До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДУБРОВІНА Любов Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/073864

 

ДУБРОВІНА Любов Андріївна


генеральний директор НБУВПублікації в репозитарії НБУВ

Джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи. Доктор історичних наук (1993), професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент Національної академії наук України (2006).


Наукові видання »
Контактна інформація: 525-81-04, library@nbuv.gov.ua
Дати життя:30 вересня 1950 р, м. Шадринськ, Курганської області, (Російська Федерація).
Освіта: історико-філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного інституту ім. М.С. Серафимовича, історик-філолог, (1972).
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984: старший науковий співробітник, завідувачка відділом рукописів, директор Інституту рукопису (з 1992), генеральний директор НБУВ (з 2018)Основні публікації:
 1. (1992) Архівна та рукописна Україніка : міжвід. нарада у Києві (17 жовтн. 1991 р.) //  Вісн. АН України. - К., 1992. - № 1. – С. 97–98.
 2. (1992) Історико-кодикологічні дослідження рукоисних фондів //  Дослідження фондів наукових бібліотек України: сучасний стан та перспективи розвитку : перша наук. сес. бібліотекознавства, Київ, 29 жовтн. 1992 р. - К, 1992. – С. 10–12.
 3. (1992) Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису / Л. А. ДУБРОВІНА, О. М. ГАЛЬЧЕНКО ЗА УЧАСТЮ О. А. ІВАНОВОЇ ; ВСТУП. СТ. Л. А. ДУБРОВІНОЇ ; ВІДП. РЕД. О. С. ОНИЩЕНКО ; АН УКРАЇНИ, ЦНБ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО, ІН-Т УКР. АРХЕОГРАФІЇ. . - К, 1992. – 153 с.
 4. (1992) Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. ДУБРОВІНА ; ВІДП. РЕД. О. С. ОНИЩЕНКО ; АН УКРАЇНИ, ЦНБ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО, ІН-Т УКР. АРХЕОГРАФІЇ. - К, 1992. – 262 с.
 5. (1992) Перспективні напрями роботи відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук //  Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії : до Всеукр. наради “Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи”. Київ, 16–18 груд. 1992 р. - К, 1992. – С. 6–10.
 6. (1992) Структура і зразки кодикологічного опису східнослов'янської рукописної книги //  Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвід. наради. - К, 1992. – С. 92-115 (Співавтори: О. М. ГАЛЬЧЕНКО).
 7. (1992) Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії //  Укр. археогр. щорічник. - К, 1992. - Вип. 1. – С. 59–70.
 8. (1993) М. В. Геппенер – український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України //  Укр. археогр. щорічник. - К, 1993. - Вип. 2. – С. 32–37.
 9. (1993) Інститут рукопису: завдання і перспективи //  // Бібл. вісн. - 1993. - № 3/4.– С. 41–45. – С. 41–45.
 10. (1993) Кодикологія української книги XV–XVIII ст.: об'єкт та проблеми археографічного опису //  Слов'янська писемність і розвиток духовної культури : зб. матеріалів. - К, 1993.
 11. (1993) Національна архівна інформаційна система: (НАІС: актуальні проблеми “Архівної та рукописної Україніки” і шляхи створення зведеної бази даних на бібліотечні, музейні та архівні колекції, фонди) / Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, С. М. Кіржаев //  Бібл. вісн. - 1993. - № 3/4. – С. 58–64.
 12. (1993) Опис рукописних книг: бібліографія, археографія, кодикографія? //  Бібл. вісн. - 1993. - № 1/2. – С. 12–20.
 13. (1993) [Проблема інформаційного “повернення” в Україну культурних цінностей : Виступ директора Ін-ту рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського] //  Проблеми повернення в Україну культурних цінностей : матеріали Всеукр. наради. - К, 1993. – С. 26–30.
 14. (1993) Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах / Л. А. Дубровіна, Л. Й. Костенко //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 1993. - Вип. 1. – С. 189–200.
 15. (1993) Супрасльський ірмолой 1601 року: деякі аспекти кодикологічного дослідження //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 1993. - Вип. 1. – С. 13–20.
 16. (1993) Формування попереднього інформаційного масиву джерел до Державного реєстру української рукописної книги //  Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. - К, 1993. - Ч. 1. – С. 85–87.
 17. (1994) Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1994. - Вип. 2. – С. 22-30.
 18. (1994) "Архівна та рукописна Україніка": до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1994. - Вип. 2. – С. 189-209.
 19. (1996) Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О.Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.) [Текст] //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 1996. - Вип. 3. – С. 239-244.
 20. (1998) Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1918-1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 1998. – 337 с.
 21. (1998) Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вузів / Я. С. Калакура, Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький. - К., 1998. – 316 с.
 22. (1998) Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929-1934 рр. //  Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. - К., 1998. - Вип. 1. – С. 4-17.
 23. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України / Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова //  Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. - 1998. - Вип. 1. – С. 26-28.
 24. (1998) Болгарський наспів з рукописних нотолінійних Ірмолоїв України кінця ХVI - ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна; ред.: Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Ін-т рукопису. - К., 1998. – 321с. с.
 25. (1998) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського в 1918 - 1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 1998. - № 5. – С. 5-18.
 26. (1999) Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918-1929) //  Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 1999. - Вип. 1. – С. 111-119.
 27. (1999) Рукописна книга як об'єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття "Писемна пам'ятка" та її автора //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 1999. - Вип. 2. – С. 141-154.
 28. (2000) Фонди Бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 - на початку 1948 рр.: перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами //  Библ. дело и краеведение. - 2000. - Вып. 2. – С. 27-40.
 29. (2000) Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР / Н. І. Малолєтова, Л. А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2000. - Вип. 5. – С. 139–172 .
 30. (2001) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943 рр.) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова //  Бібл. вісн. . - 2001. - № 3. – С. 2-18.
 31. (2001) 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст. . - К., 2001. - № 6. – 40-43 с.
 32. (2001) "Рукопис" як пам'ятка писемності та джерело духовного розвитку суспільства //  Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. - 2001. - Вип. 1. – С. 205-211.
 33. (2002) Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Я. С. Калакура, К. І. Климова, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг; Держ. ком. арх. України. - 2-е вид., виправл. і доповн. - К. :Вид. дім "КМ Академія", 2002. – 356 с.
 34. (2000) Особові архівні фонди Інституту рукопису : Путівник / О. С. Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Ін-т рукопису. - К., 2000. – 766 с.
 35. (2002) Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 - 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. . - 2002. - № 2. – С. 2-21.
 36. (2002) 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука / П. Тронько, Л. Дубровіна //  Біблі. вісн. - 2002. - № 4. – С. 41-46.
 37. (2002) Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря //  Бібл. вісн. - 2002. - № 6. – С. С. 35-36.
 38. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Кат. Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817) /  ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського . - К., 2003. – 479 с.
 39. (2003) Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1941 - 1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. :Наук. думка, 2003. – 357 с.
 40. (2003) Діяльність Київської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941 - 1942) / Л. Дубровіна, Н. Малолєтова //  Бібл. вісн. - 2003. - № 3. – С. 17-28.
 41. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання / Л. Дубровіна, В. Омельчук, Ж. Огуннаіке, Т. Міцан //  Біблі. вісн. - К. , 2003. - № 6. – С. 17-20.
 42. (2003) Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О.А. Іванова, Л.А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2003. - Вип. 8. – С. 71-79.
 43. (2003) Концепція книжкового фонду україніки П.Я. Стебницького / Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2003. - Вип. 8. – С. 273-283.
 44. (2004) Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень /  Л. Дубровіна, Т. Міцан //  Біблі. вісн. - К., 2004. - № 6. – С. 26-34.
 45. (2005) Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 2005. - № 2. – С. 3-13.
 46. (2005) Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917 - 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 2005. - № 3. – С. 3-16.
 47. (2005) Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст.: 30 - 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - К., 2005. - № 4. – С. 3-16.
 48. (2006) Розвиток бібліотечної справи в Україні наприкінці 1950-х - у 80-х роках XX ст. : [Продовж.] / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Бібл. вісн. - 2006. - № 3. – С. 24-38.
 49. (2006) Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і Бібліотеки Народової / Л. Дубровіна, С. Булатова, І. Ціборовська-Римарович //  Бібл. вісн. - 2006. - № 4. – С. 3-5.
 50. (2006) Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського) в контексті ХХ ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип. 15. – С. 11-21.
 51. (2006) Нове покоління бібліотечних довідників: путівник з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського //  Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2006. – С. 194-195.
 52. (2008) Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1965 - 1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НБУ ім. В.І.Вернадського НАН України . - К., 2008. – 373 с.
 53. (2008) Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського : кат. /  ред.: Л. А. Дубровіна; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К., 2008. – 272 с.
 54. (2009) Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 - 30-х роках ХХ ст. //  Бібл. вісн. - 2009. - № 2. – С. 3-13.
 55. (2009) Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань", 6 - 7 жовт. 2009 р., м Київ / Л. Дубровіна, Т. Мяскова //  Бібл. вісн. - 2009. - № 6. – С. 22-25.
 56. (2009) Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України . - К., 2009. – 530 с.
 57. (2010) Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. кат.: палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2010. – 791 с.
 58. (2010) Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 24 верес. 2010 р., Київ / ред.: Л. А. Дубровіна. - К. :Пед. думка, 2010. – 320 с.
 59. (2010) "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л. А. Дубровіна, Л. Гнатенко //  Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2010. - Вип. 14. – С. 138-154.
 60. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій", 5 - 6 жовт. 2010 р., Київ] / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова //  Бібл. вісн. - К., 2010. - № 6. – С. 62-64.
 61. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : іст.-кодикол. дослідж. : каталог : палеогр. альб. / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2011. – 305 с.
 62. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] /  О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Е. Л. Кулаковська, Л. А. Чуприна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2011. – 247 с.
 63. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2011. – 222 с.
 64. (2011) Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: Перші (міжнар.) Ястребов. читання, 20 - 22 жовт. 2011 р., Київ / ред.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна; НАН України, Ін-т історії України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - К., 2011. – 248 с.
 65. (2011.) Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / Є. А. Біленький, С. О. Булатова; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. . - К., 2011. – 251 с.
 66. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI - XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. док. / ред.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, П. С. Сохань; уклад.: С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К., 2011. – 558 с.
 67. (2011) Вибрані статті та матеріали. Т. 2. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни / ред.: С. Білокінь, Л. Войтович, Л. Дубровіна, Л. Войтович; Пер.: Л. Войтович; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів, 2011. – 755 с.
 68. (2012) Степан Онисимович Сірополко (1872 - 1959) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна; уклад.: Т. І. Ківшар; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - К., 2012. – 197 с.
 69. (2012) Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки //  Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 116-125.
 70. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог : [у 2 ч.]. Ч. 1 / ред.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук, Л. В. Муха, В. Ю. Омельчук, В. І. Попик; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізняк, К. В. Лобузіна, О. С. Лук'янчук, Н. Ф. Самохіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 567 с.
 71. (2012) Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак; ред.: Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 480 с.
 72. (2012) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування: Д-Я. Ч. 1: Д-Н / ред.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій; уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані, Л. А. Дубровіна; НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Рос. акад. наук. - К., 2012. – 741 с.
 73. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. : кодиколого-палеогр. та графіко-орфогр. дослідж. : палеогр. альб. / Л. А. Гнатенко; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. – 154 с.
 74. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко, Т. Л. Кулаковська, В. Ю. Омельчук; уклад.: Н. І. Моісеєнко; НАН України, НБУ України ім. В.І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2013. – 83 с.
 75. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. І. Попик; ред.: Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. - К., 2013. – 518 с.
 76. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф., 8 - 10 жовт. 2013 р., Київ / ред.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, Т. П. Павлуша, О. М. Василенко, О. П. Бодак, Т. В. Добко, Н. В. Стрішенець, Л. Й. Костенко, І. П. Антоненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. :НБУВ НАН України, 2013. – 415 с.
 77. (2013) В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна //  Вісн. НАН України. - К., 2013. - № 3. – С. 38-66.
 78. (2014) Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів / Л. А. Дубровіна //  Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 286–315.


©   Любов Дубровіна, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського