Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2012/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Дем’яненко С. Д. Теоретичні засади метамовних проявів у дітей дошкільного віку. - C. 17-22.
 5. Дереча А. А. Розвиток вербальної креативності підлітків за допомогою тренінгової програми. - C. 22-29.
 6. Зачесова И. А., Гребенщикова Т. А. Выражение интенций в детских диалогах и их распознавание детьми и родителями. - C. 29-37.
 7. Калмикова Л. О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мовленнєвої діяльності. - C. 37-46.
 8. Карп’юк М. Д. Медитація як засіб самореалізації та самооздоровлення в життєпросторі студентів ПТНЗ. - C. 46-54.
 9. Корніяка О. М. Розвиток комунікативної компетентності фахівця: традиції та інновації. - C. 55-66.
 10. Король Л. Д. Емпіричний аналіз толерантності та інтолерантних установок особистості в умовах білінгвізму. - C. 66-74.
 11. Кючуков Х. С., Юсева В. Р. Лексическое богатство и теория сознания двуязычных детей. - C. 74-82.
 12. Мазуренко В. А. Мовлення як предмет нейропсихологічного і психолінгвістичного дослідження. - C. 82-89.
 13. Новикова Г. П. Формирование языковой компетенции студента в социально-культурном пространстве ВУЗа. - C. 89-95.
 14. Орап М. О. Психологічний аналіз поняття "мовленнєва організація особистості”. - C. 95-103.
 15. Перхайло Н. А. Психолінгвістичні засади формування текстотворчої компетентності старшокласників. - C. 104-112.
 16. Пилипенко Н. Г. Психолінгвістичні аспекти дослідження проблеми життєвих стратегій особистості. - C. 112-118.
 17. Репецька А. В. Психосемантичний підхід щодо дослідження екзистенціальної рефлексії особистості. - C. 118-127.
 18. Ривина Е. К. Язык изобразительного искусства в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста. - C. 127-134.
 19. Хворост Х. Ю. Психологічні особливості прояву інформаційної позиції майбутніх фахівців документознавства та інформаційної діяльності. - C. 134-141.
 20. Яценко Т. С. Визуализация психического в целях его глубинного познания. - C. 142-160.
 21. Мовознавство

 22. Герцовська Н. О., Гутиряк О. І. Психолінгвістичні аспекти лексико-семантичних полів успіху (на матеріалі англійської та української мов). - C. 161-166.
 23. Горлачева В. В. Манипулятивная направленность коммуникативных стратегий рекламы мобильных телефонов. - C. 166-171.
 24. Кушмар Л. В. Характеристика лексичного та асоціативного значень понять економічної сфери використання. - C. 171-179.
 25. Мелкумова Т. В. Поліфункційність риторичних фігур. - C. 179-183.
 26. Ringblom N. Language separation in early childhood: one system or two?. - C. 183-195.
 27. Селіванова О. О. Когнітивне підґрунтя метафоричної номінації. - C. 195-204.
 28. Слєпиніна Н. О. Концепт, поняття, слово, значення: теоретичні проблеми розмежування. - C. 204-212.
 29. Трифонов Р. А., Якименко О. О. Письменницька метамовна рефлексія загально-концептуального спрямування, відображена в інтерв’ю. - C. 212-221.
 30. Христич Н. С. Стилістичний повтор як ефективний засіб психологічного впливу (на матеріалі виступу англійських політиків). - C. 221-228.
 31. Цейтлин С. Н., Рогожкина Г. С. Количественно-именные сочетания русского языка в онтолингвистическом аспекте. - C. 228-236.
 32. Швець Т. А. Національна специфіка фразеологічних одиниць французької мови як засіб самовираження народу-творця. - C. 236-241.
 33. Соціальні комунікації

 34. Бутиріна М. В. Реклама та зв’язки з громадськістю: технологічний вимір. - C. 242-247.
 35. Грейліх О. О. Культура мовлення вчителя як передумова ефективної професійної діяльності. - C. 247-254.
 36. Мельниченко С. А. Соціально-психологічні особливості спілкування підлітків у скаутській організації. - C. 254-259.
 37. Мороз В. Я. Теоретична рефлексія понять "модель”, "моделювання”, "картина світу”, "модель світу” у парадигмі соціальних комунікацій. - C. 259-265.
 38. Нагорняк М. В. Формування мовленнєвої особистості майбутнього радіожурналіста (на матеріалах навчальної інформаційної програми "Студентська хвиля”). - C. 265-273.
 39. Нікітчина С. О. Cпілкування студентів ВНЗ з викладачами засобами дидактики як умова забезпечення ефективності сучасних комунікативних технологій. - C. 273-280.
 40. Сербін С. М. Рефлексія в прямоефірному мовленні. - C. 280-290.
 41. Тонкіх І. Ю. Журналістські блоги як форма впливу на громадську думку в українських Інтернет-ЗМІ. - C. 290-297.
 42. Федосєєва І. В. Особливості вивчення комунікативної толерантності студентів ВНЗ. - C. 297-306.
2012
Вип. 11
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського