До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СОХАНЬ Світлана Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/640339

 

СОХАНЬ Світлана Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Sokhan Svitlana (eng)
 • Сохань Светлана Валентиновна (eng)
 • Онищенко Світлана Валентинівна
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, дипломатика та актова археографія ХVI–XIX ст., книгознавство, історія України ХVI–XIX ст.; історія формування, організації та реконструкції рукописно-книжкових зібрань, рукописна спадщина київських монастирів, історія монастирського землеволодіння.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18
  Дати життя:1967
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1988Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука, бібліотекознавство
  Науковий ступінь:
  2003кандидат історичних наук ; тема дисертації: «Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
  Професійна діяльність:
  1992–2001відділ джерелознавства Інституту рукопису: бібліотекар І категорії, редактор 2-ї категорії, в.о. молодшого наукового співробітника, молодший науковий співробітник
  2001–2004відділ зберігання та використання фондів Інституту рукопису: молодший науковий співробітник, в.о. наукового співробітника, науковий співробітник
  2004–2007відділ джерелознавства Інституту рукопису: в.о. наукового співробітника, науковий співробітник
  2007–2012відділ джерелознавства Інституту рукопису: в.о. старшого наукового співробітника, старший науковий співробітник
  2012–2015відділ джерелознавства Інституту рукопису: в.о. завідувача, завідувач
  2015 – по т. ч.відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації бібліотекарів України
  член Асоціації архівістів України
  член Науково-методичної ради Інституту рукопису


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2003) Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921) : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2003. 19 с.
  2. (2003) Бібліотечно-археографічна діяльність М.І.Петрова (1840-1921) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сохань Світлана Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2003. 218 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2015) Микола Петров : життя серед книг і рукописів : монографія. Київ : НБУВ, 2015. 412 с.
  5. Довідники, покажчики, каталоги
  6. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Київ, 2002. 768 с.
  7. (2007) Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Бодак О.П. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна (відп. ред.), Н.М. Зубкова, С.В. Сохань та ін. Київ, 2007. 409 с.
  8. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; ред. кол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заст. голови) … С.В. Сохань та ін. Київ, 2015. 300 c.
  9. (2015) Архів українського мистецтвознавця Б.С. Бутника-Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / І. В. Клименко, С. В. Сохань. Київ, 2015. 464 c.
  10. (2019) Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Випуск 1. Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522–1785) : археографічне дослідження; науковий каталог / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2019. 380 с.
  11. Документальні публікації
  12. (2007) Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі. Публікації документів // Рукописна та книжкова спадщина. Київ, 2007. Вип. 11. С. 265–276.
  13. (2008) Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів ХVІІ–ХVІІІ ст. Публікації // Пам’ятки : археографічний щорічник. Київ, 2008. № 8. С. 114–122.
  14. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1 ; кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; ред.: Л. А. Дубровіна, А. Г. Загородній ; авт. передм.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, науково-допоміжні археографічні роботи С. В. Сохань та ін. Київ, 2011. 699 c.
  15. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України. Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; редкол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій та ін. ; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна та ін., науково-допоміжні роботи С.В. Сохань та ін. Київ, 2011. 584 с.
  16. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ–ХVІII ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського : зб. док. / авт.-уклад.: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Київ, 2011. 559 с.
  17. Статті
  18. (1998) Огляд архіву митрополита Платона // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1998. Вип. 4. С. 164–171.
  19. (2000) Внесок Г.П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) : збірка ЦАМ КДА // Рукописна та книжкова спадщина. Київ, 2000. Вип. 6. С. 36–41.
  20. (2001) Особливості формування рукописного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (20-ті роки XX ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2001. Вип. 7. С. 262–268.
  21. (2002) «Воспоминания и переписка к разным лицам. 1840–1882» М.І. Петрова як джерело реконструкції біографії та творчості вченого // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2002. Т. 8. С. 118–123.
  22. (2002) Родинне листування М.І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2002. Вип. 7. С. 14–21.
  23. (2002) Роль М.І. Петрова у створенні Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. Вып. 4. Киев, Симферополь, 2002. С. 72–77.
  24. (2002) Рукописні матеріали М.І. Петрова і традиції збирацької діяльності та особливості формування рукописного фонду бібліотеки Київської Духовної академії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 327–336.
  25. (2003) Приватна книгозбірня філолога та історика церкви М.І. Петрова: реконструкція зібрання // Бібліотечний вісник. Київ, 2003. № 3. С. 29–32.
  26. (2004) Бібліотечна діяльність М.І. Петрова (1840–1921) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9. С. 53–59.
  27. (2004) М.І. Петров та його внесок у видання «Актов и документов, относящихся к истории Киевской Академии» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2004. № 2. С. 54–57.
  28. (2005) Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. : М.І. Петров // Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 2005. Вип. 15. С. 226–263.
  29. (2005) До історії формування “Архіву Київської духовної академії” з фондів ІР НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип.10. С. 15–24.
  30. (2006) Комплекс документів Київської казенної палати з історії монастирської власності в Україні у фондах Інституту рукопису НБУВ // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Київ, 2006. Вип. 8. С. 149–157.
  31. (2007) «Книга-архів» як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів : археографічний та книгознавчий аспекти // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 210–220.
  32. (2007) Документи Київської казенної палати з історії актових монастирських документів XVII–XVIII ст. // Пам’ятки : археографічний щорічник. Т. 8. Київ, 2007. С. 224–254.
  33. (2007) Рукописна збірка Київської казенної палати бібліотеки Київської духовної академії : до питання складу та реконструкції першої половини ХІХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 19. С. 444–454.
  34. (2009) Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі ХVI–XVIII ст. : сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2009. Вип. 13. С. 79–98.
  35. (2015) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. вернадського / І. Корчемна, К. Лобузіна, С. Сохань, М. Філіпович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2015. Ч. 25. C. 91-102.
  36. (2020) Актова археографія: методи камерального опису та особливості видання наукових каталогів документальних комплексів актових джерел // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2020. С. 151–160.
  37. Енциклопедичні статті
  38. (2006) Матенадаран // Українська архівна енциклопедія. Д–Н : робочий зошит. Ч. ІІ. Київ, 2006. С. 300–301.
  39. Тези наукових доповідей
  40. (1993) Підручна бібліотека Інституту рукопису ЦНБ // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. і повідом. Міжнар. наук конф., м. Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 102–104.
  41. (2005) Каталог рукописного зібрання Церковно-археологічного музею Київської духовної академії, складений М.І. Петровим : структура та принципи організації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 214–216.
  42. (2012) Книга-архив Киевского Михайловского Золотоверхого монастыря 40-х гг. XVIII в. : вопросы изучения и публикации // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии : материалы XXIV Междунар. науч. конф., г. Москва, 2–3 февр. 2012 г. / редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высш. школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. Дисциплин ; Рос. акад. наук, ФГБУН ИВИ РАН, Археогр. комиссия. Москва, 2012. С. 493–494.
  43. (2015) Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI–XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–8 жовт. 2015 р. : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 132–134.
  44. (2015) Микола Петров – дослідник давньої слов’янської писемної пам’ятки «Пролог» // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 21 трав. 2015 р. Київ, 2015. С. 175–177.
  45. (2019) Східні рукописи у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського: виявлення, історія побутування , атрибуція // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. : у 2 т. Т. 2 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2019. С. 356–359.
  46. (2020) До проблеми складання наукового каталогу документальних комплексів актових джерел // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  47. (2021) Документи Венеційської республіки XV–XVIII ст. з колекції В. В. Качановського: Тези // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжн. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2021. С. 521–524.
  48. (2022) Книга-архів Київського Микільського Пустинного монастиря XVIII ст.: кодикологічний опис та археографічний аналіз: Тези // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжн. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2022. С. 336–339.


  ©   Світлана Сохань, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського