Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2014/15<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Бородулькіна Т. О., Межинська Г. В. Представленість емоційних станів людини в зовнішній рекламі. - C. 18-32.
 5. Гавриш Н. В. Психолінгводидакичні основи використання інтерактивних методів у викладанні курсу "Дошкільна лінгводидактика”. - C. 32-49.
 6. Елгина С. В. Интеллектуальные особенности личности подростков, проявляющиеся в когнитивном компоненте их речевых действий. - C. 49-61.
 7. Засєкіна Л. В. Нейропсихолінгвістичні засоби реорганізації емоційної пам’яті особистості. - C. 62-73.
 8. Ленів З. П. Арт-терапія в процесі діагностування усного мовлення старших дошкільників. - C. 73-84.
 9. Lyla M. V. Experimental investigation of teen-agers’ attention as a factor of successful English language mastering. - C. 85-98.
 10. Нікода К. Є., Лозова О. М. Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов. - C. 98-110.
 11. Новикова Г. П. Культурно-диалогическое развитие дошкольников в условиях билингвизма как научная проблема. - C. 110-125.
 12. Потапчук Є. М. Мовленнєва поведінка подружжя в ситуаціях адюльтеру як психологічна проблема. - C. 126-137.
 13. Роменкова В. А. Формирование представлений "хороший" – "плохой" в дошкольном возрасте при использовании народной сказки. - C. 138-152.
 14. Танана С. М. Психологічні та методичні аспекти використання багатокомпонентності мовленнєвої діяльності читання тексту іноземною мовою. - C. 152-162.
 15. Ушакова О. С., Лаврентьева А. И. Роль коммуникативной структуры высказывания в формировании содержательной стороны речи младших дошкольников. - C. 162-177.
 16. Харченко Н. В. Розуміння як психологічний феномен. - C. 178-192.
 17. Чернякова О. І. Ігрові методи як основа здійснення навчального процесу вивчення іноземної мови. - C. 193-202.
 18. Мовознавство

 19. Ігнатьєва С. Є. "Я” модель українського щоденникового наративу. - C. 203-214.
 20. Крутій К. Л. Розвиток почуття мови у дітей засобами штучних текстів (на матеріалі лінгвістичної казки Л.С.Петрушевської). - C. 215-226.
 21. Кольцова Е. А. Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений). - C. 227-240.
 22. Молчко О. О. Категорія порівняння крізь призму психолінгвістичної теорії актуального членування: проекція на дискурсивну практику перекладача. - C. 240-254.
 23. Пікалова А. О. Знакові концепти-образи для репрезентації концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха у трактуванні українських науковців. - C. 254-265.
 24. Соціальні комунікації

 25. Куйбіда В. В. Наукова і народна термінологія: порівняльний аналіз. - C. 266-274.
 26. Мачикова М. К. Медіавірус: базові ознаки й технології розповсюдження. - C. 274-287.
 27. Мороз В. Я. Енергетичний потенціал релігійної комунікації. - C. 287-297.
 28. Нагорняк М. В. Мовленнєва культура майбутнього радіожурналіста: реальність і шляхи вдосконалення. - C. 297-310.
 29. Порфімович О. Л. Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіа насильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша.. - C. 310-317.
2014
Вип. 15
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter