До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КЛИМЕНКО Еріка Станіславівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/891171

 

КЛИМЕНКО Еріка Станіславівна


науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Klymenko Erika (eng)
 • Клименко Эрика Станиславовна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія музичної рукописної книги в Україні, кодикологічне дослідження музичних рукописних книг, зокрема, безлінійних (знаменних, крюкових) з фондів Національної бібліотеки України; кодикологія, кодикографія, археографія, книгознавство, музичне джерелознавство.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, klimenkoe@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1970
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989Київське державне музичне училище імені Р.М. Глієра
  1997Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, історія
  2006аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
  Науковий ступінь:
  2007кандидат історичних наук; тема дисертації: «Музична крюкова рукописна книга ХІІ – початку ХХ ст. в Україні: історико-кодикологічний опис»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1989 р.
  Професійна діяльність:
  1989–2003відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису: редактор, бібліотекар, редактор 2 категорії, редактор 1 категорії
  2006–2008відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, молодший науковий співробітник
  2008–відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису, науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Спілки архівістів України
  член Української бібліотечної асоціації


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Музична крюкова рукописна книга XII - початку ХХ ст. в Україні: історико-кодикологічний опис [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Клименко Еріка Станіславівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 201 арк.
  2. (2007) Музична крюкова рукописна книга ХІІ – початку XX ст. в Україні : історико-кодикологічний опис : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2007. 20 с.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (1999) Музичний архів М.Д. Леонтовича : каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису, М-во культури і мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; уклад.: Л.П. Корній, Е.С. Клименко ; вступ. ст. Л.П. Корній (опис духовних творів), Е.С. Клименко (опис світських творів) ; відп. ред. Л.А. Дубровіна. Київ, 1999. 114 с.
  5. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ – початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження : каталог : палеографічний альбом / Е.С. Клименко, О.М. Гальченко. Київ, 2011. 305 с.
  6. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ, 2015. 325 с.
  7. Статті
  8. (2004) Музична знаменна рукописна книга кириличного письма XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9. С. 188–202.
  9. (2005) Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 290–301.
  10. (2007) Музичні знаменні рукописи поморської традиції у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 200–213.
  11. (2007) Принципи організації каталогу музичної крюкової рукописної книги // Бібіліотечний вісник. Київ, 2007. № 6. С. 3–10.
  12. (2007) Півчі знаменні старообрядницькі рукописи у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Київ, 2007. Вип. 14. С. 34–42.
  13. (2007) Специфіка кодикологічних досліджень півчих кириличних рукописних книг (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2007. № 2. С. 64–69.
  14. (2008) Джерелознавчі дослідження безлінійних співочих рукописних книг із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. Житомир, 2008. Т. 1. С. 201–207.
  15. (2009) Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2009. Вип. 13. С. 332–343.
  16. (2009) Безлінійні церковно-співочі книги у фондах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Науковий вісник НМАУ. Київ, 2009. Вип. 88. С. 139–141.
  17. (2012) Російські богослужбові нотолінійні співочі книги другої половини XVІІ–XVІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 16. С. 325–341.
  18. (2012) Уривок стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис / Л. А. Гнатенко, Е. С. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 16. С. 305–315.
  19. (2016) Українські таборові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (За матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Залізнюк, Л. Білименко, І. Швець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. С. 356–368.
  20. (2019) Архів Л. М. Ревуцького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: структура та склад // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 5–14.
  21. (2023) Комплект рукописних поголосників з київської колекції партесної музики XVII–XVIII століття Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Е. С. Клименко, Л. Г. Руденко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2023. Вип. 31. С. 142–155.
  22. Тези наукових доповідей
  23. (2005) Музична рукописна книга у фондах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Документознавство, бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2005. С. 216–218.
  24. (2006) Півчі знаменні старообрядницькі рукописні книги у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : проблеми атрибуції // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–18 трав. 2006 р.). Київ, 2006. С. 214–215.
  25. (2007) Принципи кодикологічного опису півчих знаменних рукописів (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21–23 трав. 2007 р.). Київ, 2007. С. 329–330.
  26. (2022) Партесний концерт в Україні за каталогами Н. О. Герасимової-Персидської: комплект поголосників під шифром Ф. 306, од. зб. 41 / Е. С. Клименко, Л. Г. Руденко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 2022. С. 379–382.
  27. (2023) Комплект партесних поголосників під шифром Ф. 306, од. зб. 43: кодикологічне дослідження // Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 2023. С. 535–538.


  ©   Еріка Клименко, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського