Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2016/19(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Борисова Н. В. Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей. - C. 15-23.
 4. Бочаріна Н. О. Гендерні особливості комунікативних здібностей у підлітковому віці. - C. 24-35.
 5. Засєкін С. В., Колесникова І. М. У пошуках перекладацьких універсалій: корпусний підхід до експліцитації. - C. 36-46.
 6. Засєкіна Л. В. Наративна компетентність лікаря на перетині досліджень психолінгвістики і наративної медицини. - C. 47-61.
 7. Ivashkevych E. Z. The Development of Social Intellect by the Person’s Emotional Activity. - C. 62-71.
 8. Калмиков Г. В. Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів. - C. 71-84.
 9. Калмикова Л. О. Про стан розвитку мовлення як діяльності у дітей п’яти років. - C. 84-97.
 10. Карп’юк М. Д. Лексико-семантичне поле канонів універсалії "вічність". - C. 98-112.
 11. Кириченко Т. В. Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки. - C. 113-124.
 12. Лила М. В. Образність слова в оволодінні іноземною мовою. - C. 125-133.
 13. Мисан І. В. Психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмами: теоретичний аспект. - C. 134-146.
 14. Потапчук Є. М. Вплив ревнощів на мовленнєву поведінку подружжя. - C. 147-152.
 15. Роменкова В. А. Имя ребенка как фактор формирования идентичности. - C. 153-160.
 16. Серіков В. В. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу: психолінгвістичний вимір. - C. 160-173.
 17. Фомина Н. А., Пошехонова А. Н. Отражение особенностей личности учителей-логопедов в продуктивном компоненте их речевых действий. - C. 174-182.
 18. Харченко Н. В. Розвиток мовної особистості дошкільника в контексті аудіювання: авторський підхід. - C. 183-197.
 19. Чижма Д. М. Психологічний супровід як форма корекції й розвитку особистісної саморегуляції учнів підліткового віку. - C. 197-204.
2016
Вип. 19(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського