Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2013/12<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Беспалова Т. М. Особенности лингвистических и психологических характеристик речевой деятельности курсантов военного вуза. - C. 17-22.
 5. Бєлякова С. М. Психологічний розвиток близнюків в умовах близнюкової ситуації. - C. 22-29.
 6. Бородулькіна Т. О. Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів. - C. 29-42.
 7. Василькевич Я. З. Емпіричне дослідження особливостей розвитку вербальної та невербальної креативності дітей дошкільного віку. - C. 42-51.
 8. Галушко Л. Я., Дметерко Н. В., Євтушенко І. В., Максименко О. Г., Педченко О. В., Поляничко О. М., Туз Л. Г., Усатенко О. М. Психодинамічна парадигма та її розвиток в Україні. - C. 51-62.
 9. Герасіна С. В. Ділова контактність як передумова розвитку здатності студентів до партнерської взаємодії. - C. 62-71.
 10. Заболотна Т. В., Танана С. М. Психологічні чинники використання особливостей мислення майбутніх учителів у процесі самостійної роботи над текстами у вивченні іноземної мови. - C. 71-76.
 11. Калмиков Г. В. Професійно-мовленнєва діяльність суб’єкта в освітній комунікації. - C. 76-82.
 12. Карп’юк М. Д. Комунікативна досконалість студентів ПТНЗ: діагностування й психокорекційні заходи розвитку професійної самосвідомості. - C. 82-91.
 13. Костюченко О. М. Психологічна безпека у професійній діяльності сучасного журналіста. - C. 92-97.
 14. Лила М. В. Комунікативна мотивація у навчанні усному іншомовному спілкуванню. - C. 98-102.
 15. Лозова О. М., Нікода К. Є. Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов. - C. 102-110.
 16. Мисан І. В. Сприймання і розуміння учнями фразеологізмів у психолінгвістичній спадщині І.О. Синиці. - C. 110-116.
 17. Побірченко Н. А. Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект. - C. 116-122.
 18. Руденко С. А. Медичні аспекти психолінгвістики. - C. 123-129.
 19. Семиченко В. А. Рефлексирующий субъект в мире системогенеза. - C. 129-135.
 20. Ушакова О. С. Розвиток мовної здатності в дошкільному дитинстві. - C. 135-140.
 21. Фомина Н. А., Леева А. Н. Проявления индивидуальных особенностей личности в речевой продукции на предтекстовом уровне. - C. 140-147.
 22. Харченко Н. В. Проблема сприймання й розуміння дошкільниками усного мовлення в психологічній науці: теоретичний аналіз. - C. 147-153.
 23. Мовознавство

 24. Беценко Т. П. Фігура семантико-синтаксичного паралелізму як мовно-естетичний засіб текстово-образної організації дум. - C. 154-162.
 25. Гарюнова Ю. О. Вербалізація жанрових стереотипів у кінокритичному дискурсі. - C. 162-169.
 26. Елисеева М. Б. Овладение ребенком раннего возраста словообразовательными моделями (на материале лонгитюдного исследования). - C. 169-176.
 27. Ігнатьєва С. Є. Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі. - C. 177-183.
 28. Кадырова Е. С., Кузьмина Т. В. К вопросу о типологии детских письменных ошибок. - C. 183-187.
 29. Козак Л. В. Психолінгвістичні особливості формування мовленнєвої культури студентів технічних спеціальностей вишів. - C. 187-192.
 30. Летючая Л. П. Пресуппозиция и импликация как необходимые элементы парадоксального высказывания. - C. 192-197.
 31. Навальна М. І. Нові дифузні процеси розмовної лексики в художньому стилі. - C. 197-203.
 32. Пузанова Ю. С. Психолингвистические основы освоения детьми полярных характеристик параметрических прилагательных русского языка. - C. 203-210.
 33. Солощенко В. М. Типологія лінгвістичних труднощів у вивченні німецької мови іноземними студентами в Німеччині та шляхи її подолання. - C. 211-218.
 34. Трифонов Р. А. Хто і чому боїться слів: метамовні коментарі, що вербалізують емоцію страху. - C. 218-227.
 35. Яців С. О. Стилістичні та прагматичні особливості формування англійського речення. - C. 227-231.
 36. Соціальні комунікації

 37. Акімова Н. В. Особливості мови сайтів новин: погляд психолінгвіста. - C. 232-238.
 38. Белькова С. В. До питання про особливості вираження авторського "я” у різних видах нарисів (на матеріалі українських газетних видань початку XXI ст.). - C. 238-246.
 39. Бочаріна Н. О. Позитивна соціально-комунікативна активність як показник гуманістичної спрямованості соціального педагога. - C. 246-254.
 40. Галацька В. Л. Особливості здійснення комунікативної стратегії в сучасній театральній журналістиці незалежної України. - C. 254-260.
 41. Мантуло Н. Б. PR в системі соціальних комунікацій: зміна статусу?. - C. 260-266.
 42. Мороз В. Я. Архетипна модель історичної комунікації. - C. 266-273.
 43. Охріменко Г. В. Планування директ-маркетингу у реалізації освітніх послуг вищими навчальними закладами України. - C. 273-279.
 44. Савченко Л. В. Імідж корпоративного видання: структура та засоби формування. - C. 280-285.
 45. Холод О. М. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі "соціальні комунікації”. - C. 286-293.
2013
Вип. 12
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter