До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ІВАНОВА Ольга Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/742236

 

ІВАНОВА Ольга Андріївна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Ivanova Olha (eng)
 • Иванова Ольга Андреевна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Історія рукописної книги, кодикологія та кодикографія слов’янської рукописної книги, палеографія, джерелознавство, книгознавство, інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18, ivanovao@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1961
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1984Ленінградський державний університет імені О.О. Жданова (нині – Санкт-Петербурзький державний університет), філологія
  Науковий ступінь:
  2003кандидат філологічних наук; тема дисертації: «Рукописна книга XVI ст. в Україні. Основні засади кодикологічного опису»
  Вчені звання:
  2013Старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1986 р.
  Професійна діяльність:
  1984–1985 Бібліотека Академії наук СРСР (м. Санкт-Петербург)
  1988–1993Інститут рукопису, редактор
  1993–1995Інститут рукопису, редактор 2 категорії
  1995–2002Інститут рукопису, редактор 1 категорії
  2002–2004Інститут рукопису, в. о. молодшого наукового співробітника
  2004–2009Інститут рукопису, науковий співробітник
  2009–2011Інститут рукопису, в.о. старшого наукового співробітника
  2011 – по т. ч.відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації архівістів України
  член Асоціації бібліотекарів України


  Інформаційні
  ресурси:
  База даних рукописних книг XIV–XVI ст. «Кодекс» (співрозробник)
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2003) Рукописна книга XVI ст. в Україні : основні засади кодикологічного опису : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2003. 19 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (1992) Кодикографія східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / О.А. Іванова. Київ, 1992. [С. 48–53, 71, 121–125] 143 c.
  4. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1 : Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921) / НАН України. Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського]. Київ, 2011. 699 с. Науково-допоміжна робота.
  5. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України. Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського. Київ, 2011. 584 с. Науково-допоміжна робота.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (2002) Галагани [с. 88–95, співавтор – Т.Г. Маєр], Капністи [с. 208–210], Комашка (Комашко) Антон Михайлович [с. 244–245], Коропчевські [с. 262–264], Лазурський Володимир Федорович [с. 297–299], Лапоногов Олександр Миколайович [с. 299], Лебединцев Петро Гаврилович [с. 299–301], Лебединцев Феофан Гаврилович [с. 301–303], Маслови [с. 361–363], Немеровський Лев Григорович [с. 389], Ніковський Андрій Васильович [с. 389–391], Новицький Орест Маркович [с. 396–397], Скорделі Пантелеймон Костянтинович [с. 493–494], Старицькі [с. 501–502, співавтор – О.П. Степченко], Стороженки [с. 520–521], Френкель Наталія Савеліївна [с. 563], Хвойка (Хвойко) Вікентій В’ячеславович [с. 563–564], Щавинський Василь Олександрович [с. 624–626] // Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Інститут рукопису Нац. Біб-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2002.
  8. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки : каталог книжково-інформаційної виставки з фондів НБУ ім. В.І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2005. 109 с.
  9. (2010) Слов’янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2010. 791 с.
  10. (2015) Зібрання архівних документів та рукописних книг Почаївської лаври [с. 563], Зібрання рукописів Київської духовної семінарії [с. 103–104], Зібрання рукописних книг Десятинної церкви [с. 143–144], Зібрання рукописних книг Михайлівського Золотоверхого монастиря [с. 129–130], Зібрання рукописних книг Пустинно-Миколаївського монастиря [с. 130–131], Колекція рукописних книг [с. 221–222], Колекція нотних рукописів [с. 245–246] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / Інститут рукопису Нац. Біб-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2015.
  11. (2016) Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней / О. А. Іванова ; ред. Л. А. Дубровіна. Київ, 2016. 226 с.
  12. (2019) Архів В.С. Косенка (1896–1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Біографічне дослідження Науковий каталог. Київ, 2019. 196 с.
  13. Статті
  14. (2001) База даних “Кодекс” рукописної книги ХVІ ст // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2001. Вип. 6. С. 289–294.
  15. (2002) До питання датування рукописних книг (за матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2002. Вип. 7. С. 204–216.
  16. (2002) Научное описание рукописных книг в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского и создание базы данных “Кодекс” // Архівознавство, археографія, джерелознавство. Київ, 2002. Вип. 5. С. 45–55.
  17. (2002) Особенности использования украшений в рукописных книгах ХVІ в. (на материале фондов Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского) // Библиотечное дело и краеведение. Киев-Симферополь, 2002. Вып. 4. С. 11–18.
  18. (2002) Рукописна кирилична книга ХVІ-ХVІІ ст.: основні принципи атрибуції // Архіви України. Київ, 2002. С. 169–178.
  19. (2002) Рукописні книги ХVІ ст. у фондах Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 465–474.
  20. (2003) Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. А. Іванова, Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2003. Вип. 8. С. 71–79.
  21. (2003) Характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських рукописних пам’ятках постійного змісту XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2003. Вип. 8. С. 95–103.
  22. (2004) Папір кириличних рукописів XVI ст. Аналіз походження та динаміка використання // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9.
  23. (2007) База данных рукописных кириллических книг «Кодекс» в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Київ, 2007. Вып. 5. С. 204–216.
  24. (2007) Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних “Кодекс" // Вісник Львівського університету. Сер. Книгознавство та інформаційні технології. Львів, 2007. Вип. 2. С. 106–115.
  25. (2009) Рукопис «Слова Дамаскіна Студита» («Тезаурус»), що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, та його доля // Українсько-македонський науковий збірник. Київ, 2009. Вип. 4. С. 170–176.
  26. (2010) Рукописные книги Киево-Межигорского монастыря в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского : краткий обзор / О. А. Иванова, В.Е. Лось // Книжное дело на Северном Кавказе : методы, источники, опыт исследования. Вып. 6. Краснодар, 2010. С. 168–181.
  27. (2012) До питання публікації описів рукописів в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 34. С. 280–291.
  28. (2012) Місяцеслови у кириличних рукописах XVI ст. : деякі питання складу та змісту (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. Житомир, 2012. Т. 8. С. 194–202.
  29. (2012) Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Л. А. Дубровіна, О. А. Іванова // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 15. С. 116–125.
  30. (2012) Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2012. Вип. 16. С. 316–324.
  31. (2012) Формування інформаційного ресурсу рукописних книг у базах даних : кодикологічний аспект // Електронні публікації Інституту історії. Київ, 2012.
  32. (2012) Філігранознавчий аналіз рукописів кириличної писемності XVI ст. (за матеріалами рукописів з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Електронні публікації Інституту історії. Київ, 2012.
  33. (2013) Замовник копенгагенського євангелія: історичний аспект створення рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2013. Вип.17. С. 356–369.
  34. (2019) Особовий архів Віктора Степановича Косенка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 24. C. 5–20 .
  35. (2020) «Казанський літописець» в Колекції рукописних книг Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіній. Київ, 2020. С. 347–358.
  36. (2022) Український перекладний медичний збірник XVII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-кодикологічний опис // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2022. Вип. 28. С. 193–218.
  37. (2023) Сербські рукописи XVII ст. з колекції ІР НБУВ: історико-кодикологічний аналіз / Л. А. Дубровіна, О. А. Іванова, О. М. Гальченко // Рукописна спадщина. Вип. 30. Київ, 2023. С. 133–167.
  38. Науково-методичні матеріали
  39. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, О.А. Іванова / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2007. 134 с.
  40. (2015) Інструкція з використання бази даних «КОДЕКС : Рукописні книги». / Л.А. Дубровіна, К.В. Лобузіна, О. А. Іванова / Київ : НБУВ, 2015. 18 с., 3 додатки.
  41. (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60931 Україна. База даних «КОДЕКС: Рукописні книги» / К.В. Лобузіна, Л.А. Дубровіна, Л.А. Гнатенко, Т.А. Добрянська. О. А. Іванова / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Дата реєстрації 29.07.2015. Київ : Державна служба інтелектуальної власності України. 1 с.
  42. Енциклопедичні статті
  43. (2008) Півустав [с. 655], Скоропис [с. 731], Устав [с. 788] // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. 881 с.
  44. Тези наукових доповідей
  45. (2010) Рукописные книги Киево-Межигорского монастыря в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского : краткий обзор / О. А. Иванова, В.Е. Лось // Книжное дело на Северном Кавказе : методы, источники, опыт исследования. Краснодар, 2010. Вып. 6 : Сборник статей по материалам второго межрегионального научно-практического семинара «История книжного дела Юга России : методы, источники, опыт локальных исследований». Донская государственная публичная библиотека, 19–20 окт. 2010 г., Ростов-на-Дону. С. 168–181.
  46. (2012) Специфика описания кириллических рукописных книг для баз данных и создание каталога на основе базы данных «Кодекс» // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии : материалы XXIV Междунар. науч. конф., Москва, 2–3 февр. 2012 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин ; РАН, Федер. гос. бюджет. учрежд. науки «Ин-т всеобщ. истории РАН», Археогр. комиссия. Москва, 2012. С. 318–322.
  47. (2015) Слов’янські кириличні рукописи XVII ст. у зібранні ІР НБУВ : питання кодикологічного опису // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку :тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури. Київ, 21 трав.2015 р. Київ, 2015. С. 116–117.
  48. (2015) Слов’янські святі в місяцесловах кириличних рукописних книг XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 6–8 жовт. 2015 р. : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Рада дир. б-к таінформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. Ч. 1. С. 179–181.
  49. (2016) Власницькі записи в кириличних рукописах XVI ст., що зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Глобалізація, європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 24 травня 2016 р. / НАН України. Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Укр. мовно-іформ. фонд ; Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016. С. 271–273.
  50. (2016) База данных «Кодекс» кириллических рукописных книг в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского : структура и особенности // El’Manuscript–2016. Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos = Письменное наследие и информационные технологии : VI tarptautinė mokslinė konferencija : Pranešimai ir tezės Vilnius. Vilnius : Iževskas, 2016. С. 48–52.
  51. (2020) Нотні автографи В. С. Косенка у фондах нституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-кодикологічний аспект // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  52. (2021) Мовні особливості українського перекладного збірника ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : Тези Міжнародної конференції. Київ, 2021. С. 298–300.
  53. (2021) Написи та записи в «альбомах навчальних малюнків іконописної майстерні Києво-Печерської лаври XVIII ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : Тези Міжнародної конференції. Київ, 2021. С. 464–467.
  54. (2023) Записи в сербських кодексах XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею Київської духовної академії Інституту рукопису НБУВ: історико-географічний аспект / Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (Київ, 3–5 жовтня 2023 р.). Київ, 2023. С. 531–534.
  55. Рецензії
  56. (2005) [Рец. на:] Фрис В. Історія Кириличної рукописної книги в Україні X–XVIII ст. Львів : Нац. ун-т ім. І. Франка, 2003. 188 с. : іл. + 8 арк. кольор. іл. / Л. Дубровіна, Л. Гнатенко, О. Іванова // Український гуманітарний огляд. Київ, 2005. Вип. 11. С. 225–231.


  ©   Ольга Іванова, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського