До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЩЕКОЛДІНА Наталія Олексіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/221759

 

ЩЕКОЛДІНА Наталія Олексіївна


молодший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ фонду юдаїки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Shchekoldina Nataliia (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія та техніка друкованої графіки, історія єврейської книги, архівознавство, архівна справа, джерелознавство, книгознавство, музеєзнавство, реставрація та збереженість пам’яток культури, створення комп’ютерних систем на єврейську книгу та західноєвропейську друковану графіку.
  Контактна інформація: +38 (044) 234-82-56, schekoldina@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1950
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1973Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, романо-германська філологія
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2003 р.
  Професійна діяльність:
  1973–1989Київський музей західного та східного мистецтва (нині Національний музей ім. Богдана та Варвари Ханенків), хранитель західноєвропейської графіки
  1989–2003Національний науково-дослідний реставраційний центр України, головний хранитель, завідувач відділу експертизи музейних пам’яток
  2001–2003сектор сходознавства (нині відділ фонду юдаїки) Інституту рукопису: редактор, бібліотекар 2 категорії (за сумісництвом)
  2003 – по т. ч.відділ фонду юдаїки Інституту рукопису, молодший науковий співробітник


  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2018) Щеколдіна Наталія Олексіївна // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–2018 : монографія / Авт.-уклад. О. П. Бодак, О. М. Гальченко, Н. О. Щеколдіна [та ін.]. Київ : НБУВ, 2018. С. 416–418.
  2. (2021) Джерела до життєпису Олени Сахновської (листи мисткині до Стефана Таранушенка 1947–1958 років з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) : наукове видання / уклад.: О. В. Сторчай, Н. О. Щеколдіна. Київ: НБУВ, 2021. 152 с.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2000) Відреставровані твори з музеїв України : каталог виставки / уклад. Г. Бєльчикова, Н. Бредіс, Н. Лозова, Н. Щеколдіна. Київ : ННДРЦУ, 2000. 60 с.
  5. (2006) Український портрет XVI–XVIII століть : каталог-альбом / авт.-уклад.: Г. Бєлікова, Л. Членова ; авт. каталогу: В. Делюга, Н. Щеколдіна та ін. 2-е вид. Хмельницький : Галерея, 2006. 352 с.
  6. (2007) Культур-Ліга : художній авангард 1910–1920-х років : альбом-каталог / упоряд. Г. Казовський ; уклад. Н. Щеколдіна ; наук. ред. С. Захаркін, І. Сергєєва ; Нац. худож. музей України, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2007. 216 c.
  7. (2015) Колекція альбомів (Кужбушки) XVIII ст. Києво-Печерської (Лаврської) іконописної школи // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису. Київ, 2015. С. 246–247.
  8. (2019) Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври («Кужбушки») з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : наук. кат.: у двох част. Частина І : Друкована графіка західноєвропейських шкіл XVI–ХVIII століть / Авт.-укл. Н. О. Щеколдіна. Київ. 2019. 568 c.
  9. Науково-методичні матеріали
  10. (2006) Збірник науково-методичних матеріалів «Українська музейна енциклопедія» / Мін. культури і туризму України, Національний музей історії України ; авт.-упоряд.: М.М. Варшавська, С.Я. Івахно, Е.М. Піскова, Л.Д. Федорова, Н.О. Щеколдіна ; ред. Е.Я. Уманцева. Київ : Мін. культури і туризму України, 2006. 155 с.
  11. Тези наукових доповідей
  12. (1998) Петро Іванович Кодьєв – перший директор реставраційних майстерень / Н. О. Щеколдіна, О.В. Сторчай // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : Міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 трав. 1998 р. : матеріали та тези доповідей. Київ, 1998. С. 153–155.
  13. (1998) Профессия консерватор-реставратор в США / Н. О. Щеколдіна, О.В. Сторчай // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : Міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 трав. 1998 р. : матеріали та тези доповідей. Київ, 1998. С. 178–181.
  14. (1999) Создание автоматизированной информационной системы поиска, обработки данных, учета, хранения, реставрации западноевропейской, русской, украинской, печатной графики в собраниях Украины / Н. О. Щеколдіна, О.В. Сторчай // Музей на рубежі епох : минуле, сьогодення, перспективи : матеріали ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. / МКіМ України, НМІУ. Київ, 1999. С. 44–45.
  15. (2002) Новые исследования живописных произведений Давида Бурлюка из собраний Украины в ННИРЦУ / Н. О. Щеколдіна, Л. Лугина, М. Сердюков // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства : VI науч. конф. : материалы / Государственная Третьяковская галерея, Объединение «Магнум Арс». Москва, 2002. С. 141–143.
  16. (2003) Некоторые технологические особенности картин В.В. Верещагина из собрания Николаевского художественного музея / В.А. Распопина, Н. О. Щеколдіна // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 трав. 2003 р. : матеріали та тези доповідей. Київ, 2003. С. 188–191.
  17. (2005) Грунты и пигменты в произведениях Р.Г. Судковского / В.А. Распопина, Н. О. Щеколдіна // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток : П’ята Міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали та тези доповідей. Київ, 2005. С. 250–251.
  18. (2005) Художник, которого помнят. Амшей Маркович Нюрнберг // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конференції, 24–26 серп. 2004 р. Київ, 2005. С. 407–409.
  19. (2015) До проблеми опису західноєвропейської друкованої графіки XVI–XVIII ст. в колекції альбомів навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки) // Бібліотека. Наука. Комунікація : Матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Ч.2. Київ, 2015. С.103–106.
  20. (2017) Pідкісні власницькі штампи на книгах з колекції «ОПЕ» // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : Матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2017. С. 253–258.
  21. (2017) «Bibliotheca Harkaviana» – декілька раритетів з бібліотеки А.Я. Гаркаві // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2017. С. 192–195.
  22. (2018) «Кужбушки» – унікальний пам’ятник художньої культури України // Шляхи розвитку українського мистецтвознавства та реставрації. До 55- річчя викладацької діяльності Л. С. Міляєвої на кафедрі ТІМ НАОМА : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 2018.
  23. (2019) Атрибуція гравюр Джованні Батіста Галеструцці з колекції «кужбушків» // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : Матеріали Міжнар. наук. конф. Том. 1. Київ : НБУВ, 2019. С. 253–256.
  24. (2021) Освітня робота як складова розвитку юдаїки в Україні: організація Форуму працівників єврейської освіти «Етрог» // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ : НБУВ, 2021. С. 782–784.


  ©   Наталія Щеколдіна, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського