До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
...
1.
монографія

Половинчак Ю. М.
СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПРОСТІР ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ : монографія (2017)

2017

2.
стаття

Горовий В. М.
ПРОЦЕС ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ І РФ В ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖДЕРЖАВНИХ ПРОТИРІЧ

2017

3.
монографія

 РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК УМОВА ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : [монографія] (2017)

2017

4.
монографія

 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАРАТИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ : [монографія] (2017)

2017

5.
стаття

Горовий В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

2016

6.
монографія

Горовий В. М.
НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : монографія (2015)

2015

7.
монографія
каталог

Бєляєва Л. В.
КОБЗАР Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : книгознав. та бібліогр. дослідж. (2015)

2015

8.
стаття

Горовий В.
ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В ЕВОЛЮЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

2015

9.
стаття

Горовий В. М.
КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

2015

10.
стаття

Горовий В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКУВАННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

2014

11.
стаття

Горовий В.
НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

2013

12.
стаття

Горовий В.
БІБЛІОТЕКА РОЗШИРЮЄ ГОРИЗОНТИ

2012

13.
каталог

 ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1935–1940 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 (2012)

2012

14.
каталог

 ГАЗЕТИ УКРАЇНИ 1935–1940 РОКІВ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 (2012)

2012

15.
стаття

Горовий В.
БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

2011

16.
монографія

 ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК У ПІДНЕСЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : [монографія] (2011)

2011

17.
стаття

Горовий В.
СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: БІБЛІОТЕЧНИЙ АСПЕКТ

2010

18.
стаття

Горовий В.
БІБЛІОТЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОСТІ

2009

19.
стаття

Горовий В.
БІБЛІОТЕКИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНСЬКОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

2009

20.
стаття

Горовий В.
СОЦІАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ І РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2009

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського