Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційPsycholinguistics
Пошуковий запит: (<.>PREF=psling<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: [б. в.], 2008. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2309-1797 (print). - ISSN 2415-3397 (online)


Зміна назви: до 2017 р. див.: "Психолінгвістика"

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  

Тематика:

актуальні питання психолінгвістики, когнітології, рефлексивної психолінгвістики, психолінгвістики розвитку, прикладної психолінгвістики, методології, онтолінгвістики, мовної, мовленнєвої і комунікативної компетенцій, етнопсихолінгвістики, мови і метамови, психолінгвістики перекладу, білінгвізму та багатомовності

Засновники:

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Рік заснування:

2008

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 13769-2743 від 28.02.2008 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р., Постанова № 1-05/3 від 14.04.2010 р., Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010р.

Спеціальність ДАК:

 • Психологічні науки
 • Соціальні комунікації
 • Філологічні науки
 • Головний редактор:

  Калмикова Л. О. (д-р психол. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Селіванова О. О. (д-р філол. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Харченко Н. В. (канд. пед. наук, доц.)

  Редколегія:

  Булах І. С. (д-р психол. наук, проф.), Балл Г. О. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук), Болтівець С. І. (д-р психол. наук, доц.), Бондаренко О. Ф. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Засєкіна Л. В. (д-р психол. наук, проф.), Корніяка О. М. (д-р психол. наук, проф.), Лила М. В. (канд. психол., доц. (відп. ред.) ), Лозова О. М. (канд. психол. наук, доц.), Павлова Н. Д. (д-р психол. наук, старш. наук. співроб.), Румянцева І. М. (д-р філол. наук, д-р. психол. наук, проф.), Семиченко В. А. (д-р психол. наук, проф.), Фоміна Н. О. (д-р психол. наук, проф.), Чепелєва Н. В. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р. психол. наук, проф.), Швалб Ю. М. (д-р психол. наук, проф.), Яценко Т. С. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Вулич Т. (канд. філол. наук, доц.), Глущенко В. А. (д-р філол. наук, проф.), Горошко О. І. (д-р філол. наук, проф.), Євтович З. (канд. філол. наук, доц.), Карп'юк М. Д. (канд. філол. наук, доц. (відп. ред.)), Ковалевська Т. Ю. (д-р філол. наук, проф.), Когановська О. М. (д-р філол. наук, проф.), Компанцева Л. Ф. (д-р філол. наук, доц.), Мазоха Г. С. (д-р філол. наук, проф.), Маркус Д. (д-р філол. наук, проф.), Навальна М. І. (д-р філол. наук, доц.), Радзієвська Т. В. (д-р філол. наук, старш. наук співроб.), Румянцева І. М. (д-р філол. наук, д-к. психол. наук, проф.), Цейтлін С. Н. (д-р філол. наук, проф.), Бартон А. Дж. (д-р соц. ком., проф.), Бартощек А. (д-р соц. наук, проф.), Бебик В. М. (д-р політ. н., проф.), Владимиров В. М. (д-р філол. наук, проф.), Гавра Д. П. (д-р соц. наук, проф.), Зелінська Н. В. (д-р філол. наук, проф.), Корпанюк М. П. (д-р філол. наук, проф.), Коцур В. П. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р іст. наук, проф.), Кузнєцова Т. В. (д-р соц. ком., доц.), Масенко Л. Т. (д-р філол. наук, проф.), Михайлин І. Л. (д-р філол. наук, проф.), Павлович Д. (канд. соц. ком., доц.), Потятинник Б. В. (д-р філол. наук, проф.), Різун В. В. (д-р філол. наук, проф.), Серажим К. С. (д-р філол. наук, проф.), Токмань Г. Л. (д-р пед. наук, проф.), Холод О. М. (д-р філол. наук, проф.)

  Адресавул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, 08401, Україна
  E-mail psycholing_lab@mail.ru phdpu@mail.ru
  Телефон(045-67) 5-87-92
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського