Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2009/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від редакційної колегії. - C. 9.
 4. Психологія

 5. Ахутина Т. В., Засыпкина К. В., Романова А. А. Как дети 5-7 лет передают смысл картинки: нейролингвистическое исследование. - C. 10-20.
 6. Гуріна З. В. Роль активності в становленні особистості дитини раннього віку. - C. 21-27.
 7. Дем’яненко С. Д. Лінгвофілософські та психолінгвістичні аспекти слова в спадщині Г. С. Сковороди. - C. 27-33.
 8. Дзюбко Л. В., Гриценок Л. І. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема. - C. 33-43.
 9. Засєкіна Л. В. Чуття мови як важливий психолінгвістичний феномен. - C. 43-50.
 10. Калмикова Л. О. Психолінгвістичні принципи розвитку мовленнєвої діяльності в старших дошкільників. - C. 51-56.
 11. Кубрак Т. А. Вербальная самопрезентация в научном дискурсе. - C. 56-63.
 12. Куринная А. Ф. К вопросу о формировании коммуникативной культуры школьника в условиях билингвизма. - C. 63-70.
 13. Лила М. В. Розвиток особистості учня засобами іноземної мови. - C. 70-75.
 14. Лозова О. М. Психосемантика публіцистичних текстів: етнічне й соціокультурне. - C. 76-81.
 15. Орап М. О. Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організація суб’єкта: теоретичний аналіз. - C. 81-89.
 16. Рик С. М. Психолінгвістичні особливості формування моральних суджень. - C. 90-98.
 17. Савицька О. Г. Психологічні особливості візуального контакту в процесі міжособистісної взаємодії. - C. 98-105.
 18. Мовознавство

 19. Балясникова О. В., Нистратов А. А., Ощепкова Е. С., Савицька Л. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В. Этнические стереотипы в языковом сознании русских и украинцев. - C. 106-118.
 20. Горошко Е. И. Текст эпохи веб 2.0: психолингвистический анализ. - C. 118-136.
 21. Елисеєва М. Б. Особенности усвоения слоговой структуры слова ребенком. - C. 137-144.
 22. Захарова Н. Е. Экспериментальное исследование языкового сознания эвенков Якутии (на материалах якутских и русских заимствований в эвенкийском языке). - C. 145-149.
 23. Карпенко Н. А. Мовна свідомість П. Загребельного: репрезентація образу-концепту жінки (на матеріалі роману "Юлія або запрошення до самовбивства"). - C. 150-156.
 24. Курганова Н. И. Обыденное знание как объект этнопсихолингвистики. - C. 157-164.
 25. Прутчикова В. В. Соціодискурсивні характеристики паремій. - C. 165-170.
 26. Саліонович Л. М. Мовна свідомість Івана Франка у вимірах тендерної лінгвістики. - C. 170-176.
 27. Свінцицька О. В. Текстуальні параметри сучасної англомовної письмової лекції. - C. 176-184.
 28. Харитонова Е. В., Чайковский Р. Р. К обоснованию личностно-обусловленных стратегий художественного перевода. - C. 185-191.
 29. Юськів Б. М. Відображення своєрідності мовної свідомості українців у паремійній картині світу: омовлення концепту суддя. - C. 191-198.
 30. Соціальні комунікації

 31. Біличенко О. Л. Художній текст як об’єкт досліджень в соціокомунікативістиці. - C. 199-203.
 32. Васюкова Н. В. Лингвогендерологические стереотипы в армии. - C. 203-210.
 33. Жигаліна О. О. Блог як гіпержанр інтернет-комунікації. - C. 210-216.
 34. Осіпова Т. Ф. Відображення своєрідності мовної свідомості українців у пареміях: репрезентація закону комунікативного самозбереження. - C. 217-222.
 35. Пжидаева И. В. Речевые интернет-сообщества как продуктивная среда для манипулятивного воздействия. - C. 222-228.
 36. Рева Ю. В. Психолого-педагогічга технологія позитивних емоцій та комунікативних взаємин у освітньому процесі. - C. 229-235.
 37. Романюк С. К. Комунікативні стратегії й тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами. - C. 235-242.
 38. Шашков И. А. Манипуляция в полипарадигмальном лингвистическом измерении. - C. 242-248.
 39. Наші автори. - C. 249-251.
 40. Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - C. 252-253.
2009
Вип. 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter