До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КЛИМЕНКО Ірина Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/256234

 

КЛИМЕНКО Ірина Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Klymenko Iryna (eng)
 • Клименко Ирина Валентиновна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Архівознавство, джерелознавство, вивчення і публікація пам’яток історико-культурної та наукової спадщини історія редакційно-видавничої справи в Україні та джерельна база діяльності провідних українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст., історія формування образотворчого мистецтва в Україні.
  Контактна інформація: +38(044) 288-18-14
  Дати життя:1963
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1984Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука, бібліотекар-бібліограф
  Науковий ступінь:
  2003 кандидат історичних наук ; тема дисертації: «Архіви українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Інституті рукопису НБУВ як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984 р.
  Професійна діяльність:
  1984–1985 ЦНБ АН УРСР: бібліотекар читального залу соціально-економічної літератури, бібліотекар читального залу картографічних видань
  1985–1987ЦНБ АН УРСР, старший бібліотекар сектору обслуговування основними фондами
  1987–2000відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису: старший бібліотекар, старший редактор, бібліотекар 1 категорії
  2000–2002відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису: в. о. молодшого наукового співробітника, молодший науковий співробітник
  2002–2012відділ зберігання та використання фондів Інституту рукопису: в. о. наукового співробітника, науковий співробітник
  2012–2017відділ джерелознавства Інституту рукопису, науковий співробітник
  2017 – по т. ч.відділ джерелознавства Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Науково-методичної ради Інституту рукопису


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2003) Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Клименко Ірина Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2003. 20 с.
  2. (2003) Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Клименко Ірина Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2003. 224 арк.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (1998) Видатні вчені Національної академії наук України: особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998) : путівник / Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1998. 307 с.
  5. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису : Путівник / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису; Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько. Київ, 2002. 768 c.
  6. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1 : Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921) / Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського [та ін.]. [І. В. Клименко - науково-допоміжні археографічні роботи]. Київ, 2011, 699 с.
  7. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського [та ін.]. [І. В. Клименко - науково-допоміжні археографічні роботи] Київ, 2011. 584 с.
  8. (2015) Архів Всеукраїнської спілки пролетарсько-селянських письменників «Плуг» [c. 157–158]; Архів редакції газети «Рада» [c. 194–195]; Архів редакції журналу «Будяк» [c. 193]; Архів редакції журналу «Дзвін» [c. 193]; Архів редакції журналу «Дніпрові хвилі» [c. 192]; Архів редакції журналу «Життя й революція» [c. 198–200]; Архів редакції журналу «Рідний край» [c. 197–198]; Архів редакції журналу «Сяйво» [c. 196]; Архів редакції журналу «Літературно-науковий вістник» [c. 185–187]; Архів редакції журналу «Червоний Шлях» [c. 201–202]; Архів Спілки пролетарських письменників України «Гарт» [c. 159]; Архів та зібрання історичних документів редакції журналу «Киевская старина» [c. 187–189]; Архів видавничого товариства «Друкарь» [c. 190–191]; Архів редакції літературно-мистецького збірника «Гроно» [c. 191–192]; Зібрання матеріальних (інвентарних) книг та каталогів бібліотек і приватних осіб [c. 232]; Колекція газет «Бутырский вестник» та «Бутырский курьер» [c. 194] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису. Київ, 2015.
  9. (2015) Архів українського мистецтвознавця Б.С. Бутника Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / І.В. Клименко ; відп. ред. С.В. Сохань. Київ, 2015. 464 с.
  10. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін. Київ, 2015. 325 с.
  11. (2019) Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / М. А. Філіпович, І. В. Клименко. Київ, 2019. 200 с.
  12. Документальні публікації
  13. (2006) Маловідомі документи письменницької організації «Плуг» : Статут, Протоколи засідань (1930–1931). Публікації документів // Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України ; УНДІАСД. Київ, 2006. Т. 6. С. 56–64.
  14. (2013) Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907 р. ) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ,2013. Вип. 17. C. 604–617.
  15. Статті
  16. (1999) Архів І.В. Лучицького – джерело вивчення історичної спадщини України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : архів і особа : міжвід. зб. наук. пр. Київ, 1999. Вип. 1. С. 318–326.
  17. (2000) В.П. Науменко і його роль у розвитку просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2000. Вип. 6. С. 36–40.
  18. (2002) Архів часопису «Киевская Старина» з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії редакційно-видавничої справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 304–311.
  19. (2002) Архіви українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2002. Т. 8. С. 163–169.
  20. (2002) Документознавчий аналіз архіву часопису «Рада» : (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. Вып. 4 / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, Респ. крымскотатар. б-ка, Фонд поддержки б-к Крыма. Киев ; Симферополь, 2002. С. 19–24.
  21. (2002) Часопис «Рада» як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2002. Вип. 7. С. 22–31.
  22. (2003) Архіви українських часописів у фондах Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії видавничої справи початку ХХ ст. // Бібліотечний Вісник. Київ, 2003. № 2. С. 36–38.
  23. (2004) Документознавчий аналіз архівних документів часопису «Рідний Край» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2004. № 4. С. 54–56.
  24. (2004) Характерні особливості організації змісту та внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004, Вип. 9. С. 23–31.
  25. (2005) Видавниче товариство «Друкарь» (1916–1924) : склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 105–113.
  26. (2007) До історії літературної організації «Плуг» (1922–1932) : (огляд документів із фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 19. С. 454–462.
  27. (2007) Документ з історії літературного об’єднання «Плуг» (1922–1932) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 11. С. 291–299.
  28. (2007) Передплатницький контингент газети «Рада» як джерело для вивчення українського національного руху в Україні початку ХХ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2007, № 2. С. 43–50.
  29. (2009) Архів часопису "Рідний край" як джерело з історії редакційно-видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2009. Вип. 13. С. 382–386.
  30. (2009) Періодичні видання першої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні : загальний огляд // Бібліотечний вісник. Київ, 2009. № 4. С. 44–48.
  31. (2010) Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2010. Вип. 14. С. 335–344.
  32. (2012) Літературні диспути на шпальтах часопису “Життя й революція” (1925–1934 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип.15. С. 223–237.
  33. (2016) Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б. С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. С. 469–477.
  34. Тези наукових доповідей
  35. (2005) Документи архівного журналу «Сяйво» як джерело для вивчення літературно-мистецького життя України початку ХХ ст. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17–18 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 213–214.
  36. (2014) Основні принципи створення наукового каталогу «Архів Б.С. Бутника-Сіверського у фондах Інституту рукопису НБУВ» // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного просторі : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–22 жовтня 2014 р.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. бібл. Укр., Рада держ. б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2014. С. 132–134.
  37. (2015) Матеріали до історії дитячих періодичних видань : «Барвінок», «Весняні хвилі», «Волошки» (1919–1920 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 103–105.
  38. (2019) Особовий архів С.О. Висоцького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : археографічний огляд» // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : Матеріали міжнародної наукової конференції /НБУВ. Київ, 2019. Т. 2. С. 313–317.
  39. (2020) Архів українського історика Олени Компан - у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: археографічний огляд // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   Ірина Клименко, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського