До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

ПРО РЕПОЗИТAРІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (НБУВ)
eVerLib

РЕПОЗИТAРІЙ НБУВ – це електронний архів, що систематизує і зберігає в електронному вигляді копії документів наукового, довідкового, освітнього та методичного призначення:

 • присвячені історії НБУВ;
 • що відповідають основним напрямам наукової діяльності НБУВ;
 • створені науковими співробітниками, аспірантами НБУВ або у співпраці з іншими особами.

РЕПОЗИТAРІЙ НБУВ забезпечує постійний безкоштовний доступ до електронного архіву засобами інтернет-технологій. Репозитарій є частиною загального електронного інформаційного ресурсу НБУВ.

Скорочена назва: eVerLib.
Інтернет-адреса:: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib
Повна назва:

 • Укр.: Репозитарій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 • Англ.: Electronic Vernadskyi National Library of Ukraine Repository

Основне призначення – накопичення, систематизація та довгострокове зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів НБУВ, надання відкритого доступу до них засобами інтернет-технологій, поширення цих матеріалів з метою інтеграції у середовище світового науково-освітнього товариства.

Мета та завдання:

 • Забезпечити централізоване і довготривале зберігання в електронному вигляді повнотекстових наукових ресурсів.
 • Сприяти накопиченню інтелектуальних здобутків колективу НБУВ.
 • Сприяти зростанню позитивного іміджу та популяризації наукових здобутків вчених та спеціалістів НБУВ шляхом репрезентації їх наукової продукції у глобальній мережі.
 • Сприяти інтеграції наукових інформаційних ресурсів НБУВ у світовий науковий інформаційний простір.
 • Сприяти збільшенню індексу цитування наукових публікацій співробітників НБУВ шляхом надання до них вільного доступу широкому колу користувачів.
 • Створити надійну і доступну систему обліку наукових публікацій співробітників НБУВ.

РЕПОЗИТAРІЙ НБУВ передбачає виконання таких функцій:

 • Наукової, що спрямована на розвиток науково-дослідної роботи.
 • Довідково-інформаційної, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з основних напрямів діяльності НБУВ.
 • Акумулятивної, що сприятиме збагаченню бібліотечних ресурсів НБУВ електронними документами та цифровими копіями друкованих видань та їх надійному збереженню.

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського