До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОРЯК Геннадій Володимирович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/360316

 

БОРЯК Геннадій Володимирович


провідний науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Boriak Hennadii (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історична енциклопедистика, джерелознавство, археографія, архівознавство; історія культурних цінностей України, переміщених під час і після Другої світової війни, архівоцид; архівні інформаційні системи; історія формування джерельної бази соціогуманітарних дисциплін за новітньої доби.
  Контактна інформація: +38(044) 279-34-01
  Дати життя:1956
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1978Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історик-архівіст, викладач історії та суспільствознавства з правом викладання англійською мовою
  1982аспірантура Інституту історії України АН УРСР, історія
  Науковий ступінь:
  1987кандидат історичних наук; тема дисертації: «Адміністративно-територіальний устрій українських земель в кінці XV-середині XVI століть: аналіз документальних джерел»
  1996доктор історичних наук; тема дисертації: «Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини»
  Вчені звання:
  2002професор
  2012член-кореспондент НАН України
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2001 р. (за сумісництвом)
  Професійна діяльність:
  1978–1984 Центральний державний історичний архів УРСР, молодший науковий співробітник відділу публікацій
  1984–1988Центральний державний історичний архів УРСР: науковий співробітник, завідувач відділу давніх актів
  1988–1990Інститут історії АН УРСР, науковий співробітник відділу історії феодалізму
  1990–2000Інститут української археографії та джерелознавства НАН України (до 1990 – Археографічна комісія АН УРСР Інституту історії АН УРСР, до 1995 – Інститут української археографії АН / НАН України): старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
  2000–2002Державний комітет архівів України, заступник голови
  2002–2006Державний комітет архівів України, голова
  2006–2008Державний комітет архівів України, перший заступник голови
  2008 – по т. ч.Інститут історії України НАН України, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів
  2009 – по т. ч.Інститут історії України НАН України, заступник директора з наукової роботи
  2009 – по т. ч.Відділення історії, філософії та права НАН України, заступник академіка-секретаря
  Додаткові посади та обов`язки:
  фахове науково-теоретичне та практичне видання «Бібліотечний вісник», член редакційної колегії
  збірник наукових статей «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», член редакційної колегії
  збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України», заступник головного редактора
  збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica», член наукової ради
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  1989–1990стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету (США) за тематикою «Зарубіжна історіографія, зарубіжна архівна україніка»
  1992стажування в Бременському університеті (ФРН) за тематикою «Переміщені культурні цінності у повоєнній Європі: проблеми пошуків та ідентифікації»
  1992стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету (США) за тематикою «Зарубіжна історіографія, зарубіжна архівна україніка»
  2001стажування в Центральноєвропейському університеті в Будапешті (Угорщина) за тематикою «Проблеми доступу до архівів комуністичних партій в європейських посткомуністичних країнах»
  Відзнаки та нагороди:
  2006Заслужений діяч науки і техніки України
  2010Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи
  2011Почесна Грамота Верховної Ради України
  2016Державна премія України в галузі науки і техніки
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1996) Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія та методика актуалізації архівної документальної спадщини [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Боряк Геннадій Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 1996. 43 с.
  2. (1996) Камеральна археографія і археологічна україніка: теорія та методика актуалізації архівної документальної спадщини [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Боряк Геннадій Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 1996. 516 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (1992) Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни : винищення архівів, бібліотек, музеїв / Патриція Грімстед, Геннадій Боряк; Академія наук УРСР, Археографічна комісія, Український науковий інститут Гарвардського університету; Академія наук УРСР. Львів, 1992. 119 c.
  5. (1995) Національна архівна спадщина України та державний реєстр «Археографічна україніка»: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. Київ, 1995. 348 с.
  6. (1998) "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень. Випуск 1 / Г. Боряк, М. Дубик, Н. Маковська. Київ, 1998. 136 с.
  7. (2000) "Нацистське золото" з України: у пошуках архівних свідчень : вип. 2: матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей / Г. Боряк, М. Дубик, Н. Маковська, відп. ред. І. Лушніков. Київ, 2000. 387 c.
  8. (2004) Основні правила роботи державних архівів України / Г. В. Боряк [та ін.] ; заг. ред. Л. О. Драгомірова, К. Є. Новохатський ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. Київ, 2004. 228с.
  9. (2006) Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Ред. кол.: О. Онищенко (голова), І. Шевченко (співголова), Г. Боряк, Р. Процик, Л. Дубровіна. Київ, 2006. 544 c.
  10. (2009) Sources for the Study of the Great Famine in Ukraine / Boriak Hennadii. Cambridge, MA: Ukrainian Studies Fund, 2009. 55 p.
  11. Довідники, покажчики, каталоги
  12. (1982) Каталог документів з історії Києва XV–XIX ст. / упоряд. Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко ; відп. ред. Ф. П. Шевченко. Київ, 1982. 199 с.
  13. (1988) Центральный государственный исторический архив Украинской ССР в г.Киеве : [Путеводитель] / сост. Г. В. Боряк [и др.]. Киев, 1988. 12 с.
  14. (1999) Каталог стародрукованих книг, шо зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві: 1494−1764 / упоряд. Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко ; відп. ред. Ф. П. Шевченко. Київ, 1999. 268 с.
  15. (2001) Руслан Пиріг : біобібліографічний покажчик / уклад. Г. В. Боряк, І. Б. Матяш ; ред. Л. М. Васько. Київ, 2001. 44 с.
  16. (2002) Українські архівісти : біобібліограф. довід. : у 3 вип. / Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського НАН України. - К. : [б. и.], 1999 . Вип. 2 : (1940-1960-ті рр.) / упоряд. Т. В. Портнова ; ред. кол. Г. В. Боряк [та ін.]. Київ, 2002. 254 с.
  17. (2003) Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України : путівник. Київ, 2003. Вип. 1 / авт.-упоряд. М. Крячок [та ін.] ; голова ред. кол. Г. Боряк. Київ, 2003. 554 с.
  18. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : дослідження. Анот. покажч. Публікації док. / уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна та ін. Київ, 2004. 813 с.
  19. (2005) Архівні установи України : довідник. Київ, 2005 . (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). Т. 1 : Державні архіви / упоряд. Л. Андрієвська [та ін.] ; голова ред. кол. Г. Боряк. Київ, 2005. 690 с.
  20. (2011) Інститут історії України Національної академії наук України. Документи і матеріали, 1936-1991 : [у 2 кн.] / відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2011 . Кн. 1 : 1936-1947 / [ред. кол.: Г. В. Боряк, О. П. Реєнт, В. А. Смолій (голова) ; упоряд.: О. С. Рубльов, О. В. Юркова]. Київ, 2011. 630 с.
  21. (2011) Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) та ін. Київ, 2011. 259 с.
  22. Документальні публікації
  23. (1991) Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. : опис.-стат. джерела / упоряд.: В. О. Пірко, О. І. Гуржій ; редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) та ін. Київ, 1991. 220 с.
  24. (1993) Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. : зб. док. і матеріалів / упоряд.: Г. В. Боряк та ін. ; редкол.: М. Г. Крикун (відп. ред.) та ін. Київ, 1993. 532 с.
  25. Статті
  26. (1990) Ревізії та люстрації українських староств кінця ХV – середини ХVI ст. (в аспекті історико-географічноі джерельної цінності) // Географічний фактор в історичному процесі. Київ, 1990. C. 145–154.
  27. (1993) Національна архівна інформаційна система / Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, С. М. Кіржаєв // Бібліотечний вісник. Київ, 1993. № 3–4. C. 58–64 .
  28. (1995) Сукупна архівна спадщина України: до проблеми змісту понять Державного та Національного архівного фонду // Архіви України. Київ, 1995. № 4–6. С. 42–61.
  29. (1996) Інформаційна інфраструктура суспільства й ретроспективні документальні ресурси (інтеграційні підходи та археографічна діяльність) // Бібліотечний вісник. Київ, 1996. № 4. C. 3–8.
  30. (1996) Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. C. 3–21 .
  31. (1998) Археографія як спеціальна історична дисципліна: до історії становлення поняття // Спеціальні історичні дисципліни. Київ, 1998. Ч. 2. С. 46–59.
  32. (1999) Археографічна комісія та Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: Хроніка діяльності Археографічної комісії та Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. 1992–1998 / Г. В. Боряк, О. О. Маврін // Український археографічний щорічник. Київ, 1999. Вип. 3–4. C. 694–711.
  33. (1999) Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи / В. В. Німчук, Г. В. Боряк // Український археографічний щорічник. Київ, 1999. Вип. 3–4. C. 661–665.
  34. (2000) Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Спеціальні історичні дисципліни: Питання історії та методики. Ч. 5: Історіогр. дослідження в Україні. Вип. 10: 36. наук, праць на пошану академіка НАН України В. С Смолія: У 2-х ч. Ч. 1. Київ, 2000. С. 284–312.
  35. (2001) The Publication of Sources on the History of the 1932–1933 Famine-Genocide: History, Current State, and Procpects // Harvard Ukrainian Studies XXV (3/4) 2001: 167–186.
  36. (2001) Архіви політичних партій у посткомуністичну епоху: сучасний стан, проблеми інтеграції у систему державної архівної служби, перспективи наукового використання [Літні курси при Централыюснропсйеькому університеті. Будапешт! // Вісник Держкомархіву України. Київ, 2001. -№ 2–3 (6–7). С 189–182.
  37. (2001) Виклик часу: Нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства // Архіви України. Випуск 248 (6 (248)): листопад–грудень Київ, 2001.
  38. (2001) Населення України за часів нацистської окупації (1941–1944): Роздуми про актуалізацію джерельної бази українських архівів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук, праць. Вип. 4: Студії на іюшану Руслана Пирога. Київ, 2001. С 299–318.
  39. (2001) Проблеми класифікації місць примусового ув'язнення: Засідання Міжнародної історичної комісії при Фонді ФРН «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» // Вісник Держкомархіву України. Київ, 2001. № 1 (5). С. 75–77.
  40. (2001) Проблеми переміщених архівів і спільної культурної спадщини України та Польщі: Ініціативи українсько-польської групи експертів з питань архівної спадщини // Вісник Держкомархіву України. Київ, 2001. № 1 (5). С 79–82.
  41. (2001) Чи не час збирати каміння? (Думки з приводу виходу в світ книги "Трофеї війни та імперії…") // Архіви України. Київ, 2001. № 4–5(247). С. 25–33.
  42. (2002) Архіви України і виклики сучасного суспільства: Штрихи до колективного портрета користувача архівної інформації // Архіви України. Випуск 251 (1-3 (251)): січень–червень Київ, 2002.
  43. (2002) Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів // Архіви України. Випуск 250 (4-6 (250)): липень–грудень Київ, 2002.
  44. (2003) Новохатський Костянтин. Модерне архівне законодавство України: від тоталітарної спадщини до демократичних стандартів // Архіви України. Випуск 252 (4-6 (252)): липень–грудень. Київ, 2003.
  45. (2003) Особистість ученого в бібліотечно-інформаційній сфері сучасного суспільства // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2003. Т. 9.
  46. (2003) Особистість ученого в бібліотечно-інформаційній сфері сучасного суспільства. До 70-ліття академіка НАН України О. С. Онищенка / Геннадій. Боряк, Ірина. Матяш // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2003. Т. 9. C. 197–199.
  47. (2004) Інформатизація архівної галузі сьогодні: поточні здобутки і завдання формування електронних ресурсів // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. Київ, 2004. Вип. 11. Ч. 2. C. 4–9.
  48. (2004) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів / Г. Боряк, Л. Дубровіна // Архіви України. Київ, 2004. № 4-6(255). С. 84–93.
  49. (2004) Голосуючи "за" чи "проти" доступу до архівів спецслужб (за підсумками останнього десятиліття в Україні) // Архіви України. Київ, 2004. № 3(254). С. 40–45.
  50. (2004) Модерне архівне законодавство України / Геннадій. Боряк, Костянтин. Новохатський // Архіви України. Випуск 254 (3 (254)): травень–червень, Київ, 2004.
  51. (2004) Модерне архівне законодавство України / Геннадій. Боряк, Костянтин. Новохатський // Архіви України. Київ, 2004. № 3(254). C. 4–10.
  52. (2005) Викрадення архівних документів: "український досвід", висновки, уроки / Геннадій. Боряк // Архіви України. Київ, 2005. № 5–6(258). C. 5–11.
  53. (2005) Проблеми подальшого реформування документноінформаційної сфери // Архіви України. Київ, 2005. № 1–3. С. 9–31.
  54. (2005) Фундаментальний археографічний довідник з історії бібліотек та книжкових колекцій періоду нацистської окупації Києва // Архіви України. Київ, 2005. № 1-3(256). C. 380–382.
  55. (2006) Крадіжки в архівах і національна архівна спадщина: сучасні загрози та світовий досвід запобігання втратам // Архіви України. Київ, 2006. № 1–6(259). C. 247–363.
  56. (2008) Population Losses in the Holodomor and the Destruction of Related Archives: New Archival Evidence // Harvard Ukrainian Studies. – Volume 30. – Number 1–4: After the Holodomor: the Enduring Impact of the Great Famine on Ukraine / Edited by Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn. Cambridge, 2008. P. 199–250.
  57. (2010) Археографічна діяльність академіка Ореста Левицького: реалізовані та нездійснені проекти : сборник научных трудов // Україна крізь віки : Зб. наук. пр. на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. Київ, 2010. С. 904–915.
  58. (2012) Роль бібліотек в інформаційно-знаннєвих перетвореннях у документальних комунікаціях суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2012. № 3–4.C. 105–106.
  59. (2012) Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків // Український історичний журнал. Київ, 2012. № 6. C. 225–226.
  60. (2013) Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування : сборник научных трудов Геннадій Боряк, Георгій Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Київ, 2013. Ч. 21 : Електронні інформаційні ресурси. С. 73–89.
  61. (2013) До питання про стан і перспективи розвитку мережевих інформаційних ресурсів соціогуманітарних наук // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Київ, 2013. Ч. 21: Електронні інформаційні ресурси. С. 9–25.
  62. (2013) Сохань Павло Степанович / Г. В. Боряк, С. В. Віднянський [и др.] // Український історичний журнал. Київ, 2013. № 4. C. 230–235.
  63. (2013) Цінне прирощення знань у галузі економічної історії та історичного джерелознавства // Вісник Національного банку України. Київ, 2013. № 3. C. 37.
  64. (2014) «Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал. Київ, 2014. № 4. С. 4–16.
  65. (2015) Iнформаційні ресурси з історії країн східної європи німецькомовного сегменту мережі інтернет / Г. Боряк, Н. Кашеварова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Київ, 2015. Ч. 25. C. 197–222.
  66. (2015) Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку / В. А. Смолій, Г. В. Боряк // Вісник Національної академії наук України. Київ, 2015. № 3. C. 44–60.
  67. (2016) До 75-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я.Пирога / Г. В. Боряк, І. Б.Матяш // Український історичний журнал. Київ, 2016. № 4. C. 231.
  68. (2017) До 60-річчя доктора історичних наук, професора С.Г.Водотики // Український історичний журнал. Київ, 2017. № 1. C. 234.
  69. (2018) Мар’ян Гайдош: до 70-річчя відомого словацького історика-україніста / Г. Боряк, С. Віднянський // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ, 2018. Вип. 27. C. 380–382.
  70. (2018) Міжнародний круглий стіл "Розпад Австро-Угорської монархії та проблеми національного державотворення у Центрально-Східній Європі: До 100-річчя утворення ЧСР, УНР, ЗУНР і відродження Польської держави" та чергове засідання Комісії істориків України і Словаччини // Український історичний журнал. Київ, 2018. № 6. C. 229.
  71. (2019) Діяльність Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та її роль у створенні Академії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 листопада 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України. Київ, 2019. № 1. C. 55–63 .
  72. (2020) Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, Г. В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 25. С. 290–309.
  73. (2021) Digital Humanitarian Pro¬ject as a Component of Digital Humanities / L. Dubrovina, K. Lobuzina, O. Onyshchenko, H. Boriak // Science and innovation. Kyiv, 2021. Vol. 17, № 1. С. 54–63 doi: https://doi.org/10.15407/rksu.25.290.
  74. (2021) До ювілею докторки історичних наук, професорки І.Матяш / Г. Боряк, С. Віднянський // Український історичний журнал. Київ, 2021. Число 2. C. 234.
  75. (2021) Цифровий архів Голодомору в Україні 1932–1933 рр. як універсальний джерельний мережевий ресурс: документальний та візуальний сеґменти проекту / Г. Боряк, К. Лобузіна, О. Юркова // Український історичний журнал. Київ, 2021. Число 2. С. 138-153 doi: https://doi.org/10.15407/uhj2021.02.138.
  76. (2022) Історія з географією або роздуми довкола одного видавничого проєкту // Історико-географічні дослідження в Україні. Київ, 2022. Вип. 16. C. 239.
  77. (2022) До ювілею Л.Демченко // Український історичний журнал. Київ, 2022. Число 3. C. 233.
  78. (2022) Універсальний інтелектуальний потенціал та вагомі творчі здобутки відомоговченого-енциклопедиста, доктора історичних наук, професора А. І. Павка: біографічні сюжети до ювілею / Г. В. Боряк, П. Ю. Гриценко, М. Г. Жулинський, А. Є. Конверський, А. М. Круглашов, С. Д. Максименко, Ю. С. Шемшученко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Київ, 2022. Вип. 1. С. 69–72.
  79. Науково-методичні матеріали
  80. (1987) Методические рекомендации по использованию документов Литовской метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории. Днепропетровск, 1987. 52 с.
  81. (1990) Передача текстів документів і пам'яток : матеріали наук.-метод. наради, квітень 1990 р. / Акад. наук Укр. РСР, Археогр. коміс. [та ін.] ; [редкол.: В. В. Німчук та ін.]. Київ, 1990.
  82. (1996) Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка” і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол.: О. С. Онищенко (гол. ред.), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький, П. С. Сохань, Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. П. Ляхоцький, М. Л. Скирта (відп. секр.). Київ, 1996. 308 с.
  83. Підручники та посібники
  84. (1998) Архівознавство : підручник для студ. іст. фак. вузів / Я. С. Калакура [та ін.]. Київ, 1998. 314 с.
  85. (1998) Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка // Архівознавство: Навч. посібник. Київ, 1998. 356 с.
  86. (2002) Архівознавство : підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Г. В. Боряк [та ін.] ; ред. Я. С. Калакура, І. Б. Матяш ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. 2.вид., випр. і доп. Київ, 2002. 356 с.
  87. (2003) Хрестоматія з архівознавства : навч. посібник для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства ; упоряд. Г. В. Боряк [та ін.] ; наук. ред. І. Б. Матяш. Київ, 2003. 407 с.
  88. Тези наукових доповідей
  89. (1992) Архівна та рукописна україніка: матеріали розшир. міжвід. наради по обговоренню Держ. прогр. "Архівна та рукописна україніка", Київ, 17 жовт. 1991 р. / Акад. наук України, Ін-т укр. археографії, Голов. арх. упр. при Кабінеті Міністрів України, Спілка архівістів України ; [упоряд. О. Тодійчук ; відп. ред. Г. Боряк]. Київ : Ін-т укр. археографії, 1992. 120 с.
  90. (1997) Теоретико-методичні розробки в галузі наукового описування 20-х – початку 30-х років // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (19–20 листоп. 1996 p.). Київ, 1997. Ч. І. С 83–94.
  91. (1998) Accumulation of «Nazi Gold» on the Occupied Territory of Ukraine during World War ІІ / Сотр. by H. Boriak, N. Makovs'ka. M. Dubyk. – Washington, 1998. – 27 p. – (Washington Conference on Holocaust-Era Assets. Nov. 30- Dec. 3, 1998).
  92. (2003) Voting For or Against Access to Archives of Special Services Responsible for the Violating of Human Rights: Reviewing the Last Decade in Ukraine // Comma. Internationla Journal on Archives. – 2004. – № 2: Proceedings of the XXXVIIth International Conference of the Round Table on Archives (CITRA). Cape Town, South Africa, 21-25 October 2003. P. 93-97.
  93. (2006) Thefts in Archives: New danger, New Challenge. How to Prevent Losses. Position paper Presented at the VII European Conference on Archives «Archivist: Profession of Future in Europe», Warsaw, May 18-20, 2006 / [State Committee on Archives of Ukraine]. — Kyiv, 2006. — 28 pp.
  94. (2006) Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині: Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів. Варшава, 18–20 травня 2006 р. / Державний комітет архівів України. Київ, 2006. 60 с.
  95. (200І) Информатизация архивного дела в Украине: Опыт, проблемы и перспективы // Архивы в новом веке: Стратегические вопросы автоматизации архивов: Междун. конф. стран Центральной и Восточной Европы «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata». Варшава. 200І. С. 76–82.
  96. Рецензії
  97. (2017) Учений, організатор сільськогосподарської дослідної справи, державотворець (рецензія на книгу: Вергунов В. А. С. Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – К., 2016. – 260 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; кн. 95)) // Емінак. Київ, 2017. № 1(1). С. 137–138.
  98. (2021) Деміург передусім означає Майстер, точніше – Вільний Ремісник (Роздуми над книжкою: Потульницький В. А. Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака. Харків: Акта, 2021) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2021. Вип. 27. C. 333–340.
  99. (2022) Історія з географією або роздуми довкола одного видавничого проєкту // Історико-географічні дослідження в Україні. Київ, 2022. Вип. 16. С. 239.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського