Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2012/10<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Беспалова Т. М. Анализ особенностей речевой деятельности военнослужащих (на примере курсантов военного вуза). - C. 17-23.
 5. Грейліх О. О. Мовленнєвий етикет як складова іміджу майбутнього викладача вищого навчального закладу. - C. 23-29.
 6. Засєкіна Л. В. Реальність ментальних репрезентацій у психолінгвістичному експерименті. - C. 29-36.
 7. Ільїна Ю. Ю. Особливості діалогічності курсантів і студентів та її вплив на розумовий розвиток особистості. - C. 37-41.
 8. Калмиков Г. В. Тенденції розвитку психологічної теорії діяльності як світоглядної позиції діяльнісної психолінгвістики. - C. 41-49.
 9. Карп’юк М. Д. Оновлення виховних психокомунікативних технологій у взаємодії з учнями ПТНЗ. - C. 50-57.
 10. Корніяка О. М. До питання оптимізації розвитку комунікативної компетентності фахівця у професіях типу "людина – людина”. - C. 57-66.
 11. Королюк Т. И. Этические переживания как предмет теоретического анализа в отечественной психологии XIX века. - C. 66-73.
 12. Лила М. В. Особливості відчуття й сприймання слова в іншомовній мовленнєвій діяльності. - C. 73-79.
 13. Мамічева О. В. Розвиток і місце мовномисленнєвих операцій у структурі мовної діяльності. - C. 80-85.
 14. Могильова Н. М. Основні напрямки дослідження комунікативного розвитку дітей у вітчизняній психології. - C. 85-92.
 15. Павлова Н. Д., Григорьева А. А. Интенциональные основания выбора средств речевого воздействия (на примере масс-медийного дискурса). - C. 92-105.
 16. Поляничко О. М. Мовна спільність та відмінність сфер свідомості та несвідомого. - C. 106-113.
 17. Семиченко В. А. Проблема формирования речевой культуры будущих психологов в процессе профессиональной подготовки. - C. 114-120.
 18. Фомина Н. А., Леева А. Н. Общительность и выраженность в речи особенностей эмоционально-волевой сферы личности учителей-логопедов. - C. 120-129.
 19. Хворост Х. Ю. Психологічні особливості прояву інформаційної позиції студентів. - C. 129-135.
 20. Чернякова О. І. Розвиток мовленнєвої англомовної активності дітей дошкільного віку засобами гри. - C. 136-142.
 21. Яновець А. І. Дискурсивні і прагматичні маркери стану емоційної напруги англомовного політика в інтерв’ю: психолінгвістичний аспект. - C. 143-150.
 22. Яценко Т. С. Взаємозв’язки свідомого і несвідомого в контексті проблеми психологічних захистів. - C. 150-159.
 23. Яценко Т. С., Педченко О. В., Овчаренко О. В. Структурно-функціональний аналіз семантики комунікатів в глибинно-корекційному процесі. - C. 159-169.
 24. Мовознавство

 25. Богуш А. М. І.І.Срезневський і сучасність: методика навчання дітей мови. - C. 170-175.
 26. Галацька В. Л. Специфіка вираження інтертекстуальності в сучасній театральній журналістиці (на матеріалі спеціалізованих періодичних видань незалежної України). - C. 175-180.
 27. Доброва Г. Р. Вариативность проявлений метаязыковой деятельности в речевом онтогенезе. - C. 181-188.
 28. Ігнатьєва С. Є. Психологічна й естетична функції щоденникового дискурсу. - C. 189-194.
 29. Масенко Л. Т. Психологічні чинники формування української мовної свідомості в ситуації білінгвізму (на матеріалі спогадів Б. Антоненка-Давидовича). - C. 195-200.
 30. Миронова Т. Ю. О визуальном компоненте в коммуникативной перспективе авторского текста. - C. 201-209.
 31. Навальна М. І. Семантико-стилістичні видозміни спортивної лексики в сучасній українській мові. - C. 210-216.
 32. Рибалка Н. С. Модель породження англійських номенклатурних найменувань ссавців. - C. 216-223.
 33. Селіванова О. О. Мовленнєвий вплив в комунікативній взаємодії. - C. 223-229.
 34. Тупиця О. С. Метафора як засіб психологічної характеристики ліричного героя в поезії Миколи Вінграновського. - C. 229-235.
 35. Цейтлин С. Н. Языковые правила в онтолингвистической перспективе. - C. 236-240.
 36. Соціальні комунікації

 37. Артамонова І. М., Пилипенко К. О. Блог-записи як жанр інтернет-комунікації. - C. 241-246.
 38. Біличенко О. Л. Соціальна пам’ять як літературно-комунікаційний досвід. - C. 246-251.
 39. Брадов В. В. Механізм впливу на формування медіаконтенту в умовах авторитарної системи. - C. 252-258.
 40. Городенко Л. М. Інмутація у мережевій комунікації. - C. 259-264.
 41. Зелінська Н. В. Видавнича справа та редагування: теоретичні пошуки та соціальні ефекти. - C. 264-270.
 42. Иванов В. Ф. Доступ к информации и цифровое неравенство в информационном обществе. - C. 270-274.
 43. Yevtovych Z., Vulych T., Pavlovych D. Mediamorphosis of journalism in global digital empire. - C. 275-286.
 44. Кузнєцова Т. В. Мова як детермінант аксіологічного балансу в інформаційному просторі. - C. 286-294.
 45. Мороз В. Я. Рекламна діяльність запорозького козацтва. - C. 294-300.
 46. Почепцов Г. Г. Забезпечення комунікативних операцій держави. - C. 300-305.
 47. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій. - C. 305-314.
 48. Synowiec A. It’s by doing whatever that one becomes whoever – flash mob jako bunt bez buntu. - C. 315-318.
 49. Хавкіна Л. М. Апелювання до категорії символу в сучасному українському рекламному міфі. - C. 318-327.
 50. Холод О. М. Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтерів. - C. 327-337.
 51. Яблонська Н. В. Етнічні мас-медіа караїмів польщі. - C. 337-343.
2012
Вип. 10
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter