Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2013/14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Арушанова А. Г. Коммуникация в дошкольном возрасте: обучение и самонаучение. - C. 18-29.
 5. Борисова В. Г. Мотивація досягнення як чинник становлення студента – майбутнього суб'єкта професійної комунікації. - C. 29-39.
 6. Бутакова Л. О., Гуц Е. Н. Психолингвистическое исследование восприятия современного русскоязычного документа методами семантического дифференциала и "встречного текста”. - C. 40-58.
 7. Василюк О. П. Пропозиціональна модель представлення знань як основа травматичної пам’яті. - C. 58-66.
 8. Волошина Н. В., Полєжаєв Ю. Г. Мережеве мовлення юнаків і дівчат. - C. 66-74.
 9. Калмиков Г. В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як аспект діяльності соціально орієнтованого спілкування. - C. 74-83.
 10. Кючуков Х. С. Когнитивное развитие и теория сознания детей, говорящих на двух языках. - C. 83-104.
 11. Магдисюк Л. І. Професійний дискурс психологічної готовності осіб до виходу на пенсію. - C. 104-116.
 12. Орап М. О. Мовленнєва здатність та мовленнєва компетенція як елементи внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості. - C. 117-128.
 13. Турчак О. М. Психологічний зміст поняття "мовленнєва тривожність”. - C. 129-139.
 14. Федько С. Л. Универсальное и локальное в дискурсе мультикультурного консультирования. - C. 139-152.
 15. Фомина Н. А., Мирчетич М. А. Лингвистические и психологические характеристики продуктов речевой деятельности студентов с преобладанием первой сигнальной системы. - C. 152-163.
 16. Четверик-Бурчак А. Г. Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань. - C. 163-184.
 17. Калмикова Л. О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особистості. - C. 185-197.
 18. Мовознавство

 19. Дячук Н. В. Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів. - C. 198-211.
 20. Єршова І. М. Похвала як субжанр уроку в педагогічному дискурсі. - C. 211-223.
 21. Кобзєва О. О. Засоби реалізації мовленнєвого впливу в американському судовому дискурсі. - C. 223-235.
 22. Маховиков Д. В., Степанова А. А. Динамика содержания образа "Сталин” в языковом сознании русских. - C. 236-247.
 23. Навальна М. І. Нові дифузні процеси кримінального та молодіжного жаргону в мові Інтернет-видання "Українська правда”. - C. 248-261.
 24. Нечаева В. С. Управление конфликтами в электронной коммуникации (на материале электронных деловых писем). - C. 261-274.
 25. Федорченко Г. М. Маркери аргументації в науковому дискурсі. - C. 274-283.
 26. Соціальні комунікації

 27. Карп’юк М. Д. Світоглядна компетентність випускників ПТНЗ як основа для нейтралізації соціально-психологічних механізмів маніпуляції їх свідомістю. - C. 284-301.
 28. Костик Є. В. Особливості вивчення іноземної мови на немовних факультетах у педагогічному університеті. - C. 301-312.
 29. Мороз В. Я. Релігійна комунікація: моделі, види, функції. - C. 313-325.
 30. Холод О. М. Телебачення як соціальнокомунікаційна метареальність. - C. 325-336.
2013
Вип. 14
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter