До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації (2020)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003844

Колекція: Науково-методичні матеріали Цифрова наукова комунікація
Тип реcурсу:
 Книга  Методичний посібник
  

Назва(и):
ЦИФРОВІ БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА РОЛЬ У НАУКОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Автор(и):
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
КОНОВАЛ Людмила Володимирівна
ЛОБУЗІН Іван Володимирович
ГОРЄВА Вікторія Володимирівна
КІРАЛЬ Сидір Степанович
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
КОСТЕНКО Леонід Йосипович
ПОПИК Володимир Іванович
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2020
ISBN:978-966-02-9475-2 (друковане видання), 978-966–02-9476-9 (електронне видання)
DOI:

Аналітична записка присвячена дослідженню та аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду створення та розвитку інтелектуальної бібліотечної системи підтримки наукових досліджень. Ця діяльність активно розвивається у передових країнах як бібліотечні сервіси підтримки наукових досліджень (LRSS–Library Research Support Services). Виходячи з функції наукової організації інтелектуального доступу до широкого кола цифрових джерел наукової інформації як на традиційних, так і електронних носіях, створення метаданих, у аналітичній записці представлені об’єкти, інноваційні підходи до створення ресурсів, процеси та складники розвитку цифрових ресурсів та управління науковою інформацією. Оцінюються можливості наукових бібліотек у формуванні електронної дослідницької інфраструктури, де бібліотечні спеціалісти виконують складні функціональні обов’язки, пов’язані з реалізацією цифрових проєктів, на рівні експерта. Доводиться, що тим самим бібліотеки трансформуються в активний сегмент електронної дослідницької інфраструктури Розглянуто склад і зміст бібліотечних фондів, що задіяні в оцифруванні джерел наукової інформації, основні принципи участі бібліотек у цифрових гуманітарних проєктах та організації інноваційних систем управління наукової інформацією (Research Information System, RIS). Висвітлено досвід та подальші перспективи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямку формування та розвитку системи сервісів, які спрямовані на підтримку наукових досліджень в Національній академії наук України.


Опис документа:

Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації : аналітична записка / Лобузіна К. В., Дубровіна Л. А., Гарагуля С. С., Горовий В. М., Коновал Л. В., Лобузін І. В., Горєва В. В., Кіраль С. С., Ковальчук Г. І., Костенко Л. Й., Попик В. І., Яременко Л. М. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2020. – 60 с.978-966-02-9475-2 (друковане видання). – 978-966–02-9476-9 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003844


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського