Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: <.>JJA=В$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 467
Представлено документи з 1 до 467
1. Вагонний парк, Харків
2. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Київ
3. Вересень, Миколаїв
4. Вестник гигиены и эпидемиологии, Донецк
5. Вестник двигателестроения, Запорожье
6. Вестник зоологии, Киев
7. Вестник Клуба панкреотологов, Киев
8. Вестник физиотерапии и курортологии, Евпатория
9. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьков
10. Ветеринарна біотехнологія, Київ
11. Ветеринарна медицина, Харків
12. Ветеринарна медицина України, Київ
13. Взрывозащищенное электрооборудование, Донецк
14. Вибори та демократія, Київ
15. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки, Харків
16. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, Хмельниц.
17. Вимірювальна техніка та метрологія , Львів
18. Виноградарство и виноделие, Ялта
19. Високі технології в машинобудуванні, Харків
20. Витоки педагогічної майстерності Серія : Педагогічні науки, Полтава
21. Вища освіта України, Київ
22. Вища школа, К.
23. Вібрації в техніці та технологіях, Вінниця
24. Вівчарство, Нова Каховка
25. Вівчарство та козівництво, Нова Каховка
26. Від бароко до постмодернізму, Д.
27. Відбір і обробка інформації, Київ
28. Відновлювана енергетика, Київ
29. Відповідальна економіка, Луганськ
30. Військова медицина України, Київ
31. Військова освіта, Київ
32. Військово-науковий вісник, Львів
33. Військово-технічний збірник, Львів
34. Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], Київ
35. Вісник [Національного транспортного університету], Київ
36. Вісник аграрної історії, Київ
37. Вісник аграрної науки, Київ
38. Вісник аграрної науки Причорномор'я, Миколаїв
39. Вісник Академії адвокатури України, Київ
40. Вісник Академії праці і соціальних відносин і туризму, Київ
41. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України Сер. : Право та державне управління, Київ
42. Вісник Академії управління МВС, К.
43. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, Бердянськ
44. Вісник Верховного Суду України, Київ
45. Вісник Вищого адміністративного суду України, К.
46. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, К.
47. Вісник Вищої ради юстиції, К.
48. Вісник Вінницького національного медичного університету, Вінниця
49. Вісник Вінницького політехнічного інституту, Вінниця
50. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, Луцьк
51. Вісник геодезії та картографії, Київ
52. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Сер. : Педагогічні науки, Глухів
53. Вісник господарського судочинства, К.
54. Вісник ДДФА : Економічні науки, Д.
55. Вісник ДІТБ Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому, Донецьк
56. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Дніпропетровськ
57. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Біологія. Екологія, Дніпропетровськ
58. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Біологія. Медицина, Дніпропетровськ
59. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Геологія. Географія, Дніпропетровськ
60. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Економіка, Дніпропетровськ
61. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Серія : Філологічні науки, Дніпро
62. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Серія : Юридичні науки, Дніпро
63. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Історія і філософія науки і техніки, Дніпропетровськ
64. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Історія та археологія, Дніпропетровськ
65. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Літературознавство. Соціальні комунікації, Дніпропетровськ
66. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Математика, Дніпропетровськ
67. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Менеджмент інновацій, Дніпропетровськ
68. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Механіка, Дніпропетровськ
69. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Мовознавство, Дніпропетровськ
70. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Моделювання, Дніпропетровськ
71. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Педагогіка і психологія, Дніпропетровськ
72. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Психологія, Дніпропетровськ
73. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Ракетно-космічна техніка, Дніпропетровськ
74. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Дніпропетровськ
75. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Соціальні комунікації, Дніпропетровськ
76. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Фізика. Радіоелектроніка, Дніпропетровськ
77. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Філософія. Соціологія. Політологія, Дніпропетровськ
78. Вісник Дніпропетровського університету Серія : Хімія, Дніпропетровськ
79. Вісник Донбаського державного педагогічного університету Серія : Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства, Слов'янськ, Донец. обл.
80. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, Краматорськ
81. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Макіївка
82. Вісник Донецького інституту соціальної освіти Сер. : Педагогіка, психологія, Донецьк
83. Вісник Донецького інституту соціальної освіти Сер. : Філологія. Журналістика, Донецьк
84. Вісник Донецького національного університету Сер. Б : Гуманітарні науки, Донецьк
85. Вісник Донецького національного університету Сер. В : Економіка і право, Донецьк
86. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського Серія : Гуманітарні науки, Донецьк
87. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського Серія : Економічні науки, Кривий Ріг
88. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського Серія : Технічні науки, Донецьк
89. Вісник Донецького національного університету Сер. А : Природничі науки, Донецьк
90. Вісник Донецького університету економіки та права, Донецьк
91. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту, Донецьк
92. Вісник економіки транспорту і промисловості, Харків
93. Вісник економічної науки України, Донецк
94. Вісник епілептології, Київ
95. Вісник Житомирського державного технологічного університету Серія : Економічні науки, Житомир
96. Вісник Житомирського державного технологічного університету Серія : Технічні науки, Житомир
97. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка , Житомир
98. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка  : Педагогічні науки, Житомир
99. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка  : Філологічні науки, Житомир
100. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філософські науки, Житомир
101. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, Житомир
102. Вісник Запорізького національного університету : Біологічні науки, Запоріжжя
103. Вісник Запорізького національного університету : Економічні науки, Запоріжжя
104. Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки, Запоріжжя
105. Вісник Запорізького національного університету : Фізико-математичні науки, Запоріжжя
106. Вісник Запорізького національного університету : Фізичне виховання та спорт, Запоріжжя
107. Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки, Запоріжжя
108. Вісник Запорізького національного університету : Юридичні науки, Запоріжжя
109. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Запоріжжя
110. Вісник Інженерної академії України, Київ
111. Вісник Інституту археології, Л.
112. Вісник Інституту економіки та прогнозування, Київ
113. Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Донецк
114. Вісник Інституту розвитку дитини Серія : Філософія, педагогіка, психологія, Київ
115. Вісник Інституту "Укрзахідпроектреставрація", Л.
116. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка : Історичні науки, Кам'янець-Подільський
117. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Економічні науки, Кам'янець-Подільський
118. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, Кам'янець-Поділ.
119. Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія : Історія, економіка, філософія, Київ
120. Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія : Міжмовна та міжкулькультурна комунікація, Київ
121. Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія : Педагогіка та психологія, Київ
122. Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія : Філологія, Київ
123. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, Київ
124. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Астрономія, Київ
125. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Біологія, Київ
126. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Військово-спеціальні науки, Київ
127. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Географія, Київ
128. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Геологія, Київ
129. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Державне управління, Київ
130. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Економіка, Київ
131. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Іноземна філологія, Київ
132. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Інтродукція та збереження рослинного різноманіття, Київ
133. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Історія, Київ
134. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Кібернетика, Київ
135. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Літературознавство, мовознавство, фольклористика, Київ
136. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Математика. Механіка, Київ
137. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Міжнародні відносини, Київ
138. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогіка, Київ
139. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Проблеми регуляції фізіологічних функцій, Київ
140. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Психологія, Київ
141. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота, Київ
142. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Радіофізика та електроніка, Київ
143. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Соціологія, Київ
144. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Східні мови та література, Київ
145. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Українознавство, Київ
146. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Фізика, Київ
147. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія : Фізико-математичні науки, Київ
148. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Філософія. Політологія, Київ
149. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Хімія, Київ
150. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Юридичні науки, Київ
151. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв Сер. : Педагогіка, Київ
152. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Київ
153. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія : Економічні науки, Київ
154. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія : Технічні науки, Київ
155. Вісник Книжкової палати, Київ
156. Вісник КНУКіМ Серія : Мистецтвознавство, Київ
157. Вісник КНУКіМ Сер. : Соціальні комунікації, К.
158. Вісник Конституційного Суду України, Київ
159. Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, К.
160. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Кременчук
161. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Сер. : Економічні науки, Кременчук
162. Вісник Криворізького економічного інституту КНУ, Кривий Ріг
163. Вісник Криворізького національного університету, Кривий Ріг
164. Вісник кримінального судочинства, Київ
165. Вісник Кримінологічної асоціації України, Харків
166. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Сєвєродонецьк
167. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Біологічні науки, Луганськ
168. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Історичні науки, Луганськ
169. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Медико-біологічні науки, Луганськ
170. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Медичні науки, Луганськ
171. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки, Луганськ
172. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Соціологічні науки, Луганськ
173. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, Луганськ
174. Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені Вячеслава Чорновола Серія. : Економічні науки, Львів
175. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львів
176. Вісник Львівського інституту економіки і туризму, Львів
177. Вісник Львівського національного аграрного університету Серія : Агроінженерні дослідження, Львів
178. Вісник Львівського національного аграрного університету Серія : Агрономія, Львів
179. Вісник Львівського національного аграрного університету Серія : Архітектура і сільськогосподарське будівництво, Львів
180. Вісник Львівського національного аграрного університету Серія : Економіка АПК, Львів
181. Вісник Львівського національного аграрного університету Серія : Землевпорядкування і земельний кадастр, Львів
182. Вісник Львівського університету Серія : Журналістика, Львів
183. Вісник Львівського університету Серія : Іноземні мови, Львів
184. Вісник Львівського університету Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології, Львів
185. Вісник Львівського університету Серія : Мистецтвознавство, Львів
186. Вісник Львівського університету Серія : Міжнародні відносини, Львів
187. Вісник Львівського університету Серія : Прикладна математика та інформатика, Львів
188. Вісник Львівського університету : Серія біологічна, Львів
189. Вісник Львівського університету : Серія географічна, Львів
190. Вісник Львівського університету : Серія геологічна, Львів
191. Вісник Львівського університету : Серія економічна, Львів
192. Вісник Львівського університету : Серія історична, Львів
193. Вісник Львівського університету : Серія механіко-математична, Львів
194. Вісник Львівського університету : Серія педагогічна, Львів
195. Вісник Львівського університету : Серія соціологічна, Львів
196. Вісник Львівського університету : Серія фізична, Львів
197. Вісник Львівського університету : Серія філологічна, Львів
198. Вісник Львівського університету : Серія філософські науки, Львів
199. Вісник Львівського університету : Серія філософсько-політологічні студії, Львів
200. Вісник Львівського університету : Серія хімічна, Львів
201. Вісник Львівського університету : Серія юридична, Львів
202. Вісник Львівської державної фінансової академії : Економічні науки, Львів
203. Вісник Львівської комерційної академії Серія : Гуманітарні науки, Львів.
204. Вісник Львівської комерційної академії : Серія економічна, Львів
205. Вісник Львівської комерційної академії : Серія товарознавча, Львів
206. Вісник Львівської національної академії мистецтв, Львів
207. Вісник Маріупольського державного університету Серія : Економіка, Маріуполь
208. Вісник Маріупольського державного університету Серія : Історія. Політологія, Маріуполь
209. Вісник Маріупольського державного університету Серія : Право, Маріуполь
210. Вісник Маріупольського державного університету Серія : Філологія, Маріуполь
211. Вісник Маріупольського державного університету Серія : Філософія, культурологія, соціологія, Маріуполь
212. Вісник Міжнародного слов'янского університету Серія : Соціологічні науки, Харків
213. Вісник Міжнародного слов'янського університету Серія : Економічні науки, Харків
214. Вісник Міжнародного слов'янського університету Серія : Мистецтвознавство, Харків
215. Вісник Міжнародного слов'янського університету Серія : Технічні науки, Харків
216. Вісник МНТУ Сер. : Економіка, К.
217. Вісник морської медицини, Одеса
218. Вісник морфології, Вінниця
219. Вісник наукових досліджень, Тернопіль
220. Вісник Національного авіаційного університету Серія : Педагогіка. Психологія, Київ
221. Вісник Національного авіаційного університету Серія : Філософія. Культурологія, Київ
222. Вісник Національного банку України, Київ
223. Вісник Національного науково-природничого музею, Київ
224. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія : Гірництво, Київ
225. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія : Машинобудування, Київ
226. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : Політологія. Соціологія. Право, Київ
227. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія : Приладобудування, Київ
228. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія : Радіотехніка. Радіоапаратобудування, Київ
229. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія : Філологія. Педагогіка, Київ
230. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : Філософія. Психологія. Педагогіка, Київ
231. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, Київ
232. Вісник Національного технічного університету України "КПІ" : Інформатика, управління та обчислювальна техніка, Київ
233. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Серія : Нові рішення в сучасних технологіях, Харків
234. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Автоматика та приладобудування, Харків
235. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Автомобіле- та тракторобудування, Харків
236. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Актуальні проблеми історії України, Харків
237. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, Харків
238. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства, Харків
239. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Гідравлічні машини та гідроагрегати, Харків
240. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Динаміка і міцність машин, Харків
241. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії, Харків
242. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Електроенергетика та перетворювальна техніка. Прилади та методи контролю та визначення складу речовин, Харків
243. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Енергетика: надійність та енергоефективність, Харків
244. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування, Харків
245. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів, Харків
246. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Інформатика та моделювання, Харків
247. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Історія науки і техніки, Харків
248. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Математичне моделювання в техніці та технологіях, Харків
249. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Машинознавство та САПР, Харків
250. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси, Харків
251. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика, Харків
252. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Проблеми механічного приводу, Харків
253. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика, Харків
254. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Радіофізика та іоносфера, Харків
255. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології, Харків
256. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, Харків
257. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Техніка та електрофізика, Харків
258. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Техніка та електрофізика високих напруг, Харків
259. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва, Харків
260. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Технології в машинобудуванні, Харків
261. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Транспортне машинобудування, Харків
262. Вісник Національного технічного університету "ХПІ" Серія : Хімія, хімічна технологія та екологія, Харків
263. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Економічні науки, Рівне
264. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Сільськогосподарські науки, Рівне
265. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Технічні науки, Рівне
266. Вісник Національного університету кораблебудування, Миколаїв
267. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Автоматика, вимірювання та керування, Львів
268. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Архітектура, Львів
269. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Держава та армія, Львів
270. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів, Львів
271. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Електроенергетичні та електромеханічні системи, Львів
272. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Електроніка, Львів
273. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Інформатизація вищого навчального закладу, Львів
274. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Інформаційні системи та мережі, Львів
275. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Львів
276. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика, Львів
277. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Комп’ютерні системи та мережі, Львів
278. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Логістика, Львів
279. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, Львів
280. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні, Львів
281. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Проблеми економіки та управління, Львів
282. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики, Львів
283. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Проблеми української термінології, Львів
284. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Радіоелектроніка та телекомунікації, Львів
285. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Теорія і практика будівництва, Львів
286. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація, Львів
287. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Фізико-математичні науки, Львів
288. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Філософські науки, Львів
289. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Хімія, технологія речовин та їх застосування, Львів
290. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Юридичні науки, Львів
291. Вісник Національного університету оборони України, Київ
292. Вісник Національного університету цивільного захисту України Серія : Державне управління, Харків
293. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Серія : Політологія, Харків
294. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Серія : Філософія, Харків
295. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Серія : Соціологія, Харків
296. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія, Харків
297. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, Київ
298. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Серія : Державне управління, Київ
299. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Серія : Політичні науки, Київ
300. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України Серія : Філософія, Київ
301. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, Хмельницький
302. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Серія : Педагогіка, Хмельницький
303. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Серія : Психологія, Хмельницький
304. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Серія : Юридичні науки, Хмельницький
305. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київ
306. Вісник Національної академії наук України, Київ
307. Вісник Національної академії правових наук України, Харків
308. Вісник Національної академії прокуратури України, Київ
309. Вісник невідкладної і відновної медицини, Донецьк
310. Вісник Одеського державного екологічного університету, Одеса
311. Вісник Одеського національного морського університету, Одеса
312. Вісник Одеського національного університету Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство, Одеса
313. Вісник Одеського національного університету Серія : Біологія, Одеса
314. Вісник Одеського національного університету Серія : Географічні та геологічні науки, Одеса
315. Вісник Одеського національного університету Серія : Економіка, Одеса
316. Вісник Одеського національного університету Серія : Правознавство, Одеса
317. Вісник Одеського національного університету Серія : Психологія, Одеса
318. Вісник Одеського національного університету : Філософія, Одеса
319. Вісник Одеського національного університету : Хімія, Одеса
320. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки, Одеса
321. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, О.
322. Вісник ортопедії, травматології та протезування, Київ
323. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, Одеса
324. Вісник післядипломної освіти, Київ
325. Вісник післядипломної освіти Серія : Педагогічні науки, Київ
326. Вісник післядипломної освіти Серія : Соціальні та поведінкові науки, Київ
327. Вісник післядипломної освіти Серія : Управління та адміністрування, Київ
328. Вісник Полтавської державної аграрної академії, Полтава
329. Вісник Приазовського державного технічного університету, Маріуполь
330. Вісник Приазовського державного технічного університету Серія : Економічні науки, Маріуполь
331. Вісник Приазовського державного технічного університету Серія : Технічні науки, Маріуполь
332. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровськ
333. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Серія : Біологія, Івано-Франківськ
334. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Серія : Хімія, Івано-Франківськ
335. Вісник Прикарпатського університету Серія : Економіка, Івано-Франківськ
336. Вісник Прикарпатського університету : Історія, Івано-Франківськ
337. Вісник Прикарпатського університету : Мистецтвознавство, Івано-Франківськ
338. Вісник Прикарпатського університету : Політологія, Івано-Франківськ
339. Вісник Прикарпатського університету : Фізична культура, Івано-Франківськ
340. Вісник Прикарпатського університету : Філологія, Івано-Франківськ
341. Вісник Прикарпатського університету : Філософські і психологічні науки, Івано-Франківськ
342. Вісник проблем біології і медицини, Полтава
343. Вісник психіатрії та психофармакотерапії, О.
344. Вісник СевНТУ Серія : Автоматизація процесів та управління, Севастополь
345. Вісник СевНТУ Серія : Економіка і фінанси, Севастополь
346. Вісник СевНТУ Серія : Інформатика, електроніка, зв'язок, Севастополь
347. Вісник СевНТУ Серія : Машиноприладобудування та транспорт, Севастополь
348. Вісник СевНТУ Серія : Механіка, енергетика, екологія, Севастополь
349. Вісник СевНТУ Серія : Педагогіка, Севастополь
350. Вісник СевНТУ Серія : Політологія, Севастополь
351. Вісник СевНТУ Серія : Фізика біологічних систем і молекул, Севастополь
352. Вісник СевНТУ Серія : Філологія, Севастополь
353. Вісник СевНТУ Серія : Філософія, Севастополь
354. Вісник серцево-судинної хірургії, Київ
355. Вісник соціально-економічних досліджень, Одеса
356. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, Київ
357. Вісник стоматології, Одеса
358. Вісник Сумського державного університету Серія : Економіка, Суми
359. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Агрономія і біологія, Суми
360. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Будівництво, Суми
361. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Ветеринарна медицина, Суми
362. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Економіка і менеджмент, Суми
363. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Механізація та автоматизація виробничих процесів, Суми
364. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Тваринництво, Суми
365. Вісник Сумського національного аграрного університету Серія : Фінанси і кредит, Суми
366. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту Серія : Економіка і менеджмент, Черкаси
367. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Луганськ
368. Вісник Тернопільського національного економічного університету, Тернопіль
369. Вісник Тернопільського національного технічного університету, Тернопіль
370. Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, Запоріжжя
371. Вісник Українського матеріалознавчого товариства, Київ
372. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, Київ
373. Вісник Української академії банківської справи, Суми
374. Вісник Уманського національного університету садівництва, Умань
375. Вісник Університету банківської справи, Київ
376. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія : Педагогіка і психологія, Дніпро
377. Вісник університету "Україна" Серія : Економіка, менеджмент, маркетинг, К.
378. Вісник університету "Україна" Серія : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, К.
379. Вісник університету "Україна" Серія : Право, К.
380. Вісник фармації, Харків
381. Вісник Харківського національного аграрного університету Серія : Біологія, Харків
382. Вісник Харківського національного аграрного університету Серія : Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, Харків
383. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Серія : Технічні науки, Харків
384. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва Серія : Фітопатологія та ентомологія, Харків
385. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : Психологія, Харків
386. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : Філософія, Харків
387. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харків
388. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, Харків
389. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Біологія, Харків
390. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Валеологія: сучасність і майбутнє, Харків
391. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Геологія. Географія. Екологія, Харків
392. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Екологія, Харків
393. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Економічна, Харків
394. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, Харків
395. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Історія, Харків
396. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки, Харків
397. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Математика, прикладна математика і механіка, Харків
398. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління, Харків
399. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, Харків
400. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Питання політології, Харків
401. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Право, Харків
402. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Психологія, Харків
403. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Радіофізика та електроніка, Харків
404. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Соціальні комунікації, Харків
405. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи, Харків
406. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Теорія культури і філософія науки, Харків
407. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Фізика, Харків
408. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Фізична "Ядра, частинки, поля", Харків
409. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Філологія, Харків
410. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Філософія. Філософські перипетії, Харків
411. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія : Хімія, Харків
412. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв , Харків
413. Вісник Харківської державної академії культури, Харків
414. Вісник Харківської державної академії культури Серія : Соціальні комунікації, Харків
415. Вісник Херсонського національного технічного університету , Херсон
416. Вісник Хмельницького національного університету : Економічні науки, Хмельницький
417. Вісник Хмельницького національного університету : Технічні науки, Хмельницький
418. Вісник ХНАУ Серія : Економічні науки, Харків
419. Вісник ХНАУ Серія : Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво, Харків
420. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, Харків
421. Вісник Черкаського державного технологічного університету Серія : Технічні науки, Черкаси
422. Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва, Черкаси
423. Вісник Черкаського університету Серія : Біологічні науки, Черкаси
424. Вісник Черкаського університету Серія : Економічні науки, Черкаси
425. Вісник Черкаського університету Серія : Історичні науки, Черкаси
426. Вісник Черкаського університету Серія : Педагогічні науки, Черкаси
427. Вісник Черкаського університету Серія : Прикладна математика. Інформатика, Черкаси
428. Вісник Черкаського університету Серія : Фізико-математичні науки, Черкаси
429. Вісник Черкаського університету Серія : Філологічні науки, Черкаси
430. Вісник Черкаського університету Серія : Філософія, Черкаси
431. Вісник Черкаського університету Серія : Хімічні науки, Черкаси
432. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки, Чернівці
433. Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія", Чернівці
434. Вісник Чернігівського державного технологічного університету, Чернігів
435. Вісник Чернігівського державного технологічного університету Серія : Економічні науки, Чернігів
436. Вісник Чернігівського державного технологічного університету Серія : Технічні науки, Чернігів
437. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Серія : Історичні науки, Чернігів
438. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Серія : Педагогічні науки, Чернігів
439. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Чернігів
440. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Серія : Психологічні науки, Чернігів
441. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Серія : Філософські науки, Чернігів
442. Вісті Автомобільно-дорожнього інституту, Горлівка
443. Вісті біосферного заповідника "Асканія-Нова", Асканія-Нова, Херсон. обл.
444. Вісті Донецького гірничого інституту, Покровськ
445. Вітакультурний млин, Т.
446. Віче, Київ
447. Внутрішня медицина, Донецьк
448. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті, К.
449. Вода: гигиена и экология, Одеса
450. Водне господарство України, К.
451. Водний транспорт, Київ
452. Воєнна історія, К.
453. Волинський благовісник, Луцьк
454. Волинські історичні записки, Житомир
455. Волинь - Житомирщина, Житомир
456. Волинь філологічна: текст і контекст, Луцьк
457. Вопросы атомной науки и техники Сер : Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники, Харків
458. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов, Харьков
459. Вопросы русской литературы, Симф.
460. Вопросы химии и химической технологии, Днепропетровск
461. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, Харьков
462. Восточноукраинский лингвистический сборник, Донецк
463. Врачебная практика, Харків
464. Всесвіт соціальної психіатрії, медичної психології та психосоматичної медицини, Сімф.
465. Вчені записки, К.
466. Вчені записки університету "КРОК" Серія : Економіка, Київ
467. Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія", Харків
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter