До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/969158

 

ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна


директор


Інститут архівознавства. Відділ архівознавства і документознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Jaremenko Lidiia (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Архівознавство, документознавство, джерелознавство, історія української науки.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-31; +38(044) 234-73-60, yaremenko@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1956
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1980Московський державний історико-архівний інститут, історик-архівіст
  Науковий ступінь:
  2003кандидат історичних наук ; тема дисертації: «Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН–ВУАН (1919–1931)»
  Вчені звання:
  2011старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1988 р.
  Професійна діяльність:
  1988–2004редактор, провідний редактор, головний бібліограф, завідувач відділу
  2004 – по т. ч.Інститут архівознавства, директор
  Наукові проекти:
  2000–2002проєкт Інституту архівознавства «Архівна спадщина української науки»
  2003–2017проєкти Інституту архівознавства «Історія Національної академії наук України у документах – за 1941–1945 рр., 1946–1950 рр., 1951–1955 рр., 1956–1960 рр.»
  2018–2020проєкт Інституту архівознавства «Документно-інформаційні ресурси архівної спадщини української академічної науки: історія і сучасність»
  2021–2023проєкт Інституту архівознавства «Формування та актуалізація документної інформації Архівного фонду НАН України як складової історичної пам’яті про українську науку»
  проєкт НАН України «Загальна історія НАН України»
  проєкт НАН України «Музей історії НАН України»
  Додаткові посади та обов`язки:
  голова Експертно-перевірної комісії НАН України
  член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України
  член вченої ради НБУВ
  член Конкурсної комісії НБУВ
  член Приймальної комісій зі вступу до аспірантури НБУВ
  член Екзаменаційної комісії аспірантури НБУВ
  член редакційної колегії фахового видання НБУВ «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського»
  член редакційної колегії фахового видання НБУВ «Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів»
  член редакційної колегії фахового видання НБУВ «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць»
  Відзнаки та нагороди:
  2011Лауреат премії імені М.І. Костомарова Національної академії наук України
  2013Відзнака НАН України «За професійні здобутки»
  2017Заслужений працівник культури України
  2018Відзнака НАН України «На честь 100-річчя НАН України»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Яременко Лідія Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2002. 19 с.
  2. (2002) Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Яременко Лідія Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2002. 298 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (1998) Історія Національної академії наук України. 1924–1928: Документи і матеріали. Київ, 1998. 762 с.
  5. (1998) Історія Національної академії наук України. 1929–1933: Документи і матеріали. Київ, 1998. 542 с.
  6. (2003) Історія Національної академії наук України. 1934–1937: Документи і матеріали. Київ, 2003. 831 с.
  7. (2003) Історія Національної академії наук України. 1938–1941: Документи і матеріали. Київ, 2003. 920 с.
  8. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко. Київ, 2007 .Ч. 1 : Документи і матеріали. Київ, 2007. 808 с.
  9. (2007) Історія Національної академії наук України (1941-1945) / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; відп. ред. О. С. Онищенко. Київ, 2007 .Ч. 2 : Додатки. 2007. 576 с.
  10. (2008) National Academy of Sciences of Ukraine. 1918–2008 : 90-th Anniversary of its Foundation / forew.: B. E. Paton, A. S. Onishchenko (deputy chief editor) et al. ; NAS of Ukraine, VNLU. Kyiv : KMM Publishers, 2008. 575 p.
  11. (2008) Історія Національної академії наук України, 1946-1950 / упоряд. Л. М. Яременко [та ін.] ; голова ред. кол. О. С. Онищенко. Київ, 2008 Ч. 2 : Додатки. Київ, 2008. 716 с.
  12. (2008) Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування. Київ, 2008. 624 с.
  13. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.]. Київ, 2011. 247 с.
  14. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого. Київ, 2011. 271 с.
  15. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. Київ, 2012. Ч. 2 : Додатки. 2012. 913 с.
  16. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. М. Яременко та ін.]. Київ, 2012. Ч. 1 : Документи і матеріали. 2012. 879 с.
  17. (2013) А.П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого. Київ, 2013. 380 с.
  18. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2016. Ч. 1 : Документи і матеріали.2016. 869 с.
  19. (2016) Історія Національної академії наук України, 1956-1960 : [збірник] : [в 2 ч.] / [упоряд.: Яременко Л. М. та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2016. Ч. 2 : Додатки. 2016. 1062 с.
  20. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : джерелознав. дослідж. : наук. кат. / А. І. Шаповал ; [редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 348 с.
  21. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона. До 100-річчя від дня народження / авт. кол.: О. С. Онищенко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. 350 с.
  22. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. Київ, 2018.
  23. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / авт. кол.: Т. Д. Антонюк та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 436 с.
  24. (2019) Творець теоретичної і математичної фізики : до 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова / редкол.: Б. Є. Патон (гол. ред.) та ін. ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 532 с.
  25. (2019) Читання академіка В. І. Вернадського : зб. публікацій : Випуск 1 / редкол. : А. Г. Загородній (голов. ред.) та ін. ; НАН України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 132 с.
  26. (2020) Історія Національної академії наук України. 1961–1965 : Частина 1. Документи і матеріали / упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, О. І. Вербіцька ; редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.)та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2020. 944 с.
  27. (2020) Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / відп. ред. О. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2020. 632 с.
  28. (2020) Січова О. Архівні фонди наукових установ НАН України : традиції та сучасність : монографія / наук. ред. Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2020. 128 с.
  29. (2020) Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації : аналітична записка / Лобузіна К. В., Дубровіна Л. А., Гарагуля С. С., Горовий В. М., Коновал Л. В., Лобузін І. В., Горєва В. В., Кіраль С. С., Ковальчук Г. І., Костенко Л. Й., Попик В. І., Яременко Л. М. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. Київ, 2020. 60 с.
  30. (2021) Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування та дослідження Архівного фонду Національної академії наук України (2000–2020) : монографія / відп. ред. О. С. Онищенко; авт. кол.: О. В. Березовська, О. І. Вербіцька, Г. В. Індиченко, І. Г. Кіржаєва, Л. О. Матвійчук, К. Є. Новохатський, О. С. Онищенко, О. В. Січова, А. І. Шаповал, С. В. Шарабанова, Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2021. 350 с.
  31. Довідники, покажчики, каталоги
  32. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України : Путівник Ред. колегія: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін.; Автори-упорядники: Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко, Ю.О. Бойко, Л.В. Гарбар. Київ, 2008. 448 c.
  33. (2010) Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держ. комітет архівів України, Укр. НДІ архівної справи та документознавства. Київ, 2010. XXVIIІ, 604 с.
  34. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2015. 325 с.
  35. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2: Матеріали до бібліографії / наук. ред. В. І. Попик. Київ, 2016. 944 с.
  36. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт.-упоряд.: С. В. Старовойт та ін. ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. Київ, 2017. 768 с.
  37. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018. Кн. 1 : 1918 - 1945 / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: О. С. Онищенко та ін.]. Київ,2018.
  38. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018. Кн. 2, ч. 1 : 1946 – 1970 / [упоряд. О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. Київ,2018. 1085 с.
  39. (2018) Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки : документи і матеріали. Кн. 2. Ч. 2 : 1971–1991 / упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018. 1136 с.
  40. (2018) Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки : документи і матеріали. Кн. 3 : 1992–2018 / упоряд.: О. С. Онищенко (наук. керівник проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018. 584 с.
  41. (2023) В. І. Вернадський і Україна: діяльність, оточення, зв'язки, пам'ять : довідник / авт. уклад: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко. Київ, 2023. 496 с.
  42. Документальні публікації
  43. (2008) Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945–1956) : зб. док. і мат. / уклад.: В. А. Вергунов та ін. ; за наук. ред. М. В. Зубця ; УААН, ДНСГБ, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2008. 348 с.
  44. (2008) Наукова спадщина України. Наукові доповіді на засіданнях Президії НАН України. 1970–2001 рр. До 90-річчя НАН України / редкол.: В. В. Петров (відп. ред.) та ін. ; НАН України, ІПРІ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2008.
  45. (2011) Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1: Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921) / авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) та ін. ; НАН України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України. Kиїв, 2011. 699 с.
  46. (2011) Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1: Листування А–Г / авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін. ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) та ін.; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України, РАН, Архів РАН. Kиїв, 2011. 824 с.
  47. (2012) Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2: Листування: Д–Я. Ч. 1: Д–Н / авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін. ; ред. рада: Б. Є. Патон (гол.) та ін.; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, РАН, Архів РАН. Київ, 2012. 742 c.
  48. (2012) Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2: Листування: Д–Я. Ч. 2: О–Я / авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін. ; ред. рада: Б. Є. Патон (гол.) та ін.; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. ; ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, РАН, Архів РАН.Київ, 2012. 692 с.
  49. (2018) В. І. Вернадський і Україна: з листування : [в 2 кн.] – Кн. 1 : А - І [авт.-упоряд.: С. М. Кіржаєв та ін. ; редкол.: А. Г. Загородній (голова) та ін.] ; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2018 . 568 с.
  50. (2019) В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 2: К–Я. Офіційне. Родинне / авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко та ін. ; редкол.: А. Г. Загородній (гол.) та ін. ; НАН України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2019. 1040 с.
  51. Статті
  52. (2000) Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів / В. А. Кучмаренко, Л. М. Яременко // Архіви України. Київ, 2000. № 1–3(243). C. 8–15.
  53. (2000) Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2000. Вип. 6. C. 118–122.
  54. (2001) Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930) // Архіви України. Київ, 2001. № 6(248). C. 46–54.
  55. (2002) Документи Інституту рукопису НБУВ про діяльність Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1939) // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2002. Т. 8. C. 110–114.
  56. (2004) Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9. C. 3–13.
  57. (2006) Архівні та рукописні ресурси бібліотек / Л. Яременко, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. Київ, 2006. № 6. C. 20–22.
  58. (2007) Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини / Л. Яременко, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. Київ, 2007. № 6. C. 30–32.
  59. (2009) Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2009. Вип. 24. C. 127–138.
  60. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. Київ, 2010. № 6. C. 62–64.
  61. (2011) Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків / Л. Яременко, О. Вербіцька // Вісник Національної академії наук України. Київ, 2011. № 4.
  62. (2011) Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 3. C. 52–53.
  63. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 6. C. 55–59.
  64. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 6. C. 55–59.
  65. (2015) Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал / Л. Яременко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2015. № 6. C. 43–44.
  66. (2016) Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. № 6.C. 41–42.
  67. (2017) Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 6. C. 54–55.
  68. (2019) Розвиток шевченкознавчих досліджень у Національній академії наук України в ранні роки її діяльності / О. І. Вербіцька, Л. М. Яременко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 15–35.
  69. (2020) Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху / Л. Яременко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2020. № 6. С. 57–59.
  70. (2022) Історія та сьогодення архіву української академічної науки / C. Старовойт, Л. Яременко // Український історичний журнал. Київ, 2018. № 6. С. 95–116.
  71. Науково-методичні матеріали
  72. (2002) Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України : збірник законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства / авт.-уклад.: Л. А. Дубровіна (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; Держ. комітет архівів України. Київ, 2002.169 с.
  73. (2005) Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; уклад. Л. М. Яременко [та ін.] ; голов. ред. О. С. Онищенко. Київ, 2005. 278 с.
  74. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / [авт. та упоряд.: Л. М. Яременко (кер.) та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2017. 308 с.
  75. (2019) Інструкція з обліку фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт. кол.: О. М. Василенко (наук. керівник) та ін. ; редкол.: О. М. Василенко (відп. ред.)та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 91 с.
  76. Підручники та посібники
  77. (2022) Методичний посібник з авторського права і суміжних прав для архівістів / уклад. Л. Ф. Приходько; наук. ред. Л. М. Яременко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Текст. і граф. дані. Київ, 2022. 181 с.
  78. Тези наукових доповідей
  79. (2015) Інформаційно-комунікаційне спрямування наукових досліджень Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конференції, 21-22 трав. 2015 р., м. Київ. Київ, 2015. С. 181–185.
  80. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. Ч. 1. 2015. 356 с.
  81. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. Ч. 2. 2015. 303 с.
  82. (2015) Нормативні та науково-методичні засади діяльності архівних підрозділів установи НАН України. Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конференції (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. Ч. 2. Київ, 2015. С. 161–163.
  83. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. 640 с.
  84. (2016) Завдання та перспективи розвитку архівної системи НАН України. Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конференції (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). Київ, 2016. С. 547–551.
  85. (2017) Документальна історія НАН України в наукових розробках Інституту архівознавства НБУВ. Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конференції (м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 504–507.
  86. (2017) Особенности проведения экспертизы ценности научно-организационной документации в учреждениях Национальной академии наук Украины / Яременко Л. М., Березовская О. В. // О–75 Osobowość, społeczeństwo, polityka : materiały z VІ Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej «Osobowość, Społeczeństwo, Polityka». Część 1. Lublin : WSEI, 2017. S. 69–72.
  87. (2018) Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 50 років на чолі архівної справи в НАН України / С. В. Старовойт, Л. М. Яременко // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конференції (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.). Київ, 2018. С. 620–624.
  88. (2020) Пріоритетні напрями діяльності архівних підрозділів НАН України в цифрову епоху // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  89. (2021) Науково-організаційна і громадська діяльність академіка В. І. Шинкарука: інформаційна складова документів особового фонду вченого в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.). Київ, 2021. 806 с. С. 547–551.
  90. (2022) Діяльність наукових архівів в умовах воєнного стану // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (4–6 жовт. 2022 р.). Київ, 2022. 588 с. 348–352.


  ©   Яременко Лідія, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського