До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/979380

 

ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Hnatenko Liudmyla (eng)
 • Gnatenko Lуudmyla
 • Гнатенко Людмила Анатольевна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Археографія, кирилична палеографія, кодикологія та кодикографія, книгознавство та джерелознавство; дослідження середньовічної кириличної східнослов’янської, безпосередньо української, та південнослов’янської рукописної книжної писемності, графіки й орфографії (на палеографічно-орфографічному рівні); підготовка писемних книжних пам’яток до видання.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-18, gnatenkol@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1965
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989Київський педагогічний інститут імені М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), філологія
  1996аспірантура Інституту української мови НАН України
  Науковий ступінь:
  1997кандидат філологічних наук ; тема дисертації: «Староукраїнський правопис останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу (Букви та позначення голосних звуків)»
  2018доктор історичних наук; тема дисертації: «Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.»
  Вчені звання:
  2002старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1990 р.
  Професійна діяльність:
  1990–1992відділ рукописів і стародруків, редактор
  1992–1998відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису: в.о. молодшого наукового співробітника, молодший науковий співробітник
  1998–2000відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, в.о. старшого наукового співробітника
  2000 – по т. ч.відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  Наукове керівництво:
  2012–2014аспірантДобрянська Т. А. «Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст.: атрибуція та кодикологічний опис»
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації архівістів України
  член Асоціації бібліотекарів України
  член редакційної колегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  1995–2000стипендія Президента України для молодих учених


  Інформаційні
  ресурси:
  База даних «КОДЕКС: Рукописні книги»
  Презентация факсимильного издания «Лавришевское Евангелие XIV века». UNIAN, 29 листопада, Київ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1997) Староукраїнський правопис останньої чверті XIV -першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янськго графіко- орфографічного впливу (Букви на позначення голосних звуків) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гнатенко Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. Київ, 1997. 260 л.
  2. (1997) Староукраїнський правопис останньої чверті XVI – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу. (Букви на позначення голосних звуків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України ; Ін-т укр. мови; наук. кер. В.В. Німчук. Київ, 1997 28с.
  3. (2018) Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.03 / НАН України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 33 с.
  4. Монографії, брошури
  5. (2004) Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам′ятки другої половини XVIII – першої чверті XIX ст. / упорядк. та вступ. статті О. Прокоп′юк; наук. ред. Л. Гнатенко; відп. ред. І. Дивний. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського; Київська духовна академія Української православної церкви Київського патріархату; Український центр біографічної некрополістики; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Київ, 2004. 264 с.
  6. (2016) Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського, Інститут рукопису. Київ, 2016. 476 с.
  7. (2021) Віденський Октоїх. Codex Vindobonensis Slavicus 37. Дослідження : міжнародна колективна монографія / Від. ред. Л. Гнатенко. Київ, 2021.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (1995) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : Каталог рукописів другої половини ХV – першої чверті ХХ ст. / уклад., передм. Л. А. Гнатенко ; Ін-т рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського [та ін.]. Київ, 1995. 113 с.
  10. (1998) Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998). Путівник / уклад.: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін. ; передмова Л.А. Дубровіної, В.Г. Врублевського, О.І. Путро ; іменний покажчик: Л.А. Гнатенко, С.В. Старовойт, Л.І. Стрельської. Київ, 1998. С. 269–303.
  11. (2003) Слов’янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2003. 193 с.
  12. (2007) Слов’янська кирилична рукописна книга ХІV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : Кодиколого-орфографічне дослідж. : Палеограф. альб. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 265 с.
  13. (2010) Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко; редкол. : Л. А. Дубровіна (голова) та ін. Київ, 2010. 791 с.
  14. (2011) Наукові праці І. П. Чепіги / упоряд. Т. Андреєва, І. Бруско, Л. Гнатенко // У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі / Ін-т укр. мови НАН України ; упоряд. Г.В. Воронич. Київ, 2011. С. 21–30.
  15. (2012) Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження : Палеографічний альбом / редкол. : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. Київ, 2012. С. 18–44.
  16. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп.; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. Київ, 2015. 325 c [с. 126–129]; [с. 133–141]; [с. 223].
  17. Документальні публікації
  18. (1994) Костомаровський список Азбучної молитви // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ,1994. Вип. 2. С. 236–243.
  19. (2001) Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / вид. підгот. І.П. Чепіга за участю Л.А. Гнатенко ; вступне слово О.С. Онищенка ; дослід. І.П. Чепіги, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіної ; наук. ред. В.В. Німчук. Київ, 2001. 703 с.
  20. (2015) Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П. С. Морачевського (1865) : підготовка вид. Л. А. Гнатенко ; дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. Київ, 2015. 200 с.
  21. (2018) Новий Завіт : переклад П. С. Морачевського (1864) / підгот. до видання: Г. П. Арполенко, Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко ; дослід.: В. А. Єсипова, Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко; наук. ред. В.°В. Німчук / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім.°В.°I.°Вернадського; Інститут української мови. Kиїв, 2018. 644 с.
  22. (2021) Молитовник князя Володимира (Служебник Теодоровича) XIV ст. : Видання факсимільного типу. Дослідження / Відп. ред. та упоряд. Л. Гнатенко. Київ, 2021. 460 с.
  23. Статті
  24. (1994) Нововиявлений примірник Супральської азбуки 1781 р. // Бібліотечний вісник. Київ, 1994. № 1. C. 37–38.
  25. (1994) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах ЦНБ // Бібліотечний вісник. Київ, 1994. № 2. C. 36–37.
  26. (1995) Відбиття так званого другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу у правописі антропонімів Синодика кінця ХVІ ст. // Мовознавство. Київ, 1995. № 6. С. 47–53.
  27. (1995) До історії т. зв. другого південно-слов’янського графіко-орфографічного впливу // Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ–ХVIII ст. : Зб. праць. Київ, 1995. Вип. 2: Матеріали наукової конференції пам’яті Лідії Петрівни Жуковської. С. 249–252.
  28. (1996) Євген Кивлицький - перший директор Всенародної бібліотеки України / Л. Гнатенко, М. Кучинський // Бібліотечний вісник. Київ, 1996. № 1. C. 8–10.
  29. (1996) Археографічний опис альбомів / Л. А. Гнатенко, Н. В. Карповець // Д. П. де ля Фліз. Альбоми. Київ, 1996. Т. 1. С. 19–22. (Сер. “Етнографічно-фольклорна”).
  30. (1996) Букви на позначення голосних звуків у граматках Л. Зизанія та М. Смотрицького // Актуальні проблеми граматики: зб. наук. пр. / Кіровоградський пед. ін-т. Кіровоград, 1996. Вип. 1. С. 8–12.
  31. (1996) Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі голосних конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті ХІV – першої чверті ХVІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 39–57.
  32. (1998) Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України / Л. А. Гнатенко, М. В. Кучинський // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1998. Вип. 4. С. 39–49.
  33. (1998) До історії заснування, становлення та керівництва Національної бібліотеки України 1918–1920 рр. (у зв’язку з діяльністю Є.О. Ківлицького) / Гнатенко, М. В. Кучинський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 1998. Вип. 1. С. 22–25.
  34. (1998) Проложното житие на Св. Кирил Философ в три ръкописа от края на ХV век / Л. Гнатенко, С. Бабалієвська // Палаеобулюаріца / Старобългаристика, ХХІІ. София, 1998. № 1. С. 35–48.
  35. (1998) Творча спадщина Івана Доманицького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики) / О. А. Шуміліна, Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1998. Вип. 4. С. 172–179.
  36. (1999) Костомаровський список Сказання Чорноризця Храбра “О письменах” // Український археографічний щорічник: нова серія. Київ, 1999. Вип. 3/4. С. 443–449.
  37. (1999) Передача голосних звуків у староукраїнських ділових пам’ятках останньої чверті ХІV – першої чверті ХVІІ ст. // Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура. За матеріалами пам’яток писемності ХІ–ХVІІІ ст. Збірник присвячений 90–річчю академіка Б.О. Рибакова. Київ, 1999. Вип. 3. С. 153–161.
  38. (1999) Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток // Український археографічний щорічник. Нова серія. Київ, 1999. Вип. 3–4. С. 103–109.
  39. (2000) Львівський Апостол 1574 року в контексті староукраїнської конфесійної орфографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2000. Вип. 4. С. 27–39.
  40. (2000) Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2000. Вип. 6. С. 11–21.
  41. (2000) Середньоболгарські орфограми як засіб ідентифікації часу написання староукраїнських конфесійних пам’яток // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2000. Вип. 3. С. 266–277.
  42. (2001) Євангеліє середини ХVІ ст. з Оринина // АРТ-панорама. 2001. № 11 (16). Інформаційно-аналітичний бюлетень, листопад 2001 р. С. 14–15.
  43. (2001) Хто писав Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр.? // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. Київ, 2001. Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. С. 447–457.
  44. (2004) Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9. С. 174–187.
  45. (2005) Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів ХІV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 240–262.
  46. (2005) Кодикологічні дослідження Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Давня македонська рукописна книга / Л. А. Дубровіна, Л. А. Гнатенко // Українсько-македонський науковий збірник. Київ, 2005. Вип. 1. С. 288–304.
  47. (2006) Македонська рукописна книга ХІV ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ (кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне описування) // Українсько-македонський науковий збірник. Київ, 2006. С. 67–83.
  48. (2006) Украинское Лаврское Евангелие апракос ХІV века (палеографическое и графико-орфографическое исследование // Palaeoslavica. 2006. № 14. С. 41–76.
  49. (2007) Апостол ХVІ ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 221–227.
  50. (2007) Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України) / Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 154–177.
  51. (2007) Стихирар мінейний нотований кінця ХІІІ – початку ХІV ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ (кодикологічне та графіко-орфографічне дослідження) // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2007. Вип. 61: Старовинна музика : сучасний погляд, кн. 3. С. 74–81.
  52. (2009) Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р." (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2009. Вип. 13. С. 271–291.
  53. (2010) "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л.А. Дубровіна, Л.А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. С. 138–154.
  54. (2010) Графіко-орфографічна система «Четьї Мінеї» 1489 року // Українська мова. Київ, 2010. № 2. С. 81–103.
  55. (2010) Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. С. 179–197.
  56. (2010) Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов’янської рукописної писемної практики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2010. Вип. 28. С. 303–317.
  57. (2011) Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка / Л. Гнатенко, Т. Добрянська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 31. С. 398–409.
  58. (2011) Пересопницьке Євангеліє як Кодекс // Наукові записки / Рівн. обл. краєзнав. музей. Вип 9, ч. 1 (Присвячено 450 річчю створення Пересопницького Євангелія). Рівне, 2011. С. 20–24.
  59. (2011) Пилип Семенович Морачевський – український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець / Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко // Українська біографістика. Київ, 2011. Вип. 8. С. 175–190.
  60. (2012) Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 15. С. 126–142.
  61. (2012) Уривок Стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й описування / Л. А. Гнатенко, Е. С. Климнеко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2012. Вип. 16. С. 305–315.
  62. (2013) Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2013. Вип. 17. С. 370–379.
  63. (2013) Редакції і списки проповіді філософа грецького "Про віру християнську" ХVІ–ХVІІІ ст. (За фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Слов’янські обрії. Київ, 2013. Вип. 5. С. 32–38.
  64. (2014) «Славянская палеография» С. М. Кульбакіна // Бібліотечний вісник. Київ, 2014. № 4. С. 30–34.
  65. (2014) Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 328–339.
  66. (2017) Актуалізація палеографічно-орфографічного напряму дослідження кириличних рукописів // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2017. Вип. 122 (7). C. 53–58.
  67. (2017) Пам’яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, Л. А. Гнатенко, Н. П. Бондар // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2017. Вип. 21. С. 577–583.
  68. (2017) Перекладачі, писці та редактори Пересопницького Євангелія 1556–1561 років // Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України. Київ., 2017. С. 273–282.
  69. (2017) Створення атрибуційних баз даних українських середньовічних кириличних рукописів: до постановки проблеми // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2017. Вип. 123 (8). C. 21–23.
  70. (2018) Вчитель на все життя / Л. Гнатенко // Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. Ужгород : Карпати, 2018. С. 45–48.
  71. (2018) Лавришівське Євангеліє – пам’ятка литовсько-руської книжної писемності та історії // Лавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. Київ, 2018. С. 381–396.
  72. (2019) Василь Васильович Німчук як публікатор давніх українських писемних пам’яток та палеограф (до постановки проблеми) // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 24. Київ, 2019. С. 216–227 https://doi.org/10.15407/rksu.24.216.
  73. (2019) Реймське Євангеліє – унікальна кирилично-глаголична писемна пам’ятка (палеографічно-кодикологічна розвідка) // Реймське Євангеліє. Видання факсимільного типу. Дослідження : у 2 т. Т. 2. Дослідження. Київ, 2019. С. 31–67.
  74. (2020) Київський список пам’ятки: кодикологічний аналіз [с. LXXV–LXXVII]; Археографічні засади видання [с. LXXVIII– LXXXII; у співавт. з А. Бовгирею] // Величко, Самійло. «Літопис» / Упоряд. Г. Боряк, Т. Таїрова-Яковлева. Київ, 2020.
  75. (2020) Кодикологічно-палеографічні та фонетичні особливості Лавришівського Євангелія / Л. А. Гнатенко, В. М. Мойсієнко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 25. С. 148-162 doi: https://doi.org/10.15407/rksu.25.148.
  76. (2020) У руслі української кодикологічної школи (до ювілею Л. А. Дубровіної) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 26. С. 171–184 https://doi.org/10.15407/rksu.26.171.
  77. (2021) «Повертаємо в Україну культурну спадщину» / Г. Горобець, Л. Гнатенко, В. Корнієнко, В. Мойсієнко // Зовнішні справи. 2021. № 1–2. С. 49–55.
  78. (2022) Дубенське Євангеліє XVI ст.: актуальність факсимільної публікації й сучасної наукової атрибуції / Л. Гнатенко, Ю. Пшеничний // Дубенський науковий вісник. Зб. наук. праць. Вип. 4. Дубно, 2022. С. 161–164.
  79. Науково-методичні матеріали
  80. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / Уклад. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова; передм. Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 134 с.
  81. (2015) База даних «КОДЕКС: Рукописні книги». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60931 Україна / К. В. Лобузіна, Л. А. Дубровіна, О. А. Іванова, Л. А. Гнатенко, Т. А. Добрянська; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Дата реєстрації 29.07.2015. Київ : Державна служба інтелектуальної власності України.
  82. (2019) Палеографічно-орфографічна атрибуція української рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : методичні рекомендації / Відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Інститут рукопису Нац біб-ки України імені В I. Вернадського. Kиїв, 2019. 144 с.
  83. Енциклопедичні статті
  84. (2000) Другий південнослов’янський вплив // Українська мова : Енциклопедія. Київ, 2000. С. 150–151; Вид. 2, випр. і доп. Київ, 2004. С. 163.
  85. (2007) Кирилична українська рукописна писемність 11–17 ст. // Енциклопедія історії України. Київ, 2007. Т. 4. C. 291–294.
  86. (2007) Пересопницьке Євангеліє // Українська архівна енциклопедія. Н–Я: Робочий зошит / Держкомархів України; УНДІАСД. Київ, 2007. С. 44–45.
  87. (2007) Шрифт // Українська архівна енциклопедія. Н–Я: Робочий зошит / Держкомархів України; УНДІАСД. Київ, 2007. С. 235.
  88. (2011) Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 років // Енциклопедія історії України. Київ, 2011. Т. 7. C. 140–141.
  89. Тези наукових доповідей
  90. (1992) Літературно-видавнича діяльність Богдана Лепкого (За матеріалами рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України) / Л. А. Гнатенко, М. В. Кучинський // Богдан Лепкий – письменник, учений, митець. Матеріали наук. конф., присвяченої 120-річчю від дня народження Богдана Лепкого. Івано-Франківськ, 1992. С. 51–54.
  91. (1992) Микола Костомаров і Рівне / Л. А. Гнатенко, М. В. Кучинський // Микола Костомаров і проблеми суспільства культурного розвитку української нації : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова (Рівне 14–15 трав. 1992 р.). Рівне, 1992. С. 94–95.
  92. (1993) Відбиття другого південнослов’янського впливу у правописному узусі українських пам’яток XVI ст. // Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ–ХVIII ст. : тез. доп. наук.-практ. конф. Київ ; Слов’янськ, 1993. С. 77–81.
  93. (1993) Поєднання палеографічного та правописного аналізу при вивченні писемної системи староукраїнських пам’яток // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 89–91.
  94. (1994) До історії вивчення українського правопису XIV – поч. XVII ст. // Мовна дійсність в Україні: Проблеми і перспективи: Тез. доп. і повідомлень наук. конф. Вінниця, 1994. С. 81–83.
  95. (1995) До історії т. зв. другого південно-слов’янського графіко-орфографічного впливу // Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ–ХVІІІ ст. : Зб. праць. Вип. 2: Матеріали наукової конференції пам’яті Лідії Петрівни Жуковської. Київ, 1995. С. 249–252.
  96. (2006) Орининське українське Євангеліє середини ХVІ ст. (кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження // Рукописна і стародрукована книга. Збірник праць. Міжнародна наукова конференція (ХІІ Федоровський семінар), Львів 23–25 квітня 2004 р. Львів, 2006. С. 35–41.
  97. (2011) . Пересопницьке Євангеліє як Кодекс // Наукові записки / Рівненський обл. краєзнавчий музей. Вип 9, ч. 1. Рівне, 2011. С. 20–24.
  98. (2011) Кодикологічні особливості Пересопницького Євангелія як пам’ятки книжної культури / Л.А. Дубровіна, Л. А. Гнатенко // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур; Слов’янознавство ХХІ століття: тенденції інтеграції і диференціації. Тези Міжнар. наук. конференцій до Дня слов’янської писемності і культури, 24 26 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 3–5.
  99. (2011) Пересопницьке Євангеліє – початок створення кодексу в Дворецькому монастирі / Л. А. Дубровіна Л. А. Гнатенко // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упорядн. П.М. Кралюк. Ізяслав-Острог, 2011. С. 67–76.
  100. (2011) Редакції й списки проповіді філософа грецького “Про віру християнську” ХVІ–ХVІІІ ст. (за фондами Інституту рукопису НБУВ) // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур; Слов’янознавство ХХІ століття: тенденції інтеграції і диференціації. Тези Міжнар. наук. конференцій до Дня слов’янської писемності і культури, 24 26 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 11–12.
  101. (2012) Графико-орфографические исследования кириллических рукописных книг в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского: методика и практика описания источников XII–XVII вв. // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: Материалы XXIV междунар. науч. конф., Москва, 2-3 февраля 2012. / редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин; Рос. акад. наук, ФГБУН ИВИ РАН, Археогр. комиссия. Москва, РГГУ, 2012. С. 237–239.
  102. (2013) Проблема датування О. Лебедєвим писемних пам’яток колекції ЦАМ КДА (на матеріалі кириличних кодексів XIV XVI ст.) // Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури ; 23 24 травня 2013 р. / уклад. і відп. ред. Н. Г. Солонська. Київ, 2013. С. 64–65.
  103. (2013) Создание электронной базы данных кириллических рукописных кодексов XVII в. в Институте рукописи НБУВ в системе «Ирбис64»: начальный этап / Л. Гнатенко, Т. Добрянська // Материалы Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры». Минск, 23–24 октября 2013 г. Минск, 2013. С. 105–109.
  104. (2014) Актуализация палеографического метода: к постановке вопроса // Книга в информационном обществе. Материалы ХIII Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28 30 апреля 2014 г.) / сост. Д.Н. Бакун, М.А. Ермолаева ; отв. ред. В.И. Васильев : В 4 ч. Москва, 2014. Ч. 1: С. 32–33.
  105. (2015) Псалтир у перекладі П. Морачевського: до історії створення та видання // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 195–196.
  106. (2017) Презентація монографії з палеографічно-орфографічної атрибуції української кириличної рукописної книги та перспективи розвитку напряму // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 120–123.
  107. (2018 ) Фрагменти давніх кириличних рукописних кодексів: до проблеми атрибуції й описування (за фондами Інституту рукопису НБУВ) // Fragmentology: Теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами. Матеріали семінару 14 грудня 2018 р., Київ.
  108. (2020) Актуалізація питання атрибуції українських кириличних конволютів, укладених у XVII ст. / Л. Гнатенко, Т. Добрянська // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  109. (2021) Віденський Октоїх як конволют // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. / Київ, 2021. С. 441–444.
  110. Рецензії
  111. (1997) Бабалиевска С. За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий : [рец. на книгу: Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : Каталог рукописів другої половини ХV – першої чверті ХХ ст. Киев, 1995. 113 с.] / С. Бабалиевска // Palaeobulgarica=Старобългаристика, ХХІ. София, 1997. № 3. С. 121–122.
  112. (2005) Фрис Віра. Історія Кириличної рукописної книги в Україні X–XVIII ст. Львів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2003. 188 с.: іл.+ 8 арк. кольор. іл. : [рецензія]. Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003 / Л. Дубровіна, О. Іванова, Л. Гнатенко // Український гуманітарний огляд. Вип. 11. Київ, 2005. С. 225–231.
  113. (2017) Єсипова В. Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги : [рец. на книгу: Гнатенко Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. Kиїв, 2016. 476 c. ; іл.] // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 4. С. 57–60.


  ©   Людмила Гнатенко, 2015 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського