Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2010/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Вигуле Д., Аугсткалне Д. Развитие коммуникативной активности детей дошкольного возраста средствами игрушки. - C. 10-17.
 5. Дзюбко Л. В. Формування мовних засобів впливу в професійній діяльності вчителя. - C. 17-25.
 6. Засєкіна Л. В. Контекстуально-динамічний аналіз розвитку психолінгвістики у ХХI столітті. - C. 26-33.
 7. Калмиков Г. В. Феномен мовної компетенції в психолінгвістичних розвідках зарубіжних учених. - C. 33-40.
 8. Карп’юк М. Д. Терміни та коди-переконання як вияв оновлення стереотипів вербальної свідомості (самосвідомості) мовної особистості. - C. 40-56.
 9. Лавриненко О. Л. Профілі мовної особистості. - C. 56-63.
 10. Лила М. В., Лила М. М. Особистісна свідомість як функціональна основа іншомовної мовленнєвої діяльності. - C. 63-68.
 11. Пилипчук С. В. Межкультурный подход в обучении иностранным языкам через интеръязык в дошкольном возрасте. - C. 69-73.
 12. Роменкова В. А., Екаб Р. Психологическая и биологическая характеристика ребенка в текстах теории "детей индиго”. - C. 73-81.
 13. Фомина Н. А. Особенности языковой личности менеджеров и педагогов. - C. 82-89.
 14. Чернякова О. І. Психологічні засади навчання дошкільників іноземної мови. - C. 89-95.
 15. Чибухашвили В. О. Особенности овладения младшими школьниками основами культуры речи с использованием электронных образовательных ресурсов. - C. 95-102.
 16. Мовознавство

 17. Билан Н. И. Перевод на английский язык русских и украинских высказываний с потенциальными существительными в позиции подлежащего. - C. 103-107.
 18. Волкова А. Г. Языковое сознание как фактор формирования идиостиля текста (на материале стихотворений Кароля Войтылы). - C. 107-112.
 19. Вотінцева М. Л. Моносеманти в сучасному англійському розмовному мовленні. - C. 112-117.
 20. Галкина Т. Г. Методика анализа образов авторского сознания, репрезентированных в художественном тексте. - C. 117-123.
 21. Елисеева М. Б. Детские речевые самоисправления как проявление языковой рефлексии. - C. 123-131.
 22. Засєкін С. В. Провідні нейропсихолінгвістичні концепції мовленнєвої організації мозку перекладача. - C. 132-139.
 23. Ігнатьєва С. Є. Мовна особистість Олеся Гончара в аспекті психолінгвістичних характеристик. - C. 139-145.
 24. Куринная А. Ф., Медуниця А. Н., Мороко Л. В. Лингвосинергетический подход к обучению русскому языку словом. - C. 145-150.
 25. Навальна М. І. Дифузні процеси в лексиці інформаційних технологій у мові української сучасної періодики. - C. 151-156.
 26. Цейтлин С. Н. Морфология флективного языка в онтогенезе: некоторые аспекты конструирования. - C. 157-160.
 27. Соціальні комунікації

 28. Біличенко О. Л. Системний підхід до вивчення текстів художньої літератури в соціокомунікативістиці. - C. 161-165.
 29. Дзеник С. В. Стратегії маркетингових комунікацій під час іміджмейкінгу та їхня класифікація. - C. 165-172.
 30. Досенко А. К. Медийность как одна из основных признаков блога. - C. 172-176.
 31. Каштан Т. В. Формування міжнародного іміджу України на основі PR-програм. - C. 177-182.
 32. Компанцева Л. Ф. Принципи сугестивної лінгвістики в організації дискурсів деструктивних релігійних організацій (на прикладі комунікативної діяльності руху Фалунь Дафа). - C. 183-191.
 33. Кравченко Н. О. Інмутація у системі освіти України. - C. 192-196.
 34. Нікітчина С. О. Мовні та комунікативні стратегії в полікультурному середовищі. - C. 197-203.
 35. Тяллева И. А. Акмеологический аспект формирования вторичной языковой личности студентов-филологов. - C. 204-208.
 36. Шевченко А. С. Телерепортаж з позиції теорії масової комунікації. - C. 208-213.
 37. Шевченко О. О. Роль психолінгвістичних і фізіологічних процесів у технології організації дозвілля молоді в закладах нічної клубної культури. - C. 214-218.
2010
Вип. 6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter