До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/975599

 

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна


Директор


Інститут інформаційних технологій. Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Lobuzina Kateryna (eng)
 • Лобузина Екатерина (rus)
 • Бардієр Катерина Вілентієвна
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: автоматизовані інформаційно-пошукові системи; інформаційно-пошукові мови; системи організації знань; лінгвістичне забезпечення інформаційно-бібліотечних систем; бібліотечні веб-технології.
  Контактна інформація: +38(044) 525-36-24, loboozina@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1968
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1991Київський державний універсітет ім. Т.Г. Шевченко (Національний університет України імені Тараса Шевченка), механіко-математичний факультет
  2003Аспірантура НБУВ
  Науковий ступінь:
  2007кандидат технічних наук; тема дисертації: "Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек"
  2013доктор наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ
  Вчені звання:
  2011Старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1996
  Професійна діяльність:
  1996-2000провідний бібліотекар (відділ систематизації)
  2001-2003аспірантура НБУВ
  2004-2007молодший науковий співробітник
  2007-2009науковий співробітник
  2009-2010старший науковий співробітник
  2010зав. відділом
  директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  Наукові проекти:
  2008-2010Електронний каталог НБУВ
  2016Керівник проекту «Наука України: доступ до знань»
  Наукове керівництво:
  2015-2018аспірантПренесієнко Ігор Петрович
  2016-2018аспірантГарагуля Сергій Сергійович
  2016-2018аспірантОстровська Олена Михайлівна
  Додаткові посади та обов`язки:
  з 2013Входить до складу вченої ради НБУВ
  з 2014Входить до складу Спеціалізованої вченої ради Д26.165.01
  член редакційної колегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
  член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
  член редакційної колегії журналу «Бібліотечний вісник»
  член редакційної колегії наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
  член наукової ради збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
  Інформаційні
  ресурси:
  Інформаційна платформа порталу НБУВ
  Електронна колекція "В. І. Вернадський"
  Електронна колекція "Т. Г. Шевченко"
  Комплекс каталогів і баз даних НБУВ
  Наукові ресурси НБУВ
  Історико-культурні ресурси
  Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини
  Віртуальні спеціалізовані бібліотеки
  Інформаційна платформа віртуальної довідки НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2007. – 18 c..
  2. (2007) Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - 166 арк.
  3. (2013) Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. – 36 c.
  4. Монографії, брошури
  5. (2010) Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / К. В. Лобузіна; НАН України, НБУВ. - К. :НБУВ, 2010. – 132 c.
  6. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадськог. - К. :НБУВ, 2011. – 222 c..
  7. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Чупріна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2011. – 247 c..
  8. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Л. А. Чуприна, Н. І. Іванова, К. В. Лобузіна, Н. С. Вітушко, Л. О. Матвійчук, Т. Ю. Гранчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2012. – 246 c..
  9. (2012) Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. – 252 c..
  10. (2015) "Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2015. – 992 c.
  11. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 1. - 2019. - 466 с.
  12. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. - ISBN 978-966-02-8991-8 (заг.). Т. 2. - 2019. - 396 с.
  13. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000 – 2018) / В. Горовий, Ю. Половинчак, К. Лобузіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2019. – 398 с..
  14. (2019) Семантичні технології у науковій бібліотеці: монографія / відповід. ред.: К. В. Лобузіна; Власова Т. Ю., Галицька С. В., Гарагуля С. С., Гриценко Н. О., Дорош М. В., Ісаєва О. В., Кириленко С. Е., Клюшнікова О. В., Коновал Л. В., Кудименко Л. Г., Лобузін І. В., Лобузіна К. В., Мартинюк О. М., Медвідь Т. С., Орєшина Н. В., Пелюховська І. З., Перенесієнко І. П., Самохіна Н. Ф., Сандул О. Г., Чала Н. І.; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 310 с..
  15. Довідники, покажчики, каталоги
  16. (2002) Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України - 10 [Текст] : кат. кн. вист. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Культ.-просвітн. центр ; [наук. ред. Н. Б. Захарова ; авт.-уклад. К. В. Бардієр, І. А. Прокошина]. - К. : [б. в.], 2002. - 48с.
  17. (2011) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «3 Енергетика. Радіоелектроніка». Підрозділи «381 Кібернетика», «397 Інформаційна та обчислювальна техніка». - К. :НБУВ, 2011. – 249 c.
  18. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог : [у 2 ч.] / [уклад.: О. А. Вакульчук (кер.) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012 . Ч. 1. - 2012. - 567с..
  19. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог : [у 2 ч.] / [уклад.: О. А. Вакульчук (кер.) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012 . Ч. 2. - 2012. - 661 с..
  20. (2012) Газети України 1946 -1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. О. А. Вакульчук (голова), О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - К. : НБУВ, 2012. - 409 с.
  21. (2012) Українські нотні видання 1924-1930 [років] у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (вокальна музика) [Текст] : наук. кат. / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; [комп'ют. прогр. підтримка К. В. Лобузіної ; наук. ред. В. Ю. Омельчук] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2012.
  22. (2013) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [авт. кол.: О. О. Сербін (керівник) та ін. ; голов. ред. В. І. Попик]. - Київ : [б. в.], 2013. - 159 с.
  23. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2014. - 433 с. .
  24. (2014) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 . Вип. 1 : Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія В. К. Лобузіна]. - 2014. - 421с.
  25. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; редкол.: Онищенко О. С. (голова) та ін.; ред.-бібліограф: М. І. Швець ; комп'ютер. технологія: К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2015. - 602 с. .
  26. (2016) Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: К. В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна (д-р наук із соц комунікацій)]. - Київ : НБУВ, 2016. - 569 с..
  27. (2016) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 . - ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний) Вип. 2 : Український друкований плакат 1965-1985 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - 2016. - 920 с.
  28. (2017) Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - Київ : НБУВ, 2017. - 981 с. .
  29. (2017) Українська канадіана [Текст] : анот. покажч. видань з фонду Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Наталія Солонська, Галина Борисович ; [наук. ред. проф. Г. І. Ковальчук ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 171 с. .
  30. (2018) Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 - 2018. - ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний) Вип. 3 : Український друкований плакат 1986-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна]. - 2018. - 460 с.
  31. (2018) Український кіноплакат 1947-1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / Людмила Гутник ; [комп'ютер. технологія К. В. Лобузіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2018. - 573 с. .
  32. (2019) Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 312 с.
  33. Статті
  34. (1999) Межі предметної галузі комп'ютерних наук та проблеми відображення її структури в рубрикаторі НБУВ // Бібліотечний вісник. - 1999. - № 5. – С. 22-24.
  35. (2000) "Інформаційна та обчислювальна техніка": Ієрархічна структура розділу рубрикатора НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 3. – С. 12-18.
  36. (2000) Проблеми термінологічного забезпечення (ТЗ) бібліографічного пошуку інформації з прикладної математики // VIII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука: Матеріали конф. К., 11-14 травня 2000 р. - К., 2000. – С. 490.
  37. (2000) Розробка доповнень до рубрикатора: Система категорій спеціальних типових поділів // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 167-177.
  38. (2000) Службова база даних систематизатора // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 6. – С. 20-23.
  39. (2000) Термінологічні проблеми та методичні засади розробки доповнень до рубрикатора // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 159-166.
  40. (2001) Кібернетика у політематичному середовищі наукової бібліотеки // Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип. 6. – С. 313-323.
  41. (2001) Лінгвістичне забезпечення електронних бібліотек // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2001. - Т. 3, № 3. – С. 78-87.
  42. (2001) Лінгвістичне забезпечення предметних галузей комп'ютерних наук і кібернетики // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2001. - Т. 3, № 4. – С. 63-72.
  43. (2002) Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2002. - Т. 4, № 2. – С. 104-113.
  44. (2002) Тематично-орієнтовані лінгвістичні засоби Інтернету та електронних бібліотек // Наукові праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 8. – С. 310-317.
  45. (2003) Класифікаційні схеми в структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 3. – С. 11-16.
  46. (2006) Класифікаційні схеми як засіб представлення знань в електронних бібліотеках // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2006. - Т. 8, № 4. – С. 75-86.
  47. (2007) Музичний фонд НБУВ : створення електронного каталогу // Бібліотечний вісник. - К., 2007. - № 4. – С. 12-22.
  48. (2008) Читальний зал відділу формування музичного фонду НБУВ: автоматизація обслуговування та статистичної звітності // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2008. - Вип. 22. – С. 118-122.
  49. (2009) Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" // Бібл. вісн. - 2009. - N 1. – С. 16-20.
  50. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2009. - Вип. 24. – С. 145-153.
  51. (2010) Возможности системы автоматизации «ИРБИС64» для организации работы специализированных фондов научных библиотек // Библиотеки нац. академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. - 2010. - Вип. 8. – С. 120-130.
  52. (2010) Український кіноплакат 1920 – 1990 рр. у фондах НБУВ: наукове упорядкування, дослідження та представлення матеріалів зібрання // Бібл. вісн. - 2010. - № 3. – С. 28-34.
  53. (2011) Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2011. - Вип. 29. – С. 173–184.
  54. (2011) Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища // Бібл. вісн. - 2011. - № 4. – С. 3–10.
  55. (2011) Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2011. - Вип. 31. – С. 261–276.
  56. (2011) Онлайнові бібліотечні послуги: нові підходи та технології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 4. – С. 30–35.
  57. (2011) Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи // Бібл. вісн. - 2011. - № 5. – С. 14–21.
  58. (2011) Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу публікацій ЗМІ // Бібл. вісн. - 2011. - № 3. – С. 21–25.
  59. (2011) Электронные ресурсы научной библиотеки в современной информационной среде // Информационное обеспечение науки. Новые технологии : сб. науч. тр. - М., 2011. – С. 344–351.
  60. (2012) «Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки // Бібл. вісник. - 2012. - № 2. – С. 21–25.
  61. (2012) Бібліотека 3.0: знання, сховища даних, експерти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. – С. 26–35.
  62. (2012) Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів національної бібліотеки // Вісн. Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». - 2012. - Вип. 7. – С. 254–260.
  63. (2012) Интернет-комплекс научной библиотеки как средство интеграции информационных ресурсов // НТБ (ГПНТБ). - 2012. - № 12. – С. 20–28.
  64. (2012) Комплексний інформаційний ресурс «Книжкові пам’ятки НБУВ» // Бібл. вісник. - 2012. - № 6. – С. 10–14.
  65. (2012) Метадані в електронних бібліотеках: зміна стандартів та методи використання // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MEGALING-2011 : зб. наук. праць. - К., 2012. – С. 267 – 277.
  66. (2012) Онлайновий інформаційний ресурс «Історико-культурні фонди» // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. – С. 125–136.
  67. (2012) Оцифровка библиотечных фондов как средство предоставления доступа к историко-культурному и научному наследию // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. - 2012. - Вып. 10. – С. 222–231.
  68. (2012) Проблеми створення комплексних цифрових ресурсів історико-культурної та наукової спадщини // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірн. наук. пр. - 2012. - Число 21: Електронні ресурси історичної науки. – С. 121–129.
  69. (2012) Роль бібліотечних класифікацій в організації знань // Бібл. вісник. - 2012. - № 2. – С. 10 – 15.
  70. (2012) Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені в. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. – С. 246–256.
  71. (2012) Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. – С. 34–41.
  72. (2012) Сучасні підходи до інтеграції електронних бібліотечних інформаційних ресурсів // Вісн. Кн. палати. - 2012. - № 12. – С. 24 – 28.
  73. (2012) Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. – С. 190 – 199.
  74. (2012) Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки // Наук. праці НБУВ. - 2012. - Вип. 34. – С. 79 – 90.
  75. (2012) Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. – С. 234 - 245.
  76. (2012) Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища // Вісн. Кн. палати. - 2012. - № 7. – С. 30–35.
  77. (2013) Інформаційні технології у створенні національних бібліографічних ресурсів // Бібл. вісник. - 2013. - № 1. – С. 9 – 15.
  78. (2013) Библиотечные технологии организации знаний в электронной научно-образовательной среде // Образовательные технологии и общество. - Т. 17, № 1. – С. 469-486.
  79. (2013) Бібліотечні технології як засіб управління документальними інформаційними ресурсами суспільства // Вісн. Харківської академії культури. - 2013. - № 1. – С. 155 – 164.
  80. (2013) Науково-інформаційний ресурс «Україна у відгуках зарубіжної преси» як джерело аналізу іміджу держави // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2013. - Вип. 35. – С. 49 – 58.
  81. (2014) Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5. – С. 46-50.
  82. (2015) Бібліотечні та семантичні вебтехнології в організації доступу до наукової періодики // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2015. - Вип. 11. - С. 75-80.
  83. (2015) Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 3. - С. 18-23..
  84. (2015) Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – C. 42-43 .
  85. (2015) Проблемно-орієнтовані бази знань бібліотек як джерельна база соціогуманітарних досліджень // Спеціальні історичні дисципліни. – 2015. – Вип. 25.
  86. (2016) Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – C. 37-38 .
  87. (2016) Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – C. 448-459 .
  88. (2017) Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – C. 3-8 .
  89. (2017) Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям" / Е. В. Лобузина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2017. – Вып. 14. – C. 35-46 .
  90. (2018) Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 51-5.
  91. (2018) Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – C. 10-14 .
  92. (2018) Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 3. – C. 12-17 .
  93. (2019) Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 3. – C. 3-7.
  94. (2019) Зміни у підходах до опису бібліотечних ресурсів (1967–2017): світовий досвід / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2019. - № 5. - С. 13-19..
  95. (2019) Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 57-59.
  96. (2019) Система організації тематичних зв'язків предметно-довідкового апарату електронної бібліотеки "Україніка" / К. Лобузіна, І. Перенесієнко, О. Вощенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 55. – C. 220-230.
  97. (2019) Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Л. Дубровіна, К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 3-9.
  98. (2019) Тематичний пошук в електронних каталогах національних бібліотек / К. Лобузіна, С. Галицька // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 1. – C. 12-18 .
  99. (2019) Электронная библиотека "Украиника": портал знаний национальной библиотеки / Лобузина Е., Переесиенко И., Лощинская Н. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 50-64..
  100. (2020) Семантические веб-технологии и библиотечные поисковые системы [Електронний ресурс] / Е. Лобузина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2020. - Вып. 18. - С. 125-149..
  101. (2020) Технологія формування реферативної бази даних "Україніка наукова": наукометричний потенціал [Електронний ресурс] / В. Петров, А. Крючин, К. Лобузіна, С. Гарагуля, І. Балагура, Н. Мініна // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 6. - С. 7-14..
  102. (2020) Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, О. С. Онищенко, Г. В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 25. - С. 290-309..
  103. (2021) Dubrovina L., Lobuzina K., Onyshchenko O., Boriak H. Digital humanitarian project as a component of digital humanities // Science and Innovation. 2021. Vol. 17, № 1. P. 54-63.
  104. (2021) Репозитарій наукових текстів НАН України в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського: стан і перспективи розвитку (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 29 вересня 2021 р.) // Вісник Національної академії наук України. 2021. № 11. C. 16-23..
  105. Тези наукових доповідей
  106. (2008) Создание цифровых коллекций книжных памятников в НБУВ // Матэриялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў: Новыя тэхналогіі ў захованні документальных помнікаў (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.). - Мінск, 2008. – С. 120–124.
  107. (2009) Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги : материалы обучающих семинаров, прошедших в РНБ в рамках сотрудничества с Консорциумом европ. науч. б-к (CERL) в 2006-2008 гг. - СПб. :Рос. нац. б-ка, 2009. – С. 130-137.
  108. (2011) Комплексные онлайновые информационные библиотечные сервисы // Тез. докл. XV Ежегодной международной конференции «EVA-2011 Москва» (Москва, 28–30 ноября 2011 г.). . - М., 2011.
  109. (2011) Метаданные в электронных библиотеках // Тез. докл. междунар. науч. конф. MegaLing’2011 : горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий (Киев, 26–30 сентября 2011 г.). - К., 2011.
  110. (2015) Фундаментальна електронна бібліотека «Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами [Електронний ресурс] // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8.10.2015 р.) . Київ, 2015.
  111. (2020) Цифровий бібліотечний проєкт:визначення,структура, організаційні форми // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  112. Рецензії
  113. (2017) Видання, затребуване наукою і практикою (Рец. на кн. : Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія / О. Ю. Мар’їна; Харк. Держ. акад. культури. – Харків, 2017. – 280 с.) / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – C. 51-52.
  114. Презентації
  115. (2015) Фахові видання НБУВ : міжнародні вимоги до представлення наукових публікацій.


  ©   Катерина Лобузіна, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського