Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2008/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

  Психологія

 1. Дорожко І. І. Тенденції розвитку рефлексивної психолінгвістики.
 2. Засєкіна Л. В. Тенденції розвитку вітчизняної психолінгвістики: методологічний огляд проблем та окреслення шляхів їх вирішення.
 3. Зачесова І. А. Взаимопонимание и взаимоотношения собеседников в диалоге.
 4. Калмикова Л. О. Актуальні проблеми психології мовлення дітей дошкільного віку.
 5. Лозова О. М. Змістова модель психосемантичної структури етнічної свідомості східних слов’ян.
 6. Павлова Н. Д. Метод интент-анализа в изучении дискурса.
 7. Пилипчук С. В. Некоторые психологические и психолингвистические подходы, влияющие на успешность овладения русским языком как иностранным.
 8. Роменкова В. А. Вербальная репрезентация содержания образа мира детей дошкольного возраста в процессе формирования идентичности.
 9. Румянцева І. М. Психолингвистика: взгляд нового времени.
 10. Фоміна Н. О. К вопросу об индивидуальных особенностях овладения речью на иностранном языке с точки зрения психолингвистики.
 11. Харченко Н. В. Психолінгвістичні підходи щодо формування в старших дошкільників мовленнєвих навичок і вмінь будувати міркування.
 12. Чепелєва Н. В. Текст как объект психологического исследования.
 13. Філологія

 14. Доброва Г. Р. Основные современные лингвистические и психолингвистические подходы к изучению терминов родства.
 15. Доценко О. Л. Комунікативний ритуал у судовому процесі.
 16. Дяченко М. Д. Особливості жанрової палітри у місцевій молодіжній пресі 60 – 90-х років ХХ століття.
 17. Іванов В. Ф. Понятие информации. Информативное взаимодействие.
 18. Карп’юк М. Д. Мова як основа міждисциплінарної синергії й базовий фактор формування й цілісного світогляду філолога.
 19. Ковалевська Т. Ю. Гетерогенна природа впливу в моделювальних перспективах НЛП.
 20. Козак Л. В. Соціальна диференціація мови на сучасному етапі.
 21. Кондратенко Н. О. Риторичні засоби мовленнєвого впливу в політичній телерекламі.
 22. Лобанова А. С. Гражданское общество и масс-медиа: векторы взаимовлияния.
 23. Пода О. Ю. Газети Радянської України 20-40-х років ХХ століття: проблема гендерного маркування.
 24. Руденко Л. С. Постмодерністський текст: деякі особливості прочитання.
 25. Селіванова О. О. Моделювання процесів номінації: психолінгвістичний аспект.
 26. Холод О. М. Нооцентризм як методологія нової психолінгвістики.
 27. Цейтлін С. Н. Ребенок как конструктор собственной языковой системы.
2008
Вип. 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter