До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОЛЯК Оксана Степанівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/646452

 

БОЛЯК Оксана Степанівна


молодший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ джерелознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: редакційно-видавнича справа, літературна редакція видань Інституту рукопису, наукове опрацювання фондів .
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18, факс: +38 (044) 264–3398, irnbuv@gmail.com, bolyak@nbuv.gov.ua
Дати життя:27.12.1965, м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1989Київський технологічний інститут легкої промисловості, технологія конструювання швейних виробів
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991
Професійна діяльність:
в ІР на посаді редактора (тимчасово)
редактор 2 категорії відділу рукописів та стародруків
редактор 1 категорії відділу зберігання і використання фондів
редактор 1 категорії відділу джерелознавства
в.о. молодшого наукового співробітника відділу зберігання та використання фондів
молодшого наукового співробітника (з 12.06.2007 р.) відділу джерелознавства
Додаткові посади та обов`язки:
Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»


Публікації:
    Монографії, брошури
  1. (1998) Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наукова думка, 2003. – 357 с. .
  2. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник /Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2002. - 768 с.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2000) Архівні установи України. Довідник. - Київ, 2000. – 259 c.
  5. (2012) Іменний покажчик // Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. [Текст]. Кн. 1: Листування: А–Г / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Архів РАН; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій, В.Ю. Афіані [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв [та ін.]. - К., 2012.
  6. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Євген Чернухін [та ін.] ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : Ін-т рукопису НБУВ, 2014. - 303 с. .
  7. (2015) Архів київського Товариства «Просвіта» // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 153–155.
  8. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с.


©   Оксана Боляк, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського