До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДУБРОВІНА Любов Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/073864

 

ДУБРОВІНА Любов Андріївна


генеральний директор НБУВПублікації в репозитарії НБУВ

Джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи. Доктор історичних наук (1993), професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент Національної академії наук України (2006).


Наукові видання »
Наукові зацікавлення: джерелознавство, книгознавство, документознавство, архівознавство, історія бібліотечної справи.
Контактна інформація: 525-81-04, library@nbuv.gov.ua
Дати життя:30 вересня 1950р.
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1972історико-філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного інституту ім. М.С. Серафимовича, історик-філолог.
1977аспірантура Інституту історії СРСР Академії наук СРСР
Науковий ступінь:
1981кандидат історичних наук; тема дисертації: «Казанський літописець: історико-текстологічне дослідження»
1993доктор історичних наук; тема дисертації: «Кодикологія та кодикографія як спеціальні історичні дисципліни в дослідженнях історії української книги».
Вчені звання:
1996професор.
2006Член-кореспондент НАН України.
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984
Професійна діяльність:
У 1977-1981 рр.працювала у Марійському науково-дослідному інституті мови, літератури, історії та археології як молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувачка сектором історії
у 1981-1984 ррпрацювала у Київському обласному архіві як археограф та завідувачка відділу використання інформації та публікації документів
з 1984працює у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: старший науковий співробітник, завідувачка відділом рукописів
з 1992директор Інституту рукопису
з 07.11.2018генеральний директор НБУВ
Додаткові посади та обов`язки:
Голова вченої ради НБУВ.
Засновник та голова редколегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
Заступники головного редактора збірника наукових праць «Бібліотечний вісник»
входить до складу редакційної колегії фохового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
входить до складу редакційної комісії «Студії з архівної справи та документознавства»
член редколегії наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
член редакційної колегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
член редколегії «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»
член Міжнародного товариства «Український історик»
член Спілки архівістів України
член Міжнародної асоціації україністів
член Українського біографічного товариства
член Колегії та Науково-видавничої ради Державної архівної служби України
експерт Міжнародної ради архівів з питань документів наукової спадщини.
Відзнаки та нагороди:
1996премія ім. М. Костомарова НАНУ.
2000премії імені Василя Веретенникова Державного комітету архівів України.
2004заслужений діяч науки і техніки України.
2005почесної відзнаки УБА «За внесок у розвиток бібліографознавства».
2010відзнака НАН України – «За підготовку наукової зміни».
2015відзнака «За професійні здобутки» .
2008нагороджена орденом Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня.
2017нагороджена орденом Святої великомучениці Варвари.


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1981) Казанский летописец. Классификация списков. Йошкар-Ола, 1981. 114 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 11.09.81, № 8462.
 2. Статті
 3. (1989) Київ–Афіни : тисячолітня історія зв’язків // Наука і культура, Київ, 1989. Вип. 23. С. 232–240.
 4. (1989) О возможностях классификации рукописных и старопечатных книг по базисным системам признаков // Автоматизация и механизация библиотечно-библиографических процессов : сб. науч. ст. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1989. С. 69–73. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
 5. (1989) Проблемы исследования рукописных и старопечатных фондов в ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР // Оптимизация научных исследований в области библиотековедения и библиографии : сб. науч. тр. Москва, 1989. С. 90–101. (Соавтор – Л.В. Муха).
 6. (1989) Рукописная книга : проблемы кодикологии и автоматизации // Научно-технический прогресс, исторический опыт и современность. Взаимодействие технического и социального прогресса в эпоху феодализма. Свердловск, 1989. С. 54–55.
 7. (1989) Списки Казанского летописца в отделе рукописей ЦНБ АН УССР // Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН УССР. Киев, 1989. С. 78–93.
 8. (1990) Актуальные вопросы исследования рукописных и старопечатных книг // Библиотеки АН УССР : сб. науч. тр. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. А.А. Чекмарев. Киев : Наук. думка, 1990. С. 73–78. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
 9. (1990) Перспективы изучения отечественной средневековой книжности и автоматизированная система «Памятники письменности и печати» // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. / АН УССР, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1990. С. 18–32.
 10. (1990) Перспективы развития Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН Украины // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. Киев, 1990. С. 4–9. (Соавторы – Н.И. Сенченко, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
 11. (1992) Архівна та рукописна Україніка : міжвід. нарада у Києві (17 жовтн. 1991 р.) // Вісн. АН України. - К., 1992. - № 1. – С. 97–98.
 12. (1992) Дубровіна Л. А. Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1993. - Вип. 1. - С. 13–20..
 13. (1993) Інститут рукопису : завдання і перспективи // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 41–45.
 14. (1993) М.В. Геппенер – український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2 (5). С. 32–37.
 15. (1993) Національна архівна інформаційна система (НАІС) : актуальні проблеми «Архівної та рукописної Україніки» і шляхи створення зведеної бази даних на бібліотечні, музейні та архівні колекції, фонди // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 58–64. (Співавтори – Г.В. Боряк, С.М. Кіржаєв).
 16. (1993) Опис рукописних книг : бібліографія, археографія, кодикографія // Бібл. вісн. 1993. № 1/2. С. 12–20.
 17. (1993) Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 189–200. (Співавтор – Л.Й. Костенко).
 18. (1993) Супрасльський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 13–20.
 19. (1994) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 189–209.
 20. (1994) Вступ // Олена Михайлівна Апанович : бібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народження і 50-річчя наук. діяльності / НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; Ін-т укр. археографії ; упоряд. С. Даневич. Київ, 1994. С. 4–16. (Співавтор – В. Гром).
 21. (1994) Турійський Ірмолой початку ХVІІ ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 22–30. (Співавтор – Л.П. Корній).
 22. (1995) Рукописна книга як історико-культурне джерело та її джерелознавче вивчення // Історія українського середньовіччя. Козацька доба : зб. наук. пр. : на пошану історика, лауреата Держ. премії ім. Т. Шевченка Олени Михайлівни Апанович : у 2 ч. Київ, 1995. Ч. 1. С. 152–161.
 23. (1996) «Інтелектуальне» повернення історичної спадщини : до проблеми опису та реєстрації документальної інформації в Національній архівній та бібліотечній автоматизованій системі України // Повернення культурного надбання України : проблеми, завдання, перспективи. Київ, 1996. Вип. 6. С. 261–270.
 24. (1996) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 41–62.
 25. (1996) Зарубіжна анотована бібліографія з питань уніфікації та стандартизації архівної каталогізації // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 272–301. (Співавтор – Л.В. Шаріпова).
 26. (1996) Книжкова спадщина України : електронна енциклопедія // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 181–188. (Співавтори – Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша).
 27. (1997) Концепція національного бібліотечного та архівного фонду «Україніка» : історія становлення і розвитку // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1997. Т. 2. С. 13–25. (Співавтор – О.П. Степченко).
 28. (1998) Інформатизація в архівній справі. Розд. 11 // Архівознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 1998. С. 228–246.
 29. (1998) Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929–1934 рр. // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 4–17.
 30. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: наук. пр. НБУВ / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 26–28. (Співавтор – Н.М. Зубкова).
 31. (1998) Кодикологія // Джерелознавство історії України : довід. Київ, 1998. С. 51.
 32. (1998) М.П. Василенко та В.І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. Київ, 1998. С. 185–198.
 33. (1998) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1918–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 5–18.
 34. (1998) Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в Україні // Студії з арх. справи та документознавства. Київ, 1998. Т. 3. С. 6–17.
 35. (1998) Передмова // Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998) : путівник. Київ, 1998. С. 5–16. (Співавтори – В.Г. Врублевський, О.І. Путро).
 36. (1999) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як архівна установа // Арх. України. № 1/6. 1999. С. 13–26. (Співавтор – Н.М. Зубкова).
 37. (1999) Бантиш-Каменський Микола Миколайович / Л.А. Дубровина // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 35–37.
 38. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник // Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України. Нац. публ. б-ка України ; уклад.: Р.С. Жданова, О.Г. Кириленко. Київ, 1999. С. 1–4.
 39. (1999) Геппенер Микола Володимирович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1. ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 82–84.
 40. (1999) Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918–1929) // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Харків, 1999. Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. С. 111–119.
 41. (1999) Житецький Гнат Павлович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 140–143.
 42. (1999) Життя і творчий шлях Олени Михайлівни Апанович : вступ. ст. // Олена Михайлівна Апанович : біобліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. і 55-річчя наук. діяльн. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; упоряд. С. Даневич. Kиїв : Вид-во імені Олени Теліги, 1999. С. 4–23. (Співавтор – В. Гром).
 43. (1999) Кодикологія та її метод у взаємозв’язках зі спорідненими галузями історичної науки // Історія архівної справи : спогади, дослідження, джерела. Київ, 1999. Вип. 2: Спеціальні галузі історичної науки : зб. на пошану М.Я. Варшавчика. С. 54–67.
 44. (1999) М.С. Слободянику – до 50-літнього ювілею та 25-річчя наукової діяльності : вступна стаття // Михайло Семенович Слободяник. Бібліограф. покажчик. Київ, 1999. С. 5–10.
 45. (1999) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1991–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 18. (Співавтор – О. Онищенко).
 46. (1999) Рукописна книга як об’єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття «писемна пам’ятка» та її автора // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 1999. Вип. 2. С. 141–154.
 47. (1999) Самоквасов Дмитро Якович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : в 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-і рр. С. 292–295.
 48. (1999) Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918–1934) // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1999. Вип. 3/4. С. 308–331.
 49. (1999) Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1999. Т. 5. С 139–142.
 50. (2012) Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 116-125.
 51. (2014) Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 286–315.
 52. (2016) Бібліотеки в системі інституцій національної пам’яті України та національної культурної спадщини / А. Дубровіна Л. // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 232-251. .
 53. (2017) До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 213-232..
 54. Науково-популярні публікації
 55. (1987) «Не сердься, люб’язний Туманський...» : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В.І. Туманського у від. рукописів] // Вечірній Київ. Київ, 1987, 10 серп. № 183. С. 3.
 56. (1987) Маленький аркушик поштового паперу... : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В. Туманського у від. рукописів] // Прапор комунізму. Київ, 1987, 25 черв. № 145. С. 4.
 57. (1999) На чём присягал Л. Кучма во время инагурации? [Про «Пересопницьке Євангеліє» в НБУВ] // Факты и комментарии. Киев, 1999, 4 дек. (№ 227). С. 7.
 58. (1999) Один козак, і той жінка : [до 80-річчя колишньої співроб. від. рукописів О. Апанович] // Українське слово. Київ, 1999, 9 верес. № 36. С. 13.
 59. Тези наукових доповідей
 60. (1975) О некоторых проблемах развития феодализма в Марийском крае накануне присоединения к Русскому государству // Материалы науч. сес. МарНИИ по итогам исслед. работ, 1974 г. Йошкар-Ола, 1975. С. 13–15.
 61. (1976) «Казанский летописец» как источник по истории Марийского края в ХV–ХVІ веках // Науч. сес. МарНИИ по итогам работы за 1971–1975 : тез. докл. Йошкар-Ола, 1976. С. 35–37.28. Социально-экономическое и политическое развитие Марийского края в ХV–ХVІ вв. : на материалах Казанского летописца // Вопросы дореволюционной истории Марийского края : сб. науч. тр. Йошкар-Ола, 1976. С. 3–23.
 62. (1980) Некоторые вопросы истории текста Казанского летописца (к вопр. об основании Казан. ханства) // Материалы конф. молодых ученых МарНИИ. Йошкар-Ола, 1980. С. 12–20.30. Первая Крестьянская война в Марийском крае // Из истории крестьянства Марийского края. Йошкар-Ола, 1980. С. 3–65. (Тр. МарНИИ ; вып. 44).
 63. (1986) Некоторые особенности протографа списков ІІ типа Казанского летописца // Материалы Всесоюз. конф. по проблемам источниковедения отеч истории. Днепропетровск, 1986. С. 81–83.
 64. (1987) Материалы по историческому краеведению в фондах ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез.докл. и сообщ. Киев, 1987. 165–166. (Соавтор – Л.А. Крижановская).
 65. (1988) Історія науки і археографія // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 141–143. (Співавтор – О.М. Апанович).
 66. (1988) Использование математических методов и средств вычислительной техники в кодикологических исследованиях рукописных книг // Информатика и науковедение : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф., Тамбов, 1–4 июня 1988 г. Тамбов, 1988. С. 118. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
 67. (1988) Кодикологія та комп’ютеризація : актуальні проблеми камеральної археографії // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 212–213.
 68. (1988) Материалы по историческому краеведению в фондах ОР ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. науч. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез. докл. и сообщ. Полтава, 1988. С. 90–91.
 69. (1989) Библиотечному делу – интенсивное развитие // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 4–8. (Соавторы – Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
 70. (1989) Библиотечные фонды : к проблеме классификации и научного использования археографії // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 84–86.
 71. (1989) Историко-культурные фонды библиотек как объект междисциплинарных исследований // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. С. 33–37. (Соавтор – М.С. Слободяник).
 72. (1989) Исторические коллекции книг и библиотечных собраний и совершенствование их организации и хранения // Прогрессивные библиотечные технологии : организация и управление. Киев, 1989. С. 127–133. (Соавтор – Л.В. Муха).
 73. (1989) Рукапісная кніга ХVІ ст. у фондах аддзела рукапісаў ЦНБ АН УССР // Спадчына Скарыны : зб. мат. першых скарынаўскіх чытанняў, 1986 р. Мінск, 1989. С. 216–222.
 74. (1989) Сохранность рукописных и старопечатных фондов : основные задачи исследования физического состояния фонда и методика его анализа // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников : тез. докл. Междунар. конф., 16–21 окт. 1989 г. Москва, 1989. С. 48–50. (Соавтор – Е.М. Гальченко).
 75. (1990) Историко-кодикологические исследования в библиотеке и проблемы компьютеризации описания рукописной книги // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 79–81.
 76. (1991) К программе создания рукописной «Украиники» // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 2. С. 57–59.
 77. (1991) Проблема стандартизации описания рукописных и архивных фондов для создания автоматизированных информационных массивов // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 1. С. 31–33.
 78. (1992) Історико-кодикологічні дослідження рукописних фондів // Дослідження фондів наукових бібліотек України : сучасний стан та перспективи розвитку : перша наук. сес. бібліотекознавства, Київ, 29 жовт. 1992 р. Київ, 1992. С. 10–12.
 79. (1992) Архівна та рукописна Україніка : програма виявлення, обліку, опису архівних документів, рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширен. міжвід. наради «Архівна та рукописна Україніка», Київ, 17 жовт. 1991 р. Київ, 1992. С. 51–62. (Співавтори – В.І. Ульяновський, К.Є. Новохатський).
 80. (1992) Додаток № 4. Структура і зразки кодикологічного опису східнослов’янської рукописної книги // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми «Архівна та рукописна Україніка» Київ, 17 жовтня 1991 р. / АН України. Ін-т укр. археорафії, Головархів при Кабміні України, Спілка архівістів України. Київ : ІУА, 1991. С. 92–115. (Співавтор – О.М. Гальченко).
 81. (1992) Перспективні напрями роботи відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук // Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії : до Всеукр. наради «Українська археографія сьогодні : проблеми і перспективи», Київ, 16–18 груд. 1992 р. Київ, 1992. С. 6–10.
 82. (1992) Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1992. Вип. 1. С. 59–70. .
 83. (1993) [Проблема інформаційного «повернення» в Україну культурних цінностей : виступ директора Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського Л.А. Дубровіної] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей : матеріали Всеукр. наради. Київ, 1993. С. 26–30.
 84. (1993) Кодикологія української книги ХV–ХVІІІ ст. : об’єкт та проблеми археографічного опису // Слов’янська писемність і розвиток духовної культури : зб. матеріалів. Київ, 1993. С. 27–30.
 85. (1993) Формування попереднього інформаційного масиву джерел до Державного реєстру української рукописної книги // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 85–87.
 86. (1996) [Научная деятельность Інститута рукописи НБУВ] : выступления участников совещания // Материалы рабочего совещания директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов Международной ассоциации академий наук и академий наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 года / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; сост.: Л.П. Карпова, Н.Н. Макаренко ; отв. за вып. М.С. Слободяник ; науч. ред. О.С. Онищенко. Киев, 1996. С. 31–32 (На обложке другое название: «Информ. бюл. раб. совещ. директоров науч. б-к и информ. центров акад. наук – членов Междунар. ассоц. акад. наук СНГ и акад. наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 г. № 1»).
 87. (1996) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : комплектування та використання колекційних фондів // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Mіжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1996. С. 99–101.
 88. (1996) Рівні організації та опису інформації для Національної архівної інформаційної системи України : до питання дескриптивних методик // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : доп. та повідомлення наук. конф., 15–16 берез. 1995 р. Київ, 1996. С. 43–48.
 89. (1997) [Каталогизация рукописных фондoв в НБУВ : выступление] // Информационный бюллетень. № 2 / МААН. Совет директоров науч. б-к и информ. центров нац. акад. наук. Киев, 1997. 14 с. Содержание: Протокол 15.10.97 г. заседания Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН, приуроченный к Международной научной конференции НБУВ «Проблемы усовершенствования каталогов научных библиотек», Киев, 14–17 окт. 1997 г. С. 6–48; Итоговый документ. С. 49–52.
 90. (1997) Архівознавчі аспекти концепції архівної справи в Україні // Українське архівознавство : історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. Всеукр. конф. Київ, 19–20 листоп. 1996 р. : у 2 ч. Київ, 1997. С. 37–42.
 91. (1999) Національна архівна інформаційна система України «Архівна та рукописна Україніка» // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства : матеріали укр.-рос. наук. семінару, Київ ; Санкт-Петербург, 1999 р. Київ, 1999. С. 81–86.
 92. Рецензії
 93. (1990) Сучасні проблеми едиційної археографії : [Рецензія] // Методичні рекомендації по передачі текстів документів ХV–ХVІІІ ст. : матеріали наради. Київ, 1990. С. 89–94. .
 94. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscripts Repositories in the USSR : Ukraine and Moldavia. Prinston, 1988. B. I: General Bibliograpy and Institutional. LIII, 107 p. // Укр. археограф. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2. С. 399–401.
 95. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Кennedy. Archives іn Russia. Brief Directory, Moscow ; St.-Petersburg, 1992. Pt. 1. // Арх. України. 1993. № 1/3. С. 106–108. (Співавтор – К.Є. Новохатський).
 96. (1996) Визначний здобуток української історичної науки : [Рец. на :] Мацюк О.Я. Історія паперу в Україні. Київ, 1995. 186 с. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 239–244.


©   Любов Дубровіна, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського