Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2014/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Агафонов А. Ю. Эволюционная эпистемология и когнитивная психология сознания, или зачем человеку разум?. - C. 18-40.
 5. Бородулькина Т. А., Чикулай А. А. Понимание психологических категорий и психолого-дидактических текстов старшими дошкольниками. - C. 40-49.
 6. Видолоб Н. О. Інноваційні прийоми формування мовно-мовленнєвої компетенції школярів у психолінгвістичному контексті. - C. 49-58.
 7. Гордієнко-Митрофанова І. В. Характеристика асоціативного поля стимулу "грайливість". - C. 58-69.
 8. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична репрезентація позитивних vs негативних життєвих подій в автобіографічній пам'яті особистості. - C. 70-82.
 9. Каlmykova L. O. Ontogenesis of the vocal activity of children of the sixth year of life. - C. 83-91.
 10. Карп'юк М. Д. Розвиток духовної свідомості кваліфікованих фахівців як чинник поглиблення їх соціально-професійної компетентності. - C. 92-103.
 11. Макаренко О. М., Андрейчева А. О. Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу. - C. 104-115.
 12. Mileva E. K. Talk about Art in the Context of Linguistic Development of Preschool Age Children. - C. 116-127.
 13. Навальна М. І. Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення. - C. 127-135.
 14. Павлова Н. Д., Гребенщикова Т. А. О типологии речевых интенций в дискурсе. - C. 135-143.
 15. Турчак О. М. Дослідження якісних і кількісних показників мовленнєвої тривожності в усному мовленні студентів у ситуаціях емоційної напруги. - C. 143-152.
 16. Федосєєва І. В. Особливості вивчення соціально-психологічних аспектів комунікативних установок старшокласників. - C. 152-164.
 17. Цьось Ю. А. Комунікативно-мовленнєві властивості у стильовій організації особистості. - C. 164-174.
 18. Чміль Н. С. Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів. - C. 174-183.
 19. Мовознавство

 20. Акімова Н. В. Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту. - C. 184-192.
 21. Антіпов О. С. Лексико-семантичне мікрополе "патріот як такий" у сучасній українській есеїстиці (на матеріалі творчості І. Андрусяка, А. Бондара, Р. Гладиша, А. Дністрового, Ю. Іздрика, В. Неборака та С. Процюка). - C. 192-202.
 22. Волкова А. Г. Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе. - C. 203-210.
 23. Дячук Н. В. Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту. - C. 211-220.
 24. Єршова І. М. "Інструктаж з техніки безпеки" як гіпержанр у навчально-педагогічному дискурсі (на матеріалі презентації POWER-POINT). - C. 220-229.
 25. Лазаренко Г. С. Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах. - C. 229-237.
 26. Мороз В. Я. Епістемологічна модель історичної комунікації. - C. 237-245.
 27. Осіпова Т. Ф. Вербалізація експресивного компоненту емоцій у гендерних комунікативних стратегіях кокетства, загравання, флірту. - C. 245-253.
 28. Судус Ю. В. Стратегія дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов Джона Керрі та Девіда Камерона). - C. 254-260.
 29. Tarasiuk I. V. Peculiarities of studying a foreign language in the context of speech adaptation by immigrant children to a foreign environment. - C. 261-268.
 30. Швець Н. В. Методологічна база зіставлення мотиваційних основ іхтіонімів англійської, французької та української мов. - C. 269-279.
 31. Швець О. В. Когнітивний підхід до вивчення номінативних речень. - C. 279-288.
 32. Соціальні комунікації

 33. Бадюл Л. В. Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень. - C. 289-301.
 34. Досенко А. К. Технології паблік рилейншз як ключовий фактор соціальних комунікацій. - C. 301-308.
 35. Подашевська Т. Л. Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб'єктів політичної діяльності. - C. 309-321.
 36. Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журналістика як об'єкт наукової рефлексії: здобутки, проблеми та перспективи. - C. 322-331.
 37. Смирнова М. В. Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах. - C. 332-342.
 38. Шилова В. В. Методологія вивчення комунікативних технологій соціально-політичних телепрограм. - C. 343-357.
2014
Вип. 16
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter