Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2011/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Бородулькіна Т. О. Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів. - C. 10-17.
 5. Дем’яненко С. Д. Роль психологічних та психолінгвістичних поглядів О.О.Потебні про внутрішню форму слова в мовно-понятійній роботі зі старшими дошкільниками. - C. 18-25.
 6. Калмикова Л. О. Принципи формування мовленнєвої особистості дошкільника – суб’єкта мовленнєвої діяльності. - C. 25-31.
 7. Корніяка О. М. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності педагогів і психологів у період їх професійної адаптації. - C. 31-40.
 8. Крилова-Грек Ю. М. Семантичні одиниці як складові перекладу іншомовного тексту. - C. 41-46.
 9. Куренчук Л. С. Методологічні основи дослідження ділового спілкування державних службовців. - C. 46-52.
 10. Орап М. О. Конструювання моделі мовленнєвої генези дітей молодшого шкільного віку. - C. 52-60.
 11. Румянцева И. М. О "психопросодике" речи как разделе современной психофонетики в психолингвистике. - C. 60-64.
 12. Тарасюк І. В. Мовна адаптація як різновид соціо-культурної адаптації мігрантів до іншомовного середовища. - C. 65-72.
 13. Фрейберга И. Факторы формирования личностного смысла литературного произведения в дошкольном возрасте. - C. 72-80.
 14. Харченко Н. В. Особливості поверхневого синтаксису міркувань дітей старшого дошкільного віку. - C. 80-85.
 15. Мовознавство

 16. Билан Н. И. Перевод на английский язык простых каузативных синтаксических структур русского и украинского языков. - C. 86-91.
 17. Денисевич О. В. Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження особливостей формування мовної картини світу. - C. 92-97.
 18. Карташкова Ф. И. Английские соматические фразеологизмы: семантика и функционирование в тексте. - C. 97-104.
 19. Козак Л. В. Комунікативна компетентність майбутнього інженера як психолінгвістична проблема. - C. 104-109.
 20. Коноваленко И. В. Структура концепта "толерантность" (по данным ассоциативного эксперимента). - C. 110-114.
 21. Круглякова Т. А. Освоение письменной формы речи русско-испанскими билингвами (ошибки в диктанте). - C. 115-120.
 22. Мкртычян С. В. Детализация модели речемыслительного процесса в аспекте стилеобразования. - C. 121-126.
 23. Недашківська Т. Є. Семантична конструкція асоціативного поля (на матеріалі асоціативного експерименту). - C. 126-134.
 24. Саленкова Т. М. Інформаційний зміст концепту революція в українській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту). - C. 134-139.
 25. Харченко О. В. Кінокомедія як жанр відеовербального дискурсу США. - C. 139-150.
 26. Шашков И. А. Интернет-сообщества религиозных ресурсов: лингвокультурологичекий и прагматический аспекты. - C. 150-156.
 27. Соціальні комунікації

 28. Біличенко О. Л. Літературний потік у відтворенні культурно-цивілізаційного процесу. - C. 157-161.
 29. Галацька В. Л. Форми вираження авторської свідомості в сучасній журнальній театральній критиці. - C. 161-166.
 30. Клінкова Т. О. Інмутація молодіжних організацій: від громадських до політичних. - C. 166-171.
 31. Кобєлєв О. М. Аналіз посилань в інформаційно-аналітичній діяльності соціально-комунікаційних структур. - C. 171-176.
 32. Мороз В. Я. Аксіологічна проблематика у релігійно-міфологічній літературі Давнього Сходу. - C. 177-182.
 33. Нагорняк М. В. Основні чинники ефективності заголовочного комплексу хронікального повідомлення (на матеріалах інформаційних передач першої програми національної радіокомпанії). - C. 183-190.
 34. Пожидаева И. В. Виртуальная языковая личность блогера (на примерах женских общественно-политических блогов рунета и укрнета). - C. 191-196.
 35. Субота В. М. Дванадцять постулатів В. В. Різуна як теоретичне обґрунтування верифікації явища когнітивної обмеженості (на прикладі термінологічних систем, що функціонують у телепросторі). - C. 196-202.
 36. Холод О. М. Розрізнення понять "масова комунікація” і "психологічний вплив”. - C. 202-210.
2011
Вип. 7
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter