До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЧЕРНУХІН Євген Костянтинович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/384850

 

ЧЕРНУХІН Євген Костянтинович


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Chernukhin Yevhen (eng)
 • Чернухин Евгений Константинович (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Історія грецьких громад України, грецька культура в Україні, грецька палеографія та кодикологія, караманлійська рукописна традиція, Грецька церква та церковнослужителі на Україні.
  Контактна інформація: +38(044) 234-78-65
  Дати життя:1953
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1982Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філологія
  Науковий ступінь:
  1999кандидат філологічних наук; тема дисертації: «Грецькі рукописи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: кодикологічний аспект»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1989 р.
  Професійна діяльність:
  1989–1992відділ рукописів НБУВ, редактор
  1993Інститут української археографії імені М. Грушевського, молодший науковий співробітник довідково-інформаційного відділу
  1993–1999Інститут історії України НАНУ, науковий співробітник відділу «Кабінет українсько-грецьких відносин»
  1999–2002Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри елліністики
  2002–2004Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторант кафедри елліністики
  2004–2006Інститут новогрецьких досліджень Національної фундації досліджень (м. Афіни, Греція), дослідник відділу історіографії
  2007–2009Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач новогрецької мови Центру інтенсивного вивчення іноземних мов
  2010– Інститут історії України НАНУ, старший науковий співробітник сектору досліджень цивілізацій Причорномор’я
  2013–2015відділ фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ, провідний бібліотекар (за сумісництвом)
  2015–відділ фонду юдаїки Інституту рукопису НБУВ, науковий співробітник
  2023 – по т. ч.відділ джерелознавства Інституту рукопису НБУВ, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  1997член-засновник Київського наукового історико-філологічного товариства Андрія Білецького
  2002–2008голова Київського наукового історико-філологічного товариства Андрія Білецького
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2003стажування в Греції як стипендіат Фонду державних стипендій у Школі новогрецької мови Афінського Університету Каподистрії (червень-липень) та як стипендіат Міністерства освіти та релігії Грецької Республіки в Британській археологічній школі (вересень-грудень) за напрямом «Візантійська лексикографія»
  1995Школа новогрецької мови Аристотелівського університету в Салоніках за стипендією Фонду державних стипендій (Грецька Республіка)
  1992стажування в Апостольській бібліотеці Ватикану (Рим, Італія) за стипендією Фонду українських катедр Гарвардського університету (США)


  Інформаційні
  ресурси:
  «Записки» из Мариуполя первой половины ХІХ в. : описание рукописи, проблема авторства и социальный портрет составителя [Електронный ресурс] // Азовские греки : сайт.
  Грамоти вселенських патріархів XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс] (2016) // Ін-т історії України НАН України. Електронна бібліотека.
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1999) Грецькі рукописи ІV–ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : кодикологічне дослідження : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1999. 19 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (1994) Грецький Схід і Україна : листи грецького духовенства XVIII ст. в фондах Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського / НАН України. Ін-т укр. археографії, Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису, Ін-т історії ; передм. і пер. Є.К. Чернухіна ; відп. ред. В.І. Ульяновський. Київ, 1994. 91 с.
  4. (2002) Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріалів ІV—ХХ ст. / Є.К. Чернухін. Київ, 2002. 326 с.
  5. (2016) Архів протоієрея Трифілія Карацоглу : першоджерела з історії греків Криму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2016. 318 с.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. (1991) Грецькі актові документи і листи : з фондів ЦНБ АН УРСР : каталог рукописів ХVІ–ХІХ ст. Київ : Ін-т історії України АН УРСР, 1991. 55 с.
  8. (1998) Грецьке Ніжинське братство: історіографія та джерела. / Э.К. Чернухін. Київ, 1998. 98 с.
  9. (2000) Грецькі рукописи у зібраннях Києва : каталог / упоряд. Є. Чернухін ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т історії України ; Гарвардський ун-т ; Дамбартон Оукс. Київ ; Вашингтон, 2000. 384 с.
  10. (2005) Новогрецько-український словник / Є. К. Чернухін, Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів. Київ, 2005. 429 c.
  11. (2011) Колекція рукописів та архів митрополита Андрея Шептицького: Каталог фонду ХVIII Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Є.К. Чернухін. Київ, 2011. 242 с.
  12. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Біографічне дослідження. Науковий каталог / Є. К. Чернухін; Т. С. Горбач, О. М. Купченко-Гринчук, В. Е. Лось; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2015. 304 с.
  13. (2015) Колекція грецьких рукописів [С. 232–234] ; Прилбицький родовий архів Шептицьких [С. 208–211, співавтор – В.Е. Лось] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015.
  14. Документальні публікації
  15. (1993) Грецькі акти в рукописних зібраннях ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 217–237.
  16. (1994) Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 174–188.
  17. (2003) Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2003. Вип. 8. С. 80–94.
  18. (2005) Греческие молитвы, заклинания и заговоры из Большой Каракубы / вступ. ст., пер., ист.-филол. коммент. и подгот. текста Е. Чернухина ; Донец. центр Ин-та востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, Обществ. науч.-исслед. центр «Схід-Захід». Донецк, 2005. 167 с.
  19. (2007) Aрхів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 3–15.
  20. (2009) Греческие литургические рукописи в собраниях Киева: кодикологический и музыкально-палеографический аспекты // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2009. Вип. 88. Ч. 2. С. 96–108.
  21. (2010) O трех греческих автографах в собраниях Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. С. 24–47.
  22. (2010) Тюркские переводы греческих богослужебных текстов: запретительные молитвы св. Георгия и св. Киприана // ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. Львів, 2010. С. 294–326.
  23. (2012) Kараманлійські пам’ятки в Інституті рукопису Націoнальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 15. С. 3–28.
  24. (2012) Київський список апокрифічного вироку Понтія Пілата // Лаврський альманах. Київ, 2012. Т. 26. С. 11–20.
  25. (2012) О двух памятниках греческой народной обрядности в «Записках» урума Сeмена Антоновича Кечеджи-Ени // Византийский временник. Київ, 2012. Т. 71. С. 140–146.
  26. (2013) Записи «Господньої молитви» з Надчорноморських теренів кінця ХVIII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2013. Вип. 17. С. 3–24.
  27. (2015) Евангелия караманлийского письма XVIII в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского / Е. К. Чернухин, Е. М. Гальченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 229–253.
  28. (2016) Записки «Османского дипломата» о событиях в Польше 1766–1767 годов в греческой рукописи из фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. № 20. С.43–57.
  29. (2017) Благальний лист протоієрея Трифілія Карацоглу до митрополита Ігнатія Гозадинова від січня 1785 р. (за матеріалами архіву Трифілія Карацоглу в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / Є. К. Чернухін, О. Б. Кульчинський // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 357–370.
  30. (2018) Лист архімандрита Анатолія до графині Ольги Євтимієвни Путятіної від 22 березня 1888 р. з Токіо до Єрусалима // Труди Київської Духовної Академії. № 29. Київ, 2018. С. 258–265.
  31. (2018) Фонд 350 (архів родини Гориновичів) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: фондоутворювачі, структура, огляд матеріалів // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2018. Вип. 22. С. 24–48.
  32. (2019) Из переписки поклонников Святых Мест с о. архимандритом Антонином (Капустиным): Путятины // Труди Київської Духовної Академії. № 30. Киев, 2019. С. 84–124.
  33. Статті
  34. (1998) Книжкова спадщина греків України (Монастир Св. Катерини в Києві) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1998. Вип. 4. С. 262–280.
  35. (2001) Грецьке духовенство на українських теренах. Справа архімандрита Козьми // Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні ХVІ–ХХ ст. Історико-біографічні нариси. Київ, 2001. С. 45–67.
  36. (2001) Книжкова спадщина греків України. 1. Монастир Св. Катерини в Києві. 2. Книжкові зібрання ніжинських греків // Грецьке Православ’я в Україні. Зб. наук. статей та матеріалів. Київ, 2001. С. 139–231.
  37. (2005) Митрополит Готії та Кафи Гедеон // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 50–74.
  38. (2007) Д. И. Абрамович как исследователь греческих рукописей Киева // Mонфокон. Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Москва – С.- Петербург, 2007. С. 275–291.
  39. (2009) Проблеми репертуару та особливості перекладів грецьких богослужбових текстів тюркськими мовами (на матеріалах урумських рукописів ХVIII–ХІХ ст. ) // Мова та історія. Київ, 2009. Вип. 103. С. 7–34.
  40. (2010) О трёх греческих автографах в собраниях Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. C. 24–47.
  41. (2012) Греки Нежина и торговое мореходство: постановка проблемы и источники // Грецьке підприємництво й торгівля у Північному Причорномор’ї. Збірник наукових статей. Київ, 2012. С. 245–264.
  42. (2012) Греческий народный молитвослов из Северного Причерноморья / Редакция, подготовка греческого текста, переводы, комментарии и вступительная статья Евгения Чернухина. Донецк, 2012. 288 c.
  43. (2012) О некоторых родильных заговорах крымских и приазовских греков (по материалам рукописей первой половины XIX ст.) // Meждународная конференция «Северное Причерноморья: к истокам славянской культуры. VІІ Чтения памяти О. Н. Трубачева». Сборник статей. Феодосия 10–15 сентября 2012 г. Киев ; Москва ; Феодосия, 2012. С. 165–182.
  44. (2014) Історична пам’ять греків Криму та Надазов’я : за невиданими працями кінця 1950-х – початку 1960-х рр. : [за матеріалами Ін-ту рукопису] // Крим від античності до сьогодення : історичні студії / НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. В. Смолій. Київ, 2014. C. 553–575.
  45. (2014) Греки Надазов’я в пошуках свого місця в історії України : нотатки за невиданими джерелами 1950-х – 1960-х років // Регіональна історія України : зб. наук. ст. / гол. ред. В. Смолій; відп. ред. Я. Верменич. Київ : Ін-т історії України НАН України, Київ, 2014. Вип. 8. С. 223–238.
  46. (2014) З історії перекладів творів Тараса Шевченка в Греції: листи Еллі Алексіу та Яніса Ріцоса до Тетяни Чернишової 1958–1964 років у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 545–565.
  47. (2014) Невідомий автограф Касандри Костан (Олександри Костянтинівни Гаргали) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Східний Світ. Київ, 2014. № 3. С. 85–93.
  48. (2015) «Иностранные» корреспонденты архимандрита Антонина Капустина : обзор документов 1865–1894 годов, хранящихся в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского // Иерусалимский вестник. Москва, 2015. Вып. VI–VII. С. 185–204.
  49. (2015) Історичні колекції та їхні долі : збірка давніх актів митрополита Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І Вернадського // Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Львів, 2015. Вип. 7. С. 219–231.
  50. (2015) Иеромонах Игнатий Лакедемонский – первый настоятель греческой церкви в Елисаветграде // Россия и христианский Восток : [сб. ст.] / под ред. Б.Л. Фонкича. Москва, 2015. Вып. IV–V. С. 497–527.
  51. (2016) Автографи св. Ігнатія Маріупольського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Є. К. Чернухін, О. Б. Кульчинський // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. № 20. С. 428–439.
  52. (2016) Записки "османского дипломата" о событиях в Польше 1766–1767 гг. в греческой рукописи из фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. С. 43–57.
  53. (2017) «Афонский портфель» Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874) // Афонское наследие : научный альманах. Киев ; Чернигов, 2017. Вып. 5/6. С. 197–230.
  54. (2017) Материалы по истории и описанию Афонских монастырей в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Труды Киевской духовной академии. Киев, 2017. № 26. С. 53–76.
  55. (2017) Написи та епіграми на двох іконах грецького художника Теодора Пулакіса з колекції Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 265–282.
  56. (2017) Пелешко Адріана. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність // Вісник Київського національного університету Тараса Шевченка. Історія. 2017. № 4 (135) С. 47–54.
  57. (2018) "Мовне питання” греків українського Надазов’я: об’єктивні, суб’єктивні та інші соціокультурні чинники // Східний світ. Київ, 2018. № 4. C. 89–115.
  58. (2018) Грецька епіграма митрополита Петра Могили : реконструкції, переклади, першоджерела // Труди Київської Духовної Академії. Вип. 27. 2018. С. 282–300.
  59. (2018) Из рукописного наследия урумов Приазовья : народные песни, стихи и рассказы из Мариуполя первой половины ХІХ в. (по материалам урумской рукописи) // Збірник наукових праць на пошану Наталії Олексіївни Терентьєвої. Київ, 2018.
  60. (2018) Пелешко Адріана. Греческое духовенство и национально-освободительная борьба 1821 года (заметки по греческой историографии) // Збірник наукових праць на пошану Наталії Олексіївни Терентьєвої. Київ, 2018.
  61. (2018) Печатки й штампи монастирів, скитів і келій на горі Афон за документами ХVIII–ХІХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Спеціальні історичні дисципліни. Збірка наукових праць / Інститут історії України. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. Вип. 31. С. 90–102.
  62. (2019) The copies of the Byzantine acts from Mount Athos in the collections of the Institute of Manuscripts of the Vernadsky National Library of Ukraine [Копії візантійських актів Афонської гори у зібраннях Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського] // Lire les Archives de l’Athos édités par Olivier Delouis et Kostis Smyrlis (Travaux et mémoires) [Вивчення Архівів Афону (Праці й спогади)]. Paris 2019 Т. 23/2. С. 553–578.
  63. (2019) Грамота Вселенського патріарха Єремії ІІ православному братству Різдва Пресвятої Богородиці в Рогатині (з колекції митрополита Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 24. C. 87–102.
  64. (2019) Грецький Евхологіон 1778 р. із колекції над азовських рукописів В. І. Григоровича у фондах Державної бібліотеки Росії в Москві // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 183–196.
  65. (2019) На марґінесі культурно-освітнього життя України: уруми Надазов’я // Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей особистості та педагогічних систем : ел. зб. статей за матеріалами Дванадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції / [за наук. ред. Г. О. Васьківської]. Київ, 2019. С. 545–551.
  66. (2019) Рукописна пам’ятка римокатолицької гомілетики XV ст. із монастиря св. Еґідія в Нюрнберзі: addenda et corrigenda до наукового опису / С. В. Зінченко, Є. К. Чернухін, О. М. Гальченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2019. Вип. 23. C. 154–182.
  67. (2020) Архів родини Шептицьких у Прилбичах: реконструкція, огляд збережених документів // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Вип. 12 (28). Львів, 2020. С. 108–136.
  68. (2020) Грамота Константинопольського патріарха Якова про призначення Панкратія митрополитом Кам’янець-Подільської єпархії, пречесним та екзархом Малої Росії // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 25. С. 245–257.
  69. (2020) Грецький епіграф ієромонаха Кипріяна до твору Шимона Пекаліда «De bello Ostrogiano ad Piantcos cum Nisoviis...»: опис герба князів Острозьких // Сфрагістичний щорічник. 2020. Вип. 7. С.486–484.
  70. (2020) Грецькі написи на хресті патріарха Єрусалимського Феофана // Труди Київської Духовної Академії. № 32. Киев, 2020. C. 45-58.
  71. (2020) До історії Мілецького православного монастиря на Волині // Труди Київської Духовної Академії. № 33. Київ, 2020. C. 197–211.
  72. (2020) Пісні й вірші «великого міста»: до питання культури й побуту Маріуполя першої половини ХІХ ст. // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. Київ, 2020. № 8 (1). C. 73–79.
  73. (2020) Тисячоліття християнства на Русі і відновлення елліністичних студій в Україні (нотатки з вистав¬ки грецьких рукописів в Афінах у листопаді–грудні 1988 року) // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / НБУВ. Київ, 2020. C. 61–75.
  74. (2021) До 200-річчя Грецької революції 1821 року: Софроній Каллігас про османську окупацію Афона 1821–1830 років // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2021. Вип. 27. С. 270–284.
  75. (2022) Барокові фантазії українців: грецький епіграф ієромонаха Кипріана до твору Симона Пекаліда // Opus magnum. Археологія, архітектура та мистецтво Києва і Давньої Русі. Archaeology, architecture and art of Kyiv and Old Rus. Київ, 2022. C. 36–40.
  76. (2022) Наукова та епістолярна спадщина Римми Семенівни Харабадот (за матеріалами ф. 426 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2022. Вип. 29. С. 36–59.
  77. (2022) Послання Парфенія ІІ, патріарха Константинопольського, до Сильвестра Гулевича-Воютинського, єпископа Перемишльського та Самбірського, від грудня 1644 року // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2022. Вип. 28. С. 173–192.
  78. (2023) Документи грецькою мовою в Державному архіві Чернігівської області: походження, датування, палеографічні й мовні ознаки, контент // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 29. Київ, 2023. С. 5–26.
  79. Тези наукових доповідей
  80. (1018) Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г. // Церква-наука-суспільство : питання взаємодії : присвячується пам’яті київського митрополита Євгенія (Болховітінова) : матеріали Шістнадцятої Міжнар. наук. конф., 29 трав. – 2 черв. 1018 р. / відп. за вип. Крайній К.К., Черняхівська О.М. ; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. Київ, 2018. С. 20–24.
  81. (2006) Памятники караманлийского письма в Украине: к постановке проблемы и о перспективах исследования // Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державностi. Матеріали І регіональної конференції. Донецьк. 15–16 грудня 2006 р. Донецьк, 2006. С. 205–227.
  82. (2016) Рух за збереження мови і національних традицій у грецькому Надазов’ї : огляд листів до Андрія Білецького і Тетяни Чернишової 1950-х – 1980-х років // Національне питання в Україні : виклики сучасності, уроки історії : доп. та матеріали Всеукр. наук. конф. 20 листоп. 2014 р. Kиїв, 2016. С. 196–223.
  83. (2019) Тексти, переклади й тлумачення листів і грамот патріарха Діонісія IV стосовно підпорядкування Київської митрополії Московському патріархові у 1686 р. // Юрисдикційний статус Київської православної митрополії у 1686 році: богослів’я, канонічне право та культурно-історичний контекст. Збірник доповідей наукової конференції. Київ, 2019. С. 48–54.


  ©   Євген Чернухін, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського