До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЧУПРИНА Леонід Андрійович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/919638

 

ЧУПРИНА Леонід Андрійович


завідувач відділу


Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади. Відділ оперативної інформації
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Chupryna Leonid (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Бібліотечно-інформаційні технології, оперативна інтернет-інформація.
  Дати життя:1954
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історія.
  Науковий ступінь:
  2013кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець XX - початок XXI ст.)
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Леонід Андрійович Чуприна . – Київ, 2013 . – 23 с. (.
  2. Монографії, брошури
  3. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с..
  4. (2011) Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій [Текст] : [монографія] / [Онищенко О. С. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 160 с. .
  5. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 2012. - 245 с. .
  6. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - 248 с..
  7. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Текст] : [колект. монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 217 с.
  8. (2014) Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України: монографія / Л. Чуприна; наук. ред. В. М. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014.–208 с..
  9. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 276 с. .
  10. Статті
  11. (2007) Інформаційна аналітика в контексті запитів сучасних замовників / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2007. – Вип. 19. – С.187–193.
  12. (2007) Інформаційні ресурси НБУВ як джерело для підготовки інформаційно-аналітичної продукції / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 188–197.
  13. (2008) Оперативна інтернет-інформація як чинник глобалізаційних впливів в інформаційній сфері / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2008. – Вип. 21. – С. 313–319.
  14. (2009) Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., : НБУВ, 2009. – Вип. 25. – С. 51–58..
  15. (2009) Проблема інформаційних шумів при використанні оперативної інтернет-інформації для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., : НБУВ, 2009. – Вип. 23.– С. 269–279.
  16. (2010) О возрастании роли оперативной информации в системе социальных коммуникаций / Л. Чупрына // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка им. В. И. Вернадского; МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров ; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – К., 2010. – Вып. 8. – С. 168–176..
  17. (2010) Оперативна інформація: до питання про визначення поняття / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Асоц. б-к України. – К., 2010. – Вип. 26. – С.127–134..
  18. (2011) Особливості формування сучасної інформаційної інфраструктури // Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – с. 64–98.
  19. (2011) Современные тенденции в формировании и развитии информационного пространства Украины / Л. Чупрына // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, МАНМ. – К., 2011. – Вип. 5. – С. 247–262.
  20. (2012) Оперативна інформація в соціальних мережах: особливості обігу та використання бібліотеками / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Асоц. б-к України. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 507–523..
  21. (2012) Особливості формування та використання соціокультурних ресурсів соціальних медіа в українському інфопросторі // Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – с. 61–115.
  22. (2014) Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 309-319.
  23. (2015) Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських ініціатив / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 54-68 .
  24. (2017) Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 274-284 .
  25. (2018) Роль бібліотек у підвищенні соціальної значущості інформаційних обмінів у соціальних медіа / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 65-78.
  26. (2019) Особливості інформаційно-аналітичного супроводу стратегічних комунікацій / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 52. – C. 185-198.
  27. (2019) Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації / Н. Іванова, Л. Чуприна // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – C. 59-60.
  28. Тези наукових доповідей
  29. (2018) Перспективи аналітичної діяльності бібліотек у контексті тенденцій розвитку інформаційних технологій // Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» 15 травня 2018 року.- Київ.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського