До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДУБРОВІНА Любов Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/073864

 

ДУБРОВІНА Любов Андріївна


генеральний директор НБУВ


Адміністрація
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Dubrovina Lyubov (eng)
 • Дубровина Любовь Андреевна (rus)

 • Джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи. Доктор історичних наук (1993), професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент Національної академії наук України (2006).


  Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Джерелознавство, книгознавство, документознавство, архівознавство, історія бібліотечної справи.
  Контактна інформація: +38(044) 525-81-04, library@nbuv.gov.ua, dubrovina@nbuv.gov.ua
  Дати життя:30 вересня 1950р.
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1972Волгоградський державний педагогічний інститут імені М.С. Серафимовича, історик-філолог
  1977аспірантура Інституту історії СРСР Академії наук СРСР
  Науковий ступінь:
  1981кандидат історичних наук; тема дисертації: «Казанський літописець: історико-текстологічне дослідження»
  1993доктор історичних наук; тема дисертації: «Кодикологія та кодикографія як спеціальні історичні дисципліни в дослідженнях історії української книги».
  Вчені звання:
  1996професор.
  2006член-кореспондент НАН України.
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984 р.
  Професійна діяльність:
  1977–1981 Марійський науково-дослідний інституті мови, літератури, історії та археології: молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувачка сектором історії
  1981–1984Київський обласний архів: археограф та завідувачка відділу використання інформації та публікації документів
  1984 – по т. ч.Національна бібліотеца України імені В. Вернадського: старший науковий співробітник, завідувачка відділом рукописів
  з 1992директор Інституту рукопису
  2018 – по т. ч.генеральний директор НБУВ
  Додаткові посади та обов`язки:
  Голова вченої ради НБУВ.
  Засновник та голова редколегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
  Заступники головного редактора збірника наукових праць «Бібліотечний вісник»
  входить до складу редакційної колегії фохового збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  входить до складу редакційної комісії «Студії з архівної справи та документознавства»
  член редколегії наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
  член редакційної колегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
  член редколегії «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»
  член Міжнародного товариства «Український історик»
  член Спілки архівістів України
  член Міжнародної асоціації україністів
  член Українського біографічного товариства
  член Колегії та Науково-видавничої ради Державної архівної служби України
  експерт Міжнародної ради архівів з питань документів наукової спадщини.
  Відзнаки та нагороди:
  2004Заслужений діяч науки і техніки України
  2020Орден «За заслуги» III ст.
  2005Премія НАН України за кращі історичні дослідження
  1996Премія НАН України імені М. Костомарова
  2000Премія імені В. Веретенникова Державного комітету архівів України
  2015Відзнака НАН України«За професійні здобутки»
  2010Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни»


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1981) Казанский летописец. Классификация списков. Йошкар-Ола, 1981. 114 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 11.09.81, № 8462.
  2. (1993) Кодікологiя і кодікографiя як спеціальна дисципліна в дослiдження історії української рукописної книги: автореферат дис. ... доктора історичних наук: 07.00.09. - Київ, 1993. - 39 c.
  3. Монографії, брошури
  4. ( 2008) Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: [б.в.], 2008. – 373 с..
  5. (1989) История о Казанском царстве (Казанский летописец) : списки и классификация текстов. Киев : Наук. думка, 1989. 192 с.
  6. (1989) Основные направления развития Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН Украины. Киев, 1989. 12 с. Препр. (Соавторы – Н.И. Сенченко, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
  7. (1992) Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / вступ. ст. Л.А. Дубровіної ; відп. ред. О.С. Онищенко ; АН України. ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. Київ : Ін-т укр. археографії, 1992. 153 с. (Пробл. едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 9). (Співавтори – О.М. Гальченко, О.А. Іванова)..
  8. (1992) Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / відп. ред. О.С. Онищенко ; АН України. ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. Київ, 1992. 262 с. (Пробл. едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 13)..
  9. (1998) Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : 1918–1941 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1998. 336 с. (Співавтор – О.С. Онищенко)..
  10. (2001) История и этнография народов Крыма [Текст] : библиография и архивы (конец XVIII-начало XX века) / А. А. Непомнящий ; ред. Л. А. Дубровина ; вступ. ст. В. Ф. Шарапа ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. Фонд поддержки библиотек Автономной Республики Крым. - Симферополь : Доля, 2001. - 814 с.
  11. (2003) Історія Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 1941–1964 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ : Наук. думка, 2003. 357 с. (Проект «Наукова книга»). (Співавтор – О.С. Онищенко)..
  12. (2005) Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис [Текст] : [монографія] / О. М. Гальченко ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського], 2005. - 376 с..
  13. (2008) Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування / авт. кол.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Т.Л. Кулаковська, В.А. Кучмаренко, В.І. Попик, Л.М. Яременко, С.В. Старовойт [та ін.] ; редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред), О. С. Онищенко та ін.; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ : Вид-во КММ, 2008. 624 с..
  14. (2008) Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1918-1934) [Текст] / О. П. Степченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : НБУВ НАНУ, 2008. - 217 с. .
  15. (2009) Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України . - К., 2009. – 530 c..
  16. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний . – Київ: НБУВ, 2011. – 232 с. .
  17. (2011) Вибрані статті та матеріали. Т. 2. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни / ред.: С. Білокінь, Л. Войтович, Л. Дубровіна, Л. Войтович; Пер.: Л. Войтович; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів, 2011. – 755 c.
  18. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921) / НАН України. Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; редкол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), … Л.А. Дубровіна та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М.Зубкова, С.М. Кіржаєв та ін. Київ, 2011. 699 с. (Вибрані наук. пр. акад. В.І. Вернадського)..
  19. (2011) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Т.2, Кн. 1: Листування : А–Г. / НАН України. Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Архів РАН ; редкол.: О.С. Онищенко (голова), Л.А. Дубровіна, В.Ю. Омельчук та ін. ; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М.Зубкова, С.А. Кіржаєв та ін. Київ, 2011. 824 с. (Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського ; т. 2, кн.1)..
  20. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / авт. кол.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий, В.І. Попик, К.В. Лобузіна, Н.Ф. Самохіна, Н.Ю. Каліберда, Т.В. Добко, Г.І. Солоіденко, Е.Л. Кулаковська, Л.А. Чуприна, А.В. Матвійчук, М.О. Кудінов, Л.М. Яременко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2011. 332 с..
  21. (2011) Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / Є. А. Біленький, С. О. Булатова; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. . - К., 2011. – 251 c.
  22. (2012) Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак; ред.: Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 480 c..
  23. (2012) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування: Д-Я. Ч. 1: Д-Н / ред.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій; уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, Л. А. Дубровіна; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Рос. акад. наук. - К., 2012. – 741 c..
  24. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2012. 245 с. : табл. (Співавтори – О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, Л.Й. Костенко, Л.А. Чуприна, Н.І. Іванова, К.В. Лобузіна, Н.С. Вітушко, Л.О. Матвійчук, Т.Ю. Гранчак)..
  25. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. І. Попик; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. - К., 2013. – 518 c..
  26. (2013) Украинские этапы жизни и деятельности В.И. Вернадского. Москва, 2013. 32 с. (Співавтори – О.С. Онищенко, А.Г. Загородній).
  27. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик, О.Д. Рябоконь, Ю.М. Половинчак, Н.С. Вітушко, С.В. Горова, Л.А. Дубровіна, А.В. Матвійчук, Л.А. Чуприна, Г.В. Індиченко, Д.В. Бондаренко, С.П. Шубенок ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак. Київ, 2014. 217 с.
  28. (2015) Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Горова, Л. Й. Костенко, А. В. Матвійчук, Л. А. Чуприна, В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, Г. В. Індиченко. – Київ: НБУВ, 2015. – 296 с. Розділ 7: Центри збереження і розвитку інформаційного документного ресурсу національної пам’яті. С. 198–282..
  29. (2018) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918–2018 / відп ред. Л.А. Дубровіна. – Київ, 2018. – 472 с.
  30. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : наук. доп. / В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, Л. Дубровіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 56 с..
  31. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни. Наукова доповідь [Л. А. Дубровіна (керівник проекту), О. С. Онищенко, В. М. Горовий та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2018. – 72 с.
  32. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) [Текст] : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 333с.
  33. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 2019 р. : [у 2 т.] : [зб.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 1. - 2019. - 466 с. .
  34. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 2019 р. : [у 2 т.] : [зб.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 2. - 2019. - 396 с..
  35. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 436 с.
  36. Довідники, покажчики, каталоги
  37. (1988) Ελληνικά χειρόγραφα στην Κεντρική βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Επιστημών του Κιέβου (5ος – 19ος αιώνας). Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο, 23 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου : [Κατάλογος έκθεσης] / Ακαδημία επιστημών της Ουκρανικής Δημοκρατίας της Σοβιετικής Ένωσης. Κεντρική επιστημονική βιβλιοθήκη Β.Ι. Βερνάντσκι. Υπουργείο Πολιτισμού – Βυζαντινό Μουσείο.Υπεύθυνη Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Κείμενα Λ.Α. Ντουμπρόβινα, Ε.Μ. Γκάλτσενκο. Επιμέλεια κειμένων Ν.Ι. Σέντσενκο. Αθήνα, 1988. 23 σ. Грец. м. [Каталог виставки грецьких рукописів (V–ХІХ ст.) з фондів Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР імені В.І. Вернадського, що експонувалися у Візантійському музеї (Афіни), 23 листопада – 31 грудня 1988 р. / уклад.: Л.А Дубровіна, О.М. Гальченко].
  38. (1993) Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст. [Текст] : зб. док. / АН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археогр., Центр. наук. б-ка ім. В.І.Вернадського, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; упоряд., авт. передм. та комент. В. Й. Горобець ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. - К. : Наукова думка, 1993. - 392 с.
  39. (1994) Вступ // Олена Михайлівна Апанович : бібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народження і 50-річчя наук. діяльності / НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; Ін-т укр. археографії ; упоряд. С. Даневич. Київ, 1994. С. 4–16. (Співавтор – В. Гром)..
  40. (1995) Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України [Текст] : матеріали до бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - К. : [б. в.], 1995 Вип. 1 : Видання XVІІІ - першої чверті ХХ ст. / [уклад.: Л. М. Дениско, за участю М. С. Рубльової, В. Р. Галай]. - 1995. - 187 с..
  41. (1998) Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця ХVI- ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна ; передм. П. С. Соханя ; відп. ред. О. С. Онищенко ; упорядкування, розшифровка, підготовка нотних матеріалів до видання, покажчики Л. П. Корній ; кодикологічне дослідження та археографічний опис нотолінійних Ірмолоїв Л. А. Дубровіної ; редакція словесних текстів піснеспівів болгарського наспіву Г. П. Півторака; НАН України ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Інститут рукопису ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Мін-во культури і мистецтв України ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – К.: [б.в.], 1998. – 321 с..
  42. (1998) Кодикологія // Джерелознавство історії України : довід. Київ, 1998. С. 51..
  43. (1998) Передмова // Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998) : путівник. Київ, 1998. С. 5–16. (Співавтори – В.Г. Врублевський, О.І. Путро)..
  44. (1999) Бантиш-Каменський Микола Миколайович / Л.А. Дубровина // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 35–37.
  45. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник // Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України. Нац. публ. б-ка України ; уклад.: Р.С. Жданова, О.Г. Кириленко. Київ, 1999. С. 1–4.
  46. (1999) Геппенер Микола Володимирович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1. ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 82–84.
  47. (1999) Житецький Гнат Павлович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 140–143.
  48. (1999) Життя і творчий шлях Олени Михайлівни Апанович : вступ. ст. // Олена Михайлівна Апанович : біобліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. і 55-річчя наук. діяльн. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; упоряд. С. Даневич. Kиїв : Вид-во імені Олени Теліги, 1999. С. 4–23. (Співавтор – В. Гром)..
  49. (1999) М.С. Слободянику – до 50-літнього ювілею та 25-річчя наукової діяльності : вступна стаття // Михайло Семенович Слободяник. Бібліограф. покажчик. Київ, 1999. С. 5–10.
  50. (1999) Самоквасов Дмитро Якович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : в 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-і рр. С. 292–295.
  51. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.), Г.В. Боряк, С.Г. Даневич (відп. секр.), Л.А. Дубровіна (заст. відп. ред.) та ін. Київ, 2002. 766 с..
  52. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Кат. Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817) /  ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського . - К., 2003. – 479 c..
  53. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : дослідж., анот. покажч., публ. док. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2004. – 812 c..
  54. (2008) Альдини в бібліотеках України : каталог / М. А. Шамрай ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.] ; заг. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – Київ: Академперіодика, 2008. – 136с..
  55. (2008) Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського : кат. /  ред.: Л. А. Дубровіна; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2008. – 272 c..
  56. (2010) Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. кат.: палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2010. – 791 c..
  57. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI - XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. док. / ред.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, П. С. Сохань; уклад.: С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 2011. – 558 c..
  58. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодикол. дослідж. : каталог : палеогр. альб. / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2011. – 305 c.
  59. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог : [у 2 ч.]. Ч. 1 / ред.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук, Л. В. Муха, В. Ю. Омельчук, В. І. Попик; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізняк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 567 c..
  60. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. : кодиколого-палеогр. та графіко-орфогр. дослідж. : палеогр. альб. / Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 154 c.
  61. (2012) Степан Онисимович Сірополко (1872 - 1959) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна; уклад.: Т. І. Ківшар; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - К., 2012. – 197 c.
  62. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко, Т. Л. Кулаковська, В. Ю. Омельчук; уклад.: Н. І. Моісеєнко; НАН України, НБУ України ім. В.І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2013. – 83 c.
  63. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с..
  64. (2019) Архів ранньомодерної Української держави [Текст] : [збірник] / редкол. проекту: Георгій Папакін (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2019 . - (Документи Генерального військовогот суду та Генеральної військової канцелярії). - ISBN 978-966-02-8746-4 (заг.). - ISBN 978-966-02-8744-0. Т. 1, ч. 1 : Документи колекції Олександра Лазаревського / упоряд.: Віктор Брехуненко, Інна Тарасенко ; [редкол. т.: В. А. Брехуненко та ін.]. - 2019. - 431 с.
  65. (2019) Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Ольга Степченко, Ольга Бодак, Людмила Щерба ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2019. - 265с..
  66. (2019) Метрична книга Свято-Воскресенської церкви м. Острога 1735–1759 рр. / С. І. Кононський, О. С. Боляк ; ред. Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – 112 с. .
  67. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798-1903 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1074 с. ..
  68. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с..
  69. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916-1923 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019..
  70. Статті
  71. (1989) Київ–Афіни : тисячолітня історія зв’язків // Наука і культура, Київ, 1989. Вип. 23. С. 232–240.
  72. (1989) О возможностях классификации рукописных и старопечатных книг по базисным системам признаков // Автоматизация и механизация библиотечно-библиографических процессов : сб. науч. ст. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1989. С. 69–73. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
  73. (1989) Проблемы исследования рукописных и старопечатных фондов в ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР // Оптимизация научных исследований в области библиотековедения и библиографии : сб. науч. тр. Москва, 1989. С. 90–101. (Соавтор – Л.В. Муха).
  74. (1989) Рукописная книга : проблемы кодикологии и автоматизации // Научно-технический прогресс, исторический опыт и современность. Взаимодействие технического и социального прогресса в эпоху феодализма. Свердловск, 1989. С. 54–55.
  75. (1989) Списки Казанского летописца в отделе рукописей ЦНБ АН УССР // Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН УССР. Киев, 1989. С. 78–93.
  76. (1990) Актуальные вопросы исследования рукописных и старопечатных книг // Библиотеки АН УССР : сб. науч. тр. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. А.А. Чекмарев. Киев : Наук. думка, 1990. С. 73–78. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
  77. (1990) Перспективы изучения отечественной средневековой книжности и автоматизированная система «Памятники письменности и печати» // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. / АН УССР, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1990. С. 18–32.
  78. (1990) Перспективы развития Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН Украины // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. Киев, 1990. С. 4–9. (Соавторы – Н.И. Сенченко, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
  79. (1992) Архівна та рукописна Україніка : міжвід. нарада у Києві (17 жовтн. 1991 р.) // Вісн. АН України. - К., 1992. - № 1. – С. 97–98.
  80. (1992) Дубровіна Л. А. Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1993. - Вип. 1. - С. 13–20..
  81. (1993) Інститут рукопису : завдання і перспективи // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 41–45..
  82. (1993) М.В. Геппенер – український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2 (5). С. 32–37.
  83. (1993) Національна архівна інформаційна система (НАІС) : актуальні проблеми «Архівної та рукописної Україніки» і шляхи створення зведеної бази даних на бібліотечні, музейні та архівні колекції, фонди // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 58–64. (Співавтори – Г.В. Боряк, С.М. Кіржаєв)..
  84. (1993) Опис рукописних книг : бібліографія, археографія, кодикографія ? // Бібл. вісн. 1993. № 1/2. С. 12–20..
  85. (1993) Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 189–200. (Співавтор – Л.Й. Костенко)..
  86. (1993) Супрасльський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 13–20..
  87. (1994) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 189–209..
  88. (1994) Турійський Ірмолой початку ХVІІ ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 22–30. (Співавтор – Л.П. Корній)..
  89. (1995) Рукописна книга як історико-культурне джерело та її джерелознавче вивчення // Історія українського середньовіччя. Козацька доба : зб. наук. пр. : на пошану історика, лауреата Держ. премії ім. Т. Шевченка Олени Михайлівни Апанович : у 2 ч. Київ, 1995. Ч. 1. С. 152–161.
  90. (1996) «Інтелектуальне» повернення історичної спадщини : до проблеми опису та реєстрації документальної інформації в Національній архівній та бібліотечній автоматизованій системі України // Повернення культурного надбання України : проблеми, завдання, перспективи. Київ, 1996. Вип. 6. С. 261–270.
  91. (1996) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 41–62..
  92. (1996) Зарубіжна анотована бібліографія з питань уніфікації та стандартизації архівної каталогізації // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 272–301. (Співавтор – Л.В. Шаріпова).
  93. (1996) Книжкова спадщина України : електронна енциклопедія // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 181–188. (Співавтори – Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша).
  94. (1997) Концепція національного бібліотечного та архівного фонду «Україніка» : історія становлення і розвитку // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1997. Т. 2. С. 13–25. (Співавтор – О.П. Степченко)..
  95. (1998) Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929–1934 рр. // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 4–17.
  96. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: наук. пр. НБУВ / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 26–28. (Співавтор – Н.М. Зубкова).
  97. (1998) М.П. Василенко та В.І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. Київ, 1998. С. 185–198.
  98. (1998) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1918–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 5–18..
  99. (1998) Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в Україні // Студії з арх. справи та документознавства. Київ, 1998. Т. 3. С. 6–17..
  100. (1999) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як архівна установа // Арх. України. № 1/6. 1999. С. 13–26. (Співавтор – Н.М. Зубкова).
  101. (1999) Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918-1929) // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 1999. - Вип. 1. – С. 111-119.
  102. (1999) Кодикологія та її метод у взаємозв’язках зі спорідненими галузями історичної науки // Історія архівної справи : спогади, дослідження, джерела. Київ, 1999. Вип. 2: Спеціальні галузі історичної науки : зб. на пошану М.Я. Варшавчика. С. 54–67.
  103. (1999) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1991–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 18. (Співавтор – О. Онищенко).
  104. (1999) Рукописна книга як об'єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття "Писемна пам'ятка" та її автора // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 1999. - Вип. 2. – С. 141-154.
  105. (1999) Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918–1934) // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1999. Вип. 3/4. С. 308–331..
  106. (1999) Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1999. Т. 5. С 139–142..
  107. (2000) Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР / Н. І. Малолєтова, Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2000. - Вип. 5. – С. 139–172 .
  108. (2000) Рукописная книга как исторический и библиографический источник: проблемы анализа формы и содержания в процессе создания структуры данных для электронного каталога [Електронний ресурс] / Л. А. Дубровина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2000. - Вып. 1. - С. 43-57. .
  109. (2000) Фонди Бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 - на початку 1948 рр.: перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами // Библ. дело и краеведение. - 2000. - Вып. 2. – С. 27-40.
  110. (2001) 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст.// Бібліотечний вісник, 2001. - № 6. – 40-43 c..
  111. (2001) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Бібл. вісн. . - 2001. - № 3. – С. 2-18.
  112. (2002) 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука / П. Тронько, Л. Дубровіна // Біблі. вісн. - 2002. - № 4. – С. 41-46.
  113. (2002) Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря // Бібл. вісн. - 2002. - № 6. – С. С. 35-36.
  114. (2002) Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 - 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. . - 2002. - № 2. – С. 2-21.
  115. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання / Л. Дубровіна, В. Омельчук, Ж. Огуннаіке, Т. Міцан // Біблі. вісн. - К. , 2003. - № 6. – С. 17-20.
  116. (2003) Діяльність Київської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941 - 1942) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова // Бібл. вісн. - 2003. - № 3. – С. 17-28.
  117. (2003) Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2003. - Вип. 8. – С. 273-283.
  118. (2003) Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О.А. Іванова, Л.А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2003. - Вип. 8. – С. 71-79.
  119. (2004) Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень /  Л. Дубровіна, Т. Міцан // Біблі. вісн. - К., 2004. - № 6. – С. 26-34.
  120. (2005) Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917 - 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - 2005. - № 3. – С. 3-16.
  121. (2005) Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - 2005. - № 2. – С. 3-13.
  122. (2005) Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст.: 30 - 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - К., 2005. - № 4. – С. 3-16.
  123. (2005) Ґрунтовне дослідження історії дитячих бібліотек України / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 1. – C. 44-46 .
  124. (2006) Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років – у 80-х роках XX ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 24-38 .
  125. (2006) Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського) в контексті ХХ ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип. 15. – С. 11-21.
  126. (2006) Нове покоління бібліотечних довідників: путівник з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2006. – С. 194-195.
  127. (2006) Розвиток бібліотечної справи в Україні наприкінці 1950-х - у 80-х роках XX ст. : [Продовж.] / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібл. вісн. - 2006. - № 3. – С. 24-38.
  128. (2006) Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн. - 2006. - № 4. – С. 3-5.
  129. (2007) Классификация и научно-информационное описание коллекций и собраний в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского / Л. А. Дубровина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2007. - вып. 5. - С. 58-80..
  130. (2009) Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань", 6 - 7 жовт. 2009 р., м Київ / Л. Дубровіна, Т. Мяскова // Бібл. вісн. - 2009. - № 6. – С. 22-25.
  131. (2009) Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 - 30-х роках ХХ ст. // Бібл. вісн. - 2009. - № 2. – С. 3-13.
  132. (2010) "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л. А. Дубровіна, Л. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2010. - Вип. 14. – С. 138-154.
  133. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій", 5 - 6 жовт. 2010 р., Київ] / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібл. вісн. - К., 2010. - № 6. – С. 62-64.
  134. (2012) Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 116-125.
  135. (2013) В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісн. НАН України. - К., 2013. - № 3. – С. 38-66.
  136. (2013) Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – C. 15-23 .
  137. (2013) Фундатор вітчизняної академічної науки / А. Загородній, О. Онищенко, Л. Дубровіна // Віче. – 2013. – № 5. – C. 14-17 .
  138. (2014) Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 286–315.
  139. (2016) Iсторія книжкової культури України / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 33-35 .
  140. (2016) Бібліотеки в системі інституцій національної пам’яті України та національної культурної спадщини / А. Дубровіна Л. // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 232-251. .
  141. (2016) Духовний символ української нації / Л. Дубровіна, І. Войцехівська // Україна дипломатична. - 2016. - Вип. 17. - С. 841-847..
  142. (2016) Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1. – C. 3-11 .
  143. (2017) Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України / Л. Дубровіна, А. Киридон, І. Матяш // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 1. – C. 3-10 .
  144. (2017) До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 213-232..
  145. (2018) Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук / Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 5. – C. 23-26.
  146. (2018) Великий будівничий української науки / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 11. – C. 34-78.
  147. (2018) Видатні організатори академічної науки / С. І. Пирожков, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 11. – C. 18-33.
  148. (2018) Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993 – 2018). 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011 – 2018 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 3. – C. 3-11 .
  149. (2018) Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського у 1993–2010 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – C. 48-58 .
  150. (2018) Роль академіка С. П. Тимошенка у заснуванні Української академії наук та Інституту технічної механіки УАН (до 140-річчя від дня народження академіка С. П. Тимошенка) / В. Л. Богданов, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 12. – C. 67-78 .
  151. (2019) Бібліограф Тетяна Василівна Добко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 4. – C. 44-50 .
  152. (2019) Колективу журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" з нагоди 15-річного ювілею / Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – C. 7.
  153. (2019) Національні бібліотеки Національної академії наук України в процесі атестації наукових установ: аспект оцінювання публікаційної активності / Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2019. - № 2. - С. 69-73..
  154. (2019) Приклад високого служіння бібліотечній справі / Л. Дубровіна, Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 4. – C. 51-56 .
  155. (2019) Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Л. Дубровіна, К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 3-9.
  156. (2020) Завжди у творчому пошуку / Л. А Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 1. - С. 9-10..
  157. (2020) Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, Г. В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 25. - С. 290-309..
  158. Науково-методичні матеріали
  159. (2004) Основні правила роботи державних архівів України /Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2004. - 334 с. .
  160. (2005) Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства; уклад. Л. М. Яременко [та ін.] ; голов. ред. О. С. Онищенко. – К.: [б.в.], 2005. – 278 c..
  161. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: кирилична рукописна книга і стародруки / уклад.: Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, О.А. Іванова; передмова Л.А. Дубровіна, Г.І.Ковальчук. Київ, 2007. 134 с. .
  162. (2010) Описування та організація зберігання електронних інформаційних ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: методичні рекомендації // Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Ю.С. Ковтанюк, П.М. Марченко, Л.А. Дубровіна. Київ, 2010. 30 с.
  163. Науково-популярні публікації
  164. (1987) «Не сердься, люб’язний Туманський...» : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В.І. Туманського у від. рукописів] // Вечірній Київ. Київ, 1987, 10 серп. № 183. С. 3.
  165. (1987) Маленький аркушик поштового паперу... : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В. Туманського у від. рукописів] // Прапор комунізму. Київ, 1987, 25 черв. № 145. С. 4.
  166. (1999) На чём присягал Л. Кучма во время инагурации? [Про «Пересопницьке Євангеліє» в НБУВ] // Факты и комментарии. Киев, 1999, 4 дек. (№ 227). С. 7.
  167. (1999) Один козак, і той жінка : [до 80-річчя колишньої співроб. від. рукописів О. Апанович] // Українське слово. Київ, 1999, 9 верес. № 36. С. 13.
  168. Підручники та посібники
  169. (1994) Національна архівна інформаційна система: структура даних (матеріали для обговорення) / Головне архівне управління при Кабміні України, Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут української археографії та джерелознавства ; уклад. Л. А. Дубровіна, за участ. О. В. Соханя. – К., 1994. – 46 с.
  170. (1998) Інформатизація в архівній справі. Розд. 11 // Архівознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 1998. С. 228–246.
  171. (1998) Архівознавство : підруч. для студ. іст. ф-тів вузів. Київ, 1998. 316 с. (Співавтори – Я.С. Калакура, Г.В. Боряк, К.І. Климова, В.П. Ляхоцький).
  172. (2002) Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України: Зб. законодав. актів, нормат. і метод. док. з арх. справи і діловодства // НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Держ. ком. архівів України; Передм. О.С. Онищенка; авт.-уклад.: Л.А. Дубровіна, Л.Є. Варшавська, Л.С. Воловик та ін.; редкол. О.С. Онищенко (голова), Л.А. Дубровіна (заст. голови) та ін. К., 2002. 168 с.
  173. (2002) Архівознавство : підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Держкомархів України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. 2-е вид., випр. і допов. Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2002. 356 с. (Співавтори – Г.В. Боряк, Я.С. Калакура, К.І. Климова, В.П. Ляхоцький, І.Б. Матяш, К.Є. Новохатський, Г.В. Папакін, Р.Я. Пиріг).
  174. Тези наукових доповідей
  175. (1975) О некоторых проблемах развития феодализма в Марийском крае накануне присоединения к Русскому государству // Материалы науч. сес. МарНИИ по итогам исслед. работ, 1974 г. Йошкар-Ола, 1975. С. 13–15.
  176. (1976) «Казанский летописец» как источник по истории Марийского края в ХV–ХVІ веках // Науч. сес. МарНИИ по итогам работы за 1971–1975 : тез. докл. Йошкар-Ола, 1976. С. 35–37.28. Социально-экономическое и политическое развитие Марийского края в ХV–ХVІ вв. : на материалах Казанского летописца // Вопросы дореволюционной истории Марийского края : сб. науч. тр. Йошкар-Ола, 1976. С. 3–23.
  177. (1980) Некоторые вопросы истории текста Казанского летописца (к вопр. об основании Казан. ханства) // Материалы конф. молодых ученых МарНИИ. Йошкар-Ола, 1980. С. 12–20.30. Первая Крестьянская война в Марийском крае // Из истории крестьянства Марийского края. Йошкар-Ола, 1980. С. 3–65. (Тр. МарНИИ ; вып. 44).
  178. (1986) Некоторые особенности протографа списков ІІ типа Казанского летописца // Материалы Всесоюз. конф. по проблемам источниковедения отеч истории. Днепропетровск, 1986. С. 81–83.
  179. (1987) Материалы по историческому краеведению в фондах ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез.докл. и сообщ. Киев, 1987. 165–166. (Соавтор – Л.А. Крижановская).
  180. (1988) Історія науки і археографія // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 141–143. (Співавтор – О.М. Апанович).
  181. (1988) Использование математических методов и средств вычислительной техники в кодикологических исследованиях рукописных книг // Информатика и науковедение : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф., Тамбов, 1–4 июня 1988 г. Тамбов, 1988. С. 118. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
  182. (1988) Кодикологія та комп’ютеризація : актуальні проблеми камеральної археографії // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 212–213.
  183. (1988) Материалы по историческому краеведению в фондах ОР ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. науч. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез. докл. и сообщ. Полтава, 1988. С. 90–91.
  184. (1989) Библиотечному делу – интенсивное развитие // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 4–8. (Соавторы – Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
  185. (1989) Библиотечные фонды : к проблеме классификации и научного использования археографії // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 84–86.
  186. (1989) Историко-культурные фонды библиотек как объект междисциплинарных исследований // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. С. 33–37. (Соавтор – М.С. Слободяник).
  187. (1989) Исторические коллекции книг и библиотечных собраний и совершенствование их организации и хранения // Прогрессивные библиотечные технологии : организация и управление. Киев, 1989. С. 127–133. (Соавтор – Л.В. Муха).
  188. (1989) Рукапісная кніга ХVІ ст. у фондах аддзела рукапісаў ЦНБ АН УССР // Спадчына Скарыны : зб. мат. першых скарынаўскіх чытанняў, 1986 р. Мінск, 1989. С. 216–222.
  189. (1989) Сохранность рукописных и старопечатных фондов : основные задачи исследования физического состояния фонда и методика его анализа // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников : тез. докл. Междунар. конф., 16–21 окт. 1989 г. Москва, 1989. С. 48–50. (Соавтор – Е.М. Гальченко).
  190. (1990) Историко-кодикологические исследования в библиотеке и проблемы компьютеризации описания рукописной книги // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 79–81.
  191. (1991) К программе создания рукописной «Украиники» // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 2. С. 57–59.
  192. (1991) Проблема стандартизации описания рукописных и архивных фондов для создания автоматизированных информационных массивов // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 1. С. 31–33.
  193. (1992) Історико-кодикологічні дослідження рукописних фондів // Дослідження фондів наукових бібліотек України : сучасний стан та перспективи розвитку : перша наук. сес. бібліотекознавства, Київ, 29 жовт. 1992 р. Київ, 1992. С. 10–12.
  194. (1992) Архівна та рукописна Україніка : програма виявлення, обліку, опису архівних документів, рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширен. міжвід. наради «Архівна та рукописна Україніка», Київ, 17 жовт. 1991 р. Київ, 1992. С. 51–62. (Співавтори – В.І. Ульяновський, К.Є. Новохатський).
  195. (1992) Додаток № 4. Структура і зразки кодикологічного опису східнослов’янської рукописної книги // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми «Архівна та рукописна Україніка» Київ, 17 жовтня 1991 р. / АН України. Ін-т укр. археорафії, Головархів при Кабміні України, Спілка архівістів України. Київ : ІУА, 1991. С. 92–115. (Співавтор – О.М. Гальченко).
  196. (1992) Перспективні напрями роботи відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук // Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії : до Всеукр. наради «Українська археографія сьогодні : проблеми і перспективи», Київ, 16–18 груд. 1992 р. Київ, 1992. С. 6–10.
  197. (1992) Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1992. Вип. 1. С. 59–70. .
  198. (1993) [Проблема інформаційного «повернення» в Україну культурних цінностей : виступ директора Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського Л.А. Дубровіної] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей : матеріали Всеукр. наради. Київ, 1993. С. 26–30.
  199. (1993) Кодикологія української книги ХV–ХVІІІ ст. : об’єкт та проблеми археографічного опису // Слов’янська писемність і розвиток духовної культури : зб. матеріалів. Київ, 1993. С. 27–30.
  200. (1993) Формування попереднього інформаційного масиву джерел до Державного реєстру української рукописної книги // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 85–87.
  201. (1996) [Научная деятельность Інститута рукописи НБУВ] : выступления участников совещания // Материалы рабочего совещания директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов Международной ассоциации академий наук и академий наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 года / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; сост.: Л.П. Карпова, Н.Н. Макаренко ; отв. за вып. М.С. Слободяник ; науч. ред. О.С. Онищенко. Киев, 1996. С. 31–32 (На обложке другое название: «Информ. бюл. раб. совещ. директоров науч. б-к и информ. центров акад. наук – членов Междунар. ассоц. акад. наук СНГ и акад. наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 г. № 1»).
  202. (1996) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : комплектування та використання колекційних фондів // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Mіжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1996. С. 99–101.
  203. (1996) Рівні організації та опису інформації для Національної архівної інформаційної системи України : до питання дескриптивних методик // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : доп. та повідомлення наук. конф., 15–16 берез. 1995 р. Київ, 1996. С. 43–48.
  204. (1997) [Каталогизация рукописных фондoв в НБУВ : выступление] // Информационный бюллетень. № 2 / МААН. Совет директоров науч. б-к и информ. центров нац. акад. наук. Киев, 1997. 14 с. Содержание: Протокол 15.10.97 г. заседания Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН, приуроченный к Международной научной конференции НБУВ «Проблемы усовершенствования каталогов научных библиотек», Киев, 14–17 окт. 1997 г. С. 6–48; Итоговый документ. С. 49–52.
  205. (1997) Архівознавчі аспекти концепції архівної справи в Україні // Українське архівознавство : історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. Всеукр. конф. Київ, 19–20 листоп. 1996 р. : у 2 ч. Київ, 1997. С. 37–42.
  206. (1999) Національна архівна інформаційна система України «Архівна та рукописна Україніка» // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства : матеріали укр.-рос. наук. семінару, Київ ; Санкт-Петербург, 1999 р. Київ, 1999. С. 81–86.
  207. (2001) "Рукопис" як пам'ятка писемності та джерело духовного розвитку суспільства // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. - Вип. 1. – С. 205-211.
  208. (2010) Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 24 верес. 2010 р., Київ / ред.: Л. А. Дубровіна. - К. :Пед. думка, 2010. – 320 c.
  209. (2011) Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Перші (міжнар.) Ястребов. читання, 20 - 22 жовт. 2011 р., Київ / ред.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна; НАН України, Ін-т історії України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - К., 2011. – 248 c.
  210. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф., 8 - 10 жовт. 2013 р., Київ / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Т. П. Павлуша, О. М. Василенко, О. П. Бодак, Т. В. Добко, Н. В. Стрішенець, Л. Й. Костенко, І. П. Антоненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. :НБУВ НАН України, 2013. – 415 c.
  211. Рецензії
  212. (1990) Сучасні проблеми едиційної археографії : [Рецензія] // Методичні рекомендації по передачі текстів документів ХV–ХVІІІ ст. : матеріали наради. Київ, 1990. С. 89–94. .
  213. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscripts Repositories in the USSR : Ukraine and Moldavia. Prinston, 1988. B. I: General Bibliograpy and Institutional. LIII, 107 p. // Укр. археограф. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2. С. 399–401.
  214. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Кennedy. Archives іn Russia. Brief Directory, Moscow ; St.-Petersburg, 1992. Pt. 1. // Арх. України. 1993. № 1/3. С. 106–108. (Співавтор – К.Є. Новохатський).
  215. (1996) Визначний здобуток української історичної науки : [Рец. на :] Мацюк О.Я. Історія паперу в Україні. Київ, 1995. 186 с. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 239–244..
  216. (2004) Розвиток історичного кримознавства: енциклопедичне біобібліографічне дослідження А. А. Непомнящого (Рец. на кн.: Напомнящий А. А. Історичне кримознавство (кінець XVIII - початок XX століття): Біобібліографічне дослідження. - Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2003. - 452 с.: іл.) / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – C. 50.
  217. (2013) Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 4. – C. 54-55 .
  218. (2013) Слово про історика (Рецензія на книгу "Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності: біобібліографічний довідник") / Л. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – C. 82-83 .
  219. (2016) Українське книгознавство: етапи розвитку (рецензія на монографію Г.І. Ковальчук "Український науковий інститут книгознавства (1922—1936)") / Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – C. 92-94.
  220. (2018) Час плинний… бібліотека вічна Рец. на кн.: Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення): монографія. Київ, 2017. 463 с. / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 1. – C. 45-46 .
  221. (2021) Деміург передусім означає Майстер, точніше – Вільний Ремісник (Роздуми над книжкою: Потульницький В. А. Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака. Харків: Акта, 2021) / Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2021. - Вип. 27. - С. 333-340..
  222. Презентації
  223. (2000) Презентація книги "Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог” / Л. Дубровіна, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 4. – C. 42-44 .


  ©   Любов Дубровіна, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського