До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003516

Колекція: Історія НБУВ
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ (2000–2018)
Автор(и):
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
СТРУНГАР Валерія Валеріївна
ДУБАС Тетяна Петрівна
ЗАКІРОВ Марат Борисович
ЧУПРИНА Леонід Андрійович
КОСТЕНКО Леонід Йосипович
ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна
ПОЛТАВЕЦЬ Сергій Васильович
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
САМОХІНА Наталія Федорівна
ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович
КОНОВАЛ Людмила Володимирівна
ГАРБАР Лариса Володимирівна
Editors:
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
Дата(и):2019
ISBN:978-966-02-9154-6 (друк.), 978-966-02-9155-3 (електрон.)
DOI:

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000‒2018 рр. у монографічному дослідженні обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами. Поряд з розглядом важливих теоретичних проблем адаптації бібліотечної системи і всіх категорій користувачів, у тому числі дистанційних, до розвитку і зростаючих можливостей електронних інформаційних технологій у дослідженні розглядається проблема активізації інформаційних працівників бібліотеки безпосередньо у роботі з ефективного використання інформаційних ресурсів розвитку: в аналізі нових масивів інформації глобального інформаційного простору, у тематичному відборі затребуваної інформації, організації її використання, в утвердженні орієнтирів національної інформаційної традиції у вітчизняному інфотворенні, підтримці інтерактивних зв’язків з віддаленими користувачами.

Монографія орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкого загалу читачів, які цікавляться цією проблемою.

Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, науково-інформаційний простір, електронні інформаційні технології, бібліотечно-дослідницька робота, бібліотечна інформаційно-аналітична робота, веб-сайт бібліотеки (веб-портал), комп’ютеризація бібліотечної діяльності, віддалені послуги, інтерактивна діяльність, колективні та індивідуальні користувачі.

Опис документа:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : монографія / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, Т. П. Дубас, М. Б. Закіров, Л. А. Чуприна, Л. Й. Костенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, С. С. Гарагуля, Л. В. Коновал, Л. В. Гарбар ; ред. В. М. Горовий. – Київ: НБУВ, 2019. – 344 с.978-966-02-9154-6 (друк.). – 978-966-02-9155-3 (електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003516


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського