До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/969158

 

ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна


директор


Інститут архівознавства . Відділ архівознавства і документознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Архівознавство, документознавство, джерелознавство.
Контактна інформація: (044) 288-14-31, arhivnanu@ukr.net, yaremenko@nbuv.gov.ua
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1980Московський державний історико-архівний інститут
Науковий ступінь:
2003кандидат історичних наук ; тема дисертації:
Вчені звання:
2010старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1988
Додаткові посади та обов`язки:
Входить до складу вченої ради НБУВ
голова Експертно- перевірної комісії НАНУ
член Центральної експертно- перевірної комісії Державної архівної служби України
Відзнаки та нагороди:
2011Лауреат премії імені М.І. Костомарова Національної академії наук України
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Яременко Лідія Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2002. - 19 с.
 2. (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Яременко Лідія Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2002. - 298 арк. .
 3. Монографії, брошури
 4. ( 2008) Історія Національної академії наук України, 1946-1950 [Текст] / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К., 2008 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-5062-8 (загальний). Ч. 2 : Додатки. - 2008. - 716 с.
 5. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) [Текст] / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : НАНУ, 2007 .Ч. 2 : Додатки. - 2007. - 576 с. .
 6. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) [Текст] / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр- археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : НАНУ, 2007 . - ISBN 978-966-02-4254-8 (загальний). Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2007. - 808 с.
 7. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946-1950 [Текст] / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. - К., 2008 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-5062-8 (загальний). Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2008. - 604 с. .
 8. (2008) Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування. – К. : Вид-во КММ, 2008. – 624 с. .
 9. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с.
 10. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого. – К. : Академперіодика, 2011. – 271 с. .
 11. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний). Ч. 2 : Додатки. - 2012. - 913.
 12. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний). Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2012. - 879 с.
 13. (2013) А.П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого. – К. : Академперіодика, 2013. – 380 с.
 14. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 [Текст] : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2016. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-7680-2. Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2016. - 869 с.
 15. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 [Текст] : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2016. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-7680-2. Ч. 2 : Додатки. - 2016. - 1062.
 16. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 768.
 17. (2018) В. І. Вернадський і Україна: з листування [Текст] : [в 2 кн.] / [авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв та ін. ; редкол.: А. Г. Загородній (голова) та ін.] ; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Ін-т архівознавства Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2018 . - ISBN 978-966-02-8431-9. Кн. 1 : А - І. - 2018. - 568 с..
 18. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) [Текст] : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018.
 19. Довідники, покажчики, каталоги
 20. (2005) Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; уклад. Л. М. Яременко [та ін.] ; голов. ред. О. С. Онищенко. - К. : [б.в.], 2005. - 278 с.
 21. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України. Путівник. – К., 2008. – 448 с.
 22. (2009) З Україною в серці: шляхи творчої долі Миколи Гоголя. До 200-річчя від дня народження [Текст] : бібліограф. покажчик / Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськ. держ. адмін., Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. довідк.-бібліогр. та інформ. роботи ; уклад. Л. П. Яременко [та ін.]. - К. : [б.в.], 2009. - 50 с.
 23. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. .
 24. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : джерелознав. дослідж. : наук. кат. / А. І. Шаповал ; [редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 348 с.
 25. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України [Текст] : зб. нормат. та метод. док. / [авт. та упоряд.: Л. М. Яременко (кер.) та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2017. - 308 с.
 26. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-8287-2 (заг.). Кн. 1 : 1918 - 1945 / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: О. С. Онищенко та ін.]. - 2018. .
 27. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, 2018 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-8606-1 (заг.). Кн. 2, ч. 1 : 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 2018. - 1085.
 28. Статті
 29. ( 2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 55-59 .
 30. (2000) Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів / В. А. Кучмаренко, Л. М. Яременко // Архіви України. – 2000. – № 1-3(243). – C. 8-15.
 31. (2000) Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України / Л. М. Яременко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2000. – Вип. 6. – C. 118-122.
 32. (2001) Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930) / Л. М. Яременко // Архіви України. – 2001. – № 6(248). – C. 46-54 .
 33. (2002) Документи Інституту рукопису НБУВ про діяльність Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1939) / Лідія. Яременко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – C. 110-114 .
 34. (2004) Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930) / Л. М. Яременко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2004. – Вип. 9. – C. 3–13 .
 35. (2006) Архівні та рукописні ресурси бібліотек / Л. Яременко, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 20-22 .
 36. (2007) Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини / Л. Яременко, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – C. 30-32 .
 37. (2009) Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації / Л. Яременко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – C. 127-138 .
 38. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – C. 62-64 .
 39. (2011) Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків / Л. Яременко, О. Вербіцька // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 4.
 40. (2011) Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України / Л. Яременко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – C. 52-5.
 41. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – C. 55-59 .
 42. (2013) Експресія синаптофізу в гангліонарному шарі сенсомоторної кори при моделюванні порушення церебрального кровообігу за умов імунокорекції у щурів // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 1(1). – C. 261-264.
 43. (2015) Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал / Л. Яременко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 43-44.
 44. (2016) Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 41-42 .
 45. (2017) Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – C. 54-55 .
 46. Тези наукових доповідей
 47. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. Ч. 1. - 2015. - 356 с.
 48. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. Ч. 2. - 2015. - 303 с. .
 49. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с. .


©   Яременко Лідія, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського