–141.
  30. (2007) Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об’єкт наукового дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2007. № 4. С. 10–15.
  31. (2007) Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 90–98.
  32. (2007) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 310–322.
  33. (2007) Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка : [за матеріалами архіву Б. Грінченка] // Бібліотечна планета. Київ, 2007. Вип. 3. С. 8–10.
  34. (2009) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2009. Вип. 13. С. 396–419.
  35. Науково-методичні матеріали
  36. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; авт.-уклад.: Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, О.А. Іванова. Київ, 2007. 134 с.
  37. Підручники та посібники
  38. (2008) Кліометрія історична, або кліометрика [С. 303–308. (Співавтор – Л.А. Дубровіна]) ; Текстологія історична [С. 454–461] // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. Київ, 2008.
  39. Енциклопедичні статті
  40. (2007) Рукописна та книжкова спадщина України // Українська архівна енциклопедія. Н Я : робочий зошит / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2007. С. 86–95.
  41. (2008) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [С. 454–456. (Н. М. Зубкова, О.П. Степченко)] ; Текстологія історична [С. 760–762] // Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2008.
  42. (2008) Рукописна та книжкова спадщина України // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. С. 716–717.
  43. Тези наукових доповідей
  44. (1990) Изучение и пропаганда личных архивных фондов отдела рукописей ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР : материалы жизни и деятельности А.Б. Гринченко // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф., 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 88–89.
  45. (1991) Аннотированный указатель архивного фонда Б.Д. Гринченко. Структура и принципы археографического описания // Библиотека – Информатизация – Наука: Тез. докл. и сообщ. Республ. конф. (8–10 октября 1991 г., г. Киев). Киев, 1991. Вып. 2. С. 62–63.
  46. (1993) Усна народна творчість України у фондах Інституту рукопису : на матеріалах особистого архіву Ю. Яворського // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., м. Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 91–92.
  47. (2006) Развитие научно-информационной деятельности и системы справочных изданий в Институте рукописи НБУВ (1992–2006) // Библиотеки нац. академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / редкол.: А.С. Онищенко [и др.]. Киев : 2006. Вып. 4. С. 128–141.
  48. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-іформ. фонд; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016. 420 с.
  49. (2018) Рукописні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в період Другої світової війни: події та особи (до 100-річчя Національної бібліотеки України від техногенних катастроф у період з 2008 по 2012 рр. / О.П. Степченко, Н. М. Зубкова // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ [та ін.]. Київ, 2018. С. 624–628.
  50. (2019) Колекція документів з історії та культури Білорусі Інституту рукопису НБУВ: склад і зміст архівного фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху : Матеріали Міжнар. наук. конф. : у 2-х т. Т. 2 / НБУВ [та ін.]. Київ, 2019. С. 299–302.


  ©   Наталія Зубкова, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського