До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГАЛЬЧЕНКО Олена Михайлівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/390036

 

ГАЛЬЧЕНКО Олена Михайлівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Halchenko Olena (eng)
 • Гальченко Елена Михайловна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія та техніка інтролігаторства і палітурництва від початку писемності до сьогодення, історія рукописної книги, кодикологія та кодикографія слов’янської рукописної книги, ілюмінування рукописної книги, археографія, палеографія, архівознавство, архівна справа, джерелознавство, книгознавство, реставрація та збереженість пам’яток писемності, створення комп’ютерних систем на рукописну книгу.
  Контактна інформація: , galchenko@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1958
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1982Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  1994кандидат історичних наук; тема дисертації: «Оправа українських рукописних книг та стародруків як об’єкт кодикографії»
  Вчені звання:
  2006старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1983 р.
  Професійна діяльність:
  1976–1983Центральна лабораторія мікрофільмування і реставрації документів Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР: технік, старший лаборант, реставратор рідкісних книг, рукописів та документів
  1983–1992відділ гігієни та реставрації: завідувач, реставратор рідкісних і цінних книг, рукописів і документів, редактор, редактор I категорії, головний бібліотекар
  1992–1994відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, науковий співробітник
  1994–1995відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, в.о. старшого наукового співробітника
  1995 – по т. ч.відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації архівістів України
  член Асоціації бібліотекарів України
  член Експертної комісії ІР (Інституту рукопису) з визначення цінності рукописних документів та архівів, що надходять на зберігання до фондів ІР
  член Науково-методичної ради


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1994) Оправа українських рукописних книг та стародруків як об’єкт кодикографії : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 05.25.04 «Книгознавство» / НАН України. Центр. наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1994. 18 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (1992) Кодикографія української та східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко за участю О. А. Іванової ; вступ. ст. Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, О. В. Лігостова; Академія наук України, Центральна наукова бібліотека В. І. Вернадського , Інститут української археографії. Київ, 1992. 153 с.
  4. (2005) Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис. Київ, 2005. 376 c.
  5. (2018) Розділ 2. Видання відділу рукописів // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918–2018 / Ін-т рукопису НБУ імені В.І. Вернадського. Київ, 2018. С. 91–144.
  6. (2018) Розділ 3: Personalia / О. М. гальченко, Л.В. Гарбар) // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918–2018 . Київ, 2018. С.147–429.
  7. (2021) Розділ 1. Дослідження фондів рукописних книг: історія та теорія рукописно-книжкової спадщини, конкретно-історичні студії, формування електронного ресурсу // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідницька та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) : монографія. Київ, 2021. С. 11–88.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (1988) Ελληνικά χειρόγραφα στην Κεντρική βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Επιστημών του Κιέβου (5ος – 19ος αιώνας). Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο, 23 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου : [Κατάλογος έκθεσης] / Ακαδημία επιστημών της Ουκρανικής Δημοκρατίας της Σοβιετικής Ένωσης. Κεντρική επιστημονική βιβλιοθήκη Β.Ι. Βερνάντσκι. Υπουργείο Πολιτισμού – Βυζαντινό Μουσείο.Υπεύθυνη Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Κείμενα Λ.Α. Ντουμπρόβινα, Ε.Μ. Γκάλτσενκο. Επιμέλεια κειμένων Ν.Ι. Σέντσενκο. Αθήνα, 1988. 23 σ. Грец. м. [= Каталог виставки грецьких рукописів (V–ХІХ ст.) з фондів Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР імені В.І. Вернадського, що експонувалися у Візантійському музеї (Афіни), 23 листопада – 31 грудня 1988 р., уклад.: Л.А. Дубровіна, О.М. Гальченко].
  10. (2000) Архівні установи України : довідник / Держкомархів України, М-во культури і мистецтв України,. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України. Київ, 2000. 259 с.
  11. (2010) Слов’янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2010. 791 c.
  12. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ – початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження : каталог : палеогр. альбом / Е.С. Клименко, О.М. Гальченко, відп. ред. Л.А. Дубровіна ; НАН України. Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. Київ, 2011. 305 с.
  13. (2015) Колекція фотографій та ілюстративних матеріалів // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 267–270.
  14. Статті
  15. (1993) Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 172–176.
  16. (1994) Унікальна оправа рукописної книги ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічне дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 1994. Вип. 2. С. 31–41.
  17. (1995) Давня оправа: історичний огляд // Бібліотечний вісник. Київ, 1995. №3. С. 32–36.
  18. (1998) Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів // Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів . Київ, 1998. Вып. 1. С. 18–21.
  19. (2000) Бібліопегістика – спеціальна історична дисципліна про історію, техніку та мистецтво оздоблення оправи // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні: Збірка наукових праць на пошану академіка НАН України В.А. Смолія: У 2-х ч. Київ, 2000. Вип. 10, Ч. 1. С. 313–322.
  20. (2000) Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в археографічному описі: спроба аналізу // Збірник НТШ. Львів, 2000. Т. 215. С. 438–456.
  21. (2001) Історичні форми книги // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. Київ, 2001. Вип. 3.: Джерелознавчі дисципліни. С. 124–142.
  22. (2004) Деякі спостереження стосовно оздоблення та конструкції видавничих оправ друкарні Михайла Сльозки // До джерел : Зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ-Львів, 2004. № 1 . С. 810–827.
  23. (2004) Кодикологічні, кодикографічні, палеографічні та археографічні дослідження Інституту рукопису НБУВ: бібліографічний огляд (1988–2003 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни : Питання теорії та методики: До 10-річчя заснування відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України: Зб. наук праць. У 2-х ч. Київ, 2004. Число 11, Част. 2. С. 44–65.
  24. (2006) Деякі питання методичних засад визначення композиційного рішення у декоративному оздобленні східнослов’янських оправ // Записки НТШ. Львів, 2006. Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 440–464.
  25. (2007) Переплет украинских рукописных и первопечатных книг: современное состояние изучения и дальнейшие перспективы // Библиотеки академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоритический сб./ МААН . Киев, 2007. Вып. 5. С. 81–105.
  26. (2010) Оздоблення оправ рукописних Євангелій ХVІ ст. / О. М. Гальченко, С. В. Зінченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. С. 155–178.
  27. (2011) Оправа Пересопницького Євангелія : спроба реконструкції // 450 років з часу створення Пересопницького Євангелія. Рівне, 2011. С. 31–35. (Наукові записки / Рівненський обл. краєзнав. музей ; вип 9, ч. 1).
  28. (2012) Сюжети середників шкіряних оправ з майстерні Києво-Печерської лаври: спроба іконографічного вивчення / О. М. Гальченко, С. В. Зінченко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2012. Вип. 16. С. 268–304.
  29. (2012) Сюжетні середники на українських оправах другої половини XVI – XVIII ст. : перспективи вивчення // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : книга в історії і культурі : міжвуз. зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2012. С. 147–160.
  30. (2013) Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст.: спостереження кодиколога // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2013. Вип. 17.С. 332–355.
  31. (2013) Питання уніфікації описань сюжетних зображень для бази даних «Оправи кириличних книг XIV–XVIII ст.» // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 37 Київ, 2013. С. 392–401.
  32. (2013) Сюжетные средники на украинских переплетах второй половины XVI – XVIII ст. : история и перспективы изучения // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Мінск, 2013. Вып. 15. С. 203–210.
  33. (2014) Сюжет «Розп’яття» на сюжетних середниках українських тиснених оправ ХVІ–ХVІІІ ст. та уніфікація описання для бази даних // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 597–620.
  34. (2014) Сюжетные средники на украинских переплётах ХVІ–ХVІІІ вв. : типология и атрибуция // Вестник Екатеринбургской духовной академии. Вып. 1(7). 2014. С. 184–192.
  35. (2015) Бази даних на історичні книжкові оправи в Інтернет-ресурсах : аналіз структури та функцій, класифікація // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. Київ, 2015. Ч. 25: Електронні інформаційні ресурси. С. 137–148.
  36. (2015) Евангелия караманлийского письма XVIII в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского / Е. К. Чернухин, Е. М. Гальченко // Рукописна та книжкова спадщина України : зб. наук. пр. Київ, 2015. Вип. 19. С. 229–253.
  37. (2015) Тезаурус ремісничої та професійної термінології в українській бібліопегістиці : питання формування фахового словника // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 428–448.
  38. (2016) Науковий каталог писемних пам’яток як джерело і різновид наукових досліджень // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. № 5 (235). С. 7–14.
  39. (2016) Тезарус ремісничої та професійної термінології в українській бібліопегістиці : питання формування фахового словника // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. С. 428–448.
  40. (2017) Сюжетні середники на українських шкіряних оправах ХVІ–ХVІІІ ст. : питання іконографічного вивчення // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 21. Київ, 2017. С. 297–317.
  41. (2019) Рукописна пам’ятка римокатолицької гомілетики XV ст. із монастиря св. Еґідія в Нюрнберзі: addenda et corrigenda до наукового опису // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 154-182.
  42. (2020) Україно-російсько-англійський словник кодикологічних термінів: історія створення // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Київ, 2020. С. 98–107.
  43. (2020) Україно-російсько-англійський словник кодикологічних термінів: історія створення // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Київ, 2020. С. 98–107.
  44. (2021) Нові дані про діяльність інтролігаторської майстерні Михайла Сльозки у світлі бібліопегістичних досліджень / О. М. Гальченко, С. В. Зінченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2021. Вип. 27. С. 110–139.
  45. (2022) Типологія книжкових застібок на українських кириличних пам’ятках XІV–XVIII століття / О. М. Гальченко, С. В. Зінченко // Рукописна та книжкова спадщина України. 2022. Вип. 29. С.195–225 https://doi.org/10.15407/rksu.29.195.
  46. Науково-методичні матеріали
  47. (1991) Додаток № 4. Структура і зразок кодикологічного опису східнослов’янської рукописної книги / сост. О.М. Гальченко, Л.А. Дубровіна // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми «Архівна та рукописна Україніка», Київ, 17 жовт. 1991 р. / АН України. Ін-т укр. археографії, Головархів при Кабміні України, Спілка архівістів України. Київ : ІУА, 1991. С. 92–115.
  48. (1992) Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Дубровіна Л.А., Гальченко О.М. / ЦНБ України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. Київ, 1992. 152 с. (Серія: Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 9).
  49. Підручники та посібники
  50. (2008) Бібліопегістика // Спеціальні історичні дисципліни: Довідник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2008. С. 80–86.
  51. Енциклопедичні статті
  52. (2006) Атрибуція [с. 119–120] ; Берестяні грамоти [с. 133–134] ; Бомбіцина [с. 151] ; Воскові таблички [с. 173–174] // Українська архівна енциклопедія. А–Г : робочий зошит / Держкомархів України ; УНДІАСД. Київ, 2006.
  53. (2007) Зошит [с. 179] ; Зшиток [с. 180] ; Книга [с. 258–259] ; Книжка [с. 261] ; Кодекс [с. 264–265] ; Кустодія [с. 277] ; Листівка [с. 285–286] ; Мініатюра [с. 319] // Українська архівна енциклопедія. Д–М : Робочий зошит / Держкомархів України ; УНДІАСД. Київ, 2007.
  54. (2007) Нумерація [с. 12] ; Обкладинка [с. 20] ; Оправа [с. 28] ; Оправлення [с. 28] ; Пагінація [с. 34] ; Палімпсест [с. 35] ; Палітурка [с. 35] ; Папір [с. 38–41] ; Папірус [с. 41] ; Папка [с. 42] ; Пергамен [с. 42–43] ; Список [с. 105.] ; Сувій [с. 112–113] ; Фоліація [с. 173] ; Форзац [с. 178] // Українська архівна енциклопедія. Н–Я : Робочий зошит / Держкомархів України ; УНДІАСД. Київ, 2007.
  55. (2008) Атрибуція [с. 161] ; Берестяні грамоти [с. 175–176] ; Бомбіцина [с. 192] ; Воскові таблички [с. 221] ; Зошит [с. 432] ; Зшиток [с. 433] ; Книга [с. 512] ; Книжка [с. 514–515] ; Кодекс [с. 517–518] ; Кустодія [с. 535] ; Листівка [с. 544–545] ; Мініатюра [с. 586] ; Обкладинка [с. 623] ; Оправа [с. 631] ; Пагінація [с. 637–638] ; Палімпсест [с. 639] ; Палітурка [с. 639] ; Папір [с. 643–646] ; Папірус [с. 646–647] ; Папка [с. 647] ; Пергамен [с. 647–648] ; Список [с. 738–739] ; Сувій [с. 749] ; Фоліація [с. 799] ; Форзац [с. 803] // Українська архівна енциклопедія, Київ, 2008.
  56. Тези наукових доповідей
  57. (1988) Проблеми обліку, збереження та контролю фізичного стану рукописів і стародруків в Центральній науковій бібліотеці ім. В.І. Вернадського АН УССР / О. М. Гальченко, І.В. Стадниченко // Тези доповідей науково-практичної конференції з питань охорони та використання пам’яток народного мистецтва, м. Хуст, Закарпатська обл. 1988. С. 68.
  58. (1989) Методика описания переплётов и старопечатных книг // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников (16–21 окт. 1989 г.) : тез. докл. / ВНИИР. Москва, 1989. С. 12–13.
  59. (1989) Сохранность рукописных и старопечатных фондов : задачи научного исследования физического состояния фонда и методика его анализа / Л.А. Дубровина, Е. М. Гальченко // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников (16–21 окт. 1989 г.) : тезисы докладов / ВНИИР. Москва, 1989. С. 48–50.
  60. (1990) Археографическое описание украинского переплёта ХVІ–ХVІІІ вв. : к проблеме о терминологии // Библиотека – Информатизация – Наука : тез. докл. и сообщ. республ. науч. конф. (Киев, 8–10 окт. 1990 г.). Киев, 1990. Ч. 2. С. 59–60.
  61. (1991) Создание вспомогательных иллюстрированных справочников в отделе рукописей ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР для изучения истории отечественного переплёта // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. республ. науч. конф. (16–18 окт. 1990 г.) Киев, 1991. Ч. 1. С. 81–82.
  62. (1993) Оправа рукописної книги в археографічному опису // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. Міжнар. конф. (Київ, 12–15 жовт. 1993 р.) / АН України. Центр. наук. б-ка. Київ, 1993. Ч. 1. С. 87–89.
  63. (1996) До проблеми власності при комплектуванні рукописних фондів // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 1996 р.) Київ, 1996. С. 105–107.
  64. (2011) Оправа Пересопницького Євангелія : спостереження кодиколога // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури: матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук. конф. [12–13 трав. 2011], присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П.М. Красилюк. Ізяслав ; Острог, 2011. С. 85–88.
  65. (2012) Переплет украинской рукописной книги : история и перспективы изучения // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии : материалы XXIV Междунар. науч. конф., Москва, 2–3 февр. 2012 / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин ; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учрежд. науки «Ин-т всеобщ. истории РАН», Археогр. комиссия. Москва 2012. С. 229–232.
  66. (2013) Переплет рукописной книги как исторический источник // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании : материалы XXV Междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. 2 февр. 2013 г. : в 2 ч. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин. Ч. I. Москва, 2013. С.261–263.
  67. (2013) Специфіка іконографічного дослідження та створення бази даних оздоблення українських середньовічних оправ // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 1013 р.). Київ, 2013. С. 254–255.
  68. (2014) Бази даних на книжкові оправи: мета, специфіка та основні характеристики // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. бібл. України, Рада держ. б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2014. С. 120–122.
  69. (2014) Контурні середники на українських оправах XVIІ–XVIII ст. // Рукописна книга з Пересопниці. II : зб. ст. учасників II наук. симпозіуму «Рукописна книга в Україні» 7–8 листоп. 2014 р. / Упр. культури і туризму Рівнен. облдержадмін., Комун. закл. «Культур.-археол. центр «Пересопниця» Рівнен. облради, Музей Пересопниц. Євангелія ; [уклад. Микола Федоришин ; ред. Володимир Баланович]. Рівне, 2014. С. 11–16.
  70. (2014) Сюжет «Распятия» на сюжетных средниках украинских тисненых переплетов ХVІ–ХVІІІ вв. // Музейные библиотеки в современном обществе : книжный переплёт. Проблемы изучения : научно-практ. конф. (8–10 апр. 2014) : тез. докл. / Минкультуры РФ, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Москва, 2014. С. 7–8.
  71. (2015) Науковий каталог та його роль у наукових дослідженнях писемних пам’яток (сучасний погляд на проблему) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 150–152.
  72. (2015) Электронные ресурсы по истории книжных переплетов в глобальной сети : вопросы классификации // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение : современные исследования и перспективы развития : материалы XXVII Междунар. науч. конф. Москва, 9−11 апр. 2015 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомог. ист. дисциплин. Москва, 2015. С. 162–164.
  73. (2016) Києво-Печерська лавра та розвиток українського інтролігаторства // Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. до дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.). Київ, 2016. С. 365–367.
  74. (2016) Украинско-русско-английский тезаурус для базы данных «Переплеты кириллических рукописных книг ХIV–XVIII в.» в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского : цели, задачи, этапы создания // El’Manuscript–2016. Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos = Письменное наследие и информационные технологии : VI tarptautinė mokslinė konferencija : Pranešimai ir tezėsVilnius, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d.Vilnius : Iževskas, 2016. С. 27–31.
  75. (2017) Атрибуційні ознаки шкіряних оправ українських кириличних стародруків XVI–XVIII ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 116–119.
  76. (2019) Переносні сумки-футляри середньовічних ефіопських кодексів: особливості конструкції // Збереження та захист творів мистецтва і документів на паперовій основі: Матеріали Другої науково-практ. конф. / ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2019. С.160–170.
  77. (2021) Термінологічне забезпечення кодикологічних досліджень в Україні // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матер. Міжнар. наук. конф. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2021. C. 433–437.
  78. (2022) Книжні застібки XIV–XVIII ст. на українських оправах: стан дослідження та перспективи / О. М. Гальченко, С.В. Зінченко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. С. 281–284.


  ©   Олена Гальченко, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського