До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КАЛІНІЧ Ганна Юріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/464834

 

КАЛІНІЧ Ганна Юріївна


науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ фонду юдаїки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kalinich Hanna (eng)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Історія Православної церкви в Україні, соціальна історія.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18
  Дати життя:1985
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2007Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія України
  2010аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  2011кандидат історичних наук; тема дисертації: «Православне біле священництво міста Києва останньої третини XIX - початку XX ст.: просопографічний портрет»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2015 р.
  Професійна діяльність:
  2011–2014Український інститут національної пам’яті, науковий співробітник
  2014–2015Енциклопедичне видавництво, науковий співробітник
  2015–2017відділ джерелознавства Інституту рукопису, науковий співробітник
  2017 – по т. ч.відділ фонду юдаїки Інституту рукопису, науковий співробітник
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2016–2018стипендія НАН України для молодих вчених


  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Петро Гаврилович Лебединцев: до 200-річчя від дня народження». Київ: НБУВ, 2020
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2011) Православне біле священництво м. Києва останньої третини XIX - початку XX ст.: просопографічний портрет [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калініч Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2011. 313 арк.
  2. (2011) Православне біле священництво міста Києва останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. : просопографічний портрет : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2011. 16 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2006) Храм святої рівноапостольної Марії Магдалини у м. Біла Церква : історичний нарис. / Г. Ю. Калініч, В. С. Перерва; Українська Православна Церква. Білоцерківська єпархія. Церковно-археологічний відділ. Біла Церква, 2006. 40 с.
  5. (2012) Запорозька Січ і українське козацтво. Збірник наукових праць / Український інститут національної пам’яті. [редкол. : Кривошея В. В. (голова) Фролов М. О., Вашкевич В. М., Мільчев В. І., Киридон А. М., Константінова В. М., Лиман І. І., Калініч Г. Ю.] Київ, 2012.
  6. (2013) Запорозька Січ і українське козацтво. Збірник наукових праць / Український інститут національної пам’яті. [редкол. : Кривошея В. В. (голова) Фролов М. О., Вашкевич В. М., Мільчев В. І., Киридон А. М., Константінова В. М., Лиман І. І., Калініч Г. Ю.] Київ, 2013.
  7. (2016) Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. / Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського та ін. Редакційна колегія: О. С. Онищенко, (голова); Л. А. Дубровіна, Н. П. Бондар, Л. К. Вахніна, В. В. Горєва, П. Ю. Гриценко, Л. І. Даниленко, Н. М. Зубкова, Г. Ю. Калініч, Н. Ф. Клименко, Г. І. Ковальчук, Г. П. Півторак, В. І. Попик, Л. І. Шевченко, В. А. Широков, М. А. Філіпович. Київ, 2016.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (2013) Запорізька область / Г. Ю. Калініч, В.В. Кривошея // Зруйновані храми і монастирі України. Анотований покажчик обласного і районного рівнів. Київ, 2013. С. 173–193.
  10. (2013) Запорізька область / Г. Ю. Калініч, В.В. Кривошея // Каталог зруйнованих храмів і монастирів України / Український інститут національної пам’яті. Київ, 2013. С. 173–193.
  11. (2013) Київ // Зруйновані храми і монастирі України. Анотований покажчик обласного і районного рівнів. Київ, 2013. С. 35–75.
  12. (2013) Київ // Каталог зруйнованих храмів і монастирів України / Український інститут національної пам’яті. Київ, 2013. С. 35–75.
  13. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. 325 с.
  14. (2015) Зібрання рукописних книг Києво-Печерської лаври // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 121–125.
  15. Документальні публікації
  16. (2020) Родинне листування протоієрея Петра Гавриловича Лебединцева : збірник документів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; упор., авт. вступ. статті Г. Ю. Калініч. Київ, 2020.
  17. Статті
  18. (2002) Церковне життя Білої Церкви в часи німецької окупації (1941–1943 рр.) // Правобережний щорічник. Вип. 1. Біла Церква, 2002. С. 25–34.
  19. (2007) Формування складу духовенства м. Києва на початку ХХ ст. : спроба мікростатистичного аналізу // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки і культури. Вип. 6. Київ, 2007. С. 412–452.
  20. (2008) Законовчителі в структурі білого духовенства м. Києва останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. // Українознавство–2009. Календар-щорічник. Київ, 2008. С. 167–170.
  21. (2008) Образ дореволюційного православного білого духовенства в історіографії // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. XV. Київ, 2008. С. 58–63.
  22. (2008) Православне духовенство міста Києва : зміни у соціально-професійній структурі кола наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.// Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки і культури. Вип. 7. Київ, 2008. С. 326–364.
  23. (2009) Соборне священство м. Києва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : спроба мікростатистичного аналізу // Софійські читання : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2009. С. 205–211.
  24. (2011) Історія козацтва в журналі «Український тиждень» як приклад формування історичної пам’яті // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. пр. Вип. 52. Київ, 2011. С. 319–323.
  25. (2012) Інструменталізація поняття «покоління» в дослідженнях колективної пам’яті // Національна та історична пам’ять. Зб. наук. пр. Вип. 3. Київ, 2012. С. 147–157.
  26. (2012) Козацька проблематика в просторі пам’яті студентів (на прикладі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / О.І. Божко, Г.Ю. Калініч // Запорозька Січ і українське козацтво. Зб. наук. пр. Київ, 2012. С. 190–205.
  27. (2019) Кадрове питання при відкритті греко-католицьких навчальних закладів на Холмщині і Підляшші (1865 – 1867 рр.) за родинним листуванням протоієрея Петра Лебединцева // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 24. C. 247–267.
  28. Енциклопедичні статті
  29. (2013) Історизм; Історичність; Пам’ять поколінь // Національна та історична пам’ять : словник ключових термінів. Київ, 2013 [С. 174–175], [С. 175–177];[ С. 297–298].
  30. Тези наукових доповідей
  31. (2007) Священики міста Києва як дописувачі «Київських єпархіальних відомостей» (1903–1916 рр.) // Шевченківська весна / КНУ ім. Т. Шевченка. Вип. V. Ч. 3. Київ, 2007.
  32. (2008) Законовчителі в структурі білого духовенства м. Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: мікростатистичний аналіз // Дні науки історичного факультету / КНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2008.
  33. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2016. 415 с.
  34. (2018) Листування Петра Лебединцева і Михайла Максимовича у фондах Інституту рукопису НБУВ як частина архіву часопису «Київська старовина» // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 2018.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського