До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛОБУЗІН Іван Володимирович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/753396

 

ЛОБУЗІН Іван Володимирович


старший науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій. Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Lobuzin Ivan (eng)
 • Лобузин Иван Владимирович (rus)

 • Організовує та здійснює підтримку системи технологічних бібліотечних серверів, поштового сервера і сервера порталу НБУВ.


  Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Мережеві бібліотечні інформаційні системи. Захист інформації та комп'ютерна безпека. Оцифрування бібліотечних історико-культурних фондів, зберігання великих обсягів цифрових даних. Впровадження системи цифрового кураторства у бібліотечну діяльність.
  Контактна інформація: +38(044) 525-36-24, loboozin@nbuv.gov.ua
  Дати життя:28.02.1966, Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1994Харківська державна академія залізничного транспорту, автоматизація керування рухомим складом
  Науковий ступінь:
  2018кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
  Професійна діяльність:
  2009-виконуючий обов'язки системного адміністратора НБУВ.
  2010-2019науковий співробітник
  2019-старший науковий співробітник
  Наукові проекти:
  з 2010-Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини
  з 2013-Портал НБУВ
  2013-2016Наукова періодика України
  Додаткові посади та обов`язки:
  з 2009 р.виконуючий обов'язки системного адміністратора НБУВ
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2017) Цифрові колекції наукової бібліотеки: організація інформаційних ресурсів та мережевої комунікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій (д-ра філософії) : 27.00.03 / Лобузін Іван Володимирович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2017. - 20 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2016) Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2016. – 216 c. c..
  4. Статті
  5. (2011) Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи / К. В. Лобузіна, І. В. Лобузін // Бібл. вісн. - 2011. - № 5. – С. 14–21.
  6. (2011) Створення, представлення та перспективи використання електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2011 . - Т. 13, № 4. – С. 60–73.
  7. (2011) Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій / І. Лобузін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. – С. 357–362.
  8. (2012) Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2012. - Т 14, № 3. – С. 3–11.
  9. (2013) Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми та технологічні рішення // Науково-технічна інформація (НТІ). - 2013. - № 1. – С. 67–62.
  10. (2013) Цифровая библиотека : проблемы интеграции в библиотечно-информационное пространство // Научные и организационно-технологические основы интеграции цифровых информационных ресурсов : сб. науч. тр. - СПб. :Президентская библиотека, 2013. – С. 308–319. – (Серия «Электронная библиотека», вып. 4).
  11. (2014) Цифровий комплекс сучасної наукової бібліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т. 16, № 2. – С. 100-113.
  12. (2017) Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів / І. В. Лобузін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 1. - С. 66-78..
  13. (2019) Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій / І. Лобузін // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 18-24 .
  14. (2020) Електронні колекції україніки у вебсередовищі: організація та технологія формування ресурсів рукописних та книжкових джерел у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / І. В. Лобузін, І. П. Перенесієнко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2020. - Вип. 25. - С. 324-336..
  15. (2020) Модель даних Європеани: перспективні підходи для цифрових гуманітарних проектів [Електронний ресурс] / І. В. Лобузін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 1. - С. 88-97..
  16. Тези наукових доповідей
  17. (2012) Современные стандарты и основные принципы создания цифровых ресурсов библиотек : [електронний ресурс] // Cписок докладов. XIV Ежегодная международная конференция «EVA-2012 Москва» «Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия».
  18. (2014) Життєвий цикл цифрових ресурсів наукової бібліотеки // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra матеріали міжнародної веб-конференції (Україна, м. Харків, 27 березня 2014 р.). - Х., 2014. – С. 153-159.
  19. (2014) Організація пошуку та публікації цифрових ресурсів наукової бібліотеки : [електронний ресурс] // Мiжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (Київ, 21 – 23 жовтня 2014 р.). – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/ report/view/id/431. - К., 2014.
  20. (2020) Організація онлайнових електронних колекцій Україніки // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   Іван Лобузін, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського