До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/946682

 

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна


директор


Інститут книгознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kovalchuk Halyna (eng)
 • Kowalczuk Hałyna (pol)
 • Ковальчук Галина Ивановна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Книгознавство, історія українського книгознавства, книжкове пам’яткознавство, історія книги, історія книжкової культури України, українські діячі книги, рідкісні та цінні книги, історико-культурні бібліотечні фонди, колекції книжкових пам’яток, експертиза рідкісних книг.
  Контактна інформація: +38(044) 234-73-49, kovalchuk@nbuv.gov.ua
  Дати життя:29.05.1953, м. Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1977Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, філологія
  1990аспірантура Київського державного інституту культури, бібліотекознавство та бібліографія
  Науковий ступінь:
  1992кандидат історичних наук; тема дисертації: «Історія розвитку книгознавства в УРСР в 20–30 рр.»
  2005доктор історичних наук; тема дисертації: «Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ століття»
  Вчені звання:
  1996доцент
  2006професор
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1996 р.
  Професійна діяльність:
  1996–2014 відділ стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства, завідувач
  2014 – по т. ч.Інститут книгознавства, директор
  Наукові проекти:
  2005–2007«Почаївський проект: Почаївські стародруки у фондах НБУВ»
  2008–2010Книжкові пам’ятки НБУВ
  2011–2012 Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1991–1996Київський національний університет культури і мистецтв
  2000–2009Київський національний університет культури і мистецтв
  2006–2010Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
  2016–2019Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
  2017–2019 Київський національний університет культури і мистецтв
  Наукове керівництво:
  2002–2004 аспірантШалашна Наталія Миколаївна«Розвиток історико-книгознавчої думки в Україні в ХІХ ст.»
  2007–2009пошукувачКачур Ірина Богданівна«Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: видавничий репертуар, розповсюдження та рецепція»
  2008–2010аспірантКривенко Маргарита Олександрівна«Книгозбірня «Студіону» у Львові (1909–1940): історія, сучасний стан фонду»
  2009–2011пошукувачБондар Наталія Петрівна«Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект»
  2017–2019аспірантФіліппова Наталя Павлівна«Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та прикладний аспекти»
  Додаткові посади та обов`язки:
  заступник голови вченої ради НБУВ
  член спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 НБУВ
  член Редакційно-видавничої ради НБУВ
  голова оціночної та експертної комісії НБУВ
  член Постійної комісії НАН України з оцінювання діяльності академічних установ
  2018член робочої групи при Міністерстві культури України із розроблення нової редакції Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
  2014–2016член комісії при Міністерстві культури України з питань безоплатної передачі подарованих Україні культурних цінностей у державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів
  2014–2016член міжвідомчої комісії при Міністерстві культури України з підготовки Державного реєстру книжкових пам’яток України
  заступник головного редактора «Рукописної та книжкової спадщини України»
  член редакційної колегії журналу «Бібліотечний вісник»
  член редакційної колегії щорічника «Proceedings of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences» (Вільнюс)
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2005–2007Почаївські стародруки у фондах НБУВ – «Почаївський проект»
  Відзнаки та нагороди:
  2003Почесна грамота Міністерства культури і мистецтв України
  2003Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у підготовку нової генерації висококваліфікованих фахівців для книжкової справи України
  2011Почесна грамота Президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України за вагомі наукові досягнення, особистий внесок у справу бібліотечно-інформаційного забезпечення науки, культури і освіти України
  2011Диплом конкурсу Міжнародної асоціації академій наук на здобуття премії ім. Д. С. Ліхачова МААН за внесок у розвиток книгознавчої науки, книжкової культури та розроблення проблем книжкового пам’яткознавства
  2012Відзнака Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни»
  2018Відзнака Національної академії наук України «За наукові досягнення»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1991) Історія розвитку книгознавства в УСРР в 20-30 р.р. : автореф. дис. на здобуття вченого ступеню канд. іст. наук : 07.00.02 "Історія СРСР" / Г. І. Ковальчук ; Акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991. – 15 с.
  2. (2005) Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ століття [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 / Ковальчук Галина Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 37 с.
  3. (2005) Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ століття [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 / Ковальчук Галина Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 485 арк.
  4. Монографії, брошури
  5. (1995) Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : біобібліогр. нарис / Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; наук. ред. А. П. Корнієнко, відп. ред. В. В. Патока. – Київ, 1995. – 44 с.
  6. (2004) Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. кн. – Київ, 2004. – 644 с.
  7. (2010) Київський миторополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; наук. ред., підгот. до друку Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 856 с.
  8. (2011) Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки / чл. редкол., наук. ред., автор ідеї, координатор проекту, автор передмови, розділу Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 263 с.
  9. (2011) Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність / Галина Ковальчук // Книга в сучасній культурі України : хрестоматія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Біла Церква, 2011. – Т. 1. – С. 143-153.
  10. (2015) Український науковий інститут книгознавства (1922-1936). – Київ, 2015. – 688 c.
  11. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред., автор вступу, двох розділів, публікації документів, трьох бібліограф. покажчиків Г. І. Ковальчук ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 с.
  12. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського). – Київ, 2019. – 452 с.
  13. (2021) Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) : монографія / відп. ред., автор передмови, післямови, розділу 1, співавтор розділу 2.1, укладач бібліографічних додатків Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 616 с.
  14. (2021) З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / наук. ред., автор передмови, розділу 1.1, післямови Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 400 с.
  15. Довідники, покажчики, каталоги
  16. (1996) Бібліологічні вісті 1923-1930 : Систематичний анотований покажчик. – Київ, 1996. – 160 c.
  17. (2003) Словник книгознавчих термінів / уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; Книжк. палата України. – Київ, 2003. – 160 с.
  18. (2010) Рукавіцина-Гордзієвська Євгенія Віталіївна // Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський миторополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів. - Київ, 2010. – С. 858.
  19. (2011) Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність // Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія . – Біла церква, 2011. – Т. 1. – С. 143 - 152.
  20. (2015) Архів Українського наукового інституту книгознавства // Архіви, зібрання та колекції державних, громадських та релігійних установ : путівник. – Київ, 2015. – С. 46-51.
  21. (2017) Українська канадіана : анот. покажч. видань з фонду Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Наталія Солонська, Галина Борисович ; [наук. ред. проф. Г. І. Ковальчук ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 171 с.
  22. (2018) Іменний покажчик // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; НАН Ук-раїни, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 298-309.
  23. (2018) Алфавітний покажчик назв праць В.Ф. Іваницького // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; НАН Ук-аїни, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 267-275.
  24. (2018) Джерела та література про В. Ф. Іваницького // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 276-297.
  25. (2018) Хронологічний покажчик науковий, науково-методичних, науково-організаційних, науково-популярних праць В. Ф. Іваницького та його перекладів // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 249-266.
  26. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798-1903 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ, 2019. – 1074 с.
  27. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ, 2019. – 1142 с.
  28. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916-1923 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ, 2019.
  29. (2020) Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. – Київ, 2020. – 300 с.
  30. (2021) Список дисертацій, захищених співробітниками підрозділів Інституту книгознавства за 2000–2020 рр. // Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020). – Київ, 2021. – С. 609-611.
  31. (2021) Хронологічний бібліографічний покажчик публікацій за 2000–2020 рр. співробітників підрозділів НБУВ, що підпорядковані Інституту книгознавства // Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020). – Київ, 2021. – С. 359-608.
  32. Документальні публікації
  33. (2000) Неопублікована інструкція С. І. Маслова по опису українських стародруків // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 45-64.
  34. (2002) П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души» / С. І. Маслов ; підготов. до друку: Г. І. Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 150-185.
  35. (2006) Бібліотечні парадокси: бібліотекознавчий твір 1736 р. / упоряд., автор передмови Г. І. Ковальчук, переклад Р. Є. Кисельова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – 41 с.
  36. Статті
  37. (1991) Феномен УНІКу // Книжник. – 1991. – № 2. – С. 36-39.
  38. (1992) Український науковий інститут книгознавства: історія та наукова діяльність // Бібліотекознавство і бібліографія. – Харків, 1992. – Вип. 31. – С. 102-110.
  39. (1994) Внесок Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) в розвиток науки про книгу // Збірник наукових праць / М-во культури України, Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1994. – Ч. 2. – С. 52-62.
  40. (1995) Дослідження стану бібліотек України та їх роботи з читачами в 1927–1928 роках // Історія бібліотечної справи в Україні. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С. 58-62.
  41. (1995) Журнал “Книжное дело” // Збірник наукових праць / М-во культури України, Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1995. – (Вип. 3). – С. 255-266.
  42. (1996) З історії УНІК // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 1. – С. 16-19.
  43. (1996) Основні напрями діяльності УНІКу // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 3. – С. 19-23.
  44. (1996) Про серію брошур "Видатні діячі української книги" // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 3. – С. 29.
  45. (1997) Видавнича діяльність Українського наукового інституту книгознавства // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 6 – С. 28-31.
  46. (1997) Дослідження С. Маслова в галузі історії книги // Перші книгознавчі читання. – Київ, 1997. – С. 28-39.
  47. (1997) Журнал УНІКу «Бібліологічні вісті» // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 2. – С. 26-28.
  48. (1997) Київські бібліотеки у 1930 році // Історія бібліотечної справи в Україні. – Київ, 1997. – Вип. 2. – С. 18-22.
  49. (1997) Колекції видатного бібліографа та бібліофіла (до 75-річчя від дня народження Ф. К. Сарани) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 2. – С. 42.
  50. (1997) Перші книгознавчі читання в НБУВ / Г. Ковальчук, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 5. – С. 36-37.
  51. (1998) Архівно-слідчі справи репресованих бібліологів як джерело вивчення історії книгознавства // Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання. – Київ, 1998. – С. 82-84.
  52. (1998) Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України в 20–30-х роках // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 1998. – Вип. 4. – С. 3-21.
  53. (1998) Керівники ВБУ-НБУВ (1918–1998) // Бібліотечний. вісник. – Київ, 1998. – № 5 – С. 18-28.
  54. (1998) Питання архівної справи на сторінках журналу «Наше минуле» // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.). – Київ, 1998. – С. 39-46.
  55. (1999) Архів С. І. Маслова як джерело з історії створення та діяльності відділу стародруків ВБУ // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Київ, 1999. – Вип. 1 : Архів і особа. – С. 175-182.
  56. (1999) Відділи стародруків та рідкісних видань наукових бібліотек: історія та концепція створення // Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні. – Київ, 1999. – С. 74-80.
  57. (1999) Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425" // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 4. – С. 44-51.
  58. (1999) Нове факсимільне видання рукопису М. Коперника // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 3. – С. 55.
  59. (1999) Співробітники УНІК – жертви політичних репресій // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ,1999. – Вип. 2. – С. 52-94.
  60. (2000) Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2000. – С. 3-15.
  61. (2000) Виставка видань Біблії у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 2000. – № 4. – С. 44-45.
  62. (2000) Директори Всенародної бібліотеки України (20-30-ті рр.) // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. - Київ, 2000. – № 2/4. – С. 179-206.
  63. (2000) До 200-річчя першої публікації «Слова о полку Ігоревім» // Бібліотечний вісник.– Київ, 2000. – № 6. – С. 42-44.
  64. (2000) Збереження стародруків та рідкісних видань // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2000. – Т. 6. – С. 53-55.
  65. (2000) Кириличні стародруки НБУВ та їх наукове освоєння / Наталія Бондар, Галина Ковальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 207-214.
  66. (2000) Книгознавча концепція П. Й. Ярковського (до джерел історії вітчизняної бібліологічної науки) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 167-175.
  67. (2000) Книжкові пам’ятки: досвід Росії // Бібліотечний вісник. – Київ, 2000. – № 3. – С. 46-49.
  68. (2000) О сохранности и учете книжных памятников // Вестник БАЕ. – Москва, 2000. – № 3. – С. 77-78.
  69. (2000) Особливості зберігання стародруків та рідкісних видань // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2000. – Т. 6. – С. 37-39.
  70. (2000) Пам’ять України. Пам’ять світу // Українська культура. – 2000. – № 4. – C. 15.
  71. (2000) Проблеми створення каталогів колекцій рідкісних видань // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 5. – С. 194-198.
  72. (2000) Проблеми створення єдиного фонду книжкових пам’яток Росії // Вісник. Книжкової палати. – Київ, 2000. – № 4. – С. 17-18.
  73. (2001) «Книга книг» у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2001. – Т. 7. – С. 144-149.
  74. (2001) Збереження книжкових пам’яток // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 44-49.
  75. (2001) Книгознавчі читання до 120-річчя від дня народження С. І. Маслова / Г. Ковальчук, Є. Рукавіцина // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 2. – С. 45-47.
  76. (2001) Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення // Бібліотечна планета. – Київ, 2001. – № 2 : дод. – С. 1-5.
  77. (2001) Крип’якевич – завідувач відділу стародруків БАН УРСР // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2001. – С. 801–802. – (Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. ; 8).
  78. (2001) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття" // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 1. – С. 42-44.
  79. (2001) Острозька Біблія // Історичний календар – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 323-325.
  80. (2001) Острозькій біблії - 420 / Г. Ковальчук, Н. Бондар, Р. Кисельов // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 48-51.
  81. (2001) Програма «Пам’ять світу» та робота над укладанням Державного реєстру книжкових пам’яток // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2001. – № 7. – С. 12-17.
  82. (2001) Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 5. – С. 20-30.
  83. (2002) Про роботу С. І. Маслова над темою «П. П. Должиков та його бібліотека «Аптека для души» // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 146-149.
  84. (2002) Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам’яток України // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 6. – С. 39-43.
  85. (2002) Професіограма співробітника відділу стародруків та рідкісних видань // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 593-601.
  86. (2003) Історики і дослідники української книги // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2003. – № 4. – С. 43-47.
  87. (2003) Борис Зданевич і його відкриття Provinciale Romanum // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 67-82.
  88. (2003) Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам’яток // Бібліотечний вісник. – Київ, 2003. – № 3. – С. 37-44.
  89. (2003) Книгознавча робота з бібліотечними фондами книжкових пам’яток та проблеми охорони таких фондів // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : до 185-річчя Наук. б-ки Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – С. 64-75.
  90. (2003) Колекції стародруків і рідкісних видань у бібліотеках України: історія створення, проблеми обліку та інформаційного розкриття // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від. рідкіс. видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – С. 6-22.
  91. (2003) Принципи бібліографування книжкових пам’яток // Бібліотечна планета. – Київ, 2003. – № 1. – С. 13-19.
  92. (2004) Вивчаємо й популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 4. – С. 15–17.
  93. (2004) Деякі питання оцінки книжкових пам’яток // Бібліотечна планета. – Київ, 2004. – № 2. – С. 6-11.
  94. (2004) З історії формування колекцій відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції. – Одеса, 2004. – С. 104-111.
  95. (2004) Книга і світова цивілізація // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 3. – С. 50-52.
  96. (2004) Правове поле України щодо роботи з книжковими пам’ятками // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-57.
  97. (2004) Рідкісні та цінні книжки в бібліотечних фондах: тлумачення понять // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004. – № 3. – С. 24-31.
  98. (2004) Створення Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 2. – С. 2-10.
  99. (2004) Українське бібліологічне товариство (УБТ) // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-35.
  100. (2004) Ґенеза поняття «рідкісна книга» в західноєвропейській науці // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 3-16.
  101. (2005) Книжкове пам’яткознавство // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-32.
  102. (2005) Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функциони- рования, тенденции развития. – Київ, 2005. – Вып. 3. – С. 241-249.
  103. (2006) Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 6. – С. 18-19.
  104. (2006) Державний реєстр книжкових пам’яток України і український бібліографічний репертуар: питання співвідношення // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 306-314.
  105. (2006) Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 168-173.
  106. (2006) К 80-летию отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Київ, 2006. – Вып. 4. – С. 367-379.
  107. (2006) Книги из библиотек императорской семьи Романовых в фондах отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Книга в России. – Москва, 2006. – Сб. 1. – С. 318-324.
  108. (2006) Про безпеку фондів книжкових пам’яток // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 19-25.
  109. (2006) Украинское библиологическое общество // Книжная культура в трудах ученых стран СНГ. – Москва, 2006. – С. 99-102.
  110. (2006) Українське бібліологічне товариство (УБТ) // Библиофилъ : альманах. – Нью-Йорк, 2006. – № 11. – С. 40-43.
  111. (2006) Ярослав Дмитрович Ісаєвич (до 70-річчя від дня народження) // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-51.
  112. (2006) Ярослав Дмитрович Ісаєвич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-52.
  113. (2007) «Почаевский проект» : деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг / Ковальчук Г. И., Заболотная Н. В. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Київ, 2007. – Вып. 5. – С. 341-355.
  114. (2007) «Почаївський проект»: стан та перспективи роботи // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 217-223.
  115. (2007) Западноевропейские издания XVI столетия в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Чтения памяти Евгении Ивановны Гольцман (1905–1983) : материалы науч. семинара, 15 дек. 2005 г. – СПб, 2007. – С. 90-97.
  116. (2007) Книжкові пам’ятки : електронні інформаційні масиви // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – № 6. – С. 28-30.
  117. (2007) Коллекции отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского как коллективные книжные памятники и книговедческая работа с ними // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 197-209.
  118. (2007) Основи книжкового пам’яткознавства // Перші Зарембівські читання : матеріали Перших Всеукр. наук. читань, присвяч. 60-річчю від дня народж. укр. історика та пам’яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947–2003), м. Київ, 23 січ. 2007 р. : зб. ст. – Київ, 2007. – С. 36-42.
  119. (2007) Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу»: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання // Бібліотечний вісник.– Київ, 2007. – № 2. – С. 42-47.
  120. (2007) Реєстр І. П. Крип’якевича «Київські друки XVII–XVIII ст.» // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 79-89.
  121. (2007) Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – № 5. – С. 29-36.
  122. (2007) Совместный «Почаевский проект» академических библиотек России и Украины: продолжение работы // Федоровские чтения. 2007. – Москва, 2007. – С. 357-362.
  123. (2007) Федорівські читання 2007 // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-50.
  124. (2007) Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 18-28.
  125. (2007) Я. Д. Ісаєвич як дослідник історії українського книговидання // Confraternitas : ювіл. зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. – Львів, 2006–2007. – С. 201–207. – (Україна: культ. спадщина, нац. свідомість, державність : зб. наук. пр.; вип. 15).
  126. (2008) Исторические традиции украинской книжной культуры и их исследования // Книга: исследования и материалы : сборник. – Москва, 2008. – Т. 89, ч. 1/2. – С. 80-92.
  127. (2008) Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями (20-ті роки ХХ ст.) // Вісник Львівського університетуту. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 157-163.
  128. (2008) Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток в НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10.
  129. (2008) Теоретичні засади виокремлення, зберігання, дослідження стародруків та рідкісних видань у маловідомих працях вітчизняних бібліотекознавців // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького, Одеса, 25–27 верес. 2007 р. – Одеса, 2008. – С. 78-88.
  130. (2009) [Передмова]: Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Листування київського митрополита Євгенія (Болховітінова) з начальником друкарні Києво-Печерської лаври Веніаміном (Базилевичем) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3. – С. 450-453.
  131. (2009) Інформаційне забезпечення комплексних наукових досліджень острова Зміїний в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. – Одеса, 2009. – Т. 14, Вип. 19. – С. 271-274.
  132. (2009) Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2009. – Вип. 13. – С. 36-48.
  133. (2009) Дев’ятий міжнародний навчальний семінар з машинозчитувальної каталогізації стародруків // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-43.
  134. (2009) Друковане слово під радянською цензурою // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2009. – № 2. – С. 10-11.
  135. (2009) Исторические традиции украинской книжной культуры и их исследования // Книга: Исследования и материалы. – Москва, 2009. – Сб. 89/1-2. – С. 80-92.
  136. (2009) Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 5. – С. 44-53.
  137. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) / Катерина Лобузіна, Галина Ковальчук, Наталія Заболотна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 145-153.
  138. (2009) Украинские публикации в сборнике «Книга. Исследования и материалы» : к 50-летию изд. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – Київ, 2009. – Вып. 7. – С. 347-361.
  139. (2010) Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації // Бібліотечна планета. – Київ, 2010. – № 3. – С. 9-11.
  140. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2010. – № 6. – С. 62-64.
  141. (2010) Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 141-148.
  142. (2010) Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2: Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 46-51.
  143. (2010) Швейцарський музей паперу, шрифту і друкарства в Базелі // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2010. – № 7. – С. 49-50.
  144. (2011) Дослідження почаївських стародруків у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: традиції, стан і перспективи // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. – Київ, 2011. – С. 23-32.
  145. (2011) Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-18.
  146. (2011) Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна / Галина Ковальчук // Книга в сучасній культурі України : хрестоматія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Біла Церква, 2011. – Т. 1. – С. 153-156.
  147. (2011) Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір / Галина Ковальчук, Ганна Губко, Оксана Тіхненко, Катерина Лобузіна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 259-274.
  148. (2011) Передмова // Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки. – Київ, 2011. – С. 5-6.
  149. (2011) Теорія книгознавства та історія книги на сторінках «Вісника Книжкової палати» // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2011. – № 8. – С. 7-11.
  150. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 6. – С. 55-59.
  151. (2011) Четверті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 3. – С. 54-55.
  152. (2011) Чим є для нас "Парламентка" // Бібліотечна планета. – Київ, 2011. – № 1. – С. 8-10.
  153. (2012) Владельческие признаки на экземплярах изданий Академической типографии XVIII в. из фондов отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского / Губко А. С., Ковальчук Г. И. // Книжная культура : опыт прошлого и проблемы современности : к 285-летию основания Академической типографии в России : материалы V Междунар. науч. конф. (Москва, 24 – 26 окт. 2012 г.): в 2 т. – Москва, 2012. – Т. 2 : Научная книга и проблемы книжной культуры на пространстве СНГ. – С. 68-77.
  154. (2012) Державний реєстр національного культурного надбання: консультація // Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 р.: Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 69 -73.
  155. (2012) Дослідження українських стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві : матеріали 1-ї і 2-ї наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2010 р., 9 листоп. 2011 р.: до Дня укр. писемності та мови / Музей книги і друкарства України. – Київ, 2012. – С. 6-11.
  156. (2012) Експертиза книжкових пам’яток у бібліотеках: українознавчий аспект // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 403-416.
  157. (2012) Историко-книговедческие электронные ресурсы Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в современной научной коммуникации // Научная книга. – Москва, 2012. – № 1. – Спец. вып. – С. 91-94.
  158. (2012) Нові технології менеджменту знань у бібліотеках // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2012. – № 8. – С. 10.
  159. (2012) Про створення Державного реєстру національного культурного надбання // Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 69-74.
  160. (2012) Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2012. – № 10. – С. 30-33.
  161. (2012) Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу / Т. Мяскова, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 6. – С. 61-64.
  162. (2012) Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследование в работах украинских историков книги // Научная книга. – Москва, 2012. – № 1. – Спец. вып. – С. 66-68.
  163. (2012) Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 6. – С. 3-10.
  164. (2013) До питання про початок діяльності друкарні Києво-Печерської лаври (за документами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 55-64.
  165. (2013) Книгознавчий журнал «Бібліологічні вісті» (до 90-річчя від часу створення) // Наука України у світовому просторі. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 131-139.
  166. (2013) Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 79–83. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 3).
  167. (2013) Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні // Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». – Київ, 2013. – Вип. 2. – С. 17-23.
  168. (2013) Ю. О. Меженко на чолі Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) // «І тільки незмінна книга!» : зб. ст. : до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892–1969). – Київ, 2013. – С. 11-30.
  169. (2014) Базельські стародруки XV–XVI ст. у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 3-37.
  170. (2014) Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – з історії книжкової культури // Українська енциклопедистка : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2013 року). – Київ, 2014. – С. 252-260.
  171. (2014) Наукова творчість Наталі Кузякіної 1950–1960-х років у фаховому прочитанні сучасників // Рідний край. – Полтава, 2014. – № 2. – С. 143-157.
  172. (2014) Прижиттєві та посмертні видання Т. Г. Шевченка у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 2014. – № 6. – С. 33-38.
  173. (2014) Экземпляры прижизненных изданий Т.Г. Шевченко в отделе старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Библиотеки академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 7-22.
  174. (2015) Вклад члена-корреспондента АН УССР П. Н. Попова в изучение книжной культуры // Берковские чтения – 2015. Книжная культура в контексте международных контактов: материалы III Междунар. науч. конф. (Минск, 26–27 мая 2015 г.). – Минск, 2015. – С. 188-193.
  175. (2015) Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2015. – № 6. – С. 40-41.
  176. (2015) Митрополит Євгеній (Болховітінов) і книжкове життя Києва 20-х – 30-х років ХІХ століття // Софійські читання : матеріали VII наук.-практ. конф до 90-річчя відомого дослідника… С. Висоцького (23–24 травня 2013 р.). – Київ, 2015. – С. 234-241.
  177. (2015) Науково¬-видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: основні напрями останнього п’ятиріччя / Воскобойнікова-Гузєва О. В., Ковальчук Г. І. // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Київ, 2015. – № 11. – С. 120-133.
  178. (2015) Перші жертви боротьби на книжковому фронті: Сергій Єфремов, Павло Балицький, Ярослав Стешенко // Альманах бібліофілів. Книга 1. – Дрогобич, 2015. – С. 129-149.
  179. (2016) Історія книжкової культури України // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 6. – С. 33-35.
  180. (2016) Дослідження історії книжкової культури України // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 76–83. doi: 10.15407 / visn2016.04.076.
  181. (2016) Книгознавство / Ковальчук Галина Іванівна // Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – Київ, 2016. – (Серія «Наукові школи»). – С. 67-73.
  182. (2016) Основні підходи до експертизи книжкових пам’яток у бібліотеках // Libri Descripti : Materiały międynarodowej konferencji naukowej “Opis edycji rzadkich i unikatowych” (Charków, 16–19 września 2013 roku) = Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Експертиза рідкісних і цінних видань» (Харків, 16–19 вересня 2013 року). – Kraków : Collegium Columbinum, 2016. – S. 25–77 (Biblioteka Tradycji № CXLVI = Бібліотека Традиції № CXLVI).
  183. (2016) Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Любов Дубровіна, Галина Ковальчук // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 1. – С. 3-11.
  184. (2017) «Київські» листи до І. П. Крип’якевича (осінь 1947 р.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2017. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 450-454.
  185. (2017) «Людем посполитым к доброму научению…» (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 3. – С. 3-36.
  186. (2017) «Тимчасовий реєстр» І. П. Крип’якевича «Київські друки XVII–XVIII ст.» // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2017. – Вип. 28: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 184-201.
  187. (2017) Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6.
  188. (2017) Бібліотечні документи з регламентації процесів безпеки використання книжкових пам’яток // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (8). – С. 159-170.
  189. (2017) Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: матеріали П’ятнадцятої Міжнар. наук. конф. (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – Київ, 2017. – С. 117-122.
  190. (2017) Відзначення 500-річного ювілею виходу «Біблії руської» Франциска Скорини // Бюллетень Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. – Київ, 2017. – № 8. – С. 6-7.
  191. (2017) З історії українського бібліологічного товариства // Київський альманах бібліофіла. – Київ, 2017. – С. 322-335.
  192. (2017) Исследования творческого наследия Ф. Скорины украинскими учеными ХІХ – начала ХХ в. // Франциск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі . – Мінск, 2017. – С. 49-73.
  193. (2017) Популяризация издательского наследия Франциска Скорины в публикациях украинских ученых 1920-х годов // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы : материалы Междунар. науч. семинара (Полоцк, 24 мая 2017 г.). – Минск; Москва, 2017. – С. 58–63. – (Современные проблемы книжной культуры).
  194. (2017) Розробка документної бази щодо збереження книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. – Київ, 2017. – С. 322-326.
  195. (2017) Степан Йосипович Петров – завідувач відділу рідкісних та цінних книг Державної публічної бібліотеки УРСР (1949–1961 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 461-478.
  196. (2017) Украинская книговедческая школа 1920-х гг. // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. Вып. 7. Нараджэнне кнігазнаўчай думкі і паўстанне навукі пра кнігу : vitae parallelae : зб. навук. прац, прысвеч. 500-годдзю беларускага кнігадрукавання / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; склад.: Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк ; рэдкал.: Л. І. Доўнар (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2017. – С. 94–121.
  197. (2017) Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років // Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 3. – С. 19-25.
  198. (2017) Що таке бібліофілознавство: роздуми щодо теорії бібліофільства // Альманах бібліофілів. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – С. 75-83.
  199. (2018) Iсторія книжкової культури України: здобутки і перспективи / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 46-48 .
  200. (2018) Внесок В. Ф. Іваницького в розвиток книгознавства // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія: Л.А. Дубровіна та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 132-138.
  201. (2018) Вступ / Галина Ковальчук // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія: Л.А. Дубровіна та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2018. С. 5–7.
  202. (2018) Віктор Федорович Іваницький: діяльність неординарного діяча в контексті історії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Галина Ковальчук // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія: Л.А. Дубровіна та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 95-131.
  203. (2018) З останніх надходжень до моєї книгознавчої бібліотеки: замість рецензій // Київський альманах бібліофіла. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 17-33.
  204. (2018) Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу // Бібліотечний вісник. 2018. № 4. С. 42–50. doi: https://doi.org/10.15407/bv2018.04.042.
  205. (2018) Научное наследие С. И. Маслова в области истории книги // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2018. – Вып. 16. – С. 157-172. doi.org/10.15407/maan2018.16.157.
  206. (2019) Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перші результати наукових досліджень // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 5. – С. 34-42 doi.org/10.15407/bv2019.05.034.
  207. (2019) Історичні бібліотечні колекції та бібліофільські зібрання Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського : опис та дослідження / Ковальчук Г. І. // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІV Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 2–3 жовт. 2019 р.) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса, 2019. – С. 24-36.
  208. (2019) Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 6. – C. 56-57 .
  209. (2019) Головна Книжна Палата в м. Києві // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2019. – № 2. – C. 5-11 .
  210. (2019) Книжкове зібрання та колекція рукописів Софійського монастиря в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Галина Ковальчук, Ольга Степченко // Повернення з Німеччини в Україну Грамоти Петра І Іосафу Кроковському 1708 року : Матеріали урочистого передання грамоти та українсько-німецького колоквіуму 30 травня 2019 року, присвяченого історії унікального документа Софійської колекції. Київ, 2019. С. 64–72.
  211. (2019) Комплексні історико-бібліотекознавчі, історико-книгознавчі, бібліографічні та фондознавчі дослідження 1990-х років – початку ХХІ ст. // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002). Київ, 2019. С. 353–366.
  212. (2019) Формування напрямів історико-книгознавчих та історико-бібліотекознавчих досліджень у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у 1990-х – на початку 2000-х рр. / Дубровіна Л. А., Ковальчук Г. І. // Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія : у 2-х кн. / відпов. ред. Боряк Г. Київ, 2019. С. 143–153.
  213. (2020) 200-річчя бібліотеки Київської духовної академії // Бібліотечний вісник. – Київ, 2020. – № 1. – C. 40-42.
  214. (2020) Bibliology in modern Ukraine: the main trends, scientific schools, tendenciens / Halyna Koval’chuk // Roczniki biblioteczne. 2020. № 64. P. 59–74. Doi.org/10.19195/0080-3626.64.3.
  215. (2020) Історичні бібліотечні зібрання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, їх комплектування та дослідження / Ковальчук Г. І., Мяскова Т. Є. // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. – Київ, 2020. – C. 3–15.
  216. (2020) Бібліотека київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова / Лисенко Л. В., Ковальчук Г. І. // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. Київ, 2020. C. 135–141.
  217. (2020) Дослідження західноєвропейських стародруків у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. 2000. Вип. 25. С. 25–38. DOI: 10/1547/rksu.25.025.
  218. (2020) З досвіду атрибуції книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Наукові праці НБУВ. Київ, 2020. № 60. С. 9–30. doi.org/10.15407/np.60.009:.
  219. (2020) Ретроспективні бібліотечні зібрання як актуальний напрям історико-книгознавчих досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. Київ, 2020. С. 133–150.
  220. (2020) Родова бібліотека графів Йоахима і Адама Хрептовичів / Мяскова Т. Є., Ковальчук Г. І. // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. Київ, 2020. C. 152–161.
  221. (2021) Атрибуція та експертиза як напрями роботи в бібліотеках з ретроспективними рідкісними та цінними виданнями // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 156–165. DOI: https://doi.org/10.15407/rksu.27.156.
  222. (2021) Відділ стародруків та рідкісних видань / Бондар Н. П., Ковальчук Г. І. // Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020). – Київ, 2021. – С. 60–124.
  223. (2021) Дослідження стародруків та рідкісних видань: з історії атрибуції книжкових пам’яток // Український історичний журнал. – 2021. – № 3. – С. 148-156. doi.org/10.15407/uhj2021.03.148.
  224. (2021) Еволюція української книжкової культури XVI–XX ст. // З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – С. 13-63.
  225. (2021) Книгознавчі дослідження як основа експертизи книжкових пам’яток // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 396–406. DOI: https://doi.org/10.15407/np.62.396.
  226. (2021) Передмова. Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як центр досліджень історико-культурних фондів друкованих видань // Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020). – Київ, 2021. – С. 3–9.
  227. (2021) Передмова. Поняття історії книжкової культури як комплексного напряму наукових досліджень // З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – С. 5-9.
  228. (2021) Розвиток теоретичних книгознавчих досліджень // Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020). – Київ, 2021. – С. 10-59.
  229. (2022) From the History of Ukrainian Book Studies: On the Centenary of the Ukrainian Research Institute of Book Studies / Halyna Koval’chuk. Lingua Franca. 2022. Issue 8, Part I.
  230. (2022) Inkunabuły biblioteki królewskiej – Collectio Regia / Halina I. Koval’čuk // Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta. Eseje. Warszawa : Arx Regia, 2022. S. 73–90.
  231. (2022) Атрибуція та експертиза книжкових пам’яток та історичних бібліотечних зібрань як напрям книгознавчих досліджень Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. Київ, 2022. № 1. C. 29-40. doi.org/10.15407/bv2022.01.029.
  232. (2022) З історії українського книгознавства (до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства) // Бібліотечний вісник. 2022. № 3. С. 56–70. doi.org/10.15407/bv2022.03.056.
  233. Науково-методичні матеріали
  234. (2007) О Государственном реестре книжных памятников Украины // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия. - Минск, 2007. – С. 44-50.
  235. (2007) Передмова / Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук // Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України: кириличні рукописні книги та стародруки / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2007. – С. 5-10.
  236. (2009) Методичні засади щодо зберігання книжкових пам’яток (стародруків та рідкісних видань) // Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. і матеріалів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 48-70.
  237. (2009) Методичні засади щодо зберігання книжкових пам’яток (стародруків та рідкісних видань) // Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. док. і матеріалів. - Київ, 2009. - Вип. 5. – С. 48-70.
  238. (2009) Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Ковальчук Г. И., Лобузина Е. В. // Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги : материалы обучающих семинаров, прошедших в Российской национальной библиотеке в рамках сотрудничества с Консорциумом европейских научных библиотек (CERL) в 2006–2008 гг. – СПб., 2009. – С. 130-137.
  239. (2019) Експертиза рідкісних книг : робоча програма навчальної дисципліни // Київ : КНУКіМ, 2019. – 27 с.
  240. Підручники та посібники
  241. (1995) Всесвітня історія книги. Вип. 1 : Історія писемності та рукописної книги : навч. посіб. з історії писемності та рукоп. кн. / Г. І. Ковальчук ; М-во культури України, Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1995. – 63 с.
  242. (1996) Особливості сучасної західної книжкової справи : метод. матеріали до вивч. вибірк. дисципліни / Київ. держ. ін-т культури, каф. документознавства ; уклад. Г. І. Ковальчук. – Київ, 1996. – 16 с.
  243. (2007) Історія книги : Робоча програма для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». – Київ, 2007. – 60 c.
  244. (2007) Історія книги : прогр. для студ. напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / уклад. Ковальчук Г. І. – Київ, 2007. – 20 с.
  245. (2008) Книгознавство // Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . – Київ, 2008. – С. 308-316.
  246. (2009) Документальне пам'яткознавство : Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". – Київ, 2009. – 20 c.
  247. (2009) Експертиза документальних пам'яток : Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". – Київ, 2009. – 24 c.
  248. (2011) Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна // Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія. - Біла Церква, 2011. - Т. 1. – С. 153-160.
  249. (2011) Рукописні книги та стародруки : Навчальний посібник. – Київ, 2011. – 100 c.
  250. (2011) Рукописні книги та стародруки : навчальний посібник / Галина Ковальчук. – Київ, 2011. – 100 c.
  251. (2012) Книжкові пам’ятки як соціокультурне явище / Г. І. Ковальчук // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі : міжвуз. зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А. Г. Болебрух (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 28-39.
  252. (2019) Експертиза рідкісних книг : робоча програма навчальної дисципліни. – Київ, 2019. – 27 с.
  253. Енциклопедичні статті
  254. (1990) Книгознавства український науковий інститут (УНІК) // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / Ін-т л-ри АН УРСР. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 494.
  255. (2001) Апарат книги // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 609.
  256. (2003) Бібліофільство // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 735-737.
  257. (2006) Архів друку // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. - Київ, 2006. – С. 49-50.
  258. (2006) Безпека книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 132-133.
  259. (2006) Видання // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 160-162.
  260. (2006) Герменевтика // Українська архівна енциклопедія. А – Г: Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 194.
  261. (2006) Державний реєстр книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 98-99.
  262. (2006) Книгознавство // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 259-261.
  263. (2006) Книжкове пам’яткознавство // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 261-262.
  264. (2006) Книжкові пам’ятки // Українська архівна енциклопедія. Д–М: Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 262-264.
  265. (2007) Книгознавство та дослідження історії книги в Україні // Енциклопедія історії України. – Київ, 2007. – Т. 4. – С. 362-363.
  266. (2007) Пам’ятки історії та культури // Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. – Київ, 2007. – С. 36.
  267. (2007) Рідкісні книги // Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. – Київ, 2007. – С. 78-79.
  268. (2007) Старообрядницька книга // Українська архівна енциклопедія. Н–Я. Робочий зошит. – Київ, 2007. – С. 108-110.
  269. (2008) Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність.– Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 157-158.
  270. (2008) Архів друку // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 54-55.
  271. (2008) Безпека книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. –Київ, 2008. – С. 174-175.
  272. (2008) Видання // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 203-205.
  273. (2008) Герменевтика // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 241-242.
  274. (2008) Дениско Людмила Михайлівна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 94.
  275. (2008) Державний реєстр книжкових пам’яток // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 351-352.
  276. (2008) Довгань Кость // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 173.
  277. (2008) Зданевич Борис Іванович // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 147-148.
  278. (2008) Книгознавство // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 513-514.
  279. (2008) Книжкове пам’яткознавство // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 515-516.
  280. (2008) Книжкові пам’ятки // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 516-517.
  281. (2008) Пам’ятки історії та культури // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 640-641.
  282. (2008) Рідкісні книги // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 686-687.
  283. (2008) Старообрядницька книга // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 743-745.
  284. (2010) Зданевич Борис Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10. – С. 476.
  285. (2010) Ломонос-Рівна Галина Іванівна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 17.
  286. (2010) Маслов Сергій Іванович // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 37-40.
  287. (2010) Стешенко Ярослав Іванович // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 161-162.
  288. (2010) Шамрай Маргарита Агапіївна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 198-199.
  289. (2011) Іваницький Віктор Федорович // Енциклопедія сучасної України. – Київ,2011. – Т. 11. – С. 71-72.
  290. (2011) Іванушкін Василь Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 140.
  291. (2011) Іванченко Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 145.
  292. (2011) Іванченко Микола Миколайович // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2011. – № 3. – С. 50–51.
  293. (2011) Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 185.
  294. (2011) Ільницька Зінаїда Миколаївна // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11. – С. 320.
  295. (2011) Бондар Наталія Петрівна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 27-28.
  296. (2011) Довгань Костянтин Андрійович // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 45-46.
  297. (2011) Рукавіцина Євгенія Віталіївна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 117-118.
  298. (2011) Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 146-147.
  299. (2013) "Книга" // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 375.
  300. (2013) Книга // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 374-375.
  301. (2013) Книгознавства Український науковий інститут // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 377.
  302. (2013) Книгознавство // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 377-379.
  303. (2014) Ілюстрація // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  304. (2014) Ілюстрація // Українська бібліотечна енциклопедія. [Електронний ресурс].
  305. (2014) Кондра Сергій Григорович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 14. – С. 249.
  306. (2014) Криловський Амбросій Семенович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 420.
  307. (2014) Маслов Сергій Іванович // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  308. (2015) Іваницький Віктор Федорович // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  309. (2015) Іванушкін Василь Михайлович // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  310. (2015) Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  311. (2015) Богослужбові (літургійні) книги // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  312. (2015) Бібліологічні вісті // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  313. (2015) Бібліофільство // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  314. (2015) Видання // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  315. (2015) Дубровіна Любов Андріївна Видання // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  316. (2015) Книга // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  317. (2015) Книгознавство // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  318. (2015) Книжкові пам’ятки // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  319. (2015) Обкладинка // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  320. (2015) Оправа // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  321. (2015) Палітурка // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  322. (2015) Папір // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  323. (2015) Стародруки // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  324. (2015) Стешенко Ярослав Іванович // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  325. (2016) Лабінцев Юрій Андрійович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 366.
  326. (2016) Лобузіна Катерина Вілентіївна // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 684.
  327. (2016) Лосієвський Ігор Якович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 17. – С. 579.
  328. (2017) Агіенка // Францыск Скарына : Энцыклапедыя. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – С. 9.
  329. (2017) Любителів книги добровільне товариство // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2017. – Т. 18 : Лт-Малицький. – С. 303.
  330. (2017) Петров Степан Йосипович // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  331. (2018) Авторський знак // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  332. (2018) Зданевич Борис Іванович // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  333. (2018) Маркова Вікторія Анатоліївна // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 19. – С. 242.
  334. (2018) Маслов Сергій Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 19. – С. 381.
  335. (2018) Маслова Олена Митрофанівна // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 19. – С. 382.
  336. (2018) Меморіальне видання // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 20. – С. 171.
  337. (2018) Рідкісні книги // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  338. (2019) Могилянський Олександр Петрович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21.– С. 293.
  339. (2019) Морозов Федір Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 582-583.
  340. (2019) Мініатюрне видання // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 83-84.
  341. (2019) Міщук Сергій Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2019. – Т. 21. – С. 237.
  342. (2019) Український науковий інститут книгознавства // Енциклопедія історії України. Україна-українці. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 757-758.
  343. (2021) Немировський Євген Львович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2021. – Т. 23. – С. 136.
  344. (2022) Марголіна Ганна Натанівна / Ковальчук Г. І., Поперечна Л. А. // Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс].
  345. (2022) Український науковий інститут книгознавства // Українська бібліотечна енциклопедія [електрон. ресурс].
  346. Тези наукових доповідей
  347. (1989) Деятельность УНИК как важная страница украинской советскойкультуры // Республиканская научно-теоретическаяконференция «Актуальные вопросы патриотического и интер-национального воспитания средствами культуры и искусства насовременном этапе», 26–28 апр. 1989 : тез. докл. – Харьков, 1989. – С. 178-179.
  348. (1989) До питанння про вивчення національної книги УРСР // IV республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тез. доп. і повідомл. / АН УРСР, Ін-т історії [та ін.]. – Київ, 1989. – С. 196-197.
  349. (1989) Книговедение как фактор воздействия на духовный мир человека // ХІХ Всесоюзная партийная конференция и проблемы активизации деятельности учреждений культуры и искусства по повышению духовного потенциала личности : тез. докл. и выступлений республик. науч.-практ. конф. преподавателей и слушателей Ин-та повышения квалификации работников культуры. – Київ, 1989. – Ч. 2. – С. 42-43.
  350. (1991) До повернення спадщини Українського наукового інституту книгознавства // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України. – К. ; Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 431-432.
  351. (1992) Украинский научный институт книговедения (УНИК) // Книга в меняющемся мире : Седьмая науч. конф. по пробл. книговедения. Секция истории книги ХХ века : тез. докл. – Москва, 1992. – С. 18-19.
  352. (1992) Хронікальні матеріали “Бібліологічних вістей” як джерело історії книжкової справи в Україні в 20-ті роки // Тези до ХІХ та ХХ звітних наукових конференцій професорсько-викладацького складу та аспірантів інституту / Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1992. – Ч. І. – С. 118-120.
  353. (1994) Особливості сучасної книжкової справи в Західній Європі та США // Тези ХХV звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів факультету бібліотечно-інформаційних систем за 1993–1994 навч. рік / Київ. держ. ін-т культури, ф-т бібл.-інформ. систем. – Київ, 1994. – С. 33-34.
  354. (1995) Л. Биковський і Український науковий інститут книгознавства // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : [тези доп.] міжнар. наук. конф., Київ, 10–12 жовт. 1995 р. / Нац. акад. наук України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського]. – Київ, 1995. – С. 104.
  355. (1995) Український науковий інститут книгознавства і питання національної бібліографїі // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку : матеріали міжвід. наук. конф., 12–14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1995. – С. 242-7.
  356. (1996) Выдающиеся деятели украинской книги // Восьмая научная конференция по проблемам книговедения “Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий” : тез. докл. – Москва, 1996. – С. 17-18.
  357. (1997) Друковані каталоги колекцій стародруків та рідкісних видань НБУВ: стан і перспективи / Галина Ковальчук, Наталя Бондар // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1997. – С. 47-48.
  358. (1997) Співробітники УНІК – жертви політичних репресій // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1997. – С. 131-132.
  359. (2000) Варфоломій Андріанович Ігнатієнко // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. шостої Всеукр. наук.-теорет. конф., 11–13 трав. 2000 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів, 2000. – С. 471-475.
  360. (2003) Борис Иванович Зданевич и формирование коллекций старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Библиотека в контексте истории : материалы 5-й междунар. науч. конф. Москва, 21–23 окт. 2003 г. / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2003. – С. 446-451.
  361. (2003) Колекції стародруків і рідкісних видань у бібліотеках України: історія створення, проблеми обліку та інформаційного розкриття // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття: Мат-ли наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – С. 6-22.
  362. (2004) Від «рідкісних книжок» до «книжкових пам’яток»: еволюція термінів і понять // Документознавство Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Мат.-ли міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2004. – С. 2-26.
  363. (2004) З історії формування колекцій відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції». – Одеса, 2004. – С. 104-111.
  364. (2005) Книжкове пам’яткознавство як нова історико-книгознавча дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. Частина 1. Київ, 17–18 травня 2005 р. – Київ, 2005. – С. 25-28.
  365. (2005) Работы Евгения Львовича Немировского в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадського // Федоровские чтения – 2005. – Москва, 2005. – С. 83-88.
  366. (2006) До проблеми підготовки фахівців з експертизи рідкісних книг // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. Київ, 16–18 травня 2006 р. – Київ, 2006. – С. 176-177.
  367. (2007) Западноевропейские издания XVI столетия в фондах Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Чтения памяти Евгении Ивановны Гольцман (1905–1983): Материалы научного семинара. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 90-97.
  368. (2007) Книжкове пам’яткознавство як напрямок книгознавчих досліджень // Тези міжнарод. наук. конф. «Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства». – Київ, 2007. – С. 11-13.
  369. (2007) Основи книжкового пам’яткознавства // Матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвя-чених 60-річчю від дня народження українського історика та пам’яткознавця Сергія Захаровича Заремби (1947–2003): Зб. Статей. – Київ, 2007. – С. 36-42.
  370. (2007) Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу» і діяльність бібліотек, архівів, музеїв по збереженню документального надбання // Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли IV Міжнарод. наук.-практ. конф. Київ, 21–23 травня 2007 р. – Київ, 2007. – С. 32-35.
  371. (2007) Совместный «Почаевский проект» академических библиотек России и Украины: продолжение работы // Федоровские чтения 2007. – Москва, 2007. – С. 357-362.
  372. (2008) Документальне пам’яткознавство як навчальна та наукова дисципліна: до постановки питання // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли V Між народ. н.-практ. конф. Київ, 20–22 травня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 90-91.
  373. (2008) Издательская деятельность Украинского научного института книговедения (1922–1936) // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: к 280-летию академи-ческого книгоиздания в России: Мат-лы международ. науч. конф. (Москва, 18–19 декабря 2008 г.). – Москва, 2008. – С. 180-183.
  374. (2008) Книжное памятниковедение как вспомогательная историческая дисциплина. К постановке проблемы // Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания: Мат-лы ХХ Междун. науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г. – Москва, 2008. – Ч. 1. – С. 361-364.
  375. (2008) Книжные памятники в системе книжной культуры // Книга – источник культуры: проблемы и методы исследования: Материалы междун. науч. конф., Минск, 25–27 ноября 2008 г. – Минск, 2008. – С. 152-158.
  376. (2008) Создание цифровых коллекций книжных памятников в НБУВ // Матэриялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў: Новыя тэхналогіі ў захованні документальных помнікаў (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.). – Мінск, 2008. – С. 120-124.
  377. (2008) Теоретичні засади виокремлення, зберігання, дослідження стародруків та рідкісних видань у маловідомих працях вітчизняних бібліотекознавців // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-інформаційному просторі: Мат-ли конф., присвяч. 85-річчю музею книги Одеської держ. наук. б-ки ім. М. Горького, Одеса, 25–27 вересня 2007 р. – Одеса, 2008. – С. 78-88.
  378. (2008) Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследование в работах украинских историков книги // Книжная культура. Особенности становлення и развития: Мат-лы Российско-украинского научного форума (К., 11 июня 2008 г.). – Москва, 2008. – С. 44-47.
  379. (2009) Документальне пам’яткознавство як вид спеціального пам’яткознавства: до постановки питання // Другі Зарембівські читання: Матеріали Всеукраїнських Других Зарембівських наукових читань: «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції» (м. Київ, 22 січня 2009 р.): Зб. наук. статей (гол. ред. кол. Титова О. М.) / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. - Київ, 2009. – С. 3-6.
  380. (2009) Документальні пам’ятки та дисципліни, що їх вивчають // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: Мат-ли ІІ Міжнарод. н.-практ. конф., Одеса, 10–12 вересня 2009 р. / Одеськ. політех. ін-т. – Одеса, 2009. – С. 45-47.
  381. (2009) Книжкова культура українських стародруків // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: Мат-ли міжнарод. наук. конф. 29–30 квітня 2009 р. – Львів;:ЛННБ ім. В. Стефаника, 2009. – С. 5-7.
  382. (2009) Книжкові пам’ятки в бібліотеках України і основні завдання щодо роботи з ними // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України 24–25 вересня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 19-21.
  383. (2009) Книжкові пам’ятки сільськогосподарської тематики: до проблеми співвідношення понять Державного реєстру національного культурного надбання та Національної бібліографії України // Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі України: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. / УААН; В.А. Вергунов . – Київ, 2009. – С. 59-63.
  384. (2009) Книжное памятниковедение как книговедческая дисциплина // Наука о книге. Традиции и инновации: Мат-лы 12-й междун. науч. конф. по проблемам книговедення. – Москва, 2009. – Ч. 1. – С. 251-253.
  385. (2009) Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми збереження рідкісних видань» // Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли VI Міжнарод. науково-практ. конф., Київ, 19–21 травня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 239-240.
  386. (2009) Списки изданий Киево-Печерской типографии в фондах Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского как источники о ее деятельности // Славянское книгопечатание и культура книги: Материалы Международ. науч. конф. (Минск, 16–18 сентября 2009 г.). – Минск, 2009. – С. 41-43.
  387. (2009) Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Машиночитемая каталогизация старопечатной книги: Материалы обучающих семинаров, прошедших в Российской национальной библиотеке в рамках сотрудничества с Консорциумом европейских научных библиотек (CERL) в 2006–2008 гг. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 130-137.
  388. (2010) Взаимосвязи Научно-исследо-вательского института книго-ведення (Петроград–Ленин-град) и Украинского научного института книговедення (Киев // Книжная культура: Опыт прош-лого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследо-вательского института книгове-дения в Петрограде: Материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 24–25 ноября 2010 г.). – Москва, 2010. – С. 162-165.
  389. (2010) Документознавча діяльність Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) // Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Мат-ли VIІ Міжнарод. науково-практ. конф., Київ, 25–27 травня 2010 р. – Київ:НАКККіМ, 2010. – С. 86-88.
  390. (2010) Книжкове пам’яткознавство як комплекс наукових студій та практичної діяльності з книжковими пам’ятками у бібліотечних фондах // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовт. 2010 р. – Львів, 2010. – С. 191-196.
  391. (2010) Книжкове пам’яткознавство як основний напрям наукової роботи відділів рідкісних книг бібліотек // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 14–16 вересня 2009 р.). – Одеса, 2010. – С. 161-165.
  392. (2011) Историко-книговедческие электронные ресурсы Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в современной научной коммуникации // Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: Материалы Межнарод. науч. конф. (Киев, 4–6 окт. 2011 г.). – Київ, 2011. – С. 64-67.
  393. (2012) Владельческие признаки на экземплярах изданий Академической типографии XVIII в. из фондов отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России: Материалы V Международ. науч. конференции (Москва, 24–26 окт. 2012 г.): В 2 т. – Москва, 2012. – Т. 2. – С. 68-77.
  394. (2012) Дослідження українських стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: матеріали 1-ї і 2-ї наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2010 р., 9 листоп. 2011 р.: до Дня укр. писемності та мови /Музей книги і друкарства України; ред.-упор. Д. О. Палій. – Київ, 2012. – С. 6-11.
  395. (2012) Некоторые перспективы развития науки о книге // Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 285-летию основания Академической типографии в России: Материалы V Международ. науч. конференции (Москва, 24–26 окт. 2012 г.): В 2 т. . – Москва, 2012. – Т. 1, ч. 1. – С. 190-194.
  396. (2013) Експертиза книжкових пам’яток у бібліотечних фондах: презентація науково-методичного ресурсу // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформацій-них ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт., 2013). -–Київ:НБУВ, 2013. – С. 273-274.
  397. (2013) Развитие П. Н. Берковым понятия «редкой книги» и его методические рекомендации относительно книговедческих исследований // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы Международной научной конференции (Минск, 16 – 17 мая 2013 г.) . - Минск:ЦНБ НАН Беларуси; – Минск, 2013. – С. 186-189.
  398. (2014) Библиотека Российской академии наук: 1925 год. Взгляд со стороны // лет служения науке. Юбилейная науч. конф., посвященная 300-летию библиотеки Российской академии наук 27–28 ноября 2014 г. : тезисы докл. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 41-43.
  399. (2014) Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – з історії книжкової культури // Українська енциклопедистка : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2013 року). – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – С. 252-260.
  400. (2014) Понимание книжной культуры украинскими учеными в 1920-х гг. // Современные проблемы книжной культуры: основные тенден-ции и перспективы развития»: материалы Междунар. науч. семинара (Минск, 2–3 апреля 2014 г.). – Минск, Москва:ЦНБ НАН Беларуси ; Москва : ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2014. – С. 25-29.
  401. (2014) Теория книговедения в работах сотрудников Украинского научного института книговедения // Книга в информационном обществе : материалы ХШ Между-нар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апреля 2014 г.). – Москва: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – С. С. 465-467.
  402. (2015) Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 182-184.
  403. (2015) Вклад члена-корреспондента АН УССР П. Н. Попова в изучение книжной культуры // Берковские чтения 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы ІІІ Международной научной конференции (Минск, 26-27 мая 2015 г.). – Минск, Москва, 2015. – С. 188-193.
  404. (2015) Изучение и популяризация наследия Франциска Скорины украинским ученым П. Н. Поповым // Матэрыялы ХІ Міжнародных кнігазнавчых чытанняв "Кніжная культура Беларусі ХІ - пачатку ХХ ст." (Мінск, 16-17 красавіка 2015 г.). – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – С. 18-22.
  405. (2015) Митрополит Євгеній (Болховітінов) і книжкове життя Києва 20-х – 30-х років ХІХ століття // Софійські читання : матеріали VII наук.-практ. конф до 90-річчя відомого дослідника… С. Висоцького (23–24 травня 2013 р.). – Київ, 2015. – С. 234–241.
  406. (2016) Історія книжкової культури: теоретична складова поняття // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). – Київ: НБУВ, 2016. – С. 142-145.
  407. (2016) Видавнича діяльність друкарні Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. (пам’яті Є. В. Рукавіциної) // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) . – Київ: НБУВ, 2016. – С. 375–378.
  408. (2016) Книговедческие публикации Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: итоги и перспективы // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития = Modern Problems of Book Culture: Main Tendencies and Prospects : материалы V Междунар. науч. семинара (Минск, 19-20 апр. 2016 г.). – Минск, Москва, 2016. – С. 113-116.
  409. (2016) Основні підходи до експертизи книжкових пам’яток у бібліотеках // Libri Descripti : Materiały międynarodowej konferencji naukowej “Opis edycji rzadkich i unikatowych” (Charków, 16–19 września 2013 roku) = Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Експертиза рідкісних і цінних видань» (Харків, 16–19 вересня 2013 року). – Kraków: Collegium Columbinum, 2016. – С. 25-77.
  410. (2016) Проблеми створення інтегрованого веб-ресурсу книжкових пам’яток України // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнар. книгознавчих читань (м. Одеса, 15–17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса, 2016. – С. 8-17.
  411. (2016) Электронные ресурсы Института книговедения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины // Материалы IV Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры: информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной среде" (Минск, 4–6 октября 2016 г. ) / Нац. б-ка Беларуси. – Минск, 2016. – С. 78-83.
  412. (2017) «Білі плями» та дискусійні питання в скоринознавстві // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнарод. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, НБУВ, 24 травня 2017 р.). – Київ: НБУВ, 2017. – С. 376-379.
  413. (2017) Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: матеріали П’ятнадцятої Міжнар. наук. конф. (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – Київ, 2017. – С. 117–122.
  414. (2017) Книжные памятники академических библиотек Украины: проблемы и перспективы их хранения, популяризации и учета в государственном реестре // Матэрыялы мiжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнiгадрукавання». У 2 ч. Ч. 1. ХІІІ Міжнародні кнігазнаўчыя чытаннi, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінськ, 2017. – С. 33-37.
  415. (2017) Новый каталог экслибрисов // Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy” : Księga abstraktów = Book of abstracts. – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2017. – С. 34-36.
  416. (2017) Основні складові експертизи книжкових пам’яток // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовтня 2017 р.). – Київ: НБУВ, 2017. – С. 137-140.
  417. (2017) Популяризация издательского наследия Франциска Скорины в публикациях украинских учених 1920-х годов // Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, современные образы : материалы Междунар. науч. семинара (Полоцк, 24 мая 2017 г.). – Минск, Москва: ЦНБ НАН Беларуси; ФГБУ науки Науч. и издат. центр «Наука» РАН, 2017. – С. 58-63.
  418. Рецензії
  419. (1996) Про серію брошур “Видатні діячі української книги” // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 3. – С. 29.
  420. (1996) Шедевр книжкового мистецтва // Вісник Книжкової палати. – Київ, 1996. – № 3. – С. 16. – Рец. на кн.: Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва : Українська рукописна книга. – Л. : Світ, 1995. – 480 с.
  421. (1999) [Рецензія] // Бібліотечний вісник. – Київ,1999. – № 1. – С. 54–55. – Рец. на кн.: Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К. : Книжк. палата України, 1998. – 327 с.
  422. (1999) Королевич Н. Ф. Українські бібліографи XX століття: Навч. посібник для інститутів культури України. - К.: Книжкова палата України, 1998. - 327 с. // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 1. – С. 54-55.
  423. (2001) Історія НБУВ: об’єктивний погляд // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Джерелознавчі дисципліни. – С. 562-565. – Рец. на кн.: Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1988–1941. – К., 1998. – 336 с.
  424. (2008) Вагомий внесок у дослідження української еміграції // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2008. – № 10. – С. 6-8. – Рец. на кн.: Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). – К. : Темпора, 2008. – 688 с.
  425. (2009) Друковане слово під радянською цензурою // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2009. – № 2. – С. 10-11. – Рец. на кн.: Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР–УРСР (1917–1990 рр.) : монографія / О. О. Федотова. – К., 2009. – 352 с.
  426. (2010) Презентація електронного видання «Книжное собрание рода Хрептовичей» / Г. Ковальчук, Л. Муха // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 1. – С. 56-58.
  427. (2010) Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів . К.: Націонпльна бібліотека України, 2010. 856 с. // Український гуманітарний огляд /Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія, Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 239-252.
  428. Презентації
  429. (2013) Експертиза книжкових пам’яток у бібліотеках: презентація науково-методичного електронного ресурсу//Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» 08 жовтня 2013 р..
  430. (2013) Основні підходи до експертизи книжкових пам’яток у бібліотеках// Міжнародний науково-практичний семінар «Libri Descripti. Експертиза рідкісних і цінних видань», 16-19 вересня 2013 р..
  431. (2015) Новий корпоративний науковий проект «Книжкові пам’ятки України» презентовано університетським бібліотекам / Галина Ковальчук. 24 вересня 2015.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського