Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2011/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Білик Т. М. Символічна концепція іміджу. - C. 10-14.
 5. Гребенщикова Т. А. , Зачесова И. А. Варианты дискурсивного воздействия в повседневном семейном диалоге. - C. 15-22.
 6. Гура Т. Є. Мислекомунікація в структурі професійного мислення практичного психолога. - C. 22-28.
 7. Кловун Н. , Пилипчук С. В. Аналіз факторов, влияющих на формирование этнического самосознания личности. - C. 28-33.
 8. Корніяка О. М. Особливості розвитку комунікативної компетентності фахівців на різних етапах їх професійного становлення. - C. 33-45.
 9. Король Л. Д. Білінгвізм: психолінгвістичний вимір. - C. 46-51.
 10. Костюченко О. М. Статеві відмінності у прояві соціальної перцепції фахівців у галузі масових комунікацій. - C. 52-59.
 11. Мартинчук О. В. Активізація мовленнєвої діяльності дітей раннього віку в освітньому просторі дошкільного навчального закладу. - C. 59-65.
 12. Побірченко Н. А. Психологічний потенціал мотивації досягнень підростаючої особистості. - C. 65-74.
 13. Фомина Н. А. , Тюшкевич Е. Содержательный компонент этнических автостереотипов представителей различных поколений россиян. - C. 74-84.
 14. Ширяєва Т. М. Психолінгвістичні основи виникнення асоціацій в процесі оволодіння іноземною мовою. - C. 84-88.
 15. Мовознавство

 16. Волгіна О. О. Динаміка соціолекту "argot" у сучасній французькій мові (на матеріалі лексикографічних джерел). - C. 89-94.
 17. Гаврилащук О. Д. Гендерний критерій психосоціальних особливостей вибору номінації адресата мовлення. - C. 94-100.
 18. Денисевич О. В. Психосемантичні особливості асоціативного поля стимула реклама. - C. 100-106.
 19. Коляденко О. О. Сценарійний підхід до вивчення концепту "страх” у художньому тексті (на прикладі творів М. В. Гоголя). - C. 107-113.
 20. Ляшук Н. В. Розгортання асоціативного поля лексеми очі в мовній свідомості сучасної молоді: психолінгвістичний експеримент. - C. 113-119.
 21. Миронова Т. Ю. Генезис англоязычного отношения к исчисляемым и неисчисляемым существительным и их функция в авторском тексте. - C. 119-126.
 22. Недашківська Т. Є. Прикладний аспект психолінгвістичних досліджень. - C. 127-133.
 23. Оршинська Т. З. Психо-семантичні характеристики англійських емоційно-експресивних вигуків. - C. 134-139.
 24. Пересторонина Д. В. Использование двух языков детьми дошкольного возраста в ситуации игры. - C. 139-145.
 25. Полякова Т. Л. Интернет-лингвистика как новое направление языкознания. - C. 146-152.
 26. Сахарова О. В. Особливості презентації мовної особистості в драматургічному дискурсі (на матеріалі п’єси Ю. Щербака "Відкриття"). - C. 152-160.
 27. Чернишенко І. А. Порівняльний аналіз структурної моделі концептів РОБОТА/WORK в етнічній свідомості носіїв української та англійської мов. - C. 160-167.
 28. Швець Н. В. Співвідношення понять "термін" і "номен" (на матеріалі англійських іхтіонімів). - C. 167-171.
 29. Швець Т. А. Засоби вираження категорії імперативної модальності в сучасній французькій мові. - C. 172-176.
 30. Соціальні комунікації

 31. Горошко Е. И. Анализ гипертекста конвергентных медиа с позиции разработки методологии компьютерно-опосредствованной коммуникации. - C. 177-187.
 32. Дзеник С. В. Комунікації Web 2. 0 у політичних паблік рилейшнз. - C. 187-194.
 33. Заболотна Т. В. , Танана С. М. Формування в студентів стратегії опрацювання іншомовних автентичних текстів у мережі Інтернет: психолого-педагогічний аспект. - C. 194-199.
 34. Мороз В. Я. Українська протореклама: сутність, витоки, функції. - C. 199-205.
 35. Тонкіх І. Ю. Специфіка подання новин в українських Інтернет-ЗМІ. - C. 205-210.
 36. Холод О. М. Психологічне і соціологічне підгрунтя формування теорій комунікаційних технологій. - C. 210-217.
2011
Вип. 8
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter