Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2009/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від редакційної колегії. - C. 9.
 4. Психологія

 5. Ахутина Т. В. Роль правого полушария в построении текста. - C. 10-28.
 6. Богуш А. М. Психолінгвістична концепція егоцентричного мовлення Жана Піаже. - C. 28-34.
 7. Василькевич Я. З. Семантичний диференціал як метод психологічного аналізу особистісного смислоутворення. - C. 34-40.
 8. Дьконов Г. В., Слободяник Т. В. Психологічні особливості діалогу проективної методики незавершених речень. - C. 40-47.
 9. Зачесова И. А., Калинкина Е. В. Интенциональная организация детского диалога и взаимоотношения собеседников. - C. 47-54.
 10. Калмикова Л. О. Психолінгвістичні принципи формування мовленнєвої діяльності в дітей старшого дошкільного віку. - C. 54-60.
 11. Корніяка О. М. Вивчення розвитку комунікативної компетентності студентів. - C. 60-69.
 12. Ніколайчук І. О. Читацька компетентність як фактор взаємодії з художнім текстом. - C. 69-76.
 13. Пилипчук С. В. Психологическая основа процесса обучения иностранным языкам через интеръязык в дошкольном возрасте. - C. 76-83.
 14. Роменкова В. А. Народная колыбельная песня как средство формирования образа мира ребенка. - C. 83-89.
 15. Харченко Н. В. Проблема моделювання мовленнєва-мислиннєвого процесу в психолінгвістичній науці. - C. 89-95.
 16. Шибаева С. Н. Учебное сотрудничество и его реализация в образовательной технологии скорочтения. - C. 95-102.
 17. Мовознавство

 18. Галунова Н. М. Формування мовної свідомості та мовленнєвої компетенції в онтогенезі (за результатами проведення вільного асоціативного експерименту з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку). - C. 103-108.
 19. Горошко Е. И. От психолингвистики 2.0 до психолингвистики 3.0: Quo Vadis?. - C. 108-124.
 20. Компанцева Л. Ф. Информационно-коммуникативные технологии: когнитивно-прагматический и социально-философский аспекты. - C. 125-130.
 21. Кузнєцова Т. В. Типологія аксіологічних моделей мас-медійної інформації. - C. 130-137.
 22. Навальна М. І. Перифрази в мові сучасної української періодики. - C. 138-144.
 23. Пальчевська О. С. Семіотична реконструкція образів у британських фольклорних текстах оказіональних примовок. - C. 144-151.
 24. Румянцева И. М. О психической сущности языка и речи. - C. 151-156.
 25. Тямерьян Т. Ю. Речевая способность как база формирования полилингвизма. - C. 156-164.
 26. Цейтлин С. Н. Реченок как конструктор собственной языковой системы. - C. 165-171.
 27. Шаяхмет А. К. Детское двуязычие в Казахстане: психолингвистичесий аспект. - C. 172-179.
 28. Щербакова Н. В. Псевдонім для віртуальної особистості. - C. 179-183.
 29. Соціальні комунікації

 30. Андрошук А. Г. Теоретичні засади психолінгвістичного виміру сучасної освіти: концептосфера мовних засобів впливу. - C. 184-190.
 31. Андрухович А. А. К обоснованию категории гендера в собственном научном дискурсе. - C. 190-195.
 32. Заболотна Т. В. Лексико-стилістичні особливості віртуальної реклами. - C. 196-202.
 33. Карп’юк М. Д. Психолого-педагогічні фактори становлення комунікативної компетентності учнів ПТНЗ. - C. 203-213.
 34. Кужільна Л. В. Образ "людського єства" як найвищої національної цінності у творах М. Вінграновського для дітей (образ мовної особистості). - C. 214-223.
 35. Осова О. О. Ділова гра в системі формування комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови. - C. 224-228.
 36. Супрун Л. В. "Літературно-науковий вістник" на шляху європеїзації української мовної ментальності. - C. 229-235.
 37. Холод О. М. Чотири властивості інмутації як системи. - C. 235-244.
 38. Шевченко А. С. Засоби масової інформації як фактор ресоціалізації засуджених до позбавлення волі. - C. 244-253.
 39. Наші автори. - C. 254-256.
 40. Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - C. 257-258.
2009
Вип. 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter