До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КІРАЛЬ Сидір Степанович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/575774

 

КІРАЛЬ Сидір Степанович


завідувач відділу


Відділ національної бібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kiral Sydir (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія української літератури, літературне джерелознавство, біографістика, фольклористика, словникарство, бібліографознавство, епістолографія, мемуаристика.
  Контактна інформація: +38(044) 5242697
  Дати життя:17.08.1956
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1978Львівський національний університет ім. І.Франка, філолог, викладач української мови та літератури
  1984аспірантура Київського педагогічного інституту імені М. Горького, кафедра української літератури
  Науковий ступінь:
  2003доктор філологічних наук; тема дисертації: «Трохим Зіньківський в ідейно-естетичному контексті доби»
  Вчені звання:
  2004професор
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з з лютого 2018 р.
  Професійна діяльність:
  1973–1978студент філологічного ф-ту Львівського державного ун-ту ім. І.Франка
  1978–1980учитель української мови та літератури Осипенківської СШ Бердянського р-ну Запорізької обл.
  1980–1981асистент кафедри російської та української мов Бердянського державного педінституту ім. П. Осипенко (нині ун-ту),
  1981–1984аспірант кафедри української літератури Київського педінституту ім. М.Горького (нині НПУ ім. М.Драгоманова)
  1984–1997ст. викладач, доцент, завідувач кафедри літературознавчих дисциплін Бердянського педінституту ім. П. Осипенко,
  1997–1999докторант кафедри української літератури НПУ ім. М.Драгоманова
  1999–2009завідувач кафедри, декан факультету лінгвістики Національного авіаційного ун-ту
  2009–2017професор кафедри української та класичних мови Національного університету біоресурсів і природокористування України
  2018 по даний часзавідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського
  Наукові проекти:
  2011Шкільник Михайло : З методичної спадщини (співавтор)
  2014 «Scripta manent : ювілейн. зб. наук. пр. на пошану проф. Ганни Токмань з нагоди її 60-річчя» (співавтор)
  2016«…Я зібрана з усієї України» : силует Галини Гордасевич на тлі історії : статті, спогади, інтерв’ю, листи, світлини (автор проекту)
  2016«Вертепи Долі. Спогади про Романа Гром’яка / упоряд. З. Лановик, М. Лановик» (співавтор)
  2017«Іван Чендей у колі сучасників : зб. спогадів, статей, есе, худож. творів, бібліогр. джерел» (співавтор)
  2017«І все життя – подвижництво у рідному слові…» : Статті, дослідження, спогади про професора Любов Миколаївну Кіліченко (співавтор)
  2017Іван Денисюк : «Не попіл слів, а серця жар» (співавтор )
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1980–1981Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Осипенко, асистент кафедри російської та української мов
  1981–1984Київський педагогічний інститут імені М. Горького (нині НПУ ім. М.Драгоманова), аспірант кафедри української літератури
  1984–1997Бердянський педагогічний інститут імені П. Осипенко, ст. викладач, доцент, завідувач кафедри літературознавчих дисциплін
  1997–1999Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, докторант кафедри української літератури
  1999–2009Національний авіаційниї університет, завідувач кафедри, декан факультету лінгвістики
  2009–2017Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри української та класичних мови
  Наукове керівництво:
  2004аспірантЗемляна Г.І.«Проза Миколи Чернявського в українському літературному процесі кінця XIX – початку XX століття»
  2006аспірантКопиця В.Є.«Міфопоетична модель світу в поезії Василя Герасим’юка»
  2007аспірантБудугай О.Д.«Пригодницько-шкільна повість для дітей 1960-1980-х років: жанрові особливості (О. Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов)»
  Додаткові посади та обов`язки:
  2004–2007член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
  2003–2009член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій: Херсонський державний університет
  2009–2011член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій: Одеський національний університет ім. І.Мечникова
  2014 – по т. ч.член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій: Тернопільський національний педуніверситет ім. В.Гнатюка –
  2015 – по т. ч.член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
  з 2010академік Академії вищої освіти України
  1999засновник фахового видання: Сучасний погляд на літературу
  2002засновник фахового видання: Гуманітарна освіта у вищих навчальних закладах України
  1999-2009член редколегій фахового видання: Сучасний погляд на літературу
  2002-2009член редколегій фахового видання: Гуманітарна освіта у вищих навчальних закладах України
  з 2011член редколегій фахового видання: Філологічні діалоги
  з 2010член редколегій фахового видання: Теоретична і дидактична філологія
  з 2014 р.член редколегій фахового видання: Наук. вісн. НУБіП України. Серія «Філологічні науки»
  з 2015 р.член редколегій фахового видання: Філологічний дискурс : зб. наук. пр.
  входить до складу вченої ради НБУВ
  Відзнаки та нагороди:
  2001Відмінник освіти України
  2015Почесний Професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету
  2016Заслужений діяч науки і техніки України


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1985) Літературно-критичний і публіцистична спадщина О. Терлецького та його місце в ідейно-естетичної боротьби на Україні 70-90- років XIX століття: дисертація ... кандидата філологічних наук: 10.01.03, 10.01.10. - Київ, 1985. - 245 c.
  2. (2002) Трохим Зіньківський в ідейно-естетичному контексті доби [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Кіраль Сидір Степанович ; Національний авіаційний ун-т. - К., 2002. - 475 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (1988) Остап Терлецький // Історія української літературної критики : Дожовтневий період. – К. : Наук. думка, 1988. – С.253–258. – Колективна монографія.
  5. (2002) «Апостол молодої України» : Трохим Зіньківський у контексті доби : монографія. – Київ : КИТ, 2002. – 322 с.
  6. (2004) «…Віддати зумієм себе Україні» : Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / вст. ст., археограф. передм., упоряд., комент., приміт., підгот. текстів, покажчики, додатки, добір ілюстр. матеріалу С.С. Кіраля : Монографія. – Київ, Нью-Йорк. – 2004. – 520 с.
  7. (2013) «Зробити щось корисне для свого рідного народу» : з епістолярної спадщини Івана Чендея : Монографія. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 212 с.
  8. (2016) «…Я зібрана з усієї України» : силует Галини Гордасевич на тлі історії : статті, спогади, інтерв’ю, листи, світлини / упоряд. Р. О. Дубровського, заг. та наук. ред. С.С. Кіраля. – Кременець : Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 286 с. – Колективна монографія.
  9. (2017) Іван Чендей у колі сучасників : зб. спогадів, статей, есе, худож. творів, бібліогр. джерел / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф.Потушняка ; уклад. : О.Д. Гаврош, С.С. Кіраль, І.В. Когутич, М.І. Трещак, О.В. Шмайда. – Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2017. – 420 с. – Колективна монографія.
  10. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002 – 2018) : монографія / В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова [та ін.] ; наук. ред.: В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка им. В. І. Вернадского. – Київ, 2019. – 171 с.
  11. Довідники, покажчики, каталоги
  12. (1999) Академик Хропко Петро Панасович [Текст] : біобібліогр. покажчик / АПН України, Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова ; упоряд. С. С. Кіраль, А. Б. Гуляк. - К. : Знання, 1999. - 65 с.
  13. (2013) Навчально-практичний довідник з української мови за фаховим спрямуванням [Текст] / Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Природн.-гуманіт. навч.-наук. ін-т, Каф. укр., англ. і латин. мов ім. М. Драй-Хмари ; [уклад.: О. В. Бурко, С. С. Кіраль]. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2013. - 259 с.
  14. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик / ред.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 598 с. .
  15. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 817 с. .
  16. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798-1903 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1074 с. .
  17. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с. .
  18. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916-1923 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019..
  19. Статті
  20. (2010) Контакти Трохима Зіньківського зі слов’янськими літературами / С. С. Кіраль // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2010. - Вип. 29. - С. 61-65.
  21. (2010) Роль "Просвіти” в національно-культурному відродженні на Бердянщині / С. Кіраль // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2010. – Вип. 19. – C. 552-558 .
  22. (2012) Листування Андрія Ніковського з Михайлом Комаровим / С. Кіраль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2012. - № 35. - С. 28-45.
  23. (2012) Штрихи до епістолярного автопортрета Івана Чендея (за матеріалами неопублікованого листування з професором Іваном Денисюком) / С. Кіраль // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2012. - Вип. 28. - С. 76-87.
  24. (2013) "...Образ чистого, святого... й такого рідного Максима": М. Богданович у літературознавчій рецепції та едиційній практиці Івана Денисюка (за матеріалами неопублікованого листування) / С. Кіраль // Слово і час. - 2013. - № 2. - С. 23-37.
  25. (2013) "Найвища посада на землі – бути чесною людиною, бо це найтяжче": до історії публікації роману Р. Андріяшика "Люди зі страху" / С. С. Кіраль // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.12. – C. 105–113 .
  26. (2013) Панько Куліш і його творчість у листуванні Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.11. – C. 85-92 .
  27. (2014) З епістолярної спадщини професора Івана Денисюка (листи до Г. Кочура та В. Чабаненка) / С. Кіраль // Слово і час. – 2014. – № 2. – C. 86-105 .
  28. (2014) Київські стежки Івана Чендея: архіви та документи // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4.14. – C. 230–241 .
  29. (2014) Михайло Коцюбинський у наукових, епістолярних та мемуарних текстах Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження видатного українського літературознавця й фольклориста) / С. Кіраль // Слово і час. - 2014. - № 12. - С. 86-93.
  30. (2014) Проза Трохима Зіньківського в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / С. С. Кіраль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 206. – C. 82-91 .
  31. (2015.) Гуцульський світ української літератури першої третини ХХ століття у критичній рецепції науковця / С. Кіраль // Філологічні науки. - 2015. - Вип. 21. - С. 113-115..
  32. (2015) "Поезієтворчість" українських заробітчан в Італії початку XXI століття у науковій рецепції Олени Гінди / С. Кіраль // Українознавство. – 2015. – № 4. – C. 250-254 .
  33. (2015) "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського / С. С. Кіраль // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2015. – № 2. – C. 341-349 .
  34. (2015) З історії боротьби проти "українських буржуазних націоналістів": документи з архіву Хоми та Катерини Коцюбинських (До 145-річчя від дня народження Х. Коцюбинського та 80-річчя заснування музею М. Коцюбинського в Чернігові) / С. Кіраль // Українознавство. – 2015. – № 4. – C. 125-144.
  35. (2015) З історії видання чернігівських наукових збірників: за матеріалами архіву Катерини й Хоми Коцюбинських / С. Кіраль // Слово і час. – 2015. – № 9. – C. 89-101 .
  36. (2015) Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” / С. Кіраль // Народна творчість та етнологія. - 2015. - № 6. - С. 43-46..
  37. (2015) Письменник і критик: з історії творчої співпраці Івана Чендея й Костя Волинського (за архівними матеріалами) / С. С. Кіраль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 215(1). – C. 100-110.
  38. (2015) Тарас Шевченко на сторінках спогадів Ірини Жиленко та Михайлини Коцюбинської / С. Кіраль // Київські полоністичні студії. – 2015. – Т. 26. – C. 117-127 .
  39. (2016) "Прагнув жити для блага своєї України": Трохим Зіньківський у колі сучасників (джерелознавчий аспект) / С. Кіраль // Філологічний дискурс. – 2016. – Вип. 4. – C. 49-69.
  40. (2016) "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського / С. Кіраль // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2016. – № 1. – C. 319-323 .
  41. (2016) "…Ми долю собі вибирали по совісті, не з принуки": до видання біобібліографічного покажчика Галини Гордасевич / С. Кіраль // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 5. – C. 18-21 .
  42. (2016) Галина Гордасевич: штрихи біографії й творчості / С. С. Кіраль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 245. – C. 165-175 .
  43. (2016) Епістолярний жанр крізь призму інтимного дискурсу / С. Кіраль // Слово і час. – 2016. – № 12. – C. 110-111 .
  44. (2016) Мовно-естетичні погляди І. Франка в контексті дискусії про переклад "Одіссеї" / С. Кіраль // Культура слова. – 2016. – Вип. 85. – C. 44-58 .
  45. (2016) Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект / С. Кіраль // Слово і час. – 2016. – № 10. – C. 58-76 .
  46. (2016) Проблема денаціоналізації й русифікації українців у творчій спадщині Трохима Зіньківського / С. Кіраль // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – C. 136-141 .
  47. (2016) Трохим Зіньківський і Михайло Драгоманов: до історії полеміки 90-х рр. ХІХ ст. про українську мову, літературу та національну ідею / С. С. Кіраль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2016. – № 45. – C. 3-20 .
  48. (2017) Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект / С. Кіраль // Слово і час. – 2017. – № 10. – C. 3-21 .
  49. (2018) "Олесь Терентійович – ніжність, доброта,любов до рідної української культури" (Олесь Гончар на сторінках "Щоденника" Івана Чендея) / С. Кіраль // Рідний край. – 2018. – № 1. – C. 51-55 .
  50. (2019) "В таких людей треба вчитися любові і відданості науці" (Карпінчук Г. Михайло Новицький-шевченкознавець: до 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / С. С. Кіраль // Слово і час. - 2019. - № 6. - С. 120-126.
  51. (2020) КДБ проти Івана Дзюби: до історії передачі в Чехословаччину праці "Інтернаціоналізм чи русифікація?" (документи кримінальної справи № 55) / С. С. Кіраль // Українська біографістика. - 2020. - Вип. 19. - С. 175-211..
  52. (2020) Протоколи допитів Івана Дзюби та персональна справа Івана Чендея як джерела вивчення їх громадянської позиції за доби шістдесятництва / С. С. Кіраль // Українська біографістика. - 2020. - Вип. 19. - С. 145-174..
  53. (2021) Архівні документи як джерело вивчення особистості митця (на матеріалі документів про Юрія Гойду) // Українська біографістика. - 2021. - Вип. 22. - С. 271-290.
  54. Підручники та посібники
  55. ( 2002) "Як парость виноградної лози..." [Текст] : посіб. з укр. мови і л-ри для вступників до вищ. навч. закл. / С. С. Кіраль [и др.] ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2002. - 140 с.
  56. (1997) Трохим Зіньківський - публіцист [Текст] : навч. посібник з літ. рідного краю для студ. філол. фак. та фак. підготовки вчителів початкових класів / С. С. Кіраль ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1997. - 80 с.
  57. Рецензії
  58. (2016) Гуцульський світ української літератури першої третини XX ст. у критичній рецепції науковця (Викова Т. В. "Верховино, світку ти наш...": гуцульський текст української літератури першої третини XX століття". - К.: Четверта хвиля, 2015. - 424 с.) / С. Кіраль // Слово і час. – 2016. – № 2. – C. 120-121 .
  59. (2017) Методичний аспект вивчення літературних напрямів. Рецензія на монографію: Нежива Л. Л. Теорія і практика вивчення літературних напрямів українського письменства в школі / Л. Л. Нежива. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 356 с. / С. Кіраль // Рідний край. – 2017. – № 2. – C. 149-151.
  60. (2017) Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника (Єрмак В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. – Київ: Наукова думка. – 2016. – 149 с.) / С. Кіраль // Слово і час. – 2017. – № 6. – C. 117-121 .
  61. (2018) "Калина під снігом" Івана Чендея в контексті архівних документів та критики: до 20-річчя виходу збірки у світ / С. Кіраль // Рідний край. – 2018. – № 1. – C. 98-104 .
  62. (2018) Лабіринти життєтворчості української Аріадни: нове прочитання Наталії Кобринської (Швець А. "Жінка з хистом Аріадни": Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах) / С. С. Кіраль // Слово і час. – 2018. – № 9. – C. 120-123 .
  63. (2018) Нове слово про Лесю Українку та Олександра Олеся (Романов С. Леся Українка і Олександр Олесь: на порубіжжі часів, світів, ідентичностей. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 500 с.)) / С. Кіраль // Філологічний дискурс. – 2018. – Вип. 8. – C. 204-208.
  64. (2019) "В таких людей треба вчитися любові і відданості науці" (Карпінчук Г. Михайло Новицький-шевченкознавець: до 125-річчя від дня народження) / С. С. Кіраль // Слово і час. – 2019. – № 6. – C. 120-126 .


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського