Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2015/17<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Бородулькіна Т. О., Мордвинцева М. В. Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку. - C. 18-27.
 5. Грейліх О. О. Розвиток здібностей дітей дошкільного віку засобами іноземної мови. - C. 28-36.
 6. Demyanenko S. D. Construction of Language System by Children of a Preschool age. - C. 37-46.
 7. Ivashkevych E. Z. Intercultural Competence and Social Intellect of a Teacher in a Sphere of Psycholinguistics. - C. 46-56.
 8. Калмиков Г. В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як психолінгвістичний феномен. - C. 56-65.
 9. Калмикова Л. О., Дядюша Ю. В. Особливості висловлювань дітей старшого дошкільного віку за серіями сюжетних картинок. - C. 66-73.
 10. Корніяка О. М. Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи. - C. 74-81.
 11. Lavrynenko A. L. The Adaptation of General Modeling Principals to Psycholinguistic Sphere on the example of Lingual Personality. - C. 82-91.
 12. Лила М. В., Лила М. М. Особливості сприймання, розуміння й породження висловлювання. - C. 91-100.
 13. Макаренко А. Н., Петров Ф. И. Изменение психолингвистических паттернов в условиях стресса. - C. 100-109.
 14. Новикова Г. П. Проблемы социально-культурного формирования речевой личности студента как будущего профессионала в процессе языкового образования. - C. 110-118.
 15. Орап М. О. Властивості організації мовленнєвого досвіду особистості. - C. 118-126.
 16. Савчин О. М. Проблема внутрішнього мовлення в психолінгвістичній спадщині Б. Ф. Баєва. - C. 127-134.
 17. Ушакова О. С. Психолого-педагогические условия овладения языком в дошкольном детстве. - C. 134-143.
 18. Kharchenko N. V. Development in Preschoolers of Skills in Listening and Producing Expression-considerations. - C. 143-154.
 19. Мовознавство

 20. Бігич О. Б., Яковенко-Глушенкова Є. В. Психолінгвістичні передумови формування франкомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів. - C. 155-164.
 21. Голикова Т. А. Цвет в алтайском языковом сознании: психолингвистический аспект. - C. 164-176.
 22. Ігнатьєва С. Є. Топоси й локуси як складники щоденникової моделі. - C. 176-183.
 23. Кольцова Е. А. Оценочные номинации в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений). - C. 183-194.
 24. Кушмар Л. В. Збіги та розбіжності у мовній та концептуальній картинах світу студентів економічних спеціальностей (на матеріалі асоціативного експерименту. - C. 194-204.
 25. Mykhalchuk N. A., Chala Yu. M. Psycholinguistic Analysis of the Graphic Novel "WATCHMEN" By Alan Moore and Dave Gibbons. - C. 204-214.
 26. Мороз В. Я. Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту. - C. 215-221.
 27. Пікалова А. О. Психологічний тип поета в дитячому англомовному поетичному дискурсі. - C. 222-230.
 28. Ceytlin S. N. Some Observations on Formation of Russian-speaking Vocabulary with Foreign Language Speaking Children. - C. 230-239.
 29. Швець Т. А. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі формування комунікативної компетенції студентів. - C. 239-249.
 30. Соціальні комунікації

 31. Галацька В. Л. Духовна константа Т. Г. Шевченка та її аналітично-художня інтерпретація в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі спеціалізованих видань). - C. 250-257.
 32. Козиряцька С. А. Медична журналістика в контексті наукової. - C. 257-264.
 33. Нагорняк М. В. Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами. - C. 264-274.
 34. Холод О. М. Інмутація мас як стимул протестної діяльності (критерії аналізу за теорією С. Московичі). - C. 275-292.
 35. Цуканова Г. О. Експериментально-практичні парадигми реалізації прийомів впливу інфографіки на сприйняття газетно-журнальних текстів. - C. 293-302.
 36. Чернявська Л. В. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі. - C. 303-310.
2015
Вип. 17
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter