До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/690564

 

ЗУБКОВА Наталія Михайлівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zubkova Nataliia (eng)
 • Зубкова Наталия Михайловна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Джерелознавство, архівознавство, історіографія, археографія, історія України кінця ХІХ – початку ХХ ст., українська література, фольклористика, культурологія; історіографічні та археографічні дослідження питань історії України, української літератури, фольклористики; джерелознавство, архівознавство, бібліотекознавство, наукове описування особових архівних фондів.
  Контактна інформація: +38( 044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, zubkova@nbuv.gov.ua
  Дати життя:4.08.1956, м. Київ, Україна
  Освіта:
  1979Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, філологія
  Науковий ступінь:
  1994кандидат історичних наук; тема дисертації: «Бібліотека і архів Б.Д. Грінченко як джерело до історії народної просвіти України кінця ХІХ- початку ХХ ст.»
  Вчені звання:
  2009старший науковий співробірник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1990 р.
  Професійна діяльність:
  1979–1983Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського НАН України
  1984–1985 редактор відділу пропаганди Виставки досягнень народного господарства
  з січня 1990 ІР НБУВ, редактор (тимчасово), редактор 2 категорії, редактор відділу рукописів та стародруків
  з 01.10.1992після реорганізації ВР в ІР затверджена на посаді завідувача відділу зберігання та використання фондів
  у 1994–2012 очолювала відділ джерелознавства
  з 01.07.2012 старший науковий співробітник відділу джерелознавства (за контрактом)
  Наукове керівництво:
  2003аспірантІ.В. Клименко «Архіви українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності»
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації архівістів України
  член наукової ради збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
  член Науково-методичної ради ІР


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1994) Бібліотека і архів Б.Д. Грінченка як джерело з історії народної просвіти України кін. XІX – поч. XX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 05.25.04 «Книгознавство» / НАН України. Центр. наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1994. 23 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2002. - 768 с.
  4. (2008) Архів та бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка. (З фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського). - Київ, 2008. – 180 c.
  5. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна [Текст] / [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011 - 2012. - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 1). - ISBN 978-966-02-6293-5. Кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / [авт. вступ. ст.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; авт-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. - 2011. - 698 с. .
  6. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Євген Чернухін [та ін.] ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : Ін-т рукопису НБУВ, 2014. - 303 с..
  7. Довідники, покажчики, каталоги
  8. (1994) Б.Д. Грінченко. Документи і матеріали з фондів Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України: Покажчик / Упор. Н.М. Зубкова. - Київ, 1994. - Вип. 1. Поезії. – 244 c.
  9. (2002) Афанасьєв Георгій Омелянович [С. 25–26] ; Грінченки [С. 110–123] ; Зуммер Всеволод Михайлович [С. 189–192] ; Кравцов Дмитро Овсійович [С. 273–274] ; Малиновський Іоаникій (Оникій) Олексійович [С. 344–345] ; Плевако Микола Антонович [424–429] ; Плевако Олександр Антонович [С. 429–431] ; Середа Антон Хомич [С. 485–489] ; Спасокукоцький Олександр Іванович [С. 497–499] ; Шелухін Сергій Павлович [С. 584–590] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. Київ, 2002.
  10. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : іст.-кодикол. дослідж. : каталог : палеогр. альб. / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : [б. в.], 2011. - 305 с.
  11. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог : кодикол.-палеогр. та граф.-орфогр. дослідж. : палеогр. альб. / Людмила Гнатенко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад.наук Украни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012. - 154 с. .
  12. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / О. П. Степченко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 461 с..
  13. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп.; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ: Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. – 325 с.
  14. (2015) Колекція рукописів з історії літератури [С. 257–266] ; Колекція рукописів з історії науки [С. 251–257] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015..
  15. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – 616 c. .
  16. Статті
  17. (1994) Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 142–146. (Співавтор – О.Є. Гайкалов)..
  18. (1994) Народно-просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка за матеріалами особового архівного фонду // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 97–105..
  19. (1996) Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка : з фондів ЦНБ // Бібліотечний вісник. Київ, 1996. № 1. С. 11–12..
  20. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 26–28. (Співавтор – Л.А. Дубровіна).
  21. (1999) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як архівна установа // Арх. України. 1999. № 1/6. С. 13–26. (Співавтор – Л.А. Дубровіна).
  22. (2004) Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1992–2004 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2004. Т. 12. С. 65–73.
  23. (2004) Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1992–2004 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2004. Т. 12. С. 65–73. (Співавтори – Л.А. Дубровіна, О.П. Степченко)..
  24. (2005) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 366–374. (Співавтор – О. П. Степченко)..
  25. (2006) Развитие научно-информационной деятельности и системы справочных изданий в Институте рукописи НБУВ (1992–2006) // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А.С. Онищенко (председатель) [и др.]. Киев : 2006. Вып. 4. С. 128–141.
  26. (2007) Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об’єкт наукового дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2007. № 4. С. 10–15. .
  27. (2007) Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 90–98..
  28. (2007) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 310–322. (Співавтор – О.П. Степченко)..
  29. (2007) Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка : [за матеріалами архіву Б. Грінченка] // Бібліотечна планета. Київ, 2007. Вип. 3. С. 8–10.
  30. (2009) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2009. Вип. 13. С. 396–419. (Співавтор – О.П. Степченко).
  31. Підручники та посібники
  32. (2008) Кліометрія історична, або кліометрика [С. 303–308. (Співавтор – Л.А. Дубровіна]) ; Текстологія історична [С. 454–461] // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. Київ : Либідь, 2008.
  33. Енциклопедичні статті
  34. (2007) Рукописна та книжкова спадщина України // Українська архівна енциклопедія. Н Я : робочий зошит / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2007. С. 86–95. .
  35. (2008) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [С. 454–456. (Співавтор – О.П. Степченко)] ; Текстологія історична [С. 760–762] // Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2008. .
  36. (2008) Рукописна та книжкова спадщина України // Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-досл. ін-т арх. спр. та документознав. Київ, 2008. С. 716–717).
  37. Тези наукових доповідей
  38. (1990) Изучение и пропаганда личных архивных фондов отдела рукописей ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР : материалы жизни и деятельности А.Б. Гринченко // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф., 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 88–89.
  39. (1991) Аннотированный указатель архивного фонда Б.Д. Гринченко. Структура и принципы археографического описания // Библиотека – Информатизация – Наука: Тез. докл. и сообщ. Республ. конф. (8–10 октября 1991 г., г. Киев). - Киев, 1991. - Вып. 2. – С. 62–63.
  40. (1993) Усна народна творчість України у фондах Інституту рукопису : на матеріалах особистого архіву Ю. Яворського // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., м. Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 91–92.
  41. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2016. - 415 с. - Окр. ст. рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - .


  ©   Наталія Зубкова, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського