До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГОРОВИЙ Валерій Микитович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/950440

 

ГОРОВИЙ Валерій Микитович


заступник генерального директора з наукової роботиПублікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Соціальні комунікації, соціальна інформатика.
Дати життя:1948
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1976Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
Науковий ступінь:
1989кандидат філософських наук; тема дисертації: '' Обряди в системі релігійного культу і особливості їх функціонування в сучасних умовах ".
2006доктор історичних наук; тема дисертації: Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991-2006 р.р.)
Вчені звання:
професор
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992
Професійна діяльність:
Працював редактором Республіканського телебачення, кореспондентом газети «Сільські вісті», завідувачем сектору (пізніше – відділу) Республіканського національно-методичного центру народної творчості і культурно -просвітницької роботи Міністерства культури України.
1992 Завідувач відділу інформаційно-технологічного забезпечення діяльності владних структур громадських організацій, НБУВ.
1995 Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади.
1994 Заступник генерального директора бібліотеки.
Додаткові посади та обов`язки:
заступник голови вченої ради НБУВ.
входить до складу редакційної колегії журналу «Бібліотечний вісник»
заступник головного редактора збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
Відзнаки та нагороди:
2016«Заслужений діяч науки і техніки України» (Указ Президента України № 338/2016 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України».
Лауреат Премії ім. Д. І. Чижевського НАН України.
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1989) Обряди в системі релігійного культу і особливості їх функціонування в сучасних умовах: дисертація ... кандидата філософських наук: 09.00.06 / АН УРСР. Ін-т філософії. - Київ, 1989. - 149 с.
 2. (2006) Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991-2006 р.р.) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 / Горовий Валерій Микитович ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - 392 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2005) Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства [Текст] / В. М. Горовий ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2005. - 297 с. .
 5. (2010) Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / В. М. Горовий ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ : НВЦ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2010. – 230 c.
 6. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 232 с.
 7. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 247 c.
 8. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 154 с. .
 9. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. П. Дубас [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 202 с. .
 10. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НВЦ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2012. – 194 с. .
 11. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 184 с.
 12. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. П. Дубас [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 220 с. .
 13. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. – 197 с. .
 14. (2014) Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Е. Пальчук ; ed. В. М. Горовий. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 280 с.
 15. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. Дубас [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 296 с.
 16. (2014) Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. А. Чуприна ; ed. В. М. Горовий [и др.]. – Київ : НВЦ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2014. – 208 с.
 17. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 260 с. .
 18. (2015) "Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 992 c.
 19. (2015) Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; [відп. ред. О. С. Онищенко]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, 2015. – 330 c.
 20. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : [монографія] / [О. Онищенко та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. .
 21. (2017) Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст : [монографія] / [В. Горовий та ін.]. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017.
 22. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України / О. Онищенко [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 222 с.
 23. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : монографія / В. М. Горовий [и др.]. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. – 280 с.
 24. Довідники, покажчики, каталоги
 25. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 570 с. .
 26. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 662 с.
 27. (2017) Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліогр.: Л. А. Білименко, С. Ю. Трашкова]. – Київ : НБУВ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 569 c. .
 28. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 817 с.
 29. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) : науково-бібліографічне видання / В. С. Гоїнець [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2018.
 30. (2018) Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 474 с. .
 31. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с..
 32. Статті
 33. ( 2006) Фонди ресурсів соціальних інформаційних баз в процесі виробництва нових знань: загальні перспективи // Студії з архівної справи та документознавства. – 2006. – Т. 14. – C. 12-19 .
 34. (1998) СІАЗ: нова структура Бібліотеки // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – C. 50-52 .
 35. (2000) "СІАЗ” как элемент информационной структуры новой Украины // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2000. – Вып. 1. – C. 68-75 .
 36. (2002) Імідж бібліотечного працівника в сучасній науці // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 5. – C. 3-7 .
 37. (2002) Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 1. – C. 8-11 .
 38. (2003) Інформаційний глобалізм і перспективи національного розвитку // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 2. – C. 24-26 .
 39. (2005) Библиотеки как информационные центры постиндустриального общества // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2005. – вып. 3. – C. 9-16 .
 40. (2005) Основні тенденції розвитку соціальних інформаційних баз в Україні // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 5. – C. 3-7.
 41. (2006) Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – C. 14-17.
 42. (2006) Бібліотеки оновлюваного суспільства: деякі тенденції та особливості розвитку // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – C. 27-30 .
 43. (2006) Бібліотеки: погляд у завтра // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 5. – C. 3-7.
 44. (2006) Ресурс соціальних інформаційних баз як фактор розвитку в процесі суспільних перетворень // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 2. – C. 3-8.
 45. (2006) Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення // Архіви України. – 2006. – № 1-6(259). – C. 71-78 .
 46. (2006) Соціальні інформаційні бази в умовах прискорення глобальних перетворень // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 3-6.
 47. (2007) Эволюция информационного производства в процессе глобальных общественных трансформаций // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2007. – вып. 5. – C. 160-172 .
 48. (2008) Информационная структура нового поколения: этапы становления (на примере "СІАЗа" НБУВ) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2008. – вып. 6. – C. 109-121.
 49. (2009) Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – C. 34-39 .
 50. (2009) Бібліотеки як інформаційні центри української інформатизації // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 23-35 .
 51. (2009) Социальные информационные коммуникации: современный этап развития // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2009. – вып. 7. – C. 21-39 .
 52. (2009) Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 7-25 .
 53. (2010) Современная библиотечкная система как элемент информатизации // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – вып. 8. – C. 161-167 .
 54. (2010) Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 12-20 .
 55. (2011) Бібліотечна діяльність у контексті забезпечення інформаційного суверенітету // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 1. – C. 3-7.
 56. (2011) Содержательные представления об информационном суверенитете в контексте актуальных задач библиотековедения // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 135-146 .
 57. (2012) Бібліотека розширює горизонти // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – C. 11-12 .
 58. (2013) Національні інформаційні ресурси в контексті посилення інформаційних впливів // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 7-21 .
 59. (2014) Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 11-25 .
 60. (2015) Інформаційні комунікації в еволюції національного інформаційного простору // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 26-38.
 61. (2015) Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 6. – C. 74-80 .
 62. (2016) Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 11-23 .
 63. (2017) Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних протиріч // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 8. – C. 65-71 .
 64. (2018) Інформаційна основа сучасного розвитку: орієнтири вдосконалення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 23-34.
 65. (2018) Інформаційне протистояння як боротьба змістів // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2018. – № 1. – C. 11-19 .
 66. (2018) Характерні особливості вдосконалення змістовного наповнення аналітичних продуктів в інформаційному протистоянні // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2018. – № 2. – C. 6-12 .
 67. Підручники та посібники
 68. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практичний посібник / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; наук. ред. В. М. Горовий; рец.: В. В. Загуменна, В. І. Лутовинова, Т. П. Павлуша, А. А. Свобода; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2004. – 91 с.
 69. Тези наукових доповідей
 70. (2018) Функціональне призначення бібліотеки в інформаційному суспільстві// Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» 15 травня 2018 року.- Київ.
 71. Рецензії
 72. (2014) Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Ю. Гранчак ; ed. В. М. Горовий. – Київ : НВЦ Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 184 с.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського