До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОНОВАЛ Людмила Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/600418

 

КОНОВАЛ Людмила Володимирівна


завідувач відділу


Інститут інформаційних технологій. Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Konoval Liudmyla (eng)
 • Коновал Людмила Владимировна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: бібліотекознавство, інформаційні технології.
  Контактна інформація: 524-11-19, konoval@nbuv.gov.ua
  Дати життя:24.12.1981, м. Носівка, Чернігівська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2005Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя
  Науковий ступінь:
  2018кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Інформаційні потреби користувачів наукових бібліотек: стан і перспективи розвитку в умовах електронної комунікації
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2005
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2018) Інформаційні потреби користувачів наукових бібліотек: стан і перспективи розвитку в умовах електронної комунікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Коновал Людмила Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 23 с.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2017) Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Ю. Л. Фіх та ін. ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко]. - Київ : НБУВ, 2017. - 69, [1] с. .
  4. Статті
  5. (2007) Беліна Л. Комплексна автоматизована система обслуговування користувачів: перспективи та здобутки / Л. Беліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. - С. 39-48.
  6. (2009) Беліна Л. Комп’ютерні технології як невід’ємна складова інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів наукової бібліотеки / Л. Беліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 24. - С. 117-126..
  7. (2010) Беліна Л. Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: основні пріоритети та шляхи їх дослідження / Л. Беліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 7-17..
  8. (2010) Коновал Л. Вивчення інформаційних потреб читачів наукової бібліотеки у контексті бібліотечного маркетингу / Л. Коновал // Наш український дім. – 2010. – № 1. – С. 55-57.
  9. (2011) Беліна Л. Інновації бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у зарубіжному бібліотекознавстві / Л. Беліна, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 7-13. .
  10. (2011) Біліна Л. Маркетингові дослідження – основа організації та прогнозування бібліотечного-інформаційного обслуговування / Л. Біліна, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 29. - С. 127-134..
  11. (2013) Коновал Л. Функціональні можливості САБ "ІРБІС64" у дослідженні інформаційних потреб користувачів бібліотеки / Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 38. - С. 264-279..
  12. (2015) Лобузіна К. Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 42-43..
  13. (2016) Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної бібліотеки "Україніка" / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 2. - С. 11-16..
  14. (2016) Лобузіна К. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 37-38..
  15. (2016) Яковенко О. Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці / О. Яковенко, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 126-140..
  16. (2017) Коновал Л. В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування / Л. В. Коновал // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 3. - С. 44-49.
  17. (2017) Коновал Л. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 6. - С. 48..
  18. (2018) Коновал Л. В. Задоволення інформаційних потреб вчених в умовах зміни системи наукової комунікації (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Л. В. Коновал // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2018. – VI (28), Is. 169. – P. 30-33.
  19. (2019) Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 57-59 .
  20. Тези наукових доповідей
  21. (2013) Коновал Л. В. Методи дослідження користувачів бібліотеки та їх інформаційних потреб / Л. В. Коновал // Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (Київ, 8–10 жовтня 2013 р.).
  22. (2014) Коновал Л. В. Інформаційна потреба: сутність та дефініції / Л. В. Коновал // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : НБУВ НАН України, 2014. – С. 50–52.
  23. (2015) Коновал Л. В. Аналіз досвіду національних цифрових проектів європейських бібліотек у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка» / Л. В. Коновал // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 06 – 08 жовтня 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2015. – С. 24–28.
  24. (2016) Коновал Л. В. Досвід національних цифрових бібліотечних проектів країн Сходу у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка» / Л. В. Коновал // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4 - 6 жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016. – С. 332–336.
  25. (2016) Коновал Л. В. Досвід національних цифрових бібліотечних проектів країн пострадянського простору у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка» / Л. В. Коновал // Всеукраїнська науково-практична конференція-брейнсторминг «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука», 27 квітня 2016 року / Факультет соціальних комунікацій Харківської державної академії культури ; Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі..
  26. (2017) Коновал Л. В. Моделі задоволення інформаційних потреб користувачів: від Бібліотеки 1.0 до Бібліотеки 3.0 // Л. В. Коновал // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3 - 5 жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН ; редкол. : В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 315–318.
  27. (2020) Сервіси наукових бібліотек для управління дослідницькими даними // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського