До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СОХАНЬ Світлана Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/640339

 

СОХАНЬ Світлана Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: архівознавство, джерелознавство, дипломатика та актова археографія ХVI–XIX ст., книгознавство, історія України ХVI–XIX ст.; історія формування, організації та реконструкції рукописно-книжкових зібрань, рукописна спадщина київських монастирів, історія монастирського землеволодіння. .
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38(044) 264–3398, ssokhan@ukr.net.
Дати життя:28.02.1967, м. Київ, Україна
Освіта:
1988Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука (нині - Київський національний університет культури і мистецтв), бібліотечний факультет
Науковий ступінь:
2003кандидат історичних наук ; тема дисертації: “Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921)”
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992
Професійна діяльність:
з 02.01.1992 бібліотекар І категорії
з 15.05.1992 редактор 2 категорії
з 01.10.1992 в.о. молодшого наукового співробітника
з 01.12.1992 молодшого наукового співробітника відділу джерелознавства ІР
з 01.12.2001 молодший науковий співробітник відділу зберігання та використання фондів
з 01.01.2003 в.о. наукового співробітника
з 02.01.2004 в.о. наукового співробітника відділу джерелознавства
з 18.05.2004 науковий співробітник
з 14.02.2007 в.о. старшого наукового співробітника
з 12.06.2007 старший науковий співробітник
з 01.07.2012 в.озавідувача відділу
з 15.03.2013 завідувач відділу джерелознавства
з 16.12. 2016 старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
Додаткові посади та обов`язки:
член Асоціації бібліотекарів України
член Асоціації архівістів України
член Науково-методичної ради ІР


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2003) Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921) : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2003. 19 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2015) Микола Петров : життя серед книг і рукописів : монографія. Київ : НБУВ, 2015. 412 с.
 4. Довідники, покажчики, каталоги
 5. (2002) Білозерський Микола Михайлович [С. 43–45] ; Данилевич Василь Юхимович [С. 132–135] ; Дорошенко Дмитро Іванович [С. 149–152] ; Дорошенко Наталія Михайлівна [152–153] ; Іофанов Давид (Даниїл) Михайлович [С. 199–201] ; Ковалевський Микола Васильович [С. 234–235] ; Крокос Володимир Іванович [С. 283] ; Куліш Пантелеймон Олександрович [С. 289–293] ; Лесевич Володимир Вікторович [С. 315–316] ; Могилянський Олександр Петрович [С. 368–371] ; Могилянський Михайло Михайлович [С. 366–368] ; Онацький Євген Дементійович [С. 406–407] ; Платон (Городецький Микола Іванович) [С. 422–424] ; Постернак Степан Пилипович [С. 452–454] ; Ротач Петро Петрович [С. 466–469] ; Синьов Микола Васильович [С. 490–491] ; Сокальський Леонід Петрович [495–496] ; Соловйов Олександр Олександрович [496–497] ; Степаненко Василь Пилипович [С. 506–507] ; Тутковський Микола Аполлонович [С. 558–560] ; Шварц Григорій Вільгельмович [С. 583–584] ; Шугуров Микола Васильович [С. 605–606] ; Яновська Любов Олександрівна [С. 643–644] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О.С. Боляк, С.О. Булатова, … С.В. Сохань та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.), Г.В. Боряк, С.Г. Даневич (відп. секр.), Л.А. Дубровіна (заст. відп. ред.), Н М. Зубкова та ін. Київ : НБУВ, 2002.
 6. (2015) Архів Київської духовної консисторії [С. 117–120] ; Архів та зібрання рукописів Київської духовної академії [С. 91–103] ; Зібрання історичних документів та колекція Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії [С. 163–168] ; Колекція документів з історії землеволодіння України і Росії [С. 227–229] ; Колекція документів київських монастирів [С. 217–219] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; ред. кол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заст. голови) … С.В. Сохань та ін. Київ : НБУВ, 2015. 300 c.
 7. Документальні публікації
 8. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ–ХVІII ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського : зб. док. / авт.-уклад.: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Київ : НБУВ, 2011. 559 с. : 31 іл.
 9. Статті
 10. (1998) Огляд архіву митрополита Платона // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 1998. Вип. 4. С. 164–171..
 11. (2000) Внесок Г.П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) : збірка ЦАМ КДА // Рукописна та книжкова спадщина. Київ : НБУВ, 2000. Вип. 6. С. 36–41..
 12. (2001) Особливості формування рукописного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (20-ті роки XX ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2001. Вип. 7. С. 262–268.
 13. (2002) «Воспоминания и переписка к разным лицам. 1840–1882» М.І. Петрова як джерело реконструкції біографії та творчості вченого // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2002. Т. 8. С. 118–123.
 14. (2002) Родинне листування М.І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, НБУВ, 2002. Вип. 7. С. 14–21..
 15. (2002) Роль М.І. Петрова у створенні Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. Вып. 4. Киев, Симферополь, 2002. С. 72–77.
 16. (2002) Рукописні матеріали М.І. Петрова і традиції збирацької діяльності та особливості формування рукописного фонду бібліотеки Київської Духовної академії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2002. Вип. 9. С. 327–336.
 17. (2003) Приватна книгозбірня філолога та історика церкви М.І. Петрова: реконструкція зібрання // Бібліотечний вісник. Київ : НБУВ, 2003. № 3. С. 29–32.
 18. (2004) Бібліотечна діяльність М.І. Петрова (1840–1921) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2004. Вип. 9. С. 53–59..
 19. (2004) М.І. Петров та його внесок у видання «Актов и документов, относящихся к истории Киевской Академии» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2004. № 2. С. 54–57.
 20. (2005) Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. : М.І. Петров // Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 2005. Вип. 15. С. 226–263.
 21. (2005) До історії формування “Архіву Київської духовної академії” з фондів ІР НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2005. - Вип.10. – С. 15–24.
 22. (2006) Комплекс документів Київської казенної палати з історії монастирської власності в Україні у фондах Інституту рукопису НБУВ // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Київ, 2006. Вип. 8. С. 149–157.
 23. (2007) «Книга-архів» як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів : археографічний та книгознавчий аспекти // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 210–220.
 24. (2007) Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі. Публікації документів // Рукописна та книжкова спадщина. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 11. С. 265–276..
 25. (2007) Документи Київської казенної палати з історії актових монастирських документів XVII–XVIII ст. // Пам’ятки : археографічний щорічник. Т. 8. Київ, 2007. С. 224–254.
 26. (2007) Рукописна збірка Київської казенної палати бібліотеки Київської духовної академії : до питання складу та реконструкції першої половини ХІХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 19. С. 444–454.
 27. (2008) Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів ХVІІ–ХVІІІ ст. Публікації // Пам’ятки : археографічний щорічник. Київ, 2008. № 8. С. 114–122.
 28. (2009) Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі ХVI–XVIII ст. : сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2009. Вип. 13. С. 79–98.
 29. (2014) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів Інституту рукопису НБУВ // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси : зб. наук. пр. Київ, 2014. № 25. С. 91–102. (Співавтори – І.С. Корчемна, Є.В. Лобузіна, М.А. Філіпович).
 30. Енциклопедичні статті
 31. (2006) Матенадаран // Українська архівна енциклопедія. Д–Н : робочий зошит. Ч. ІІ. Київ, 2006. С. 300–301. (Співавтор – Л.П. Одинока).
 32. Тези наукових доповідей
 33. (1993) Підручна бібліотека Інституту рукопису ЦНБ // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. і повідом. Міжнар. наук конф., м. Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 102–104. (Підпис: С.В. Онищенко).
 34. (2005) Каталог рукописного зібрання Церковно-археологічного музею Київської духовної академії, складений М.І. Петровим : структура та принципи організації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 214–216.
 35. (2012) Книга-архив Киевского Михайловского Золотоверхого монастыря 40-х гг. XVIII в. : вопросы изучения и публикации // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии : материалы XXIV Междунар. науч. конф., г. Москва, 2–3 февр. 2012 г. / редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высш. школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. Дисциплин ; Рос. акад. наук, ФГБУН ИВИ РАН, Археогр. комиссия. Москва : РГГУ, 2012. С. 493–494.
 36. (2015) Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI–XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–8 жовт. 2015 р. : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 132–134.
 37. (2015) Микола Петров – дослідник давньої слов’янської писемної пам’ятки «Пролог» // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 21 трав. 2015 р. Київ : НБУВ, 2015. С. 175–177.


©   Світлана Сохань, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського