До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДУБРОВІНА Любов Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/073864

 

ДУБРОВІНА Любов Андріївна


генеральний директор НБУВПублікації в репозитарії НБУВ

Джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи. Доктор історичних наук (1993), професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент Національної академії наук України (2006).


Наукові видання »
Контактна інформація: 525-81-04, library@nbuv.gov.ua
Дати життя:30 вересня 1950 р, м. Шадринськ, Курганської області, (Російська Федерація).
Освіта: історико-філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного інституту ім. М.С. Серафимовича, історик-філолог, (1972).
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984: старший науковий співробітник, завідувачка відділом рукописів, директор Інституту рукопису (з 1992), генеральний директор НБУВ (з 07.11.2018)Основні публікації:
 1. (1975) О некоторых проблемах развития феодализма в Марийском крае накануне присоединения к Русскому государству // Материалы науч. сес. МарНИИ по итогам исслед. работ, 1974 г. Йошкар-Ола, 1975. С. 13–15. - 1975.
 2. (1976) «Казанский летописец» как источник по истории Марийского края в ХV–ХVІ веках // Науч. сес. МарНИИ по итогам работы за 1971–1975 : тез. докл. Йошкар-Ола, 1976. С. 35–37.28. Социально-экономическое и политическое развитие Марийского края в ХV–ХVІ вв. : на материалах Казанского летописца // Вопросы дореволюционной истории Марийского края : сб. науч. тр. Йошкар-Ола, 1976. С. 3–23. - 1976.
 3. (1980) Некоторые вопросы истории текста Казанского летописца (к вопр. об основании Казан. ханства) // Материалы конф. молодых ученых МарНИИ. Йошкар-Ола, 1980. С. 12–20.30. Первая Крестьянская война в Марийском крае // Из истории крестьянства Марийского края. Йошкар-Ола, 1980. С. 3–65. (Тр. МарНИИ ; вып. 44). - 1980.
 4. (1981) Казанский летописец. Классификация списков. Йошкар-Ола, 1981. 114 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 11.09.81, № 8462. - 1981.
 5. (1986) Некоторые особенности протографа списков ІІ типа Казанского летописца // Материалы Всесоюз. конф. по проблемам источниковедения отеч истории. Днепропетровск, 1986. С. 81–83. - 1986.
 6. (1987) Маленький аркушик поштового паперу... : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В. Туманського у від. рукописів] // Прапор комунізму. Київ, 1987, 25 черв. № 145. С. 4. - 1987.
 7. (1987) Материалы по историческому краеведению в фондах ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез.докл. и сообщ. Киев, 1987. 165–166. (Соавтор – Л.А. Крижановская). - 1987.
 8. (1987) «Не сердься, люб’язний Туманський...» : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В.І. Туманського у від. рукописів] // Вечірній Київ. Київ, 1987, 10 серп. № 183. С. 3. - 1987.
 9. (1988) Использование математических методов и средств вычислительной техники в кодикологических исследованиях рукописных книг // Информатика и науковедение : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф., Тамбов, 1–4 июня 1988 г. Тамбов, 1988. С. 118. (Соавтор – В.А. Ясулайтис). - 1988.
 10. (1988) Історія науки і археографія // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 141–143. (Співавтор – О.М. Апанович). - 1988.
 11. (1988) Кодикологія та комп’ютеризація : актуальні проблеми камеральної археографії // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 212–213. - 1988.
 12. (1988) Материалы по историческому краеведению в фондах ОР ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. науч. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез. докл. и сообщ. Полтава, 1988. С. 90–91. - 1988.
 13. Ελληνικά χειρόγραφα στην Κεντρική βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Επιστημών του Κιέβου (5ος – 19ος αιώνας). Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο, 23 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου : [Κατάλογος έκθεσης] / Ακαδημία επιστημών της Ουκρανικής Δημοκρατίας της Σοβιετικής Ένωσης. Κεντρική επιστημονική βιβλιοθήκη Β.Ι. Βερνάντσκι. Υπουργείο Πολιτισμού – Βυζαντινό Μουσείο.Υπεύθυνη Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Κείμενα Λ.Α. Ντουμπρόβινα, Ε.Μ. Γκάλτσενκο. Επιμέλεια κειμένων Ν.Ι. Σέντσενκο. Αθήνα, 1988. 23 σ. Грец. м. [Каталог виставки грецьких рукописів (V–ХІХ ст.) з фондів Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР імені В.І. Вернадського, що експонувалися у Візантійському музеї (Афіни), 23 листопада – 31 грудня 1988 р. / уклад.: Л.А Дубровіна, О.М. Гальченко].
 14. История о Казанском царстве (Казанский летописец) : списки и классификация текстов. Киев : Наук. думка, 1989. 192 с.
 15. Основные направления развития Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН Украины. Киев, 1989. 12 с. Препр. (Соавторы – Н.И. Сенченко, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
 16. (1989) Библиотечному делу – интенсивное развитие // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 4–8. (Соавторы – Л.И. Костенко, М.С. Слободяник). - 1989.
 17. (1989) Библиотечные фонды : к проблеме классификации и научного использования археографії // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 84–86. - 1989.
 18. (1989) Историко-культурные фонды библиотек как объект междисциплинарных исследований // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. С. 33–37. (Соавтор – М.С. Слободяник). - 1989.
 19. (1989) Исторические коллекции книг и библиотечных собраний и совершенствование их организации и хранения // Прогрессивные библиотечные технологии : организация и управление. Киев, 1989. С. 127–133. (Соавтор – Л.В. Муха). - 1989.
 20. (1989) Київ–Афіни : тисячолітня історія зв’язків // Наука і культура, Київ, 1989. Вип. 23. С. 232–240. - 1989.
 21. (1989) О возможностях классификации рукописных и старопечатных книг по базисным системам признаков // Автоматизация и механизация библиотечно-библиографических процессов : сб. науч. ст. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1989. С. 69–73. (Соавтор – В.А. Ясулайтис). - 1989.
 22. (1989) Проблемы исследования рукописных и старопечатных фондов в ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР // Оптимизация научных исследований в области библиотековедения и библиографии : сб. науч. тр. Москва, 1989. С. 90–101. (Соавтор – Л.В. Муха). - 1989.
 23. (1989) Рукапісная кніга ХVІ ст. у фондах аддзела рукапісаў ЦНБ АН УССР // Спадчына Скарыны : зб. мат. першых скарынаўскіх чытанняў, 1986 р. Мінск, 1989. С. 216–222. - 1989.
 24. (1989) Рукописная книга : проблемы кодикологии и автоматизации // Научно-технический прогресс, исторический опыт и современность. Взаимодействие технического и социального прогресса в эпоху феодализма. Свердловск, 1989. С. 54–55. - 1989.
 25. (1989) Сохранность рукописных и старопечатных фондов : основные задачи исследования физического состояния фонда и методика его анализа // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников : тез. докл. Междунар. конф., 16–21 окт. 1989 г. Москва, 1989. С. 48–50. (Соавтор – Е.М. Гальченко). - 1989.
 26. (1989) Списки Казанского летописца в отделе рукописей ЦНБ АН УССР // Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН УССР. Киев, 1989. С. 78–93. - 1989.
 27. (1990) Актуальные вопросы исследования рукописных и старопечатных книг // Библиотеки АН УССР : сб. науч. тр. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. А.А. Чекмарев. Киев : Наук. думка, 1990. С. 73–78. (Соавтор – В.А. Ясулайтис). - 1990.
 28. (1990) Историко-кодикологические исследования в библиотеке и проблемы компьютеризации описания рукописной книги // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 79–81. - 1990.
 29. (1990) Перспективы изучения отечественной средневековой книжности и автоматизированная система «Памятники письменности и печати» // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. / АН УССР, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1990. С. 18–32. - 1990.
 30. (1990) Перспективы развития Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН Украины // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. Киев, 1990. С. 4–9. (Соавторы – Н.И. Сенченко, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник). - 1990.
 31. (1990) Сучасні проблеми едиційної археографії : [Рецензія] // Методичні рекомендації по передачі текстів документів ХV–ХVІІІ ст. : матеріали наради. Київ, 1990. С. 89–94. . - 1990.
 32. (1991) К программе создания рукописной «Украиники» // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 2. С. 57–59. - 1991.
 33. (1991) Проблема стандартизации описания рукописных и архивных фондов для создания автоматизированных информационных массивов // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 1. С. 31–33. - 1991.
 34. (1992) Архівна та рукописна Україніка : програма виявлення, обліку, опису архівних документів, рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширен. міжвід. наради «Архівна та рукописна Україніка», Київ, 17 жовт. 1991 р. Київ, 1992. С. 51–62. (Співавтори – В.І. Ульяновський, К.Є. Новохатський). - 1992.
 35. (1992) Архівна та рукописна Україніка : міжвід. нарада у Києві (17 жовтн. 1991 р.) // Вісн. АН України. - К., 1992. - № 1. – С. 97–98. - 1992.
 36. (1992) Історико-кодикологічні дослідження рукописних фондів // Дослідження фондів наукових бібліотек України : сучасний стан та перспективи розвитку : перша наук. сес. бібліотекознавства, Київ, 29 жовт. 1992 р. Київ, 1992. С. 10–12. - 1992.
 37. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / вступ. ст. Л.А. Дубровіної ; відп. ред. О.С. Онищенко ; АН України. ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. Київ : Ін-т укр. археографії, 1992. 153 с. (Пробл. едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 9). (Співавтори – О.М. Гальченко, О.А. Іванова).
 38. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / відп. ред. О.С. Онищенко ; АН України. ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. Київ, 1992. 262 с. (Пробл. едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 13).
 39. (1992) Перспективні напрями роботи відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук // Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії : до Всеукр. наради «Українська археографія сьогодні : проблеми і перспективи», Київ, 16–18 груд. 1992 р. Київ, 1992. С. 6–10. - 1992.
 40. (1992) Додаток № 4. Структура і зразки кодикологічного опису східнослов’янської рукописної книги // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми «Архівна та рукописна Україніка» Київ, 17 жовтня 1991 р. / АН України. Ін-т укр. археорафії, Головархів при Кабміні України, Спілка архівістів України. Київ : ІУА, 1991. С. 92–115. (Співавтор – О.М. Гальченко). - 1992.
 41. (1992) Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1992. Вип. 1. С. 59–70. . - 1992.
 42. (1992) Дубровіна Л. А. Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1993. - Вип. 1. - С. 13–20. - 1992.
 43. (1993) М.В. Геппенер – український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2 (5). С. 32–37. - 1993.
 44. (1993) Інститут рукопису : завдання і перспективи // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 41–45. - 1993.
 45. (1993) Кодикологія української книги ХV–ХVІІІ ст. : об’єкт та проблеми археографічного опису // Слов’янська писемність і розвиток духовної культури : зб. матеріалів. Київ, 1993. С. 27–30. - 1993.
 46. (1993) Національна архівна інформаційна система (НАІС) : актуальні проблеми «Архівної та рукописної Україніки» і шляхи створення зведеної бази даних на бібліотечні, музейні та архівні колекції, фонди // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 58–64. (Співавтори – Г.В. Боряк, С.М. Кіржаєв). - 1993.
 47. (1993) Опис рукописних книг : бібліографія, археографія, кодикографія // Бібл. вісн. 1993. № 1/2. С. 12–20. - 1993.
 48. (1993) [Проблема інформаційного «повернення» в Україну культурних цінностей : виступ директора Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського Л.А. Дубровіної] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей : матеріали Всеукр. наради. Київ, 1993. С. 26–30. - 1993.
 49. (1993) Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 189–200. (Співавтор – Л.Й. Костенко). - 1993.
 50. (1993) Супрасльський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 13–20. - 1993.
 51. (1993) Формування попереднього інформаційного масиву джерел до Державного реєстру української рукописної книги // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 85–87. - 1993.
 52. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscripts Repositories in the USSR : Ukraine and Moldavia. Prinston, 1988. B. I: General Bibliograpy and Institutional. LIII, 107 p. // Укр. археограф. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2. С. 399–401. - 1993.
 53. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Кennedy. Archives іn Russia. Brief Directory, Moscow ; St.-Petersburg, 1992. Pt. 1. // Арх. України. 1993. № 1/3. С. 106–108. (Співавтор – К.Є. Новохатський). - 1993.
 54. Національна архівна інформаційна система : структура даних (матеріали до обговорення) / Голов. арх. упр. при Кабінеті міністрів України, НАН України. Нац. б-ка України. Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії; матеріали розроблені Л.А. Дубровіною за участю О.В. Соханя. Київ, 1994. 46 с.
 55. (1994) Турійський Ірмолой початку ХVІІ ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 22–30. (Співавтор – Л.П. Корній). - 1994.
 56. (1994) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 189–209. - 1994.
 57. (1994) Вступ // Олена Михайлівна Апанович : бібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народження і 50-річчя наук. діяльності / НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; Ін-т укр. археографії ; упоряд. С. Даневич. Київ, 1994. С. 4–16. (Співавтор – В. Гром). - 1994.
 58. Історико-кодикологічне і джерелознавче дослідження рукописних фондів, організація та використання рукописних книг і документів (1993–1995 рр.) : заключ. звіт про наук.-дослід. роботу / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; кер. проекту Л.А. Дубровіна. Київ, 1995. [18] с.
 59. (1995) Рукописна книга як історико-культурне джерело та її джерелознавче вивчення // Історія українського середньовіччя. Козацька доба : зб. наук. пр. : на пошану історика, лауреата Держ. премії ім. Т. Шевченка Олени Михайлівни Апанович : у 2 ч. Київ, 1995. Ч. 1. С. 152–161. - 1995.
 60. (1996) Визначний здобуток української історичної науки : [Рец. на :] Мацюк О.Я. Історія паперу в Україні. Київ, 1995. 186 с. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 239–244. - 1996.
 61. (1996) Зарубіжна анотована бібліографія з питань уніфікації та стандартизації архівної каталогізації // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 272–301. (Співавтор – Л.В. Шаріпова). - 1996.
 62. (1996) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 41–62. - 1996.
 63. (1996) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : комплектування та використання колекційних фондів // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Mіжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1996. С. 99–101. - 1996.
 64. (1996) «Інтелектуальне» повернення історичної спадщини : до проблеми опису та реєстрації документальної інформації в Національній архівній та бібліотечній автоматизованій системі України // Повернення культурного надбання України : проблеми, завдання, перспективи. Київ, 1996. Вип. 6. С. 261–270. - 1996.
 65. (1996) Книжкова спадщина України : електронна енциклопедія // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 181–188. (Співавтори – Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша). - 1996.
 66. (1996) [Научная деятельность Інститута рукописи НБУВ] : выступления участников совещания // Материалы рабочего совещания директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов Международной ассоциации академий наук и академий наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 года / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; сост.: Л.П. Карпова, Н.Н. Макаренко ; отв. за вып. М.С. Слободяник ; науч. ред. О.С. Онищенко. Киев, 1996. С. 31–32 (На обложке другое название: «Информ. бюл. раб. совещ. директоров науч. б-к и информ. центров акад. наук – членов Междунар. ассоц. акад. наук СНГ и акад. наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 г. № 1»). - 1996.
 67. (1996) Рівні організації та опису інформації для Національної архівної інформаційної системи України : до питання дескриптивних методик // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : доп. та повідомлення наук. конф., 15–16 берез. 1995 р. Київ, 1996. С. 43–48. - 1996.
 68. (1997) Архівознавчі аспекти концепції архівної справи в Україні // Українське архівознавство : історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. Всеукр. конф. Київ, 19–20 листоп. 1996 р. : у 2 ч. Київ, 1997. С. 37–42. - 1997.
 69. (1997) [Каталогизация рукописных фондoв в НБУВ : выступление] // Информационный бюллетень. № 2 / МААН. Совет директоров науч. б-к и информ. центров нац. акад. наук. Киев, 1997. 14 с. Содержание: Протокол 15.10.97 г. заседания Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН, приуроченный к Международной научной конференции НБУВ «Проблемы усовершенствования каталогов научных библиотек», Киев, 14–17 окт. 1997 г. С. 6–48; Итоговый документ. С. 49–52. - 1997.
 70. (1997) Концепція національного бібліотечного та архівного фонду «Україніка» : історія становлення і розвитку // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1997. Т. 2. С. 13–25. (Співавтор – О.П. Степченко). - 1997.
 71. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : 1918–1941 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1998. 336 с. (Співавтор – О.С. Онищенко).
 72. Архівознавство : підруч. для студ. іст. ф-тів вузів. Київ, 1998. 316 с. (Співавтори – Я.С. Калакура, Г.В. Боряк, К.І. Климова, В.П. Ляхоцький).
 73. (1998) Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929–1934 рр. // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 4–17. - 1998.
 74. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: наук. пр. НБУВ / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 26–28. (Співавтор – Н.М. Зубкова). - 1998.
 75. (1998) Інформатизація в архівній справі. Розд. 11 // Архівознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 1998. С. 228–246. - 1998.
 76. (1998) Кодикологія // Джерелознавство історії України : довід. Київ, 1998. С. 51. - 1998.
 77. (1998) М.П. Василенко та В.І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. Київ, 1998. С. 185–198. - 1998.
 78. (1998) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1918–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 5–18. - 1998.
 79. (1998) Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в Україні // Студії з арх. справи та документознавства. Київ, 1998. Т. 3. С. 6–17. - 1998.
 80. (1998) Передмова // Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998) : путівник. Київ, 1998. С. 5–16. (Співавтори – В.Г. Врублевський, О.І. Путро). - 1998.
 81. Болгарський наспів з рукописних нотолінійних Ірмолоїв України кінця ХVІ–ХVІІ ст. / передм. П.С. Соханя ; відп. ред. О.С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, М-во культури і мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. Київ, 1998. 324 с. (З історії муз. спадщини України). (Співавтор – Л.П. Корній).
 82. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського в 1918 - 1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - 1998. - № 5. – С. 5-18.
 83. Рукописна «Україніка» у фондах НБУВ : археографічний реєстр колекцій та зібрань (1996–1998 рр.) : заключ. звіт про наук.-дослід. роботу / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; кер. проекту Л.А. Дубровіна. Київ, 1998. [34] с.
 84. Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918-1929) // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 1999. - Вип. 1. – С. 111-119.
 85. Рукописна книга як об'єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття "Писемна пам'ятка" та її автора // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 1999. - Вип. 2. – С. 141-154.
 86. (1999) Бантиш-Каменський Микола Миколайович / Л.А. Дубровина // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 35–37. - 1999.
 87. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник // Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України. Нац. публ. б-ка України ; уклад.: Р.С. Жданова, О.Г. Кириленко. Київ, 1999. С. 1–4. - 1999.
 88. (1999) Геппенер Микола Володимирович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1. ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 82–84. - 1999.
 89. (1999) Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918–1929) // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Харків, 1999. Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. С. 111–119. - 1999.
 90. (1999) Житецький Гнат Павлович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 140–143. - 1999.
 91. (1999) Життя і творчий шлях Олени Михайлівни Апанович : вступ. ст. // Олена Михайлівна Апанович : біобліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. і 55-річчя наук. діяльн. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; упоряд. С. Даневич. Kиїв : Вид-во імені Олени Теліги, 1999. С. 4–23. (Співавтор – В. Гром). - 1999.
 92. (1999) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як архівна установа // Арх. України. № 1/6. 1999. С. 13–26. (Співавтор – Н.М. Зубкова). - 1999.
 93. (1999) Кодикологія та її метод у взаємозв’язках зі спорідненими галузями історичної науки // Історія архівної справи : спогади, дослідження, джерела. Київ, 1999. Вип. 2: Спеціальні галузі історичної науки : зб. на пошану М.Я. Варшавчика. С. 54–67. - 1999.
 94. (1999) На чём присягал Л. Кучма во время инагурации? [Про «Пересопницьке Євангеліє» в НБУВ] // Факты и комментарии. Киев, 1999, 4 дек. (№ 227). С. 7. - 1999.
 95. (1999) Національна архівна інформаційна система України «Архівна та рукописна Україніка» // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства : матеріали укр.-рос. наук. семінару, Київ ; Санкт-Петербург, 1999 р. Київ, 1999. С. 81–86. - 1999.
 96. (1999) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1991–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 18. (Співавтор – О. Онищенко). - 1999.
 97. (1999) Один козак, і той жінка : [до 80-річчя колишньої співроб. від. рукописів О. Апанович] // Українське слово. Київ, 1999, 9 верес. № 36. С. 13. - 1999.
 98. (1999) Рукописна книга як об’єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття «писемна пам’ятка» та її автора // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 1999. Вип. 2. С. 141–154. - 1999.
 99. (1999) Самоквасов Дмитро Якович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : в 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-і рр. С. 292–295. - 1999.
 100. (1999) М.С. Слободянику – до 50-літнього ювілею та 25-річчя наукової діяльності : вступна стаття // Михайло Семенович Слободяник. Бібліограф. покажчик. Київ, 1999. С. 5–10. - 1999.
 101. (1999) Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918–1934) // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1999. Вип. 3/4. С. 308–331. - 1999.
 102. (1999) Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1999. Т. 5. С 139–142. - 1999.
 103. Фонди Бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 - на початку 1948 рр.: перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами // Библ. дело и краеведение. - 2000. - Вып. 2. – С. 27-40.
 104. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР / Н. І. Малолєтова, Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2000. - Вип. 5. – С. 139–172 .
 105. Рукописна спадщина діячів науки та культури України : джерелознавчі дослідження та археографічний опис (1999–2001 рр.) : заключ. звіт про наук.-дослід. роботу / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; кер. проекту Л.А. Дубровіна. Київ, 2001. 16, 14 с.
 106. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Бібл. вісн. . - 2001. - № 3. – С. 2-18.
 107. 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст. . - К., 2001. - № 6. – 40-43 c.
 108. "Рукопис" як пам'ятка писемності та джерело духовного розвитку суспільства // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. - 2001. - Вип. 1. – С. 205-211.
 109. Архівознавство : підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Держкомархів України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. 2-е вид., випр. і допов. Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2002. 356 с. (Співавтори – Г.В. Боряк, Я.С. Калакура, К.І. Климова, В.П. Ляхоцький, І.Б. Матяш, К.Є. Новохатський, Г.В. Папакін, Р.Я. Пиріг).
 110. Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України: Зб. законодав. актів, нормат. і метод. док. з арх. справи і діловодства // НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Держ. ком. архівів України; Передм. О.С. Онищенка; авт.-уклад.: Л.А. Дубровіна, Л.Є. Варшавська, Л.С. Воловик та ін.; редкол. О.С. Онищенко (голова), Л.А. Дубровіна (заст. голови) та ін. К., 2002. 168 с.
 111. Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.), Г.В. Боряк, С.Г. Даневич (відп. секр.), Л.А. Дубровіна (заст. відп. ред.) та ін. Київ, 2002. 766 с.
 112. Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 - 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. . - 2002. - № 2. – С. 2-21.
 113. 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука / П. Тронько, Л. Дубровіна // Біблі. вісн. - 2002. - № 4. – С. 41-46.
 114. Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря // Бібл. вісн. - 2002. - № 6. – С. С. 35-36.
 115. Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Кат. Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817) /  ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського . - К., 2003. – 479 c.
 116. Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 1941–1964 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ : Наук. думка, 2003. 357 с. (Проект «Наукова книга»). (Співавтор – О.С. Онищенко).
 117. Діяльність Київської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941 - 1942) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Бібл. вісн. - 2003. - № 3. – С. 17-28.
 118. Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання / Л. Дубровіна, В. Омельчук, Ж. Огуннаіке, Т. Міцан // Біблі. вісн. - К. , 2003. - № 6. – С. 17-20.
 119. Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О.А. Іванова, Л.А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2003. - Вип. 8. – С. 71-79.
 120. Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2003. - Вип. 8. – С. 273-283.
 121. Основні правила роботи державних архівів України / авт. кол. : Г.В. Боряк, О.П. Володіна, Л.О. Драгомірова, Л.А. Дубровіна, Т.М. Захарченко, Я.С. Лозиця, І.Б. Матяш, К.Є. Новохатський, Г.В. Папакін, Г.В. Портнов, Т.П. Прись, Г.П. Рижкова, Т.М. Рокитенець, К.Т. Сільвестрова, С.В. Сельченкова, З.О. Сендик, А.К. Шурубура ; заг. ред. Л.О. Драгомірова, К.Є. Новохатський ; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архівної справи та документознав. Київ, 2004. 228 с., [53] арк. додат. .
 122. Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень /  Л. Дубровіна, Т. Міцан // Біблі. вісн. - К., 2004. - № 6. – С. 26-34.
 123. Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - 2005. - № 2. – С. 3-13.
 124. Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917 - 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - 2005. - № 3. – С. 3-16.
 125. Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст.: 30 - 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - К., 2005. - № 4. – С. 3-16.
 126. Розвиток бібліотечної справи в Україні наприкінці 1950-х - у 80-х роках XX ст. : [Продовж.] / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - 2006. - № 3. – С. 24-38.
 127. Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн. - 2006. - № 4. – С. 3-5.
 128. Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського) в контексті ХХ ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип. 15. – С. 11-21.
 129. Нове покоління бібліотечних довідників: путівник з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2006. – С. 194-195.
 130. Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: кирилична рукописна книга і стародруки / уклад.: Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, О.А. Іванова; передмова Л.А. Дубровіна, Г.І.Ковальчук. Київ, 2007. 134 с. .
 131. Історія Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1965–1991 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2008. 373 с. (Співавтор – О.С. Онищенко).
 132. Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування / авт. кол.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Т.Л. Кулаковська, В.А. Кучмаренко, В.І. Попик, Л.М. Яременко, С.В. Старовойт [та ін.] ; редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред), О. С. Онищенко та ін.; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ : Вид-во КММ, 2008. 624 с.
 133. Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського : кат. /  ред.: Л. А. Дубровіна; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2008. – 272 c.
 134. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2009. 530 с. (Співавтор – О.С. Онищенко).
 135. Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 - 30-х роках ХХ ст. // Бібл. вісн. - 2009. - № 2. – С. 3-13.
 136. Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань", 6 - 7 жовт. 2009 р., м Київ / Л. Дубровіна, Т. Мяскова // Бібл. вісн. - 2009. - № 6. – С. 22-25.
 137. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України . - К., 2009. – 530 c.
 138. Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: методичні рекомендації // Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Ю.С. Ковтанюк, П.М. Марченко, Л.А. Дубровіна. Київ, 2010. 30 с.
 139. Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. кат.: палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2010. – 791 c.
 140. Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 24 верес. 2010 р., Київ / ред.: Л. А. Дубровіна. - К. :Пед. думка, 2010. – 320 c.
 141. "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л. А. Дубровіна, Л. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2010. - Вип. 14. – С. 138-154.
 142. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921) / НАН України. Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; редкол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), … Л.А. Дубровіна та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М.Зубкова, С.М. Кіржаєв та ін. Київ, 2011. 699 с. (Вибрані наук. пр. акад. В.І. Вернадського).
 143. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Т.2, Кн. 1: Листування : А–Г. / НАН України. Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Архів РАН ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), Л.А. Дубровіна, В.Ю. Омельчук та ін. ; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М.Зубкова, С.А. Кіржаєв та ін. Київ, 2011. 824 с. (Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського ; т. 2, кн.1).
 144. Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій", 5 - 6 жовт. 2010 р., Київ] / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібл. вісн. - К., 2010. - № 6. – С. 62-64.
 145. Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодикол. дослідж. : каталог : палеогр. альб. / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2011. – 305 c.
 146. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / авт. кол.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий, В.І. Попик, К.В. Лобузіна, Н.Ф. Самохіна, Н.Ю. Каліберда, Т.В. Добко, Г.І. Солоіденко, Е.Л. Кулаковська, Л.А. Чуприна, А.В. Матвійчук, М.О. Кудінов, Л.М. Яременко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2011. 332 с.
 147. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / авт. кол.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий , В.І. Попик, Л.Й. Костенко, Т.Л. Кулаковська, К.В. Лобузіна, О.В. Ворошилов, Ю.М. Половинчак, Д.В. Соловяненко, О.Д. Платонов, О.М. Моторний ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2011. 224 с.
 148. Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Перші (міжнар.) Ястребов. читання, 20 - 22 жовт. 2011 р., Київ / ред.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна; НАН України, Ін-т історії України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - К., 2011. – 248 c.
 149. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / Є. А. Біленький, С. О. Булатова; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. . - К., 2011. – 251 c.
 150. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI - XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. док. / ред.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, П. С. Сохань; уклад.: С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 2011. – 558 c.
 151. Вибрані статті та матеріали. Т. 2. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни / ред.: С. Білокінь, Л. Войтович, Л. Дубровіна, Л. Войтович; Пер.: Л. Войтович; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів, 2011. – 755 c.
 152. Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2012. 245 с. : табл. (Співавтори – О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, Л.Й. Костенко, Л.А. Чуприна, Н.І. Іванова, К.В. Лобузіна, Н.С. Вітушко, Л.О. Матвійчук, Т.Ю. Гранчак).
 153. Степан Онисимович Сірополко (1872 - 1959) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна; уклад.: Т. І. Ківшар; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - К., 2012. – 197 c.
 154. (2012) Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 116-125. - 2012.
 155. Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог : [у 2 ч.]. Ч. 1 / ред.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук, Л. В. Муха, В. Ю. Омельчук, В. І. Попик; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізняк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 567 c.
 156. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак; ред.: Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 480 c.
 157. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування: Д-Я. Ч. 1: Д-Н / ред.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій; уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, Л. А. Дубровіна; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Рос. акад. наук. - К., 2012. – 741 c.
 158. Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. : кодиколого-палеогр. та графіко-орфогр. дослідж. : палеогр. альб. / Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 154 c.
 159. Украинские этапы жизни и деятельности В.И. Вернадского. Москва, 2013. 32 с. (Співавтори – О.С. Онищенко, А.Г. Загородній).
 160. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко, Т. Л. Кулаковська, В. Ю. Омельчук; уклад.: Н. І. Моісеєнко; НАН України, НБУ України ім. В.І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2013. – 83 c.
 161. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. І. Попик; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. - К., 2013. – 518 c.
 162. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф., 8 - 10 жовт. 2013 р., Київ / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Т. П. Павлуша, О. М. Василенко, О. П. Бодак, Т. В. Добко, Н. В. Стрішенець, Л. Й. Костенко, І. П. Антоненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. :НБУВ НАН України, 2013. – 415 c.
 163. В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісн. НАН України. - К., 2013. - № 3. – С. 38-66.
 164. Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, О.Д. Рябоконь, Ю.М. Половинчак, Н.С. Вітушко, С.В. Горова, Л.А. Дубровіна, А.В. Матвійчук, Л.А. Чуприна, Г.В. Індиченко, Д.В. Бондаренко, С.П. Шубенок ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак. Київ, 2014. 217 с.
 165. (2014) Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 286–315. - 2014.
 166. Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : [монографія] / О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, Ю. Половинчак, С. Горова, Л. Костенко, А. Матвійчук, Л. Чуприна, В. Попик, Л. Дубровіна, Г. Індиченко ; відп. ред. О. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2015. 296 с. Розділ 7: Центри збереження і розвитку інформаційного документного ресурсу національної пам’яті. С. 198–282.
 167. (2016) Бібліотеки в системі інституцій національної пам’яті України та національної культурної спадщини / А. Дубровіна Л. // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 232-251. . - 2016.
 168. (2017) До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 213-232. - 2017.


©   Любов Дубровіна, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського