До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОЛЯК Оксана Степанівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/646452

 

БОЛЯК Оксана Степанівна


науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Boliak Oksana (eng)
 • Боляк Оксана Степановна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Редакційно-видавнича справа, літературна редакція видань Інституту рукопису, наукове опрацювання фондів.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18, bolyak@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1965
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989Київський технологічний інститут легкої промисловості, технологія конструювання швейних виробів
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991 р.
  Професійна діяльність:
  1991–1992відділ рукописів та стародруків Інституту рукопису, редактор
  1992–2001відділ зберігання і використання фондів Інституту рукопису: редактор 2 категорії, редактор 1 категорії
  2001–2003відділ джерелознавства Інституту рукопису, редактор 1 категорії
  2003–2004відділ зберігання та використання фондів Інституту рукопису, в.о. молодшого наукового співробітника
  2004–2007відділ джерелознавства Інституту рукопису, в. о. молодшого наукового співробітника
  2007–відділ джерелознавства Інституту рукопису, молодший науковий співробітник
  відділ джерелознавства Інституту рукопису, науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  1993 – по т. ч.член редколегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
  2014 – по т. ч.відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»


  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (1998) Історія національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1918 - 1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; іменний покажчик, редагування О. С. Боляк. НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1998. 336 с.
  2. (2008) Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; ред. Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта, О. С. Боляк. НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2008. 373 с.
  3. (2008) Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка : з фондів НБУВ / Н. М. Зубкова; А. Дубровіна (відпов. редактор); ред. М. Л. Скирта, О. С. Боляк. Київ, 2008. 178 c.
  4. (2008) Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів національної бібліотеки україни імені В.І. Ввернадського (1918–1934) / О. П. Степченко; А. Дубровіна (відпов. редактор); Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта, О. С. Боляк (ред.). Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Київ, 2008. 217 c.
  5. (2009) Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; ред. Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта, О. С. Боляк; іменний покажч. О. С. Боляк. НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. Київ, 2009. 530 с.
  6. (2011) Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [монографія] / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна; ред. О. С. Боляк. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2011. 251 с.
  7. (2013) Уніатська Церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст.: організаційна структура та культурно релігійний ас­пект. / В. Е. Лось. Відп. ред. Л. А. Дубровіна ; ред. О. С. Боляк, М. Л. Скирта. Київ, 2013. 300 с.
  8. (2014) Полоцька земля в літописних та актових джерелах XІ–XVI cтоліть / М. А. Філіпович; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; філолог. ред. Н. М. Зубкова, О. С. Боляк. Київ, 2014. 204 с.
  9. (2015) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Біографічне дослідження. Науковий каталог / Є. К. Чернухін; Т. С. Горбач, О. М. Купченко-Гринчук, В. Е. Лось; ред. колегія Л. А. Дубровіна (голова), О. С. Боляк (відповідальний секретар), Н. М. Зубкова, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов, В. Ю. Омельчук, О. П. Степченко. Київ, 2015. 304 с.
  10. (2015) Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964–1986). Монографія / В. В. Горєва, С. Г. Кулешов ; ред. О. С. Боляк, Т. В. Герасімова. Київ, 2015. 160 c.
  11. (2015) Микола Петров: життя серед книг і рукописів : монографія / С. В. Сохань; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; ред. Н. М. Зубкова, Т. В. Герасімова, О. С. Боляк. Київ, 2015. 412 с.
  12. (2015) Псалтир : переклад новою українською літературною мовою П.С. Морачевського (1865) / Підготовка вид. Л.А. Гнатенко ; дослідж. Л.А. Гнатенко, В.В. Німчука ; технічн. ред. О.С. Боляк, Т.В. Герасімова. Київ, 2015. 200 с.
  13. (2016) Архів протоієрея Трифілія Карацоглу : першоджерела з історії греків Kриму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інстутуту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Чернухін Є.; видання підготували Т. В. Герасімова, О. С. Боляк. Київ, 2016. 320 с.
  14. (2016) Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. / НАН України [та ін.]. Київ, 2016. с.
  15. (2016) Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: іст.-кодикологічне дослідж. : альб. філіграней / О. А. Іванова ; ред. Л. А. Дубровіна ; видання підготували О. С. Боляк, Т. В. Герасімова. Київ, 2016. 256 с.
  16. (2017) Inter pacem et bellum : Польща і Німецький орден у ХІІІ – на початку ХV ст. / Тимур Горбач ; відп. ред. М. О. Рудь ; верстка та оригінал-макет О. С. Боляк, О. М. Литвин. Київ, 2017. 216 с.
  17. (2018) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918–2018 : До сторіччя Національної академії наук України / Відп. ред. Л. А. Дубровіна ;Автори-укладачі: О. П. Бодак, О. М. Гальченко, Л. В. Гарбар, Н. М. Зубкова, Г. А. Ривкіна, О. П. Степченко Переднє слово: Любов Андріївна Дубровіна ; ред. Н. М. Зубкова, Т. В. Герасімова, О. С. Боляк. Київ, 2018. 472 с.
  18. (2019) Академік А. Д. Коваленко : життя та наукова діяльність : джерелознавче дослідження / Ю. В. Булгаков ; літ. ред. О. С. Боляк. Київ, 2019. 192 с.
  19. (2021) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідницька та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) : моногр. / авт. кол.: Т. О. Батанова, О. П. Бодак, О. М. Гальченко, Л. В. Гарбар, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Т. В. Коваль, І. С. Корчемна, О. П. Степченко, А. М. Сукало ; Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2021. 516 с.
  20. (2021) Слов'янофільство – духовний феномен ХІХ століття: погляд з Києва : монографія / Н. А. Шип. ; науково-довідковий апарат О.С. Боляк. Комп’ютерна верстка, оригінал-макет, дизайн обкладинки О. С. Боляк. Київ, 2021. 344 с.
  21. (2022) Рукописна Polonica: «Podróżny potrawy z postem» – пам’ятка з історії кулінарії середини ХVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : : монографія / С. О. Булатова ;комп ’ютерне верстання О. С. Боляк. Київ, 2022. 260 с.
  22. (2023) Наукова еволюція Василя Данилевича в часі та українському просторі (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) : монографія / Н. А. Шип ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; науково-довідковий апарат О. С. Боляк. Київ, 2023. 220 с.
  23. Довідники, покажчики, каталоги
  24. (1998) Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця ХVI- ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; упорядкування, розшифровка, підготовка нотних матеріалів до видання, покажчики Л. П. Корній ; редагування О. С. Боляк [та ін.] Київ, 1998. 321 с.
  25. (1998) Видатні вчені національної академії наук України: особові архіви та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Нац. б-ці України ім. В.І. Вернадського (1918–1998) : путівник / Уклад.: О. С. Боляк, Т. І. Воронкова, С. Г. Даневич [та ін.] ; Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1998. 307 с.
  26. (1999) Музичний архів М.Д. Леонтовича : каталог / Уклад. Л. П. Корній, Е. С. Клименко; підготовка вид. О. С. Боляк. Київ, 1999. 114 с.
  27. (2000) Архівні установи України : довідник / Держкомархів України, М-во культури і мистецтв України, НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2000.
  28. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О. С. Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова, [та ін.]. Київ, 2002. 766 c.
  29. (2003) Гнатенко Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог. Ред. кол.: О. С. Онищенко (голова), М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук, О. С. Боляк (ред.). Київ, 2003. 194 с.
  30. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615–1817) : каталог. Київ, 2003. 479 с.
  31. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ – початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: іст.-кодикологічне дослідж. : каталог : палеогр. альб. / Е.С. Клименко, О М. Гальченко; ред. О. С. Боляк. Київ, 2011. 305 с.
  32. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог / О. П. Степченко; ред. колегія Л. А. Дубровіна (голова), О. С. Боляк (відповідальний секретар), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук. Київ, 2014. 464 c.
  33. (2015) Архів київського Товариства «Просвіта» [С. 153–155] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. 325 с.
  34. (2015) Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського : біогр. дослідж. : наук. кат. ; ред. О. С. Боляк, Т. В. Герасімова. Київ, 2015. 464 с.
  35. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін. Київ, 2015. 328 c.
  36. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін.; ред. Н. М. Зубкова, Т. В. Герасімова, О. С. Боляк. Київ, 2017. 616 с.
  37. (2019) Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври («Кужбушки») з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. кат. : у 2-х част. Частина І: Друкована графіка західноєвропейських шкіл XVI–ХVIII століть / Авт.-укл. Н.О. Щеколдіна ; комп’ютерна верстка та художнє оформлення, дизайн обкладинки О. С. Боляк. Київ, 2019. 568 с.
  38. (2019) Архів В. С. Косенка (1896–1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження; науковий каталог / О. А. Іванова ; ред. О. П. Степченко [и др.] ; видання підготували Я. В. Кучмій, О. С. Боляк. Київ, 2019. 200 с.
  39. (2019) Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / О. П. Степченко, О. П. Бодак, Л. С. Щерба ; комп’ютерна верстка та оригінал-макет О. М. Литвин, О. С. Боляк. Київ, 2019. 268 с.
  40. (2019) Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Авт.-укл.: М.А. Філіпович, І.В. Клименко ; ред.Н. М. Зубкова, О. С. Боляк ; удожнє оформлення, комп’ютерна верстка та оригінал-макет О. С. Боляк. Київ, 2019. 200 с.
  41. (2019) Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Упоряд.: О. Боляк, Г. Боряк, Н. Зубкова, Г. Папакін, О. Степченко, Н. Шип ; відп. ред. О. Онищенко. Київ, 2020. 632 с.
  42. (2019) Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. В. Сохань. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наукове видання / С. В. Сохань; ред. кол.: М. А. Філіпович (голова), Л. А. Дубровіна, О. С. Боляк (відп. секр.), Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк, О. П. Степченко, Н. А. Шип. Київ. Київ, 2019. 380 с.
  43. (2019) Метрична книга Свято-Воскресенської церкви м. Острога 1735–1759 рр. : публ. док. : [електронне видання 2019 р., друковане видання 2021 р.] / уклад. С. І. Кононський, за участю О. С. Боляк. Київ, 2019. 112 с.
  44. (2021) Архів Петра Панча з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з історії української літератури ХХ століття : науковий каталог / Т. В. Міцан. Ред. колегія Л. А. Дубровіна (голова), О. С. Боляк (відповідальний секретар), Н. М. Зубкова, Т. В. Коваль, О. П. Степченко. Київ, 2021. 860 с.
  45. Документальні публікації
  46. (2019) Джерела до життєпису Олени Сахновської (листи мисткині до Стефана Таранушенка 1947–1958 років з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) : наукове видання / уклад.: О. В. Сторчай, Н. О. Щеколдіна ; ред. Н. М. Зубкова ; верстання, художнє оформлення, дизайн обкладинки О. С. Боляк. Київ, 2021. 152 с.
  47. (2019) Метрична книга Свято-Воскресенської церкви м. Острога 1735–1759 рр. / С. І. Кононський, О. С. Боляк. Київ, 2019. 112 с.
  48. (2019) Старий Межибіж : зб. джерел / Упоряд.: Ю. Мицик, В. Лячок, О. Боляк, І. Тарасенко; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ ; Хмельницький, 2019. 444 с.
  49. (2021) Володимир Іконников. Листи до друга 1863–1864 рр. (рос. мовою) / Упоряд. та автор передм. В.І. Ульяновський ; комп'ютерна верстка О. С. Боляк. Київ, 2021. 152 с.
  50. Тези наукових доповідей
  51. (2019) Архівні фонди особового походження Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського: процес наукового опрацювання / О. П. Степченко, І. С. Корчемна, О. С. Боляк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху : матер. Міжнар. наук. конф. : у 2-х т. Т. 2 / Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського [та ін.]. Київ, 2019. С. 367–370.


  ©   Оксана Боляк, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського