Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2010/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Артемова О. І. Формування комунікативної компетенції майбутніх психологів в процесі професійної підготовки. - C. 10-16.
 4. Бондаревська Т. І. Психолого-педагогічні засади розв'язання конфліктів. - C. 17-21.
 5. Дорожко І. І. Рефлексія як інтегральна характеристика особистості. - C. 22-26.
 6. Кінельова О. В. Вікові відмінності семантичного оцінювання часу. - C. 26-31.
 7. Козак Л. В. Психолінгвістичний аспект навчання української мови іноземних студентів у немовному ВНЗ. - C. 31-36.
 8. Крылова-Грек Ю. М. Психолингвистический подход к вопросу о понятии "личность” в иноязычных текстах. - C. 36-43.
 9. Лила М. М. Увага у навчанні іноземної мови. - C. 43-48.
 10. Павлова Н. Д., Вахитова Л. М. Диалог в интерактивных радиопрограммах. - C. 49-55.
 11. Пасічна О. В., Матвієнко О. М. Психолого-педагогічні засади формування орфографічних умінь і навичок школярів у процесі вивчення дієприкметника. - C. 55-61.
 12. Танана С. М., Сідько Н. Г. Психологічні механізми формування комунікативної компетенції читання в студентів немовних вищих навчальних закладів. - C. 61-66.
 13. Тяллева И. А. Стратегии развития творческого мышления в обучении иноязычой письменной речи студентов-филологов. - C. 66-72.
 14. Фрейберга И. Проявления личностного смысла в рассказах детей дошкольного возраста. - C. 73-80.
 15. Шепель К. В. Особливості прояву копінг-стратегій особистості в процесі соціальної взаємодії. - C. 80-84.
 16. Донцова Т. В. Адъективные конструкции в детской речи (на материале английського языка). - C. 85-91.
 17. Иванова А. А. Межъязыковая омонимия русского и арабского языков. - C. 92-99.
 18. Кожуховська Л. П. Мовленнєва компетенція управлінця закладу освіти в аспекті психолінгвістики. - C. 99-105.
 19. Летюча Л. П. Языковой статус субъективно-оценочных образований. - C. 105-112.
 20. Мкртычян С. В. Концепты "свой” - "чужой” как рефлексы коммуникативной субкультуры в аспекте аналіза делового дискурса. - C. 112-121.
 21. Павлова І. A. Числівник у поетичному мовленні М.Вінграновського крізь призму його психотипу. - C. 121-128.
 22. Павлюк Л. В. Гендерная специфика обыденного языкового сознания. - C. 128-136.
 23. Танчинець М. І. Соціолінгвістичні фактори виникнення мовних варіантів в англійському діалогічному мовленні. - C. 136-141.
 24. Труфанова Н. В. Специфика отражения языкового сознания в постмодернистском тексте. - C. 142-147.
 25. Халіман О. В. Мовна свідомість етносу: реалізація оцінного потенціалу граматичного значення жіночого роду. - C. 147-152.
 26. Шапошникова В. И. Особенности аллитерации в эпичуских формулах олонхо "Элэс Боотур” П.Оготоева. - C. 152-157.
 27. Антонова О. В. Жанрові особливості радіопередачі М. Жулинського "Українська література: вчора і сьогодні”. - C. 158-163.
 28. Баєва Т. Ф. Комунікативна майстерність соціального педагога як складова його професійної компетентності. - C. 163-168.
 29. Бутник Н. В. Етносимволіка кольору як психо- та соціолінгвістичний маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами. - C. 169-173.
 30. Гончарова А. К. Епістолярій блогофери. - C. 174-178.
 31. Іванова Л. О. Соціально-культурна маркованість інтертексту в публіцистичному творі. - C. 178-181.
 32. Марченко Е. М. Етапи розвитку рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови на базі англійської. - C. 182-189.
 33. Мосцевенко А. Ю. Паралингвистические средства выражения экспрессивности в интернет-коммуникации (на материале англоязычних блогов). - C. 189-197.
 34. Супрун Л. В. "Українське ж житє, яко таке...” у вісниківській публіцистиці Михайла Грушевського. - C. 197-204.
2010
Вип. 5
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter